Saltar al contingut principal

Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència

Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència Catalunya. 4t trimestre del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 3.133,4 367,7 13,3 7,1
Alemanya 267,6 42,4 18,8 11,2
Bèlgica i Països Baixos 200,1 18,9 10,5 3,7
França 819,5 110,0 15,5 9,4
Itàlia 217,6 23,8 12,3 -0,8
Regne Unit 282,0 6,3 2,3 6,0
Països Nòrdics 145,5 17,1 13,3 18,8
Suïssa 80,8 4,8 6,3 6,4
Altres països 1.120,3 144,4 14,8 5,9
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta Frontur de l'Institut d'Estudis Turístics (IET).
Nota: Es consideren els turistes estrangers que tenen com a destinació principal i secundària del seu viatge Catalunya.
Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència Espanya. 4t trimestre del 2013
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 11.842,2 1.061,9 9,9 5,6
Alemanya 2.047,6 236,9 13,1 5,8
Bèlgica i Països Baixos 847,7 108,9 14,7 5,4
França 1.788,7 200,1 12,6 6,9
Itàlia 613,8 1,6 0,3 -8,1
Regne Unit 2.628,7 208,1 8,6 5,2
Països Nòrdics 1.249,4 161,4 14,8 16,9
Suïssa 297,8 9,7 3,4 3,0
Altres països 2.368,4 135,3 6,1 5,4
Unitats: Milers.
Font: Institut d'Estudis Turístics (IET). Enquesta Frontur.

Darrera actualització: 7 de febrer de 2014. Sèries revisades el 31 de març de 2016.

Estadística TUREST

Nota metodològica

L'estadística sobre els viatges dels turistes estrangers té com a objectiu quantificar i caracteritzar els fluxos d'entrada de visitants a Catalunya.

Les dades s'obtenen a partir de l'Enquesta de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l'Institut d'Estudis Turístics (IET). A partir de les bases de dades d'accés restringit facilitades per l'IET, l'Idescat amplia els resultats amb una major desagregació de les variables per a Catalunya i proporciona informació trimestral dels turistes per país de procedència, segons els viatges per destinació principal i secundària a Catalunya. S'entén per destinació principal, el lloc significatiu visitat en el viatge que s'ha realitzat més pernoctacions.

Frontur és una enquesta contínua de periodicitat mensual que utilitza un sistema mixt de recollida, és un instrument bàsic per l'observació del turisme estranger a Catalunya. Aprofita registres administratius per totes les vies d'accés: carreteres, aeroports, ferrocarrils i ports, fa recomptes manuals en els punts fronterers i duu a terme enquestes per mostreig a les entrades i sortides d'Espanya. Aquesta operació estadística genera informació sobre el nombre de viatgers.

Fins al tercer trimestre de 2015 l'enquesta Frontur la duia a terme l'Institut d'Estudis Turístics (IET). A partir del quart trimestre de 2015, la porta a terme l'INE.

S'anomena turista al viatger que pernocta, mentre que els excursionistes són els viatgers que no pernocten. La suma de turistes i excursionistes (inclosos els viatgers de pas) és el total de visitants.

L'arribada de turistes recull el nombre de persones que fan una o més pernoctacions seguides en el mateix allotjament, s'entén per pernoctació una nit passada fora de la residència habitual.

El març del 2009 l'Idescat va aplicar la nova metodologia d'estimació. Les dades dels anys 2006, 2007 i 2008 han estat revisades atès que les dades de Frontur incorporen canvis metodològics. Aquests canvis milloren les estimacions de les dades de viatgers que accedeixen a Espanya per port i per carretera (autobusos). La resta de les vies d'accés (aeroport, tren i carretera vehicles lleugers) no estan afectades pels canvis.

D'acord amb els criteris metodològics de l'IET, es deixa de fer difusió pública de la sèrie de pernoctacions dels estrangers, i per tant, només s'ofereixen dades dels viatgers.

Al gener del 2014 l'IET incorpora a l'estadística de Frontur els viatgers de creuer i amplia la informació dels viatgers de tren. D'aquesta forma s'incrementa la cobertura dels viatgers que venen a Catalunya.

Pel que fa als creuers, els creueristes estrangers en trànsit (és a dir, els que una vegada arriben a port continuen el viatge al creuer) es consideren viatgers internacionals. Pel que fa als trens, s'han redissenyat els fluxos de ferrocarrils amb França, s'ha destacat el pes de l'alta velocitat i s'han suprimit els trajectes que ja no es fan.

Cal advertir també que els resultats proporcionats per l'Idescat poden presentar diferències amb altres fonts com a conseqüència de les diferències metodològiques que existeixen en el moment d'elaborar les dades.

Les dades de Catalunya són sempre provisionals. Les dades d'Espanya són definitives, excepte el darrer any.

Taules disponibles [+]