Saltar al contingut principal

Població en risc de pobresa o d'exclusió social

Població en risc de pobresa o d'exclusió social. Per sexe Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 1.993,1 .. ..
2019 1.770,1 11.765,0 91.370,0 (e)
2018 1.830,8 12.047,0 94.740,0 (e)
2017 1.753,5 12.236,0 98.593,0 (e)
2016 1.654,8 12.827,0 103.697,0 (e)
2015 1.737,9 13.175,0 104.079,0 (e)
2014 1.913,5 13.402,0 106.792,0 (e)
2013 1.811,4 12.630,0 107.266,0 (e)
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població en risc de pobresa o d'exclusió social. Per sexe. Percentatge sobre el total Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 26,3 .. ..
2019 23,6 25,3 20,9 (e)
2018 24,7 26,1 21,6 (e)
2017 23,8 26,6 22,5 (e)
2016 22,5 27,9 23,7 (e)
2015 23,5 28,6 23,8 (e)
2014 26,0 29,2 24,5 (e)
2013 24,5 27,3 24,6 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021.

Nota metodològica

Aquest indicador equival a la suma de la població en risc de pobresa després de transferències socials, o amb privació material severa o que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Les persones es compten només una vegada, fins i tot si es veuen afectades per més d'un d'aquests fenòmens.

  • Es considera que la població està en risc de pobresa després de transferències socials, si té una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa, fixat en el 60% de la renda mitjana disponible equivalent del conjunt de la població.
  • La població amb privació material severa té condicions de vida greument limitades per la manca de recursos. Experimenta almenys 4 de les 9 privacions següents: no es pot permetre 1) pagar el lloguer o les factures de serveis públics, 2) mantenir la llar a una temperatura adequada, 3) assumir despeses inesperades, 4) menjar carn, peix o una proteïna equivalent cada dos dies, 5) passar una setmana de vacances fora de casa, 6) un cotxe, 7) una rentadora, 8) una televisió en color, o 9) un telèfon.
  • La població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa són persones d'entre 0 i 59 anys que viuen en llars on els adults (d'entre 18 i 59 anys) treballen un 20% o menys del seu potencial laboral total en l'últim any.