Creació i dissolució de societats mercantils

Creació i dissolució de societats mercantils Catalunya. Desembre del 2017
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Creació de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 1.396 -223 -13,8 -15,0
Capital (milions d'euros) 70,5 -15,3 -17,8 6,9
Dissolució de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 210 -14 -6,3 -14,3
Font: Registre Mercantil Central.
Creació i dissolució de societats mercantils Espanya. Desembre del 2017
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Creació de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 7.109 -482 -6,3 -6,9
Capital (milions d'euros) 338,7 0,4 0,1 -25,1
Dissolució de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 2.487 -37 -1,5 1,6
Font: Registre Mercantil Central.

Data de publicació: 3 de gener del 2018. Sèries revisades l' 1 de març del 2018. Propera actualització: 7 de juny del 2018

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

La creació de societats mercantils és una variable que presenta una elevada variabilitat en les seves dades mensuals, però és un indicador d'interès, clarament vinculat amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona cada mes el Registre Mercantil Central sobre constitucions (i dissolucions) de societats mercantils.

Per creació de societats mercantils s'entén el nombre de societats inscrites en el Registre Mercantil Central en el mes de referència, independentment de la data en què inicien la seves activitats comercials. Aquestes altes en el Registre Mercantil Central s'efectuen per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de constitució.

Per dissolució de societats mercantils s'entén el nombre de baixes en el Registre Mercantil Central, per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de dissolució. Aquestes baixes són classificades segons la causa que va justificar la dissolució de la societat.

La referència que s'utilitza en aquesta estadística és la data de publicació en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (B.O.R.M.E.)

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 24 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: