Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques

Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Catalunya. 4t trimestre del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 1.294,9 316,7 32,4 -10,7
OCDE 1.146,7 823,7 255,0 14,4
Unió Europea (UE-27) 958,5 737,1 332,9 25,5
Amèrica del Nord 148,9 136,5 .. 103,2
Amèrica Llatina 132,8 -225,9 -63,0 -9,9
Resta d'Amèrica 4,0 -314,8 -98,7 -97,9
Àsia i Oceania 27,2 -11,1 -29,0 -47,9
Àfrica 2,7 2,5 .. -39,4
Paradisos fiscals 4,1 1,2 41,3 93,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Espanya. 4t trimestre del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 14.214,7 6.404,6 82,0 43,4
OCDE 8.295,7 2.512,8 43,5 19,5
Unió Europea (UE-27) 6.505,4 1.705,9 35,5 26,1
Amèrica del Nord 421,2 15,3 3,8 -18,6
Amèrica Llatina 5.780,5 3.949,2 215,6 50,4
Resta d'Amèrica 13,7 -322,0 -95,9 -59,6
Àsia i Oceania 308,0 172,9 128,0 51,5
Àfrica 60,2 46,7 346,3 -11,0
Paradisos fiscals 63,1 52,8 .. 63,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 5 de febrer de 2002. Sèries revisades el 12 d'abril de 2021. Propera actualització: 20 de desembre de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.

Taules disponibles [+]