Saltar al contingut principal

Producte interior brut

Producte interior brut Valor
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 244.172 (p) Dada provisional 1.202.994 (p) Dada provisional 14.447.941
2020 225.055 (p) Dada provisional 1.121.948 (p) Dada provisional 13.399.690
2019 251.417 (p) Dada provisional 1.244.375 (p) Dada provisional 14.017.091
2018 242.434 1.203.259 13.531.477
2017 232.187 1.161.867 13.076.046
2016 222.514 1.113.840 12.552.500
2015 213.746 1.077.590 12.214.624
2014 204.896 1.032.158 11.783.874
2013 201.531 1.020.348 11.520.159
2012 201.768 1.031.099 11.391.844
2011 208.341 1.063.763 11.323.916
2010 208.593 1.072.709 10.980.306
2009 206.813 1.069.323 10.587.551
2008 216.220 1.109.541 11.085.285
2007 212.244 1.075.539 10.738.796
2006 199.153 1.003.823 10.112.436
2005 183.581 927.357 9.560.846
2004 169.931 859.437 9.167.912
2003 156.673 802.266 8.767.547
2002 145.947 749.552 8.538.762
2001 136.952 700.993 8.241.914
2000 127.605 647.851 7.869.397
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 18 de març de 2022.

Estadística PIBA

Nota metodològica

El El producte interior brut (PIB) és una mesura dels resultats de l'activitat econòmica. És el valor de tots els béns i els serveis produïts menys el valor dels béns i serveis utilitzats per produir-los.

El càlcul de la taxa de creixement anual del volum del PIB permet fer comparacions de desenvolupament econòmic, tant en el temps com entre economies de mides diferents, sense tenir en compte els canvis de preus. El creixement del volum del PIB es compta utilitzant dades dels preus de l'any anterior.

Les sèries que es difonen corresponen a la Revisió estadística 2019 que substitueix l'anterior Base 2010 i s'han elaborat a partir de l'actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d'estimació, dins d'un projecte de revisió impulsat per Eurostat i el Banc Central Europeu.