Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. Agost del 2017
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 2.567,6 100,0 66,4 2,7 8,5
Alemanya 196,6 7,7 1,8 0,9 5,0
Bèlgica 56,4 2,2 -8,6 -13,3 -3,0
França 749,0 29,2 -39,8 -5,0 4,2
Irlanda 36,1 1,4 -19,5 -35,1 -13,3
Itàlia 139,3 5,4 -54,8 -28,2 0,2
Països Baixos 155,6 6,1 2,8 1,8 4,8
Països nòrdics 87,6 3,4 28,0 47,1 16,1
Portugal 28,2 1,1 5,6 25,0 -19,3
Regne Unit 339,0 13,2 48,9 16,8 9,6
Rússia 115,3 4,5 21,8 23,3 23,9
Suïssa 16,8 0,7 -0,7 -4,1 11,4
Resta d'Europa 237,8 9,3 29,2 14,0 12,1
EUA 96,7 3,8 11,1 12,9 26,9
Amèrica (sense EUA) 97,6 3,8 17,7 22,2 24,0
Resta del món 215,7 8,4 23,0 12,0 12,9
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. Agost del 2017
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 10.397,7 100,0 370,3 3,7 10,0
Alemanya 1.341,7 12,9 -24,8 -1,8 7,4
Bèlgica 301,6 2,9 -13,4 -4,3 3,4
França 2.041,1 19,6 -131,3 -6,0 1,8
Irlanda 232,2 2,2 7,6 3,4 18,9
Itàlia 649,4 6,2 -20,5 -3,1 6,4
Països Baixos 528,9 5,1 51,1 10,7 9,0
Països nòrdics 431,1 4,1 81,6 23,4 14,6
Portugal 345,5 3,3 37,1 12,0 9,1
Regne Unit 2.323,8 22,3 75,0 3,3 7,9
Rússia 171,8 1,7 11,2 7,0 14,6
Suïssa 218,8 2,1 54,6 33,3 24,2
Resta d'Europa 649,3 6,2 78,2 13,7 14,2
EUA 232,8 2,2 46,2 24,7 32,4
Amèrica (sense EUA) 302,4 2,9 37,7 14,3 27,3
Resta del món 627,3 6,0 80,0 14,6 15,8
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.

Data de publicació: 29 de setembre del 2017. Sèries revisades el 17 de setembre del 2018. Propera actualització: 3 de desembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: