Saltar al contingut principal
Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 9,4 .. ..
2019 8,3 7,5 6,9 (e)
2018 8,8 9,1 7,6 (e)
2017 6,3 8,0 8,1 (e)
2016 8,7 10,1 9,0 (e)
2015 8,7 10,6 9,6 (e)
2014 9,3 11,1 10,4 (e)
2013 5,2 8,0 10,8 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament. Per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 22,6 .. ..
2019 24,6 19,6 18,2 (e)
2018 23,0 20,8 19,0 (e)
2017 19,1 19,4 19,3 (e)
2016 20,4 23,2 21,8 (e)
2015 26,2 23,3 23,3 (e)
2014 23,5 23,5 23,9 (e)
2013 15,5 15,6 24,5 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població incapaç de mantenir adequadament escalfada la llar. Per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 5,8 .. ..
2019 4,4 4,4 4,6 (e)
2018 5,0 5,9 5,3 (e)
2017 3,2 4,9 5,8 (e)
2016 5,9 6,3 6,3 (e)
2015 4,7 7,0 6,7 (e)
2014 5,5 7,5 7,6 (e)
2013 2,7 6,1 8,0 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de població que no pot mantenir la llar a una temperatura adequada. S'estan recopilant dades d'aquest indicador com a part de les estadístiques de la UE sobre ingressos i condicions de vida (EU-SILC) per controlar el desenvolupament de la pobresa i la inclusió social a la UE. La recopilació de dades es basa en una enquesta, cosa que significa que els valors dels indicadors s'autoinformen.

Taules disponibles [+]