Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 3r trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 16.729,0 900,4 5,7 2,9
Nivell tecnològic alt 2.124,4 434,1 25,7 17,1
Unió Europea 1.097,2 205,1 23,0 17,0
resta del món 1.027,2 229,0 28,7 17,2
Nivell tecnològic mitjà alt 7.252,6 -177,9 -2,4 -3,7
Unió Europea 4.796,9 80,2 1,7 -2,2
resta del món 2.455,7 -258,2 -9,5 -7,0
Nivell tecnològic mitjà baix 2.574,2 216,3 9,2 8,3
Unió Europea 1.783,4 210,1 13,4 12,5
resta del món 790,8 6,2 0,8 -0,4
Nivell tecnològic baix 4.777,8 427,8 9,8 7,1
Unió Europea 3.148,9 289,5 10,1 6,0
resta del món 1.628,9 138,4 9,3 9,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 3r trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 62.063,1 1.500,2 2,5 2,1
Nivell tecnològic alt 6.437,9 898,1 16,2 16,9
Unió Europea 3.632,6 338,8 10,3 10,3
resta del món 2.805,3 559,3 24,9 26,5
Nivell tecnològic mitjà alt 25.297,0 314,7 1,3 -0,9
Unió Europea 17.020,2 501,9 3,0 0,4
resta del món 8.276,8 -187,2 -2,2 -3,5
Nivell tecnològic mitjà baix 13.830,0 -672,3 -4,6 0,4
Unió Europea 8.512,1 -419,4 -4,7 1,2
resta del món 5.317,9 -252,8 -4,5 -0,9
Nivell tecnològic baix 16.498,1 959,6 6,2 3,5
Unió Europea 10.811,8 567,3 5,5 1,7
resta del món 5.686,3 392,3 7,4 6,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.