Saltar al contingut principal

PIB per habitant en paritat de poder de compra (PPC)

Producte interior brut per habitant en paritat de poder de compra (PPC) PPC (preus corrents)
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 33.676,6 (p) Dada provisional 27.200,0 32.300,0
2020 31.003,6 (p) Dada provisional 25.200,0 29.900,0
2019 35.214,8 (p) Dada provisional 28.400,0 31.300,0
2018 34.325,1 27.600,0 30.300,0
2017 33.610,0 27.200,0 29.300,0
2016 32.174,6 25.900,0 28.200,0
2015 31.082,6 25.100,0 27.500,0
2014 29.833,7 24.000,0 26.600,0
2013 28.895,1 23.400,0 26.000,0
2012 28.606,7 23.400,0 25.800,0
2011 28.946,2 23.800,0 25.600,0
2010 29.026,2 24.000,0 24.900,0
2009 29.205,9 24.200,0 24.100,0
2008 31.413,3 25.800,0 25.300,0
2007 31.678,0 25.600,0 24.600,0
2006 30.416,3 24.400,0 23.200,0
2005 28.227,1 22.600,0 22.000,0
2004 26.774,1 21.400,0 21.200,0
2003 25.565,7 20.600,0 20.300,0
2002 24.873,7 20.000,0 19.900,0
2001 23.968,1 19.000,0 19.200,0
2000 23.054,9 17.900,0 18.400,0
Unitats: PPC (preus corrents).
Font Catalunya: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Indicador ODS Indicador 10.10 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 23 de juny de 2022.

Estadística PIBA

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) és una mesura de l'activitat econòmica. Es refereix al valor de la producció total de béns i serveis produïts per una economia, menys consum intermedi, més impostos nets sobre productes i importacions. El PIB per càpita es calcula com la proporció del PIB amb la població mitjana d'un any concret. Les xifres bàsiques s'expressen en PPC (paritat de poder de compra), que representa una moneda comuna que elimina les diferències en les escales de preus entre països per permetre comparacions significatives de volum del PIB.

Els valors també s'ofereixen com a índex calculat en relació amb la mitjana de la Unió Europea establerta a 100. Si l'índex d'un país és superior a 100, el nivell de PIB per càpita d'aquest país és superior a la mitjana de la UE i viceversa. Tingueu en compte que aquest índex està pensat per a comparacions entre països en lloc de comparacions temporals.