Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-27)

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 4t trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 19.029,8 -855,4 -4,3 -16,4
Nivell tecnològic alt 3.082,9 260,6 9,2 -2,0
Unió Europea 1.587,2 -1,8 -0,1 -7,3
resta del món 1.495,7 262,3 21,3 5,2
Nivell tecnològic mitjà alt 8.958,4 -266,3 -2,9 -18,6
Unió Europea 5.698,3 -309,2 -5,1 -20,7
resta del món 3.260,1 42,9 1,3 -14,9
Nivell tecnològic mitjà baix 2.379,8 -384,6 -13,9 -26,0
Unió Europea 1.425,1 -51,6 -3,5 -15,7
resta del món 954,7 -333,0 -25,9 -36,7
Nivell tecnològic baix 4.608,6 -465,1 -9,2 -14,2
Unió Europea 2.325,1 -196,5 -7,8 -11,5
resta del món 2.283,5 -268,6 -10,5 -16,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 4t trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 64.720,7 -2.185,1 -3,3 -11,9
Nivell tecnològic alt 11.791,7 -71,4 -0,6 -1,5
Unió Europea 6.271,6 -99,4 -1,6 -0,2
resta del món 5.520,1 28,0 0,5 -2,8
Nivell tecnològic mitjà alt 28.493,0 339,4 1,2 -14,3
Unió Europea 19.100,7 -68,7 -0,4 -16,3
resta del món 9.392,3 408,1 4,5 -10,5
Nivell tecnològic mitjà baix 9.091,4 -1.101,8 -10,8 -18,7
Unió Europea 5.544,1 -532,1 -8,8 -14,8
resta del món 3.547,3 -569,7 -13,8 -23,8
Nivell tecnològic baix 15.344,6 -1.351,2 -8,1 -10,1
Unió Europea 7.089,5 -464,8 -6,2 -10,0
resta del món 8.255,1 -886,4 -9,7 -10,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 24 de febrer de 2021. Propera actualització: 20 de maig de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]