Saltar al contingut principal

Productivitat material i consum domèstic de materials (12.20)

Productivitat material i consum domèstic de materials Productivitat material. Euros (en volum encadenats, 2015) per kg
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 4,3 2,7 2,1 (e) Dada estimada
2018 4,5 2,6 2,1 (e) Dada estimada
2017 4,6 2,8 2,1 (e) Dada estimada
2016 4,7 2,8 2,1 (e) Dada estimada
2015 4,3 2,6 2,0 (e) Dada estimada
2014 4,4 2,6 2,0 (e) Dada estimada
2013 4,7 2,6 2,0 (e) Dada estimada
2012 4,1 2,5 1,9 (e) Dada estimada
2011 3,6 2,1 1,8 (e) Dada estimada
2010 2,9 1,8 1,8 (e) Dada estimada
2009 2,5 1,6 1,7 (e) Dada estimada
2008 2,2 1,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal 1,6
2007 1,8 1,2 (e) Dada estimada 1,6 (e) Dada estimada
2006 1,8 1,2 (e) Dada estimada 1,6 (e) Dada estimada
2005 1,8 1,2 (e) Dada estimada 1,6 (e) Dada estimada
2004 1,7 1,2 (e) Dada estimada 1,5 (e) Dada estimada
2003 1,7 1,2 (e) Dada estimada 1,6 (e) Dada estimada
2002 1,9 1,2 (e) Dada estimada 1,6 (e) Dada estimada
2001 1,9 1,3 (e) Dada estimada 1,6 (e) Dada estimada
2000 1,9 1,3 (e) Dada estimada 1,5 (e) Dada estimada
Font Catalunya: Idescat. Compte de fluxos de materials. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 28 de març de 2022.

Estadística CFM

Nota metodològica

El consum domèstic de materials (CDM) mesura la quantitat total de materials utilitzats directament per una economia. Es defineix com la quantitat anual de matèries primeres extretes del territori nacional de l'economia focal, més totes les importacions físiques, menys totes les exportacions físiques.

La productivitat material (o productivitat dels recursos) es calcula com el producte interior brut (PIB) dividit pel consum de material domèstic (CDM). Per al seu càlcul, s'utilitza el PIB, ja sigui en la unitat "Euros en volum encadenats" (a l'any de referència 2015 amb el tipus de canvi del 2015) o en la unitat "PPC" (en paritat de poder de compra). En conseqüència, la productivitat material s'expressa: 1) en euros per kg, per comparar els canvis d'un país al llarg del temps; 2) en PPC per kg, per comparar diferents països en un any concret. També es calcula com a índex l'any 2000, per comparar països en diferents anys.