Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques

Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Catalunya. 4t trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 1.244,6 -246,8 -16,5 -7,9
OCDE 1.220,2 -55,0 -4,3 -4,1
Unió Europea 944,6 (b) z z z
Amèrica del Nord 50,3 36,9 276,5 53,9
Amèrica Llatina 4,2 -30,1 -87,7 -61,8
Resta d'Amèrica 1,0 1,0 .. ..
Àsia i Oceania 8,6 -151,9 .. ..
Àfrica 0,0 -4,0 .. ..
Paradisos fiscals 0,2 -3,3 .. ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Notes:
- El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
- - Fins al quart trimestre del 2019, la Unió Europea inclou els països de la UE-28; partir del primer trimestre del 2020, els de la UE-27 (sense el Regne Unit).
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Espanya. 4t trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 8.676,6 1.939,6 28,8 6,5
OCDE 7.985,0 1.884,2 30,9 5,9
Unió Europea 6.664,1 (b) z z z
Amèrica del Nord 415,0 168,3 68,2 -7,6
Amèrica Llatina 290,0 76,1 35,6 -35,0
Resta d'Amèrica 32,3 28,1 .. ..
Àsia i Oceania 581,9 224,8 .. ..
Àfrica 8,5 2,7 .. ..
Paradisos fiscals 35,2 1,9 5,8 -39,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Notes:
- El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
- - Fins al quart trimestre del 2019, la Unió Europea inclou els països de la UE-28; partir del primer trimestre del 2020, els de la UE-27 (sense el Regne Unit).
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 22 de març de 2021. Propera actualització: 21 de juny de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

Les dades per àrees geogràfiques es refereixen al país immediat d'origen de la inversió. S'entén com a país immediat l'indret on resideix el titular directe de la inversió.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]