Saltar al contingut principal

Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat

Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat Catalunya Valor. Total
Total Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més
08/2023 3.492.275 599.710 1.205.365 999.490 687.710
07/2023 3.540.230 634.535 1.217.625 1.002.440 685.635
06/2023 3.546.465 631.820 1.226.660 1.003.965 684.020
05/2023 3.531.990 605.925 1.232.185 1.007.335 686.545
04/2023 3.516.515 600.165 1.231.220 1.002.515 682.620
03/2023 3.467.820 585.615 1.218.115 990.880 673.210
02/2023 3.440.630 577.660 1.211.950 984.930 666.085
01/2023 3.413.380 567.770 1.205.320 979.380 660.910
12/2022 3.428.755 578.385 1.210.355 979.865 660.150
11/2022 3.445.495 582.075 1.218.640 982.755 662.030
10/2022 3.436.985 574.170 1.218.710 982.205 661.900
09/2022 3.427.100 564.800 1.218.760 982.280 661.265
08/2022 3.416.340 576.045 1.211.935 974.635 653.725
07/2022 3.485.900 618.715 1.233.180 980.435 653.570
06/2022 3.451.040 597.475 1.229.740 975.475 648.355
05/2022 3.435.920 571.955 1.233.905 979.050 651.005
04/2022 3.408.335 562.705 1.229.265 971.440 644.920
03/2022 3.358.525 547.400 1.215.495 959.770 635.860
02/2022 3.337.455 541.445 1.211.145 954.185 630.680
01/2022 3.320.800 534.655 1.208.240 950.405 627.505
12/2021 3.338.817 545.115 1.214.927 950.830 627.945
11/2021 3.352.081 546.949 1.224.839 953.028 627.265
10/2021 3.349.253 539.034 1.227.500 953.996 628.723
09/2021 3.317.457 520.898 1.220.839 949.634 626.086
08/2021 3.302.572 530.913 1.212.795 940.141 618.723
07/2021 3.362.508 563.789 1.234.233 945.257 619.229
06/2021 3.322.257 540.854 1.228.023 938.953 614.427
05/2021 3.286.172 512.803 1.224.607 935.624 613.138
04/2021 3.242.188 497.264 1.213.326 925.204 606.394
03/2021 3.219.755 491.010 1.207.971 918.724 602.050
02/2021 3.218.816 487.887 1.212.079 917.883 600.967
01/2021 3.209.383 484.959 1.211.101 915.056 598.267
12/2020 3.214.634 492.064 1.212.886 912.416 597.268
11/2020 3.232.681 495.543 1.224.136 915.291 597.711
10/2020 3.234.850 492.232 1.228.008 916.368 598.242
09/2020 3.209.363 477.909 1.222.147 913.213 596.094
08/2020 3.196.844 484.106 1.216.812 905.693 590.233
07/2020 3.209.714 496.045 1.222.114 904.355 587.200
06/2020 3.184.825 481.398 1.221.730 898.111 583.586
05/2020 3.181.520 474.650 1.223.134 898.551 585.185
03/2020 3.171.595 480.800 1.223.414 890.586 576.795
12/2019 3.277.565 529.392 1.266.267 903.264 578.642
09/2019 3.293.209 522.173 1.287.119 907.491 576.426
06/2019 3.356.578 565.527 1.314.575 906.883 569.593
03/2019 3.263.331 522.308 1.297.251 888.227 555.545
12/2018 3.221.797 518.566 1.286.268 872.421 544.542
09/2018 3.253.644 515.139 1.312.574 879.754 546.177
06/2018 3.285.238 548.881 1.327.534 873.008 535.815
03/2018 3.191.606 503.870 1.308.414 854.513 524.809
12/2017 3.131.688 493.812 1.290.256 834.667 512.953
09/2017 3.175.393 495.702 1.322.100 843.644 513.947
06/2017 3.174.998 517.349 1.325.868 830.061 501.720
03/2017 3.068.200 467.566 1.299.226 810.593 490.815
12/2016 3.035.442 466.673 1.289.782 796.019 482.968
09/2016 3.032.136 452.382 1.302.840 796.207 480.707
06/2016 3.059.096 483.317 1.317.144 786.443 472.192
03/2016 2.965.259 437.499 1.291.621 770.941 465.198
12/2015 2.929.310 436.853 1.277.346 757.400 457.711
09/2015 2.922.370 423.286 1.288.180 755.557 455.347
06/2015 2.955.265 455.379 1.304.122 748.125 447.639
03/2015 2.865.833 413.290 1.277.919 734.271 440.353
12/2014 2.830.845 412.420 1.263.875 721.365 433.185
09/2014 2.830.108 404.595 1.271.569 722.033 431.911
06/2014 2.860.229 433.726 1.286.702 714.683 425.118
03/2014 2.767.486 394.334 1.253.950 700.871 418.331
12/2013 2.756.587 399.788 1.246.729 694.878 415.192
09/2013 2.779.036 399.018 1.262.707 700.949 416.362
06/2013 2.816.664 422.740 1.282.036 697.526 414.362
03/2013 2.759.623 396.865 1.260.699 690.202 411.857
12/2012 2.773.145 410.042 1.265.521 687.455 410.127
09/2012 2.859.238 427.581 1.301.609 704.171 425.877
06/2012 2.908.606 460.639 1.322.296 700.906 424.765
03/2012 2.872.663 443.890 1.310.709 695.873 422.191
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat. Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.
Notes:
- Les dades fan referència al nombre d'afiliats registrats el darrer dia del mes.
- A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
- Des del maig del 2020 l'Idescat publica amb caràcter mensual la informació d'afiliats a la Seguretat Social. Abans d'aquesta data la informació disponible té freqüència trimestral.
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Darrera actualització: 8 de setembre de 2023. Propera actualització: 11 d'octubre de 2023 Calendari

AFI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI).

Nota metodològica

L'afiliació a la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Es considera que una persona està afiliada en un moment determinat quan està donada d'alta en un o més règims de la Seguretat Social.

Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, des de l'òptica de les afiliacions, una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents. En canvi, des de l'òptica dels afiliats només es compta una vegada, independentment del nombre d'afiliacions.

Atès que la variable "residència de l'afiliat" i les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) que consten al fitxer d'afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social poden no estar actualitzades, l'Idescat tracta aquestes variables acarant-les amb les del Registre de població de Catalunya i, així, enriqueix el fitxer original.

A partir del maig del 2020, l'Idescat realitza mensualment l'explotació estadística dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Fins al març del 2020, la informació que s'ofereix és trimestral i fa referència a l'últim dia del trimestre.

A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.