Saltar al contingut principal

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Catalunya. Abril del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 3.181,2 -155,2 -4,7 -4,1
Vols regulars 3.117,3 -137,6 -4,2 -4,0
Vols no regulars 60,4 -16,8 -21,7 -8,8
Altres tipus de trànsit 2,5 0,1 5,8 -34,6
Barcelona-El Prat Josep Tarradellas 2.866,8 -125,0 -4,2 -4,4
Vols regulars 2.805,7 -113,6 -3,9 -4,4
Vols no regulars 60,2 -11,6 -16,2 -6,1
Altres tipus de trànsit 0,8 0,2 40,6 -52,6
Girona-Costa Brava 252,6 -26,8 -9,6 -7,3
Vols regulars 251,4 -26,6 -9,6 -6,9
Vols no regulars 0,1 -0,2 -57,6 -63,3
Altres tipus de trànsit 1,0 0,0 2,2 -31,5
Lleida-Alguaire 0,9 -0,9 -50,6 ..
Vols regulars .. .. .. ..
Vols no regulars .. .. .. ..
Altres tipus de trànsit .. .. .. ..
Reus 61,0 -2,5 -4,0 60,7
Vols regulars 60,2 2,5 4,4 75,5
Vols no regulars 0,0 -5,0 -99,0 -97,6
Altres tipus de trànsit 0,7 -0,1 -13,9 -11,4
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Espanya. Abril del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 14.815,4 -1.237,9 -7,7 -8,1
Vols regulars 13.641,4 -1.120,4 -7,6 -8,4
Vols no regulars 1.147,1 -125,3 -9,8 -4,7
Altres tipus de trànsit 26,9 7,9 41,5 9,9
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.

Darrera actualització: 3 de juny de 2013. Sèries revisades el 5 d'octubre de 2020. Propera actualització: 10 de febrer de 2022

Dades anuals Estadística AER

Nota metodològica

El moviment de passatgers en els aeroports mesura els passatgers embarcats i / o desembarcats a l'aeroport transportats en vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El passatger transportat és la persona que realitza un vol determinat. Es comptabilitza una sola vegada amb independència de si realitza una o diverses etapes del vol.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment de passatgers en els aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.