Skip to main content

Final agricultural output

Final agricultural output 2019
Value % over total
Catalonia 4,697.7 (p) 100.0
Spain 50,458.2 100.0
Eurozone 320,703.8 100.0
European Union-27 401,708.6 100.0
Units: Millions of euros.
Source Catalonia: Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food. Source Spain, eurozone and European Union: Eurostat.
(p) Provisional value.
Final agricultural output. Crop 2019
Value % over total
Catalonia 1,611.1 (p) 34.3
Spain 29,993.2 59.4
Eurozone 176,441.8 55.0
European Union-27 220,256.2 54.8
Units: Thousands of euros.
Source Catalonia: Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food. Source Spain, eurozone and European Union: Eurostat.
(p) Provisional value.
Final agricultural output. Animal 2019
Value % over total
Catalonia 2,963.6 (p) 63.1
Spain 19,907.1 39.5
Eurozone 127,086.7 39.6
European Union-27 161,343.4 40.2
Units: Thousands of euros.
Source Catalonia: Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food. Source Spain, eurozone and European Union: Eurostat.
(p) Provisional value.

Last update: February 8, 2021.

Methodological note

Quantitat que es compon dels productes agraris venuts en àrees geogràfiques diferents de la considerada, dels venuts a fàbriques o instal·lacions industrials, dels venuts directament com a aliment humà, dels consumits directament pels mateixos agricultors (autoconsum) i dels donats com a pagament en espècie als assalariats.