Skip to main content

Final agricultural output

Final agricultural output 2017
Value % over total
Catalonia 4,689.7 (p) 100.0
Spain 49,387.1 100.0
Eurozone 308,670.4 100.0
European Union 416,248.6 100.0
Units: Millions of euros.
Source Catalonia: Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food. Source Spain, eurozone and European Union: Eurostat.
(p) Provisional data.
Final agricultural output. Crop 2017
Value % over total
Catalonia 1,541.3 (p) 32.9
Spain 30,081.3 60.9
Eurozone 166,047.8 53.8
European Union 218,078.6 52.6
Units: Thousands of euros.
Source Catalonia: Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food. Source Spain, eurozone and European Union: Eurostat.
(p) Provisional data.
Final agricultural output. Animal 2017
Value % over total
Catalonia 3,027.1 (p) 64.5
Spain 18,799.8 38.1
Eurozone 126,143.3 40.9
European Union 176,133.7 42.5
Units: Thousands of euros.
Source Catalonia: Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food. Source Spain, eurozone and European Union: Eurostat.
(p) Provisional data.

Date published: November 14, 2018.

Methodological note

Quantitat que es compon dels productes agraris venuts en àrees geogràfiques diferents de la considerada, dels venuts a fàbriques o instal·lacions industrials, dels venuts directament com a aliment humà, dels consumits directament pels mateixos agricultors (autoconsum) i dels donats com a pagament en espècie als assalariats.