Saltar al contingut principal

Alumnes matriculats. Per nivells educatius

Alumnes. Total Valor
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
Curs 2017/18 1.610.571 .. .. ..
Curs 2016/17 1.596.406 10.192.299 .. ..
Curs 2015/16 1.586.145 10.160.738 .. ..
Curs 2014/15 1.573.563 10.157.823 .. 109.848.546
Curs 2013/14 1.564.835 10.118.098 .. 109.266.219
Curs 2012/13 1.560.764 10.115.420 .. 107.901.436
Curs 2011/12 1.554.816 10.091.969 70.932.366 108.893.003
Curs 2010/11 1.518.815 9.943.546 70.937.996 109.106.969
Curs 2009/10 1.478.990 9.701.187 70.369.392 108.818.869
Curs 2008/09 1.439.588 9.442.726 69.935.538 108.361.198
Curs 2007/08 1.384.375 9.260.741 69.820.530 108.327.453
Curs 2006/07 1.343.263 9.115.368 69.615.080 108.253.316
Curs 2005/06 1.309.800 9.019.114 68.694.594 107.752.305
Curs 2004/05 1.288.614 8.966.986 68.471.960 111.869.351
Curs 2003/04 1.268.934 8.864.819 67.757.862 111.037.952
Curs 2002/03 1.242.613 8.663.370 67.361.922 110.409.871
Curs 2001/02 1.224.823 8.677.012 .. ..
Curs 2000/01 1.216.406 8.764.421 68.252.586 ..
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Ensenyament. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Àmbit geogràfic: zona euro (18).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Alumnes. Educació infantil Valor
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
Curs 2017/18 296.386 .. .. ..
Curs 2016/17 301.032 1.782.423 .. ..
Curs 2015/16 308.246 1.810.638 .. 17.574.305
Curs 2014/15 313.795 1.842.383 .. 17.464.993
Curs 2013/14 324.101 1.886.886 .. 17.089.648
Curs 2012/13 330.136 1.915.000 .. 16.841.518
Curs 2011/12 339.369 1.919.879 10.815.195 15.655.796
Curs 2010/11 330.790 1.875.263 10.738.866 15.405.243
Curs 2009/10 325.251 1.821.981 10.476.568 15.021.463
Curs 2008/09 318.572 1.765.618 10.335.119 14.693.587
Curs 2007/08 305.195 1.645.432 10.232.785 14.492.561
Curs 2006/07 288.511 1.559.650 10.152.028 14.277.818
Curs 2005/06 277.176 1.489.901 10.095.155 14.154.654
Curs 2004/05 264.814 1.429.942 9.817.004 13.852.396
Curs 2003/04 251.857 1.355.606 9.584.584 13.447.356
Curs 2002/03 237.886 1.281.782 9.535.918 13.658.774
Curs 2001/02 225.231 1.215.805 .. ..
Curs 2000/01 216.702 1.167.090 9.475.893 ..
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Ensenyament. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Àmbit geogràfic: zona euro (18).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Alumnes. Educació primària Valor
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
Curs 2017/18 490.605 .. .. ..
Curs 2016/17 490.202 3.042.396 .. ..
Curs 2015/16 488.488 3.027.751 .. 29.141.842
Curs 2014/15 483.312 3.010.404 .. 28.761.707
Curs 2013/14 473.327 2.960.626 .. 28.283.102
Curs 2012/13 466.910 2.934.648 .. 28.343.777
Curs 2011/12 459.065 2.910.132 18.045.947 28.136.988
Curs 2010/11 448.500 2.869.783 18.102.073 28.084.890
Curs 2009/10 435.052 2.815.225 18.124.510 28.108.381
Curs 2008/09 425.368 2.811.257 18.199.235 28.256.611
Curs 2007/08 410.880 2.764.969 18.251.614 28.470.889
Curs 2006/07 396.299 2.698.059 18.205.233 28.576.382
Curs 2005/06 382.931 2.648.923 18.047.442 28.721.511
Curs 2004/05 374.524 2.619.875 18.001.096 29.041.000
Curs 2003/04 368.893 2.621.122 17.840.490 29.218.037
Curs 2002/03 360.461 2.488.319 17.759.093 29.154.982
Curs 2001/02 354.349 2.490.744 .. ..
Curs 2000/01 352.186 2.505.203 18.167.262 ..
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Ensenyament. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Àmbit geogràfic: zona euro (18).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Alumnes. Educació secundària Valor
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
Curs 2017/18 485.930 .. .. ..
Curs 2016/17 473.478 3.357.297 .. ..
Curs 2015/16 467.871 3.353.647 .. ..
Curs 2014/15 459.116 3.341.112 .. 44.077.857
Curs 2013/14 453.944 3.288.424 .. 44.322.590
Curs 2012/13 451.168 3.296.359 .. 43.098.614
Curs 2011/12 440.681 3.296.129 29.113.881 44.767.877
Curs 2010/11 428.582 3.248.018 28.440.949 43.780.498
Curs 2009/10 422.615 3.185.008 29.483.726 45.616.860
Curs 2008/09 412.175 3.065.017 29.469.959 45.720.627
Curs 2007/08 393.264 3.069.321 29.686.027 46.105.322
Curs 2006/07 387.128 3.080.161 29.620.868 46.285.600
Curs 2005/06 382.300 3.091.036 29.903.753 46.904.538
Curs 2004/05 381.914 3.107.816 30.083.374 51.261.772
Curs 2003/04 379.945 3.048.188 29.757.255 50.894.335
Curs 2002/03 379.316 3.052.662 29.761.119 50.561.521
Curs 2001/02 382.440 3.137.703 .. ..
Curs 2000/01 389.859 3.258.601 28.991.169 ..
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Ensenyament. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Àmbit geogràfic: zona euro (18).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Alumnes. Educació terciària Valor
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
Curs 2017/18 337.650 .. .. ..
Curs 2016/17 331.694 2.010.183 .. ..
Curs 2015/16 321.540 1.968.702 .. 19.590.435
Curs 2014/15 317.340 1.963.924 .. 19.543.989
Curs 2013/14 313.463 1.982.162 .. 19.570.879
Curs 2012/13 312.550 1.969.413 .. 19.617.527
Curs 2011/12 315.701 1.965.829 12.870.896 20.245.895
Curs 2010/11 310.943 1.950.482 12.661.904 20.283.253
Curs 2009/10 296.072 1.878.973 12.203.490 19.991.065
Curs 2008/09 283.473 1.800.834 11.850.283 19.609.431
Curs 2007/08 275.036 1.781.019 11.571.996 19.180.573
Curs 2006/07 271.325 1.777.498 11.547.622 19.024.187
Curs 2005/06 267.393 1.789.254 11.595.807 18.919.166
Curs 2004/05 267.362 1.809.353 11.521.128 18.664.825
Curs 2003/04 268.239 1.839.903 11.456.552 18.359.243
Curs 2002/03 264.950 1.840.607 11.154.682 17.883.484
Curs 2001/02 262.803 1.832.760 .. ..
Curs 2000/01 257.659 1.833.527 10.619.505 ..
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Ensenyament i Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Àmbit geogràfic: zona euro (18).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 6 de juny de 2019.

Nota metodològica

Nombre d'alumnes matriculats per nivells educatius, segons la classificació CINE-2011 (ISCED) (Classificació Internacional i Estàndard de l'Educació).

 • Nivell 0. L'educació preescolar. Fase inicial de l'ensenyament organitzat, destinada a familiaritzar nens molt petits amb un entorn de tipus escolar. Els programes per a aquest nivell estan dissenyats per a nens que per edat no poden accedir a l'educació primària.

  A Catalunya, l'educació infantil abasta de 0 a 5 anys.

 • Nivell 1. Educació primària. Projectes destinats a proporcionar als alumnes una sòlida educació bàsica en lectura, escriptura i aritmètica. Comença a l'edat de 5, 6 o 7 anys. Els programes d'ensenyament primari no requereixen educació formal prèvia, malgrat que cada cop és més comú que els nens hagin assistit a ensenyament preescolar.

  A Catalunya, l'educació primària comença als 6 anys.

 • Nivell 2. Primera etapa d'educació secundària. Els continguts d'educació d'aquest cicle solen estar destinats a completar l'educació bàsica iniciada en el nivell 1. Els programes acostumen a seguir un model més orientat per assignatures: els professors estan més especialitzats i generalment imparteixen ensenyament en la seva especialització.

  A Catalunya aquest nivell engloba l'educació secundària obligatòria (ESO) i el graduat en educació secundària obligatòria (formació de persones adultes).

 • Nivell 3. Segona etapa d'educació secundària. Fase final de l'educació secundària en molts països. En aquest nivell es pot observar una major especialització que en el nivell 2 i sovint cal una major qualificació o especificació del professorat.

  A Catalunya aquest nivell agrupa el batxillerat, els cicles formatius de formació professional de grau mitjà, els cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà, el grau mitjà d'esports, i els Programes de qualificació professional inicial (PQPI).

 • Nivell 4. Educació postsecundària no superior. No existeix a l'Estat espanyol.
 • Nivell 5. Educació superior de cicle curt. Els programes d'aquest nivell normalment es basen en la pràctica, centrats en l'ocupació, i preparen els estudiants per a entrar en el mercat de treball. També poden facilitar l'accés a d'altres programes d'educació terciària.

  A Catalunya aquest nivell engloba ensenyaments superiors de disseny, conservació i restauració de béns culturals, art dramàtic, grau superior de música, grau superior de dansa, i els cicles formatius de formació professional de grau superior, els cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior, i el grau superior d'esports.

 • Nivell 6. Grau en educació superior o nivell equivalent. Els programes en aquest nivell tenen una duració major i una orientació més teòrica que els de nivell 5. Es dissenyen amb l'objectiu de donar coneixement acadèmic i/o professional, habilitats i competències que permetin aconseguir un nivell de grau o qualificació equivalent. Els continguts a aquest nivell normalment estan centrats en l'àmbit teòric, però també poden incloure components pràctics, i s'actualitzen mitjançant l'estat de l'art de la recerca i/o la millor pràctica professional.

  A Catalunya aquest nivell incorpora els estudis universitaris de grau i els estudis de diplomatura universitària.

 • Nivell 7. Màster, especialització o nivell equivalent. Els programes a aquest nivell es dissenyen per a proveir als estudiants amb coneixements acadèmics i/o professionals avançats, habilitats i competències, portant a un segon grau o qualificació equivalent. Els programes poden tenir un component de recerca important, però no conduir a una titulació doctoral. Els continguts a aquest nivell normalment estan centrats en l'àmbit teòric, però també poden incloure components pràctics, i s'actualitzen mitjançant l'estat de l'art de la recerca i/o la millor pràctica professional.

  A Catalunya aquest nivell incorpora els estudis de màster oficial, adaptats a l'espai europeu de grau superior, i els estudis de llicenciatura universitària.

 • Nivell 8. Doctorat o nivell equivalent. Nivell reservat als programes d'ensenyament superior que condueixen a una qualificació d'investigació avançada (universitats).

  A Catalunya, les dades d'estudiants de nivell 8 s'inclouen a partir del curs 2010/2011.

L'any de referència correspon al segon any del curs acadèmic: l'any 2001 correspondria al curs 2000/2001, i així successivament.

Eurostat implementa la nova classificació CINE-2011 (ISCED) a partir del curs 2012/2013. Per a les dades de cursos anteriors la classificació que es segueix és la CINE-97 (ISCED).

Les dades són provisionals.