Saltar al contingut principal

Clima exportador

Clima exportador Catalunya Trimestre actual
Cartera de comandes Preus d'exportació de l'empresa Preus internacionals del sector Marge de benefici comercial d'exportació de l'empresa Nivell global d'activitat exportadora
T1/2020 -51,8 -13,8 -11,6 -36,2 ..
T4/2019 -6,2 -9,5 -10,8 -25,1 ..
T3/2019 -10,6 -8,6 -12,4 -29,4 ..
T2/2019 -1,1 -4,3 -7,8 -20,2 ..
T1/2019 0,8 1,1 -0,5 -24,8 ..
T4/2018 2,4 -4,5 -4,5 -25,6 ..
T3/2018 -4,2 -1,7 -1,6 -24,7 ..
T2/2018 14,1 1,4 1,6 -22,4 ..
T1/2018 13,1 7,8 6,9 -20,6 ..
T4/2017 18,4 -1,6 -0,6 -21,5 ..
T3/2017 4,4 -3,2 -1,4 -23,7 ..
T2/2017 25,5 0,1 -2,2 -23,2 ..
T1/2017 31,4 5,9 2,9 -19,7 ..
T4/2016 9,6 -2,5 -4,5 -24,3 ..
T3/2016 -1,8 -7,0 -10,9 -26,1 ..
T2/2016 18,0 -4,7 -13,1 -19,6 ..
T1/2016 9,6 -7,9 -12,1 -20,1 ..
T4/2015 22,5 -10,0 -16,8 -20,5 ..
T3/2015 7,7 -4,0 -8,9 -18,3 ..
T2/2015 25,0 -4,6 -5,9 -25,4 ..
T1/2015 29,1 -3,7 -4,1 -20,7 ..
T4/2014 7,0 -10,7 -14,0 -25,1 ..
T3/2014 14,5 -9,9 -12,8 -31,6 ..
T2/2014 21,1 -7,6 -12,3 -28,6 ..
T1/2014 18,3 -9,7 -16,1 -28,1 ..
T4/2013 13,5 -10,0 -14,9 -29,5 ..
T3/2013 15,5 -7,3 -14,8 -26,9 ..
T2/2013 23,9 -7,5 -15,7 -25,4 ..
T1/2013 3,7 -8,9 -19,9 -37,0 ..
T4/2012 -4,5 -10,8 -20,3 -38,3 ..
T3/2012 -15,3 -11,4 -13,7 -39,5 ..
T2/2012 -6,1 -1,0 -11,8 -37,1 ..
T1/2012 -4,3 -11,6 -18,1 -42,5 ..
T4/2011 -7,6 -10,4 -18,6 -40,4 ..
T3/2011 0,7 -4,9 -16,5 -46,2 ..
T2/2011 17,8 2,9 -3,5 -36,3 ..
T1/2011 27,6 5,3 9,7 -34,5 ..
T4/2010 26,3 16,0 11,2 -36,1 ..
T3/2010 33,6 4,5 -6,1 -28,8 ..
T2/2010 50,7 5,1 -4,2 -21,7 ..
T1/2010 36,5 -2,2 -10,2 -26,3 ..
T4/2009 21,9 -14,2 -23,8 -27,8 23,2
T3/2009 13,0 -16,2 -26,7 -34,4 10,2
T2/2009 -0,4 -18,2 -37,0 -28,9 -19,1
T1/2009 -59,6 -35,8 -45,8 -46,7 -57,9
T4/2008 -58,7 -26,5 -27,9 -45,6 -46,5
T3/2008 -28,8 -10,1 -12,3 -41,3 -22,0
T2/2008 -2,7 1,6 15,0 -47,6 -5,0
T1/2008 -13,1 10,0 13,0 -50,4 -6,1
T4/2007 11,0 -3,8 -12,4 -28,2 2,9
T3/2007 4,0 -2,9 -3,2 -19,3 6,4
T2/2007 18,6 -14,7 -19,4 -25,8 16,3
T1/2007 11,4 -5,4 -6,9 -38,2 4,6
T4/2006 18,1 0,3 -6,7 -22,9 18,4
T3/2006 7,1 -1,3 -6,7 -26,1 11,5
T2/2006 9,4 0,2 -9,7 -34,2 12,0
T1/2006 40,8 4,4 -3,0 -30,6 38,7
T4/2005 37,1 3,0 -6,0 -46,4 -3,1
T3/2005 -11,1 -4,6 -12,8 -30,2 -12,3
T2/2005 -2,7 -2,1 -10,3 -1,5 -0,9
T1/2005 -8,3 -6,9 -18,6 -31,2 1,7
T4/2004 3,7 9,7 -11,7 -5,9 17,6
T3/2004 1,2 -16,1 -17,5 -41,8 -3,0
T2/2004 6,7 -16,4 -2,9 -44,5 21,0
T1/2004 12,9 -3,9 -15,5 -29,4 10,4
T4/2003 -2,1 -5,6 -23,3 -48,3 -0,7
T3/2003 -2,0 -8,0 -24,4 -22,6 9,7
T2/2003 -22,6 -0,8 -32,2 -47,8 -21,9
T1/2003 -15,7 -19,1 -25,8 -32,6 5,4
T4/2002 1,0 2,5 -21,2 -41,9 -19,3
T3/2002 -17,1 -13,5 -20,7 -20,6 -0,9
T2/2002 -12,6 -11,5 -19,6 -28,9 -15,7
T1/2002 5,6 -5,9 -38,3 -33,3 -10,6
T4/2001 5,9 -12,3 -23,6 -28,7 -5,9
T3/2001 -28,0 -13,3 -26,6 -16,3 -26,1
T2/2001 7,2 2,1 -40,9 -17,2 11,7
Unitats: Saldo de respostes.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: Les dades del primer trimestre del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 10 de juny de 2020. Propera actualització: 6 d'octubre de 2020

Estadística CLEX

Nota metodològica

L'Enquesta sobre el Clima exportador a Catalunya és una operació estadística trimestral de caràcter qualitatiu que recull les opinions empresarials sobre les expectatives i l'evolució de diferents aspectes conjunturals de l'exportació.

L'enquesta va dirigida a un panell de 600 empreses industrials exportadores catalanes. El mètode per a la selecció de la mostra és el mostreig aleatori estratificat segons el sector d'activitat de l'empresa i el seu tram de facturació en exportació.

La desagregació sectorial utilitzada en l'enquesta és la classificació en 12 grups d'activitat econòmica i 5 trams segons el valor de l'exportació de l'empresa. Les principals variables d'aquesta estadística són: la cartera de comandes, els preus d'exportació de l'empresa, els preus internacionals del sector, el marge de benefici comercial d'exportació de l'empresa i les expectatives de les exportacions.

Per als principals indicadors de l'enquesta s'ofereix el saldo calculat com a diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.

A partir de l'any 2013, la producció i difusió d'aquesta enquesta la fa l'Observatori del Treball i Model Productiu.

Del 2001 al 2009, aquesta enquesta era fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Observatori de Mercats Exteriors-Consorci de Promoció Comercial de Catalunya i l'Idescat. Del 2010 al 2012, la realització de l'enquesta es va fer des d'ACC1Ó.