Saltar al contingut principal
Producció final agrària Valor
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 5.435,5 (p) Dada provisional 55.166,4 (e) Dada estimada 427.521,0 (e) Dada estimada
2020 5.146,5 (p) Dada provisional 51.158,9 398.945,9
2019 4.980,5 50.585,9 402.813,6
2018 4.912,5 50.934,8 392.319,2
2017 4.668,5 49.449,5 388.499,7
2016 4.375,1 47.212,4 365.770,4
2015 4.240,0 44.434,4 370.732,4
2014 4.311,3 42.786,6 376.269,0
2013 4.506,8 42.822,3 383.148,4
2012 4.318,3 40.717,9 373.680,0
2011 4.302,0 39.732,5 364.612,5
2010 3.942,0 39.215,0 336.343,4
2009 3.917,2 36.789,2 311.516,3
2008 4.159,5 40.357,1 350.339,3
2007 4.078,2 41.316,1 332.767,7
2006 4.011,5 36.027,9 302.699,7
2005 3.884,3 38.484,1 303.656,5
2004 3.950,4 40.540,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2003 3.982,0 41.128,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2002 3.927,9 37.851,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2001 4.198,6 37.394,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2000 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milions d'euros.
Font:
2000-2001: Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya, Unió Europea: Eurostat.
2002-2021: Catalunya: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Producció final agrària. Agrícola Valor
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 2.001,1 (p) Dada provisional 33.643,8 (e) Dada estimada 243.338,4 (e) Dada estimada
2020 1.715,8 (p) Dada provisional 30.400,1 219.440,7
2019 1.614,7 30.108,3 221.650,8
2018 1.701,9 31.405,8 216.305,5
2017 1.544,8 29.981,4 208.476,2
2016 1.506,1 29.398,1 201.626,0
2015 1.421,3 27.192,2 204.266,0
2014 1.390,0 25.584,9 202.310,4
2013 1.601,1 25.895,9 208.987,8
2012 1.512,4 24.030,3 204.005,9
2011 1.574,7 24.157,3 202.708,9
2010 1.564,8 25.028,1 188.258,1
2009 1.498,4 22.509,9 169.255,2
2008 1.682,4 25.756,5 194.285,2
2007 1.640,0 26.148,4 186.324,9
2006 1.480,1 21.682,6 163.031,6
2005 1.512,8 24.100,4 164.318,5
2004 1.543,2 26.667,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2003 1.623,3 27.126,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2002 1.560,7 24.054,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2001 1.415,0 22.346,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2000 1.266,8 22.463,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers d'euros.
Font:
2000-2001: Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya, Unió Europea: Eurostat.
2002-2021: Catalunya: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Producció final agrària. Ramadera Valor
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 3.296,2 (p) Dada provisional 20.915,3 (e) Dada estimada 162.808,2 (e) Dada estimada
2020 3.301,1 (p) Dada provisional 20.178,4 158.966,4
2019 3.236,4 19.919,6 160.736,0
2018 3.085,5 19.000,5 156.191,8
2017 3.001,2 18.962,0 160.782,4
2016 2.747,1 17.310,6 145.353,2
2015 2.696,3 16.727,3 147.850,1
2014 2.782,5 16.681,5 155.294,8
2013 2.783,7 16.457,6 156.069,6
2012 2.684,9 16.245,1 151.914,9
2011 2.609,7 15.160,0 144.799,2
2010 2.243,7 13.797,3 131.719,4
2009 2.290,1 13.911,4 126.258,2
2008 2.347,0 14.161,6 139.960,7
2007 2.326,5 14.777,0 131.513,3
2006 2.417,7 13.800,0 125.175,2
2005 2.248,9 13.967,6 125.373,3
2004 2.287,8 13.415,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2003 2.243,0 13.547,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2002 2.233,6 13.306,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2001 2.661,0 14.596,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2000 2.252,8 12.355,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers d'euros.
Font:
2000-2001: Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya, Unió Europea: Eurostat.
2002-2021: Catalunya: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de setembre de 2022.

Estadística AGRARM

Nota metodològica

Quantitat que es compon dels productes agraris venuts en àrees geogràfiques diferents de la considerada, dels venuts a fàbriques o instal·lacions industrials, dels venuts directament com a aliment humà, dels consumits directament pels mateixos agricultors (autoconsum) i dels donats com a pagament en espècie als assalariats.