Skip to main content
Total indústria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 131.949.571 130.002.368 138.825.841
Vendes a Espanya 87.464.104 84.993.848 90.340.111
Vendes a la resta de la Unió Europea 31.350.840 31.484.911 34.043.416
Vendes a la resta del món 13.134.626 13.523.609 14.442.314
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions B a E de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.461.826 4.318.988 5.508.548
Vendes a Espanya 5.006.651 3.999.336 5.150.358
Vendes a la resta de la Unió Europea 263.024 183.483 209.752
Vendes a la resta del món 192.151 136.170 148.438
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries de productes alimentaris Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 23.031.462 23.411.022 24.939.922
Vendes a Espanya 17.375.609 17.668.386 18.574.495
Vendes a la resta de la Unió Europea 4.009.849 3.845.204 4.354.958
Vendes a la resta del món 1.646.004 1.897.431 2.010.469
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 10 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes i indústria del tabac Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.968.246 2.877.247 2.999.563
Vendes a Espanya 2.444.165 2.383.221 2.402.262
Vendes a la resta de la Unió Europea 331.460 357.983 351.078
Vendes a la resta del món 192.620 136.044 246.223
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 11 i 12 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.714.826 4.740.137 4.709.763
Vendes a Espanya 2.960.862 2.894.226 2.745.108
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.271.763 1.383.934 1.479.499
Vendes a la resta del món 482.201 461.976 485.156
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 13 a 15 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 831.523 786.954 902.627
Vendes a Espanya 624.354 616.363 720.252
Vendes a la resta de la Unió Europea 132.350 133.379 142.393
Vendes a la resta del món 74.819 37.212 39.981
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 16 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria del paper i de les arts gràfiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.451.155 5.397.913 5.563.995
Vendes a Espanya 4.007.893 3.944.305 4.079.204
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.015.878 994.213 1.038.169
Vendes a la resta del món 427.384 459.395 446.621
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 17 i 18 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries químiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 17.257.401 16.830.475 17.557.608
Vendes a Espanya 9.778.286 9.456.909 9.694.353
Vendes a la resta de la Unió Europea 4.506.023 4.299.427 4.570.349
Vendes a la resta del món 2.973.092 3.074.138 3.292.906
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 20 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes farmacèutics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 6.512.675 6.625.503 6.254.891
Vendes a Espanya 3.427.341 3.438.426 3.089.559
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.080.380 2.132.827 2.127.842
Vendes a la resta del món 1.004.954 1.054.251 1.037.490
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 21 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.016.327 4.693.851 4.926.103
Vendes a Espanya 3.172.592 2.929.714 3.000.850
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.448.081 1.365.784 1.492.085
Vendes a la resta del món 395.653 398.352 433.168
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 22 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.141.758 2.328.186 2.432.169
Vendes a Espanya 1.524.252 1.673.082 1.786.689
Vendes a la resta de la Unió Europea 408.167 414.359 424.046
Vendes a la resta del món 209.340 240.746 221.434
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 23 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Metal·lúrgia Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.627.653 3.337.644 4.131.939
Vendes a Espanya 1.897.728 1.848.695 2.269.423
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.165.387 1.119.458 1.486.282
Vendes a la resta del món 564.538 369.491 376.234
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 24 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 7.097.652 7.222.659 8.321.979
Vendes a Espanya 5.113.045 5.090.266 6.054.083
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.387.236 1.542.654 1.662.252
Vendes a la resta del món 597.371 589.740 605.644
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 25 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.723.819 4.967.491 5.128.034
Vendes a Espanya 2.599.063 2.600.971 2.692.151
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.149.035 1.261.718 1.357.722
Vendes a la resta del món 975.722 1.104.802 1.078.161
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 26 i 27 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de maquinària i equips ncaa Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.529.784 4.834.013 5.173.221
Vendes a Espanya 2.327.013 2.375.720 2.489.065
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.030.872 1.049.854 1.215.539
Vendes a la resta del món 1.171.899 1.408.439 1.468.617
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 28 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 16.438.701 16.219.316 17.707.834
Vendes a Espanya 5.095.920 4.784.141 5.343.535
Vendes a la resta de la Unió Europea 9.818.882 10.009.835 10.620.248
Vendes a la resta del món 1.523.899 1.425.340 1.744.050
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 29 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 486.987 516.881 603.262
Vendes a Espanya 248.877 216.307 280.147
Vendes a la resta de la Unió Europea 174.961 219.152 239.046
Vendes a la resta del món 63.150 81.422 84.069
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.033.207 2.038.033 2.011.133
Vendes a Espanya 1.368.681 1.351.696 1.317.501
Vendes a la resta de la Unió Europea 404.776 412.761 394.886
Vendes a la resta del món 259.749 273.575 298.746
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 31 i 32 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.592.670 1.729.844 1.786.258
Vendes a Espanya 1.274.556 1.389.524 1.451.765
Vendes a la resta de la Unió Europea 147.387 157.047 141.905
Vendes a la resta del món 170.727 183.273 192.587
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 33 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 14.325.705 13.095.883 14.121.146
Vendes a Espanya 13.706.265 12.522.007 13.438.243
Vendes a la resta de la Unió Europea 511.976 505.382 610.556
Vendes a la resta del món 107.465 68.493 72.346
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 35 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.706.191 4.030.329 4.045.846
Vendes a Espanya 3.510.951 3.810.554 3.761.067
Vendes a la resta de la Unió Europea 93.351 96.457 124.806
Vendes a la resta del món 101.888 123.318 159.973
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 36 a 39 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Selecció de taula