Saltar al contingut principal

Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe

Formació permanent de la població. Per sexe Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 10,0 .. ..
2019 9,3 10,6 10,8
2018 8,8 10,5 10,6
2017 7,7 9,9 10,4
2016 7,4 9,4 10,3
2015 7,6 9,9 10,1
2014 8,3 10,1 (b) 10,1
2013 9,5 11,4 9,9 (b)
2012 9,0 11,2 8,2
2011 9,4 11,2 8,1
2010 10,3 11,2 7,8
2009 10,1 10,8 7,9
2008 9,2 10,7 8,0
2007 9,5 10,8 7,9
2006 10,0 10,7 (b) 7,8 (b)
2005 10,4 10,8 7,7
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 25 a 64 anys que van declarar haver rebut estudis formals o no en les quatre setmanes anterior a l'enquesta (numerador). El denominador consisteix en el total de la població del mateix grup d'edat, excepte les persones que no van contestar a la pregunta "participació en estudis i formació". L'aprenentatge adult comprèn les activitats d'aprenentatge generals i vocacionals, formals o no. Per norma general, l'aprenentatge adult es refereix a les activitats d'aprenentatge després del final de l'educació inicial. Les dades provenen de l'Enquesta de població activa de la UE (EU-LFS) que, en el cas de Catalunya i Espanya, està integrada en l’Enquesta de població activa de l’INE.