Saltar al contingut principal

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Abril del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 4.340 -1.216 -21,9 -24,5
Finques urbanes 4.189 -1.199 -22,3 -23,1
habitatges 2.823 -619 -18,0 -21,7
solars 130 -53 -29,0 -34,7
altres 1.236 -527 -29,9 -25,2
Finques rústiques 151 -17 -10,1 -56,5
Capital prestat (milions d'euros) 571,8 -172,5 -23,2 -25,7
Finques urbanes 542,7 -179,6 -24,9 -25,6
habitatges 296,7 -62,8 -17,5 -21,1
solars 61,5 -10,6 -14,7 -11,1
altres 184,4 -106,2 -36,5 -36,2
Finques rústiques 29,0 7,1 32,1 -28,1
Hipoteques cancel·lades (nombre) 5.342 1.396 35,4 -1,5
Finques urbanes 5.255 1.358 34,8 -1,8
habitatges 3.497 735 26,6 -3,3
solars 90 -16 -15,1 -5,5
altres 1.668 639 62,1 2,1
Finques rústiques 87 38 77,6 20,8
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Abril del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 29.532 -6.229 -17,4 -18,8
Finques urbanes 27.760 -5.995 -17,8 -18,3
habitatges 17.698 -3.669 -17,2 -16,7
solars 1.155 -370 -24,3 -44,3
altres 8.907 -1.956 -18,0 -17,1
Finques rústiques 1.772 -234 -11,7 -28,2
Capital prestat (milions d'euros) 3.214,8 -863,6 -21,2 -22,2
Finques urbanes 2.974,7 -725,7 -19,6 -20,6
habitatges 1.673,1 -460,6 -21,6 -20,0
solars 280,2 -155,7 -35,7 -28,0
altres 1.021,4 -109,4 -9,7 -18,6
Finques rústiques 240,1 -137,9 -36,5 -40,5
Hipoteques cancel·lades (nombre) 41.136 7.688 23,0 1,0
Finques urbanes 39.544 7.280 22,6 0,9
habitatges 27.196 5.493 25,3 -1,4
solars 1.275 143 12,6 -1,6
altres 11.073 1.644 17,4 6,8
Finques rústiques 1.592 408 34,5 3,7
Font: INE. Estadística d'hipoteques.

Darrera actualització: 26 de juny de 2013. Propera actualització: 24 de juny de 2022

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.