Saltar al contingut principal

Importacions. Per destinació econòmica dels béns

Importacions. Per destinació econòmica dels béns Catalunya. Abril del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 5.661,5 -12,8 -0,2 -8,5
Béns de consum 1.579,8 157,5 11,1 -13,9
aliments, begudes i tabac 370,7 63,4 20,6 -2,0
altres béns de consum 1.209,1 94,0 8,4 -16,6
Béns de capital 306,5 -36,4 -10,6 -13,9
maquinària i altres béns d'equipament 217,1 -27,2 -11,1 -16,6
material de transport i altres béns de capital 89,4 -9,2 -9,3 -6,8
Béns intermedis 3.775,2 -133,9 -3,4 -5,7
prod.agricultura, silvicultura i pesca 240,6 7,2 3,1 10,0
prod.energètics i industrials 3.534,6 -141,1 -3,8 -6,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Importacions. Per destinació econòmica dels béns Espanya. Abril del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 22.200,9 1.211,0 5,8 -4,6
Béns de consum 4.737,2 376,1 8,6 -7,6
aliments, begudes i tabac 1.457,5 193,0 15,3 2,3
altres béns de consum 3.279,7 183,1 5,9 -11,0
Béns de capital 1.265,9 1,3 0,1 -6,7
maquinària i altres béns d'equipament 934,4 0,8 0,1 -3,9
material de transport i altres béns de capital 331,5 0,5 0,1 -14,1
Béns intermedis 16.197,7 833,6 5,4 -3,5
prod.agricultura, silvicultura i pesca 555,8 9,2 1,7 0,3
prod.energètics i industrials 15.641,9 824,4 5,6 -3,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Darrera actualització: 4 de juliol de 2013. Sèries revisades el 28 de gener de 2022. Propera actualització: 20 de juny de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística COMEST

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les importacions amb tercers països, a partir del document únic administratiu (DUA), i de les introduccions intracomunitàries, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el document únic administratiu (DUA).

La classificació de productes segons la destinació econòmica és el resultat de l'elaboració d'una classificació del comerç amb l'estranger en funció de la finalitat a la qual es destinen les mercaderies agrupades per grups segons els seus aranzels duaners (TARIC). Els productes apareixen, doncs, agrupats en tres grups: béns de consum, béns de capital i béns intermedis.

Taules disponibles [+]