Saltar al contingut principal

Població que declara que l'àrea on viu és objecte de delictes, violència o vandalisme. Per sexe

Població que declara que l'àrea on viu és objecte de delictes, violència o vandalisme. Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 19,0 .. ..
2019 11,1 11,6 11,0 (e)
2018 11,1 10,9 11,5 (e)
2017 6,5 8,7 11,5 (e)
2016 9,0 10,3 12,5 (e)
2015 13,7 10,0 13,2 (e)
2014 13,5 11,9 13,6 (e)
2013 19,5 14,2 14,1 (e)
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població que declara que l'àrea on viu és objecte de delictes, violència o vandalisme. Per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 21,9 .. ..
2019 7,4 13,0 13,4 (e)
2018 14,2 13,0 14,1 (e)
2017 7,7 10,7 14,1 (e)
2016 11,2 14,1 15,1 (e)
2015 14,3 11,2 15,6 (e)
2014 14,2 12,8 16,0 (e)
2013 15,3 13,9 16,6 (e)
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població que declara que l'àrea on viu és objecte de delictes, violència o vandalisme. Per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 18,2 .. ..
2019 12,0 11,3 10,6 (e)
2018 10,3 10,3 10,9 (e)
2017 6,2 8,1 11,0 (e)
2016 8,5 9,2 11,9 (e)
2015 13,5 9,6 12,7 (e)
2014 13,3 11,6 13,1 (e)
2013 20,6 14,3 13,6 (e)
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021.

Estadística ECV

Nota metodològica

L'indicador mostra la proporció de la població que ha informat que s'enfronta al problema del crim, la violència o el vandalisme al seu àmbit local. Es descriu la situació en què la persona entrevistada sent un delicte, violència o vandalisme a l'àmbit com un problema per a la llar, tot i que aquesta percepció no es basa necessàriament en l'experiència personal.