Saltar al contingut principal

Importacions. Per branques d'activitat

Importacions. Per branques d'activitat Catalunya. Agost del 2011
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 5.358,3 558,2 11,6 11,0
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 317,9 74,3 30,5 27,2
Productes energètics; extracció i refinació petroli 900,1 9,3 1,0 10,6
Alimentació i begudes 450,7 99,0 28,2 10,0
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 677,7 103,3 18,0 12,4
Indústries químiques 956,6 41,1 4,5 10,8
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 253,4 34,2 15,6 19,4
Maquinària i equips mecànics 256,7 7,1 2,9 5,7
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 154,3 -12,6 -7,5 -7,5
Equips elèctrics i electrònics 334,3 -29,5 -8,1 -13,1
Vehicles de motor i altres materials de transport 458,6 199,1 76,7 35,3
Resta branques d'activitat 549,8 4,9 0,9 4,0
No classificats 48,1 28,0 139,6 74,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Importacions. Per branques d'activitat Espanya. Agost del 2011
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 19.383,4 2.167,7 12,6 12,0
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 808,7 93,9 13,1 22,0
Productes energètics; extracció i refinació petroli 4.663,3 953,8 25,7 28,4
Alimentació i begudes 1.564,1 279,7 21,8 13,0
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.906,9 232,6 13,9 11,8
Indústries químiques 2.709,9 368,6 15,7 10,4
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 1.097,7 145,2 15,2 19,1
Maquinària i equips mecànics 898,0 13,4 1,5 3,4
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 521,0 6,5 1,3 -5,5
Equips elèctrics i electrònics 1.338,3 -61,2 -4,4 -1,3
Vehicles de motor i altres materials de transport 1.553,6 118,3 8,2 4,3
Resta branques d'activitat 2.222,7 -31,8 -1,4 7,7
No classificats 99,2 48,8 96,7 46,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Darrera actualització: 8 de maig de 2013. Sèries revisades el 27 de gener de 2021. Propera actualització: 19 de maig de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística COMEST

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les importacions amb tercers països, a partir del Document Únic Administratiu (DUA), i de les introduccions intracomunitàries, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els Estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el Document Únic Administratiu (DUA).

Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01+02+03 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
 • 05+06+09+19 Productes energètics; extracció i refinació petroli
 • 10+11 Alimentació i begudes
 • 13+14+15 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 • 20+21+268 Indústries químiques
 • 24+25 Metal·lúrgia i productes metàl·lics
 • 28+33 Maquinària i equips mecànics
 • 262+265+266+267 Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica
 • 261+263+264+27 Equips elèctrics i electrònics
 • 29+30 Vehicles de motor i altres materials de transport
 • 07+08+12+16+17+18+22+23+31+32+35+37+38+58+59+71+74+90+91+96 Resta branques d'activitat
 • No classificats

Taules disponibles [+]