Saltar al contingut principal

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació Catalunya. Juny del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total viatgers (milers) 143,8 -2.156,5 -93,7 -71,7
Turisme domèstic 112,6 -697,5 -86,1 -66,9
de Catalunya 84,0 -416,5 -83,2 -67,1
de la resta d'Espanya 28,6 -281,0 -90,8 -66,6
Turisme estranger 31,2 -1.459,0 -97,9 -74,4
Grau d'ocupació per habitacions (%) 22,5 -53,3 z z
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.
Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació Espanya. Juny del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total viatgers (milers) 920,8 -10.451,0 -91,9 -68,5
Turisme domèstic 806,1 -4.377,3 -84,4 -63,4
Turisme estranger 114,7 -6.073,7 -98,1 -73,3
Grau d'ocupació per habitacions (%) 24,1 -48,7 z z
Unitats: Milers.
Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 23 de juliol de 2020. Propera actualització: 24 d'agost de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística TURHOT

Nota metodològica

Són establiments hotelers els que presten serveis d'allotjament col·lectiu mitjançant un preu, que inclou o no altres serveis complementaris (hotel, hotel-apartament, hostal, pensió, fonda...).

S'anomena viatger tota persona que fa una o més pernoctacions seguides en el mateix establiment hoteler.

Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el total d'habitacions disponibles.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener de 1999 fins al desembre de l'any 2010.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles