Saltar al contingut principal

Emissions de gasos amb efecte hivernacle

Emissions de gasos amb efecte hivernacle Índex 1990 = 100
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 120,9 .. ..
2018 119,4 119,7 79,3
2017 119,4 121,5 81,0
2016 116,9 116,5 80,3
2015 112,9 119,8 80,2
2014 110,8 115,8 79,0
2013 109,9 114,9 81,7
2012 118,0 123,8 83,4
2011 124,0 126,4 85,1
2010 129,7 126,2 87,3
2009 131,2 131,0 85,4
2008 140,2 144,8 92,0
2007 149,5 156,4 94,0
2006 146,5 152,4 94,6
2005 149,3 154,7 94,6
2004 144,2 149,5 95,1
2003 139,6 143,7 94,8
2002 130,6 140,9 93,1
2001 133,7 134,8 93,4
2000 139,7 135,4 92,5
1999 135,6 129,9 92,6
1998 127,1 120,3 94,1
1997 125,9 116,7 94,8
1996 126,4 111,7 96,1
1995 128,6 114,1 94,2
1994 113,8 108,5 93,0
1993 104,2 102,7 93,3
1992 107,9 106,3 94,9
1991 102,4 102,8 97,9
1990 100,0 100,0 100,0
Unitats: En CO2 equivalent.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 14 de juny de 2021.

Nota metodològica

L’indicador mesura les emissions nacionals totals de gasos amb efecte d’hivernacle (tant els sectors difusos com els coberts pel règim del comerç d’emissions), inclosos el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l’òxid nitrós (N2O) i els gasos fluorats (hidrofluorocarburs, perfluorocarburs, triflorur de nitrogen (NF3) i hexafluorur de sofre (SF6)). Utilitzant el potencial d’escalfament global de cada gas els valors s’integren en un únic indicador expressat en CO2 equivalent. Se n’exclou el sector de l’ús de la terra, el canvi d’ús de la terra i la silvicultura (LULUCF). S’hi inclou l’aviació internacional, a diferència del que reporten els estats membres de la UE per avaluar l’assoliment dels seus compromisos de reducció (podeu consultar aquests informes a https://canviclimatic.gencat.cat/ca/canvi/inventaris/ ).