Licitació oficial d'obres (data de publicació)

Licitació oficial d'obres (data de publicació) Catalunya. Març del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 55,1 -92,4 -62,7 -45,7
Edificació 20,1 -77,3 -79,4 -57,4
Obra civil 35,0 -15,1 -30,1 -34,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Licitació oficial d'obres (data de publicació) Espanya. Març del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 745,5 -645,4 -46,4 0,8
Edificació 204,1 -292,9 -58,9 -47,5
Obra civil 541,5 -352,5 -39,4 26,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.

La licitació oficial en construcció a Catalunya (per data de publicació) ha registrat un decrement interanual del 62,7% al març del 2019. Disminueixen tant l'edificació (−79,4%) com l'obra civil (−30,1%). A Espanya, la licitació oficial en construcció baixa un 46,4% interanual. En termes acumulats, la licitació ha disminuït un 45,7% a Catalunya i ha augmentat un 0,8% a Espanya, respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació: 23 de maig del 2019. Propera actualització: 25 de juny del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística de licitació oficial abasta totes les licitacions d'obra efectuades per les administracions públiques (Administració central, Seguretat Social, Administració territorial, etc.) i pels organismes autònoms dependents de l'Estat. No s'hi inclouen els organismes autònoms i les empreses de serveis dependents de l'Administració territorial.

La licitació en edificació inclou la construcció d'habitatges familiars i d'establiments col·lectius, així com d'edificis destinats al desenvolupament d'una activitat (edificació no residencial).

La licitació en obra civil inclou la construcció de qualsevol immoble (excloses les edificacions) destinat a ser utilitzat col·lectivament, com ara les infraestructures ferroviàries, les carreteres, els aeroports, els ports, les centrals de producció i transformació d'energia elèctrica, les obres de sanejament, etc.