Saltar al contingut principal

Rendes d'inserció social

Rendes d'inserció social Catalunya Valor. Prestacions (nombre mitjà)
Renda garantida de ciutadania Renda activa d'inserció
2020 37.192 10.206
2019 30.841 13.109
2018 26.877 16.472
2017 26.193 21.388
2016 z 25.731
2015 z 29.977
2014 z 31.953
2013 z 27.396
2012 z 23.485
2011 z 15.532
2010 z 7.860
2009 z 4.791
2008 z 2.718
2007 z 2.324
2006 z 1.842
2005 z 1.870
2004 z 1.566
2003 z 515
2002 z 4.237
2001 z 305
Font: Idescat. Estadística de rendes d'inserció social.
Notes:
- La pensió mitjana de la renda activa d'inserció és la del mes de desembre.
- La renda garantida de ciutadania es va crear l'any 2017 en substitució de la renda mínima d'inserció.
(z) Dada no procedent.
Rendes d'inserció social Espanya Valor. Prestacions (nombre mitjà)
Renda activa d'inserció
2020 128.923
2019 140.973
2018 166.082
2017 199.614
2016 225.879
2015 249.470
2014 261.788
2013 240.252
2012 233.773
2011 186.316
2010 125.681
2009 95.543
2008 67.567
2007 65.600
2006 55.862
2005 49.666
2004 39.207
2003 16.325
2002 50.777
2001 7.752
Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Nota: La pensió mitjana de la renda activa d'inserció és la del mes de desembre.

Darrera actualització: 12 de maig de 2021.

Estadística RIS

Nota metodològica

Són rendes d’inserció social la renda garantida de ciutadania i la renda activa d’inserció.

Renda garantida de ciutadania: és una prestació social a través de la qual s'asseguren els mínims d'una vida digna a les persones i a les unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per promoure'n l'autonomia i la participació activa en la societat. Es tracta d'una prestació social de naturalesa econòmica i de percepció periòdica.

Renda activa d'inserció: és una prestació que es concedeix a aquelles persones majors de 45 anys en situació d'atur que no tenen dret a percebre prestacions d'atur ni obtenen altres ingressos per un import superior al 75% del salari mínim interprofessional. També es concedeix a víctimes de violència de gènere i domèstica, emigrants retornats majors de 45 anys i desocupats amb una discapacitat igual o superior al 33%.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.