Saltar al contingut principal

Consum d'energia primària. Per productes

Consum d'energia primària. Total Valor
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2014 23.198 116.681 1.134.556 1.607.754
2013 23.046 119.329 1.176.440 1.667.791
2012 24.085 128.090 1.185.712 1.685.617
2011 24.772 128.496 1.196.632 1.698.947
2010 26.081 130.253 1.244.882 1.764.365
2009 24.297 130.527 1.203.856 1.699.956
2008 25.534 141.779 1.275.981 1.804.391
2007 26.755 146.284 1.276.582 1.809.932
2006 26.485 144.437 1.296.538 1.839.347
2005 26.611 144.223 1.292.141 1.830.864
2004 26.844 141.177 1.287.260 1.823.442
2003 26.215 135.125 1.269.018 1.805.019
2002 25.199 130.546 1.244.115 1.767.632
2001 24.031 126.873 1.242.986 1.769.012
2000 23.210 123.642 1.212.014 1.730.114
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Consum d'energia primària. Carbó Valor
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2014 32 11.487 154.003 269.046
2013 31 10.860 159.833 287.184
2012 33 15.395 165.017 294.554
2011 42 12.455 158.833 287.944
2010 169 8.159 155.396 283.303
2009 137 10.609 147.010 269.025
2008 223 13.979 167.190 305.449
2007 267 19.748 183.615 328.506
2006 302 18.383 182.220 329.824
2005 272 20.566 179.746 318.251
2004 255 20.940 187.441 327.538
2003 169 20.115 185.318 332.122
2002 269 21.655 182.315 322.036
2001 121 19.145 181.561 323.144
2000 250 20.938 182.159 321.253
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Consum d'energia primària. Petroli i derivats Valor
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2014 10.301 49.066 411.895 551.804
2013 9.610 50.310 415.893 554.144
2012 10.253 52.915 423.098 567.715
2011 11.348 57.710 440.374 589.405
2010 11.869 60.436 457.606 610.928
2009 11.473 62.852 463.425 615.286
2008 11.636 67.703 491.804 652.574
2007 13.022 70.674 493.386 656.265
2006 12.728 70.138 509.826 675.965
2005 13.128 70.457 514.544 679.414
2004 13.010 69.942 517.343 679.497
2003 12.785 68.244 516.604 676.663
2002 12.319 66.402 515.397 673.407
2001 12.027 66.269 519.550 677.331
2000 11.522 63.967 504.858 662.238
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Consum d'energia primària. Gas natural Valor
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2014 4.997 23.667 239.553 343.548
2013 5.555 26.163 274.459 387.344
2012 5.962 28.576 277.805 393.397
2011 6.074 28.939 282.616 403.338
2010 6.085 31.163 309.674 447.057
2009 5.967 31.264 289.105 415.536
2008 6.523 34.954 306.511 443.877
2007 6.574 31.826 299.192 435.078
2006 6.117 31.272 302.708 440.326
2005 6.654 29.886 303.309 445.213
2004 6.195 25.210 291.753 435.353
2003 5.432 21.387 282.550 424.624
2002 5.108 18.784 269.404 407.924
2001 4.289 16.433 266.868 406.439
2000 4.097 15.305 257.595 396.217
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Consum d'energia primària. Energia nuclear Valor
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2014 6.004 14.782 173.943 226.140
2013 6.252 14.633 172.329 226.282
2012 6.071 15.856 174.055 227.719
2011 5.511 14.889 181.977 234.007
2010 6.290 15.991 187.337 236.562
2009 4.887 13.610 181.467 230.772
2008 5.672 15.212 194.198 241.909
2007 5.280 14.214 191.517 241.410
2006 5.927 15.510 202.033 255.499
2005 5.231 14.842 201.544 257.516
2004 6.165 16.407 203.975 260.286
2003 6.420 15.961 201.481 257.017
2002 6.401 16.255 200.224 255.556
2001 6.491 16.434 196.898 252.665
2000 6.354 16.046 193.829 243.841
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Consum d'energia primària. Energies renovables i altres Valor
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2014 1.864 17.680 155.163 217.217
2013 1.597 17.363 153.927 212.838
2012 1.767 15.348 145.738 202.233
2011 1.797 14.504 132.832 184.254
2010 1.667 14.505 134.869 186.516
2009 1.834 12.192 122.850 169.337
2008 1.480 9.931 116.277 160.583
2007 1.612 9.822 108.872 148.674
2006 1.413 9.134 99.751 137.733
2005 1.326 8.472 92.997 130.470
2004 1.219 8.677 86.748 120.767
2003 1.409 9.418 83.065 114.593
2002 1.102 7.450 76.775 108.709
2001 1.103 8.593 78.110 109.433
2000 988 7.386 73.573 106.566
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Data de publicació: 14 de novembre del 2016.

Nota metodològica

El consum d'energia primària és la demanda total d'energia d'un país o regió. Representa la quantitat d'energia necessària per satisfer el consum intern de l'àrea geogràfica considerada. Inclou el consum d'energia que fa el mateix sector energètic, les pèrdues associades a la transformació i distribució, el consum d'energia fet pels consumidors finals, i té en compte les diferències estadístiques que hi pugui haver.

Es calcula com la suma de la producció primària, els productes recuperats, les importacions netes, la variació d'estocs, i es resta a aquesta quantitat el subministrament de combustible a vaixells de transport marítim internacional.