Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Despesa declarada

Turistes estrangers. Despesa declarada Catalunya. Març del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 68 -330,5 -82,9 -91,3
Despesa mitjana per persona (€) 797 -202,3 -20,2 -13,6
Despesa mitjana diària per persona (€) 137 -54,4 -28,4 -33,3
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Nota: Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
(p) Dada provisional.
Turistes estrangers. Despesa declarada Espanya. Març del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 513 -1.661,2 -76,4 -89,0
Despesa mitjana per persona (€) 1.046 -42,0 -3,9 -4,2
Despesa mitjana diària per persona (€) 128 -26,0 -16,9 -21,5
Font: INE. Enquesta de despesa turística.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 6 de maig de 2021. Propera actualització: 1 de juny de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística TURDEST

Nota metodològica

Despesa del turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és conèixer mensualment la despesa total, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona dels turistes estrangers amb destinació principal a Catalunya.

La despesa declarada inclou les partides de transport, allotjament, restaurants, comestibles, activitats i altres despeses.

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]