Skip to main content

Employment from 15 to 64 years of age. By sectors

Employment. Total 2020
Value (annual average) % over total
Catalonia 3,297.4 100.0
Spain .. ..
Eurozone .. ..
European Union-27 .. ..
Units: Thousands.
Source Catalonia: Idescat. Source Spain, eurozone and European Union: Eurostat.
(..) Confidential data, low reliability or not available.
Employment. Agriculture 2020
Value (annual average) % over total
Catalonia 45.0 1.4
Spain .. ..
Eurozone .. ..
European Union-27 .. ..
Units: Thousands.
Source Catalonia: Idescat. Source Spain, eurozone and European Union: Eurostat.
(..) Confidential data, low reliability or not available.
Employment. Industry 2020
Value (annual average) % over total
Catalonia 583.6 17.7
Spain .. ..
Eurozone .. ..
European Union-27 .. ..
Units: Thousands.
Source Catalonia: Idescat. Source Spain, eurozone and European Union: Eurostat.
(..) Confidential data, low reliability or not available.
Employment. Construction 2020
Value (annual average) % over total
Catalonia 199.1 6.0
Spain .. ..
Eurozone .. ..
European Union-27 .. ..
Units: Thousands.
Source Catalonia: Idescat. Source Spain, eurozone and European Union: Eurostat.
(..) Confidential data, low reliability or not available.
Employment. Services 2020
Value (annual average) % over total
Catalonia 2,469.7 74.9
Spain .. ..
Eurozone .. ..
European Union-27 .. ..
Units: Thousands.
Source Catalonia: Idescat. Source Spain, eurozone and European Union: Eurostat.
(..) Confidential data, low reliability or not available.

Last update: February 18, 2021.

Methodological note

La població ocupada està formada pel conjunt de persones que tenen 15 anys o més i que, durant la setmana de referència, han treballat com a mínim una hora a canvi d'un sou, benefici o guany familiar, o que no eren a la feina però que tenien una feina o negoci del qual estaven temporalment absents.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica. Fins al 2007, l'activitat econòmica es classifica segons la NACE-REV.1; en canvi a partir del 2008, l'activitat econòmica es classifica segons la nova NACE-REV.2.

En el cas de Catalunya i Espanya, la població ocupada comprèn les persones que tenen 16 anys o més i les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.

La informació referent a la població ocupada pel segment d'edat entre 15 i 64 anys es publica des del mes de febrer de 2017. Amb anterioritat es mostrava la població ocupada de 15 anys i més.