Visitants estrangers. Turistes i excursionistes

Visitants estrangers. Turistes i excursionistes Catalunya. Agost del 2017
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 3.450,7 100,0 68,5 2,0 -1,9
Turistes 2.559,9 74,2 58,7 2,3 8,4
Excursionistes 890,8 25,8 9,8 1,1 -21,0
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es consideren els visitants residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Les dades són provisionals des de juliol del 2017.
Visitants estrangers. Turistes i excursionistes Espanya. Agost del 2017
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 15.961,0 100,0 195,2 1,2 5,6
Turistes 10.426,0 65,3 398,6 4,0 9,9
Excursionistes 5.534,9 34,7 -203,3 -3,5 -2,4
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
Nota:
- Les dades són provisionals des de juliol del 2017.

Data de publicació: 29 de setembre del 2017. Sèries revisades el 9 d'octubre del 2017. Propera actualització: 3 de setembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: