Saltar al contingut principal

Usuaris habituals d'Internet. Per sexe

Usuaris habituals d'Internet en els darrers 3 mesos. Per sexe Total
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2019 91 .. .. ..
2018 85 83 83 83
2017 82 80 81 81
2016 79 76 79 79
2015 79 75 77 76
2014 75 71 75 75
2013 69 66 72 72
2012 70 65 70 70
2011 68 61 68 67
2010 68 58 65 65
2009 61 53 61 60
2008 59 48 57 56
2007 50 44 52 51
Unitats: % de persones de 16 a 74 anys.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 26 de novembre de 2019.

Nota metodològica

Ús regular: almenys un cop per setmana de mitjana (és a dir, cada dia o gairebé cada dia o almenys una vegada a la setmana, però no cada dia) en els tres mesos anteriors a l'enquesta. L'ús inclou tots els llocs i totes les formes d'accés, així com per fins privats o relacionats amb el treball o amb activitats econòmiques.

A Espanya i Catalunya, a partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.