Saltar al contingut principal
Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 15,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2020 9,4 10,9 7,4
2019 8,3 7,5 6,9 (e) Dada estimada
2018 8,8 9,1 7,6 (e) Dada estimada
2017 6,3 8,0 8,1 (e) Dada estimada
2016 8,7 10,1 9,0 (e) Dada estimada
2015 8,7 10,6 9,6 (e) Dada estimada
2014 9,3 11,1 10,4 (e) Dada estimada
2013 5,2 8,0 10,8 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament. Per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 35,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2020 22,6 22,3 17,8
2019 24,6 19,6 18,2 (e) Dada estimada
2018 23,0 20,8 19,0 (e) Dada estimada
2017 19,1 19,4 19,3 (e) Dada estimada
2016 20,4 23,2 21,8 (e) Dada estimada
2015 26,2 23,3 23,3 (e) Dada estimada
2014 23,5 23,5 23,9 (e) Dada estimada
2013 15,5 15,6 24,5 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població incapaç de mantenir adequadament escalfada la llar. Per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 11,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2020 5,8 7,9 5,4
2019 4,4 4,4 4,6 (e) Dada estimada
2018 5,0 5,9 5,3 (e) Dada estimada
2017 3,2 4,9 5,8 (e) Dada estimada
2016 5,9 6,3 6,3 (e) Dada estimada
2015 4,7 7,0 6,7 (e) Dada estimada
2014 5,5 7,5 7,6 (e) Dada estimada
2013 2,7 6,1 8,0 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 29 de juny de 2022.

Estadística ECV

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de població que no pot mantenir la llar a una temperatura adequada. S'estan recopilant dades d'aquest indicador com a part de les estadístiques de la UE sobre ingressos i condicions de vida (EU-SILC) per controlar el desenvolupament de la pobresa i la inclusió social a la UE. La recopilació de dades es basa en una enquesta, cosa que significa que els valors dels indicadors s'autoinformen.

Taules disponibles [+]