Saltar al contingut principal

Índex de taules: Principals resultats. Per branques

Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 196 210 198
Persones ocupades 3.323 3.656 3.432
Ingressos d'explotació 5.663.740 4.498.276 5.705.441
Volum de negoci 5.461.826 4.318.988 5.508.548
Vendes netes de productes 4.478.050 3.646.963 4.614.567
Vendes netes de mercaderies 868.947 607.386 795.451
Prestacions de serveis 114.830 64.639 98.530
Treballs realitzats per a l'actiu 11.505 12.840 24.184
Subvencions a l'explotació 15.005 14.991 11.844
Resta d'ingressos d'explotació 175.404 151.457 160.865
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -75.504 139.762 34.987
Variació existències productes acabats i en curs -78.897 42.641 17.182
Despeses d'explotació 5.248.126 4.333.974 5.457.865
Consum de mercaderies 803.141 577.998 774.368
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.420.027 2.751.042 3.680.804
Treballs realitzats per altres empreses 15.553 11.957 14.660
Despeses de personal 195.677 216.954 190.651
Sous i salaris 146.719 165.480 142.672
Càrregues socials i altres despeses de personal 48.958 51.474 47.979
Despeses en serveis exteriors 559.427 511.670 550.498
Dotacions per a amortitzacions 263.503 157.684 162.961
Resta de despeses d'explotació -9.202 106.669 83.923
Inversió bruta en actius materials 229.402 221.249 167.428
Inversió bruta en actius intangibles 20.203 8.936 1.979
Resultat de l'exercici 236.605 168.557 240.418
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries càrnies Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 593 685 663
Persones ocupades 31.354 33.816 35.400
Ingressos d'explotació 8.055.477 8.488.975 9.277.618
Volum de negoci 8.010.760 8.452.239 9.243.333
Vendes netes de productes 7.028.075 7.298.719 7.857.502
Vendes netes de mercaderies 502.133 525.617 747.357
Prestacions de serveis 480.552 627.903 638.475
Treballs realitzats per a l'actiu 3.271 3.715 3.055
Subvencions a l'explotació 10.270 11.181 6.206
Resta d'ingressos d'explotació 31.176 21.839 25.023
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 35.800 -11.603 -31.589
Variació existències productes acabats i en curs 31.381 37.954 32.169
Despeses d'explotació 7.851.491 8.243.463 9.043.324
Consum de mercaderies 462.979 521.275 725.538
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.118.968 5.324.099 5.715.565
Treballs realitzats per altres empreses 319.679 365.725 416.278
Despeses de personal 839.993 906.186 937.553
Sous i salaris 677.334 733.631 756.379
Càrregues socials i altres despeses de personal 162.659 172.554 181.174
Despeses en serveis exteriors 798.587 921.706 1.018.982
Dotacions per a amortitzacions 166.019 170.535 175.416
Resta de despeses d'explotació 145.264 33.937 53.993
Inversió bruta en actius materials 222.233 245.277 277.382
Inversió bruta en actius intangibles 3.814 5.597 9.290
Resultat de l'exercici 159.277 230.054 234.130
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 101 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 314 366 368
Persones ocupades 5.927 6.501 6.480
Ingressos d'explotació 4.176.477 3.544.935 3.590.330
Volum de negoci 4.137.426 3.507.017 3.550.532
Vendes netes de productes 3.229.421 2.644.633 2.658.629
Vendes netes de mercaderies 853.369 803.215 831.387
Prestacions de serveis 54.637 59.169 60.516
Treballs realitzats per a l'actiu 1.212 1.345 2.339
Subvencions a l'explotació 9.082 9.738 8.834
Resta d'ingressos d'explotació 28.756 26.835 28.625
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 90.071 22.773 43.223
Variació existències productes acabats i en curs 11.636 5.568 14.642
Despeses d'explotació 4.097.286 3.454.070 3.524.339
Consum de mercaderies 675.668 715.390 724.415
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.731.322 2.077.068 2.125.934
Treballs realitzats per altres empreses 35.367 41.519 41.116
Despeses de personal 202.918 202.490 210.310
Sous i salaris 159.682 158.779 164.501
Càrregues socials i altres despeses de personal 43.236 43.711 45.809
Despeses en serveis exteriors 362.654 332.230 332.088
Dotacions per a amortitzacions 63.287 73.129 76.102
Resta de despeses d'explotació 26.070 12.244 14.374
Inversió bruta en actius materials 57.784 64.360 71.701
Inversió bruta en actius intangibles 5.020 2.189 2.069
Resultat de l'exercici 53.117 62.818 31.864
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 102 a 104 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes lactis Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 146 164 162
Persones ocupades 3.384 3.434 3.391
Ingressos d'explotació 925.297 906.074 930.974
Volum de negoci 909.416 888.647 908.304
Vendes netes de productes 856.837 826.087 833.133
Vendes netes de mercaderies 45.873 53.711 68.084
Prestacions de serveis 6.707 8.848 7.087
Treballs realitzats per a l'actiu 1.711 1.310 504
Subvencions a l'explotació 3.842 3.719 3.296
Resta d'ingressos d'explotació 10.329 12.398 18.870
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 279 923 -2.446
Variació existències productes acabats i en curs -682 -5.034 667
Despeses d'explotació 900.092 888.134 939.093
Consum de mercaderies 40.620 37.162 54.895
Consum de primeres matèries i altres proveïments 480.640 467.051 474.778
Treballs realitzats per altres empreses 518 956 2.204
Despeses de personal 148.643 147.992 155.742
Sous i salaris 115.062 114.292 121.439
Càrregues socials i altres despeses de personal 33.581 33.700 34.303
Despeses en serveis exteriors 189.701 192.847 187.913
Dotacions per a amortitzacions 28.339 34.028 38.320
Resta de despeses d'explotació 11.632 8.098 25.241
Inversió bruta en actius materials 19.243 28.267 24.710
Inversió bruta en actius intangibles 1.619 1.959 1.008
Resultat de l'exercici 43.011 28.071 18.505
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 105 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 742 703 968
Persones ocupades 11.645 12.500 13.611
Ingressos d'explotació 1.620.343 1.700.966 1.803.258
Volum de negoci 1.600.060 1.673.499 1.775.921
Vendes netes de productes 1.461.444 1.555.068 1.677.216
Vendes netes de mercaderies 118.523 98.581 77.034
Prestacions de serveis 20.093 19.850 21.671
Treballs realitzats per a l'actiu 2.335 2.894 5.356
Subvencions a l'explotació 838 2.012 1.509
Resta d'ingressos d'explotació 17.111 22.560 20.471
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4.073 1.459 6.422
Variació existències productes acabats i en curs -2.969 -51 -1.590
Despeses d'explotació 1.534.840 1.620.458 1.742.508
Consum de mercaderies 102.223 93.540 62.115
Consum de primeres matèries i altres proveïments 584.732 656.401 739.850
Treballs realitzats per altres empreses 30.002 19.874 4.498
Despeses de personal 317.399 335.450 370.909
Sous i salaris 245.747 259.549 288.597
Càrregues socials i altres despeses de personal 71.652 75.901 82.311
Despeses en serveis exteriors 402.812 436.985 446.706
Dotacions per a amortitzacions 83.622 81.804 88.330
Resta de despeses d'explotació 14.051 -3.597 30.102
Inversió bruta en actius materials 74.470 75.190 63.325
Inversió bruta en actius intangibles 2.522 2.723 3.220
Resultat de l'exercici 42.758 88.046 65.195
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 107 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 155 143 156
Persones ocupades 6.663 7.357 7.387
Ingressos d'explotació 2.388.316 2.434.928 2.287.068
Volum de negoci 2.369.201 2.413.232 2.262.652
Vendes netes de productes 2.066.860 2.114.911 2.018.113
Vendes netes de mercaderies 280.963 275.981 224.592
Prestacions de serveis 21.378 22.340 19.946
Treballs realitzats per a l'actiu 1.592 2.289 3.094
Subvencions a l'explotació 963 1.682 454
Resta d'ingressos d'explotació 16.561 17.726 20.869
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 12.259 33.107 4.671
Variació existències productes acabats i en curs 5.465 5.203 -351
Despeses d'explotació 2.250.007 2.311.497 2.202.427
Consum de mercaderies 213.812 203.466 176.685
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.110.155 1.169.839 1.125.369
Treballs realitzats per altres empreses 16.635 17.554 12.146
Despeses de personal 326.251 339.615 351.609
Sous i salaris 245.414 254.672 265.636
Càrregues socials i altres despeses de personal 80.837 84.943 85.972
Despeses en serveis exteriors 526.858 512.886 470.131
Dotacions per a amortitzacions 54.780 67.886 61.830
Resta de despeses d'explotació 1.515 251 4.656
Inversió bruta en actius materials 88.000 138.797 124.124
Inversió bruta en actius intangibles 1.402 3.226 4.337
Resultat de l'exercici 154.310 250.218 111.718
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1081 a 1083 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes alimentaris Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 446 480 506
Persones ocupades 8.624 8.361 8.752
Ingressos d'explotació 2.776.042 2.608.658 2.767.764
Volum de negoci 2.740.791 2.583.769 2.738.288
Vendes netes de productes 2.481.960 2.318.371 2.457.230
Vendes netes de mercaderies 171.869 181.825 192.024
Prestacions de serveis 86.962 83.573 89.034
Treballs realitzats per a l'actiu 4.367 2.808 4.494
Subvencions a l'explotació 3.575 2.824 3.353
Resta d'ingressos d'explotació 27.310 19.256 21.628
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -2.516 11.657 20.610
Variació existències productes acabats i en curs 4.136 367 9.315
Despeses d'explotació 2.677.827 2.515.163 2.694.063
Consum de mercaderies 145.847 156.430 170.964
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.470.787 1.416.426 1.502.305
Treballs realitzats per altres empreses 203.385 175.756 199.235
Despeses de personal 316.731 282.641 299.253
Sous i salaris 249.904 223.173 234.968
Càrregues socials i altres despeses de personal 66.827 59.468 64.285
Despeses en serveis exteriors 432.796 410.262 428.756
Dotacions per a amortitzacions 78.697 71.389 78.460
Resta de despeses d'explotació 29.583 2.259 15.090
Inversió bruta en actius materials 89.060 97.335 139.953
Inversió bruta en actius intangibles 9.028 6.523 6.782
Resultat de l'exercici 90.823 89.226 80.536
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 106 i les classes 1084 a 1086 i 1089 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes per a l'alimentació animal Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 154 162 162
Persones ocupades 3.004 3.371 3.416
Ingressos d'explotació 3.296.146 3.921.159 4.486.275
Volum de negoci 3.263.808 3.892.619 4.460.891
Vendes netes de productes 2.957.862 3.449.895 4.202.037
Vendes netes de mercaderies 282.592 383.650 203.949
Prestacions de serveis 23.354 59.074 54.905
Treballs realitzats per a l'actiu 13.584 10.856 10.179
Subvencions a l'explotació 4.714 5.091 2.003
Resta d'ingressos d'explotació 14.040 12.593 13.202
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 24.442 -4.160 23.361
Variació existències productes acabats i en curs 17.182 19.901 -9.391
Despeses d'explotació 3.195.428 3.765.516 4.312.290
Consum de mercaderies 268.462 340.176 169.107
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.221.057 2.681.756 3.463.920
Treballs realitzats per altres empreses 158.979 171.356 127.115
Despeses de personal 131.508 144.873 147.402
Sous i salaris 101.958 111.728 112.717
Càrregues socials i altres despeses de personal 29.550 33.146 34.685
Despeses en serveis exteriors 354.770 364.209 355.933
Dotacions per a amortitzacions 47.383 53.830 47.770
Resta de despeses d'explotació 13.269 9.317 1.042
Inversió bruta en actius materials 70.550 66.339 79.466
Inversió bruta en actius intangibles 2.250 1.934 1.570
Resultat de l'exercici 198.513 155.376 177.977
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 109 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 672 727 717
Persones ocupades 6.590 6.987 6.975
Ingressos d'explotació 2.047.712 2.007.903 2.052.864
Volum de negoci 1.973.143 1.920.092 1.971.524
Vendes netes de productes 1.751.147 1.708.040 1.791.563
Vendes netes de mercaderies 158.723 146.936 132.551
Prestacions de serveis 63.273 65.116 47.411
Treballs realitzats per a l'actiu 1.814 1.085 684
Subvencions a l'explotació 18.637 11.977 15.426
Resta d'ingressos d'explotació 54.117 74.750 65.230
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 15.596 -14.394 12.128
Variació existències productes acabats i en curs 28.061 -29.240 22.443
Despeses d'explotació 2.039.636 1.920.050 1.973.760
Consum de mercaderies 121.337 107.387 99.829
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.031.252 967.608 993.863
Treballs realitzats per altres empreses 20.592 17.516 14.858
Despeses de personal 276.120 292.037 284.401
Sous i salaris 213.875 231.405 218.065
Càrregues socials i altres despeses de personal 62.245 60.632 66.336
Despeses en serveis exteriors 457.673 436.129 478.723
Dotacions per a amortitzacions 94.441 78.373 86.638
Resta de despeses d'explotació 38.222 21.000 15.449
Inversió bruta en actius materials 81.331 76.494 60.164
Inversió bruta en actius intangibles 3.667 2.873 4.616
Resultat de l'exercici 37.187 68.010 48.267
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1101 a 1106 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 75 44 53
Persones ocupades 2.612 2.356 2.619
Ingressos d'explotació 1.012.730 970.991 1.053.895
Volum de negoci 995.103 957.155 1.028.039
Vendes netes de productes 742.047 718.585 789.331
Vendes netes de mercaderies 131.283 125.321 128.558
Prestacions de serveis 121.773 113.250 110.151
Treballs realitzats per a l'actiu 1.527 1.243 3.230
Subvencions a l'explotació 2.126 2.401 3.424
Resta d'ingressos d'explotació 13.975 10.193 19.202
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 10.690 -6.253 872
Variació existències productes acabats i en curs -441 7.071 -3.515
Despeses d'explotació 966.947 923.002 992.682
Consum de mercaderies 69.732 64.978 80.360
Consum de primeres matèries i altres proveïments 464.123 443.622 461.726
Treballs realitzats per altres empreses 2.323 3.799 2.849
Despeses de personal 134.817 122.186 136.151
Sous i salaris 105.042 94.677 103.932
Càrregues socials i altres despeses de personal 29.775 27.509 32.220
Despeses en serveis exteriors 240.471 237.761 269.761
Dotacions per a amortitzacions 41.537 37.299 35.638
Resta de despeses d'explotació 13.943 13.357 6.196
Inversió bruta en actius materials 47.872 79.818 105.404
Inversió bruta en actius intangibles 3.414 3.246 3.867
Resultat de l'exercici 30.830 47.449 54.806
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 1107 i la divisió 12 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Preparació i filatura de fibres tèxtils Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 159 179 154
Persones ocupades 2.476 2.741 2.549
Ingressos d'explotació 473.462 457.637 447.245
Volum de negoci 470.177 455.701 444.241
Vendes netes de productes 431.770 421.623 412.732
Vendes netes de mercaderies 12.771 16.297 12.509
Prestacions de serveis 25.636 17.781 19.000
Treballs realitzats per a l'actiu 17 414 133
Subvencions a l'explotació 859 491 1.252
Resta d'ingressos d'explotació 2.409 1.031 1.620
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -526 1.876 3.881
Variació existències productes acabats i en curs 4.718 -3.188 4.936
Despeses d'explotació 453.229 426.762 419.096
Consum de mercaderies 8.439 13.050 10.040
Consum de primeres matèries i altres proveïments 235.994 196.215 190.856
Treballs realitzats per altres empreses 31.840 39.727 36.599
Despeses de personal 73.953 81.294 78.002
Sous i salaris 57.536 63.885 61.159
Càrregues socials i altres despeses de personal 16.417 17.409 16.842
Despeses en serveis exteriors 84.881 79.877 83.012
Dotacions per a amortitzacions 14.168 14.092 18.141
Resta de despeses d'explotació 3.954 2.507 2.446
Inversió bruta en actius materials 15.349 19.064 19.466
Inversió bruta en actius intangibles 528 241 1.269
Resultat de l'exercici 15.451 21.163 27.909
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 131 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de teixits tèxtils Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 187 184 191
Persones ocupades 2.361 2.310 2.339
Ingressos d'explotació 453.950 515.540 560.194
Volum de negoci 448.268 507.505 554.546
Vendes netes de productes 421.051 474.225 515.857
Vendes netes de mercaderies 9.537 16.107 19.712
Prestacions de serveis 17.680 17.174 18.977
Treballs realitzats per a l'actiu 739 1.486 329
Subvencions a l'explotació 233 240 93
Resta d'ingressos d'explotació 4.711 6.309 5.226
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.062 -61 -5.210
Variació existències productes acabats i en curs 4.228 -2.157 3.044
Despeses d'explotació 443.500 480.292 522.056
Consum de mercaderies 7.502 10.890 15.802
Consum de primeres matèries i altres proveïments 218.361 235.390 280.028
Treballs realitzats per altres empreses 63.933 76.914 70.975
Despeses de personal 74.808 75.430 77.122
Sous i salaris 58.285 59.347 61.382
Càrregues socials i altres despeses de personal 16.522 16.084 15.740
Despeses en serveis exteriors 60.069 68.573 71.402
Dotacions per a amortitzacions 11.935 12.106 8.940
Resta de despeses d'explotació 6.892 990 -2.212
Inversió bruta en actius materials 12.814 11.986 16.690
Inversió bruta en actius intangibles 1.252 2.891 713
Resultat de l'exercici 14.293 26.886 29.327
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 132 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Acabament de tèxtils Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 280 312 300
Persones ocupades 2.875 3.346 3.519
Ingressos d'explotació 288.515 347.800 382.621
Volum de negoci 284.065 344.585 380.210
Vendes netes de productes 186.208 199.809 244.767
Vendes netes de mercaderies 2.333 24.837 3.967
Prestacions de serveis 95.524 119.939 131.475
Treballs realitzats per a l'actiu 56 429 528
Subvencions a l'explotació 419 463 348
Resta d'ingressos d'explotació 3.976 2.323 1.535
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.589 2.611 673
Variació existències productes acabats i en curs 253 545 367
Despeses d'explotació 273.397 332.080 366.710
Consum de mercaderies 1.882 20.117 4.150
Consum de primeres matèries i altres proveïments 78.207 85.783 124.138
Treballs realitzats per altres empreses 11.443 24.340 25.423
Despeses de personal 87.963 97.030 109.208
Sous i salaris 68.802 75.477 85.764
Càrregues socials i altres despeses de personal 19.161 21.553 23.444
Despeses en serveis exteriors 79.909 88.524 90.438
Dotacions per a amortitzacions 12.212 12.902 10.504
Resta de despeses d'explotació 1.781 3.382 2.850
Inversió bruta en actius materials 9.784 12.469 17.810
Inversió bruta en actius intangibles 704 559 788
Resultat de l'exercici 9.856 13.384 10.028
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 133 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 784 777 816
Persones ocupades 4.245 4.416 4.641
Ingressos d'explotació 620.173 622.106 706.769
Volum de negoci 615.993 616.284 696.894
Vendes netes de productes 554.585 539.662 627.413
Vendes netes de mercaderies 46.293 56.750 49.129
Prestacions de serveis 15.115 19.872 20.352
Treballs realitzats per a l'actiu 1.063 2.035 3.036
Subvencions a l'explotació 670 721 537
Resta d'ingressos d'explotació 2.447 3.066 6.302
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 5.746 -326 5.481
Variació existències productes acabats i en curs 2.971 2.322 5.882
Despeses d'explotació 603.617 590.856 674.849
Consum de mercaderies 29.375 40.036 28.789
Consum de primeres matèries i altres proveïments 267.672 252.141 320.681
Treballs realitzats per altres empreses 66.223 68.015 66.310
Despeses de personal 112.310 109.388 124.596
Sous i salaris 88.063 86.587 98.186
Càrregues socials i altres despeses de personal 24.247 22.801 26.410
Despeses en serveis exteriors 104.725 105.096 117.468
Dotacions per a amortitzacions 13.487 12.184 12.831
Resta de despeses d'explotació 9.826 3.995 4.174
Inversió bruta en actius materials 15.110 13.842 14.063
Inversió bruta en actius intangibles 1.205 1.805 2.409
Resultat de l'exercici 18.378 30.695 30.728
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1391 i 1392 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 244 265 289
Persones ocupades 3.676 3.873 4.090
Ingressos d'explotació 777.479 780.289 804.038
Volum de negoci 765.250 767.735 790.746
Vendes netes de productes 718.040 720.147 732.565
Vendes netes de mercaderies 35.892 37.695 44.515
Prestacions de serveis 11.318 9.893 13.667
Treballs realitzats per a l'actiu 1.594 2.072 2.209
Subvencions a l'explotació 976 705 941
Resta d'ingressos d'explotació 9.658 9.778 10.142
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 771 -1.778 6.632
Variació existències productes acabats i en curs 3.883 6.807 -1.209
Despeses d'explotació 726.063 733.477 749.987
Consum de mercaderies 28.431 32.424 34.708
Consum de primeres matèries i altres proveïments 374.470 371.534 370.387
Treballs realitzats per altres empreses 32.899 25.612 32.566
Despeses de personal 129.574 136.009 143.366
Sous i salaris 102.609 106.358 112.541
Càrregues socials i altres despeses de personal 26.965 29.650 30.825
Despeses en serveis exteriors 139.041 142.507 144.946
Dotacions per a amortitzacions 21.271 22.733 23.126
Resta de despeses d'explotació 377 2.659 888
Inversió bruta en actius materials 25.914 21.226 20.630
Inversió bruta en actius intangibles 2.907 2.320 3.847
Resultat de l'exercici 38.932 42.517 37.228
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1393 a 1396 i 1399 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Confecció de peces de vestir Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 2.402 2.456 2.387
Persones ocupades 11.251 11.411 11.237
Ingressos d'explotació 1.614.766 1.595.524 1.336.426
Volum de negoci 1.600.063 1.579.718 1.316.164
Vendes netes de productes 1.430.134 1.430.376 1.195.765
Vendes netes de mercaderies 127.946 79.253 56.274
Prestacions de serveis 41.983 70.089 64.125
Treballs realitzats per a l'actiu 272 2.287 4.266
Subvencions a l'explotació 518 709 456
Resta d'ingressos d'explotació 13.912 12.810 15.540
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 9.664 -6.166 -12.044
Variació existències productes acabats i en curs 14.592 16.610 4.652
Despeses d'explotació 1.523.945 1.463.281 1.260.915
Consum de mercaderies 63.822 70.643 48.525
Consum de primeres matèries i altres proveïments 728.591 632.224 534.004
Treballs realitzats per altres empreses 209.964 262.375 180.725
Despeses de personal 265.817 258.044 259.648
Sous i salaris 208.752 204.001 205.087
Càrregues socials i altres despeses de personal 57.065 54.044 54.561
Despeses en serveis exteriors 225.193 209.528 208.777
Dotacions per a amortitzacions 16.394 14.304 18.885
Resta de despeses d'explotació 14.163 16.162 10.351
Inversió bruta en actius materials 16.796 34.463 23.034
Inversió bruta en actius intangibles 2.716 6.083 2.223
Resultat de l'exercici 84.970 94.418 46.496
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 141 a 143 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria del cuir i del calçat Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 228 217 228
Persones ocupades 2.857 2.926 3.174
Ingressos d'explotació 537.260 470.923 530.013
Volum de negoci 531.010 468.610 526.963
Vendes netes de productes 488.686 427.064 490.094
Vendes netes de mercaderies 14.098 4.114 16.856
Prestacions de serveis 28.227 37.432 20.014
Treballs realitzats per a l'actiu 319 17 80
Subvencions a l'explotació 423 93 199
Resta d'ingressos d'explotació 5.507 2.204 2.771
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.753 2.883 8.133
Variació existències productes acabats i en curs 1.035 510 7.322
Despeses d'explotació 505.210 449.821 523.076
Consum de mercaderies 7.576 801 13.879
Consum de primeres matèries i altres proveïments 277.807 235.466 283.774
Treballs realitzats per altres empreses 54.664 45.188 44.513
Despeses de personal 92.834 96.476 105.262
Sous i salaris 67.952 70.247 76.696
Càrregues socials i altres despeses de personal 24.882 26.229 28.566
Despeses en serveis exteriors 57.003 56.888 60.499
Dotacions per a amortitzacions 9.216 8.410 9.055
Resta de despeses d'explotació 6.109 6.592 6.094
Inversió bruta en actius materials 8.848 9.291 12.385
Inversió bruta en actius intangibles 2.264 249 148
Resultat de l'exercici 42.296 21.935 14.019
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 15 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 1.121 1.138 1.055
Persones ocupades 3.623 3.563 3.886
Ingressos d'explotació 328.146 319.792 384.540
Volum de negoci 323.677 318.743 382.852
Vendes netes de productes 267.800 292.671 341.012
Vendes netes de mercaderies 12.659 12.839 22.422
Prestacions de serveis 43.218 13.233 19.417
Treballs realitzats per a l'actiu 171 -1.335 131
Subvencions a l'explotació 2.160 215 244
Resta d'ingressos d'explotació 2.139 2.169 1.313
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.168 7.812 -693
Variació existències productes acabats i en curs -275 2.165 574
Despeses d'explotació 308.635 313.897 358.691
Consum de mercaderies 12.060 7.836 17.618
Consum de primeres matèries i altres proveïments 132.530 136.438 158.220
Treballs realitzats per altres empreses 27.900 26.572 26.749
Despeses de personal 78.023 80.176 92.911
Sous i salaris 60.735 62.086 71.454
Càrregues socials i altres despeses de personal 17.288 18.090 21.457
Despeses en serveis exteriors 44.608 44.348 50.008
Dotacions per a amortitzacions 8.186 12.054 8.696
Resta de despeses d'explotació 5.328 6.474 4.488
Inversió bruta en actius materials 9.816 17.036 14.018
Inversió bruta en actius intangibles 219 3.129 2.421
Resultat de l'exercici 14.520 5.375 24.149
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1621 a 1623 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 598 624 642
Persones ocupades 3.318 3.739 4.218
Ingressos d'explotació 510.425 471.272 523.671
Volum de negoci 507.846 468.211 519.775
Vendes netes de productes 460.591 436.238 471.413
Vendes netes de mercaderies 25.304 11.698 20.467
Prestacions de serveis 21.951 20.274 27.895
Treballs realitzats per a l'actiu 496 461 663
Subvencions a l'explotació 593 1.281 1.330
Resta d'ingressos d'explotació 1.490 1.320 1.903
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -2.035 4 3.290
Variació existències productes acabats i en curs 1.429 -2.064 852
Despeses d'explotació 485.648 443.602 495.462
Consum de mercaderies 19.629 11.843 16.929
Consum de primeres matèries i altres proveïments 250.370 226.300 235.606
Treballs realitzats per altres empreses 19.119 20.262 29.436
Despeses de personal 88.588 97.378 113.323
Sous i salaris 68.968 76.305 88.887
Càrregues socials i altres despeses de personal 19.620 21.073 24.437
Despeses en serveis exteriors 84.816 78.489 82.727
Dotacions per a amortitzacions 14.241 12.130 15.071
Resta de despeses d'explotació 8.885 -2.800 2.370
Inversió bruta en actius materials 14.763 27.605 33.332
Inversió bruta en actius intangibles 678 806 811
Resultat de l'exercici 26.372 18.701 21.446
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grup 161 i les classes 1624 i 1629 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 54 56 60
Persones ocupades 3.144 3.117 3.010
Ingressos d'explotació 1.105.437 1.093.292 1.166.587
Volum de negoci 1.084.678 1.073.575 1.142.502
Vendes netes de productes 1.032.504 1.015.501 1.091.174
Vendes netes de mercaderies 40.028 32.848 31.363
Prestacions de serveis 12.146 25.226 19.965
Treballs realitzats per a l'actiu 1.719 2.296 2.676
Subvencions a l'explotació 2.629 3.043 2.879
Resta d'ingressos d'explotació 16.410 14.379 18.530
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 5.573 7.515 9.940
Variació existències productes acabats i en curs 15.538 4.510 -3.207
Despeses d'explotació 1.071.679 1.040.622 1.097.872
Consum de mercaderies 40.372 29.985 31.776
Consum de primeres matèries i altres proveïments 586.279 564.544 609.744
Treballs realitzats per altres empreses 12.994 20.097 18.225
Despeses de personal 145.757 149.757 144.928
Sous i salaris 112.591 115.611 110.279
Càrregues socials i altres despeses de personal 33.165 34.146 34.650
Despeses en serveis exteriors 230.869 224.945 244.320
Dotacions per a amortitzacions 39.009 47.194 46.263
Resta de despeses d'explotació 16.399 4.100 2.616
Inversió bruta en actius materials 50.910 57.475 56.569
Inversió bruta en actius intangibles 2.065 4.086 1.959
Resultat de l'exercici 67.097 44.369 42.416
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 171 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de paper i de cartó Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 456 437 452
Persones ocupades 9.806 10.081 10.351
Ingressos d'explotació 2.601.418 2.597.379 2.783.618
Volum de negoci 2.582.760 2.576.974 2.765.489
Vendes netes de productes 2.146.313 2.129.185 2.338.749
Vendes netes de mercaderies 357.959 383.856 374.393
Prestacions de serveis 78.488 63.933 52.348
Treballs realitzats per a l'actiu 1.002 2.397 1.132
Subvencions a l'explotació 3.403 1.764 1.569
Resta d'ingressos d'explotació 14.254 16.243 15.426
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4.216 -1.093 11.879
Variació existències productes acabats i en curs 4.292 -1.345 15.300
Despeses d'explotació 2.514.275 2.454.767 2.641.710
Consum de mercaderies 277.548 260.839 278.256
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.210.487 1.191.349 1.324.457
Treballs realitzats per altres empreses 58.443 58.959 59.520
Despeses de personal 378.073 379.193 399.927
Sous i salaris 293.047 295.854 312.609
Càrregues socials i altres despeses de personal 85.026 83.339 87.318
Despeses en serveis exteriors 480.570 442.079 455.517
Dotacions per a amortitzacions 86.691 100.443 110.030
Resta de despeses d'explotació 22.463 21.905 14.004
Inversió bruta en actius materials 128.358 89.509 118.762
Inversió bruta en actius intangibles 2.680 2.526 2.596
Resultat de l'exercici 62.532 112.029 116.003
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 172 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 2.924 2.971 2.805
Persones ocupades 15.839 15.657 15.117
Ingressos d'explotació 1.810.278 1.767.844 1.670.561
Volum de negoci 1.783.717 1.747.364 1.656.003
Vendes netes de productes 1.558.817 1.568.912 1.488.547
Vendes netes de mercaderies 46.557 34.937 29.628
Prestacions de serveis 178.343 143.514 137.828
Treballs realitzats per a l'actiu 4.536 6.659 503
Subvencions a l'explotació 1.454 1.252 1.435
Resta d'ingressos d'explotació 20.571 12.569 12.620
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -4.386 14.044 1.690
Variació existències productes acabats i en curs -6.367 2.480 3.558
Despeses d'explotació 1.736.007 1.706.530 1.630.415
Consum de mercaderies 42.582 38.251 24.950
Consum de primeres matèries i altres proveïments 615.417 602.719 595.194
Treballs realitzats per altres empreses 185.099 181.160 157.479
Despeses de personal 471.142 483.741 459.575
Sous i salaris 367.197 382.757 361.762
Càrregues socials i altres despeses de personal 103.945 100.984 97.813
Despeses en serveis exteriors 305.770 298.115 295.404
Dotacions per a amortitzacions 84.777 77.659 71.816
Resta de despeses d'explotació 31.220 24.885 25.998
Inversió bruta en actius materials 88.660 87.882 76.105
Inversió bruta en actius intangibles 8.449 8.359 3.645
Resultat de l'exercici 50.311 37.064 34.048
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 18 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 295 337 321
Persones ocupades 12.005 13.191 13.013
Ingressos d'explotació 10.353.069 10.087.143 11.116.914
Volum de negoci 10.120.854 9.823.678 10.774.177
Vendes netes de productes 8.102.141 8.025.385 8.893.295
Vendes netes de mercaderies 1.335.879 1.176.254 1.175.736
Prestacions de serveis 682.834 622.039 705.145
Treballs realitzats per a l'actiu 19.722 26.751 38.913
Subvencions a l'explotació 20.894 19.542 15.144
Resta d'ingressos d'explotació 191.599 217.172 288.679
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -6.422 26.961 48.964
Variació existències productes acabats i en curs -78.047 20.424 49.258
Despeses d'explotació 9.617.117 9.111.453 10.067.052
Consum de mercaderies 831.337 819.536 758.008
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.527.917 5.167.835 6.105.572
Treballs realitzats per altres empreses 49.697 54.767 49.372
Despeses de personal 733.942 787.963 769.247
Sous i salaris 567.025 615.954 610.953
Càrregues socials i altres despeses de personal 166.917 172.009 158.294
Despeses en serveis exteriors 2.004.951 1.947.733 2.034.298
Dotacions per a amortitzacions 235.884 262.231 261.575
Resta de despeses d'explotació 233.389 71.390 88.981
Inversió bruta en actius materials 245.997 271.424 309.894
Inversió bruta en actius intangibles 23.407 10.846 14.031
Resultat de l'exercici 555.127 770.766 951.943
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 95 94 97
Persones ocupades 3.850 4.093 4.335
Ingressos d'explotació 1.090.915 1.143.347 1.203.278
Volum de negoci 1.061.443 1.105.397 1.164.220
Vendes netes de productes 931.940 1.008.702 1.006.111
Vendes netes de mercaderies 120.105 85.669 118.135
Prestacions de serveis 9.399 11.026 39.974
Treballs realitzats per a l'actiu 2.130 2.443 3.103
Subvencions a l'explotació 369 354 838
Resta d'ingressos d'explotació 26.973 35.152 35.117
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -3.177 69 3.472
Variació existències productes acabats i en curs -33.945 -5.832 12.861
Despeses d'explotació 1.019.403 1.096.194 1.202.389
Consum de mercaderies 77.717 57.062 77.477
Consum de primeres matèries i altres proveïments 530.356 601.115 632.888
Treballs realitzats per altres empreses 4.233 3.086 4.476
Despeses de personal 189.826 202.644 233.470
Sous i salaris 147.989 158.410 184.073
Càrregues socials i altres despeses de personal 41.836 44.233 49.396
Despeses en serveis exteriors 179.972 195.268 207.671
Dotacions per a amortitzacions 26.612 29.134 31.947
Resta de despeses d'explotació 10.687 7.885 14.460
Inversió bruta en actius materials 20.248 18.249 32.994
Inversió bruta en actius intangibles 3.260 3.380 5.986
Resultat de l'exercici 59.803 118.160 15.365
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 203 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 294 314 328
Persones ocupades 12.008 12.180 12.140
Ingressos d'explotació 3.953.605 3.925.724 3.651.714
Volum de negoci 3.895.157 3.858.879 3.591.115
Vendes netes de productes 3.401.422 3.480.134 3.200.754
Vendes netes de mercaderies 291.462 208.085 183.334
Prestacions de serveis 202.273 170.660 207.027
Treballs realitzats per a l'actiu 4.148 3.749 2.313
Subvencions a l'explotació 4.289 4.101 4.201
Resta d'ingressos d'explotació 50.009 58.994 54.084
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 10.184 11.581 40.488
Variació existències productes acabats i en curs -13.192 -5.968 13.841
Despeses d'explotació 3.633.883 3.581.691 3.338.827
Consum de mercaderies 249.212 174.764 142.262
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.577.924 1.621.067 1.422.793
Treballs realitzats per altres empreses 82.772 77.213 111.448
Despeses de personal 593.196 586.470 573.083
Sous i salaris 459.774 455.280 446.707
Càrregues socials i altres despeses de personal 133.422 131.190 126.376
Despeses en serveis exteriors 989.150 991.357 954.550
Dotacions per a amortitzacions 102.628 111.730 112.088
Resta de despeses d'explotació 39.001 19.090 22.602
Inversió bruta en actius materials 62.568 88.490 119.752
Inversió bruta en actius intangibles 15.022 9.308 10.472
Resultat de l'exercici 213.273 399.438 266.534
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 204 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres productes químics i fibres artificials Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 222 236 228
Persones ocupades 5.836 5.597 5.540
Ingressos d'explotació 2.209.342 2.071.050 2.057.144
Volum de negoci 2.179.946 2.042.521 2.028.096
Vendes netes de productes 1.807.675 1.726.725 1.820.944
Vendes netes de mercaderies 333.299 280.247 172.903
Prestacions de serveis 38.972 35.549 34.250
Treballs realitzats per a l'actiu 4.743 5.208 5.654
Subvencions a l'explotació 1.462 1.979 1.740
Resta d'ingressos d'explotació 23.191 21.342 21.653
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 14.392 2.808 19.457
Variació existències productes acabats i en curs -4.510 9.320 9.369
Despeses d'explotació 2.056.857 1.889.015 1.872.321
Consum de mercaderies 286.558 246.183 142.764
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.025.272 969.972 1.056.441
Treballs realitzats per altres empreses 17.590 15.270 15.990
Despeses de personal 310.232 284.692 284.288
Sous i salaris 242.649 223.892 223.393
Càrregues socials i altres despeses de personal 67.583 60.800 60.894
Despeses en serveis exteriors 349.276 313.495 329.809
Dotacions per a amortitzacions 47.067 45.339 47.612
Resta de despeses d'explotació 20.863 14.063 -4.584
Inversió bruta en actius materials 73.525 72.250 49.157
Inversió bruta en actius intangibles 16.692 36.165 9.026
Resultat de l'exercici 135.503 162.113 158.946
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 205 i 206 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes farmacèutics de base Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 49 53 56
Persones ocupades 4.535 5.000 5.113
Ingressos d'explotació 1.435.211 1.582.952 1.541.560
Volum de negoci 1.419.271 1.566.153 1.527.328
Vendes netes de productes 1.321.573 1.417.112 1.391.374
Vendes netes de mercaderies 55.327 90.894 71.465
Prestacions de serveis 42.370 58.146 64.489
Treballs realitzats per a l'actiu 4.491 6.710 5.500
Subvencions a l'explotació 511 1.447 2.638
Resta d'ingressos d'explotació 10.938 8.642 6.094
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 12.410 12.370 -1.347
Variació existències productes acabats i en curs 48.428 7.638 -5.366
Despeses d'explotació 1.344.671 1.429.854 1.374.924
Consum de mercaderies 23.733 44.743 28.871
Consum de primeres matèries i altres proveïments 647.631 684.636 639.458
Treballs realitzats per altres empreses 41.857 36.480 31.733
Despeses de personal 265.321 286.473 295.324
Sous i salaris 207.168 222.964 230.502
Càrregues socials i altres despeses de personal 58.154 63.508 64.823
Despeses en serveis exteriors 298.567 322.130 316.797
Dotacions per a amortitzacions 53.153 57.376 56.109
Resta de despeses d'explotació 14.409 -1.983 6.633
Inversió bruta en actius materials 46.126 90.081 87.773
Inversió bruta en actius intangibles 5.732 12.630 5.613
Resultat de l'exercici 105.795 142.252 126.371
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 211 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de preparats farmacèutics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 101 99 94
Persones ocupades 16.150 16.784 16.618
Ingressos d'explotació 5.367.144 5.382.645 5.028.670
Volum de negoci 5.093.405 5.059.350 4.727.563
Vendes netes de productes 3.221.880 3.172.863 3.048.995
Vendes netes de mercaderies 1.277.345 1.261.250 1.061.857
Prestacions de serveis 594.180 625.237 616.710
Treballs realitzats per a l'actiu 18.573 27.510 22.843
Subvencions a l'explotació 3.584 4.454 2.627
Resta d'ingressos d'explotació 251.582 291.330 275.638
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 30.126 90.620 18.601
Variació existències productes acabats i en curs 3.661 -5.713 16.131
Despeses d'explotació 4.830.638 4.696.247 4.479.557
Consum de mercaderies 822.164 800.677 672.076
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.285.953 1.243.766 1.205.175
Treballs realitzats per altres empreses 95.093 109.869 103.879
Despeses de personal 1.018.559 1.053.188 1.007.425
Sous i salaris 794.794 816.037 784.461
Càrregues socials i altres despeses de personal 223.766 237.152 222.964
Despeses en serveis exteriors 1.279.946 1.230.357 1.193.652
Dotacions per a amortitzacions 200.670 212.540 210.369
Resta de despeses d'explotació 128.254 45.851 86.981
Inversió bruta en actius materials 233.626 211.614 291.677
Inversió bruta en actius intangibles 49.427 36.810 127.037
Resultat de l'exercici 453.061 574.076 358.430
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 212 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de cautxú Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 117 146 130
Persones ocupades 2.060 2.127 2.142
Ingressos d'explotació 363.635 344.031 362.732
Volum de negoci 361.438 341.590 360.022
Vendes netes de productes 306.175 292.838 304.503
Vendes netes de mercaderies 49.607 43.350 48.874
Prestacions de serveis 5.656 5.401 6.644
Treballs realitzats per a l'actiu 381 691 733
Subvencions a l'explotació 126 305 146
Resta d'ingressos d'explotació 1.690 1.445 1.831
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.150 -326 1.124
Variació existències productes acabats i en curs -672 -580 -1.990
Despeses d'explotació 332.612 313.176 331.581
Consum de mercaderies 35.790 32.391 34.786
Consum de primeres matèries i altres proveïments 125.562 115.118 120.847
Treballs realitzats per altres empreses 10.465 8.812 11.328
Despeses de personal 76.018 80.628 85.602
Sous i salaris 58.689 62.861 66.342
Càrregues socials i altres despeses de personal 17.330 17.767 19.260
Despeses en serveis exteriors 72.873 68.061 65.160
Dotacions per a amortitzacions 10.226 11.232 12.114
Resta de despeses d'explotació 1.679 -3.064 1.744
Inversió bruta en actius materials 15.630 14.540 14.283
Inversió bruta en actius intangibles 469 516 526
Resultat de l'exercici 22.755 25.738 24.396
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 221 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de matèries plàstiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 1.082 1.106 1.113
Persones ocupades 19.797 19.854 20.141
Ingressos d'explotació 4.722.505 4.406.559 4.627.519
Volum de negoci 4.654.889 4.352.261 4.566.081
Vendes netes de productes 4.212.052 3.975.928 4.193.068
Vendes netes de mercaderies 343.401 275.757 271.729
Prestacions de serveis 99.436 100.576 101.284
Treballs realitzats per a l'actiu 8.515 6.395 5.978
Subvencions a l'explotació 5.938 5.244 3.692
Resta d'ingressos d'explotació 53.163 42.660 51.768
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 10.315 12.483 24.731
Variació existències productes acabats i en curs 7.654 -4.520 40.165
Despeses d'explotació 4.373.975 4.052.807 4.332.108
Consum de mercaderies 277.652 216.532 207.276
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.115.414 1.986.814 2.181.820
Treballs realitzats per altres empreses 219.042 194.376 209.087
Despeses de personal 773.244 759.042 787.189
Sous i salaris 602.724 595.407 617.103
Càrregues socials i altres despeses de personal 170.520 163.635 170.086
Despeses en serveis exteriors 787.240 720.281 768.476
Dotacions per a amortitzacions 155.392 136.273 143.951
Resta de despeses d'explotació 45.991 39.489 34.309
Inversió bruta en actius materials 194.533 164.577 215.319
Inversió bruta en actius intangibles 8.611 11.632 8.884
Resultat de l'exercici 213.669 268.455 247.821
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 222 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vidre i productes de vidre Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 212 211 196
Persones ocupades 3.161 3.316 3.216
Ingressos d'explotació 671.666 657.766 680.655
Volum de negoci 652.988 637.940 660.040
Vendes netes de productes 592.981 586.933 599.785
Vendes netes de mercaderies 18.898 17.165 22.552
Prestacions de serveis 41.109 33.841 37.703
Treballs realitzats per a l'actiu 1.576 2.367 2.295
Subvencions a l'explotació 1.974 2.264 3.320
Resta d'ingressos d'explotació 15.129 15.195 15.001
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4.455 1.747 233
Variació existències productes acabats i en curs 2.474 881 2.879
Despeses d'explotació 644.921 618.730 634.499
Consum de mercaderies 15.243 16.159 22.231
Consum de primeres matèries i altres proveïments 291.304 271.802 274.746
Treballs realitzats per altres empreses 23.466 27.741 28.254
Despeses de personal 123.816 126.672 125.454
Sous i salaris 93.598 98.873 96.839
Càrregues socials i altres despeses de personal 30.218 27.799 28.615
Despeses en serveis exteriors 144.879 134.185 141.064
Dotacions per a amortitzacions 37.863 31.799 32.495
Resta de despeses d'explotació 8.350 10.373 10.255
Inversió bruta en actius materials 18.448 25.662 21.584
Inversió bruta en actius intangibles 8.371 4.232 716
Resultat de l'exercici 181.600 36.617 91.246
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 231 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes ceràmics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 188 193 177
Persones ocupades 1.878 2.024 1.979
Ingressos d'explotació 489.601 572.443 596.777
Volum de negoci 462.533 540.417 567.372
Vendes netes de productes 274.815 273.924 247.560
Vendes netes de mercaderies 169.638 243.860 293.595
Prestacions de serveis 18.080 22.633 26.217
Treballs realitzats per a l'actiu 9.583 11.644 10.351
Subvencions a l'explotació 686 1.061 896
Resta d'ingressos d'explotació 16.799 19.321 18.158
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -2.855 15.279 11.388
Variació existències productes acabats i en curs -563 -3.108 172
Despeses d'explotació 457.310 537.670 576.388
Consum de mercaderies 154.658 195.339 217.655
Consum de primeres matèries i altres proveïments 80.357 104.538 104.000
Treballs realitzats per altres empreses 4.435 3.881 9.507
Despeses de personal 77.235 80.996 83.949
Sous i salaris 59.521 62.699 64.928
Càrregues socials i altres despeses de personal 17.714 18.297 19.020
Despeses en serveis exteriors 108.781 121.160 127.411
Dotacions per a amortitzacions 29.126 31.088 29.867
Resta de despeses d'explotació 2.717 667 3.998
Inversió bruta en actius materials 9.649 10.202 12.120
Inversió bruta en actius intangibles 9.258 11.272 5.945
Resultat de l'exercici 27.828 71.654 50.055
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 232 a 234 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 239 277 268
Persones ocupades 3.272 3.338 3.564
Ingressos d'explotació 788.421 836.182 927.446
Volum de negoci 752.088 797.038 885.178
Vendes netes de productes 696.989 720.182 814.202
Vendes netes de mercaderies 33.790 49.173 39.996
Prestacions de serveis 21.309 27.683 30.980
Treballs realitzats per a l'actiu 965 965 866
Subvencions a l'explotació 17.116 19.523 24.938
Resta d'ingressos d'explotació 18.252 18.656 16.463
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 3.241 28.070 8.124
Variació existències productes acabats i en curs 10.072 -2.224 4.888
Despeses d'explotació 813.264 907.644 990.742
Consum de mercaderies 30.601 36.439 30.007
Consum de primeres matèries i altres proveïments 276.809 277.923 333.839
Treballs realitzats per altres empreses 33.675 42.976 49.034
Despeses de personal 152.620 155.901 166.544
Sous i salaris 115.797 120.070 128.287
Càrregues socials i altres despeses de personal 36.824 35.831 38.256
Despeses en serveis exteriors 224.021 233.201 264.097
Dotacions per a amortitzacions 50.716 77.117 72.628
Resta de despeses d'explotació 44.822 84.088 74.593
Inversió bruta en actius materials 28.430 22.390 25.041
Inversió bruta en actius intangibles 666 1.160 1.124
Resultat de l'exercici -31.229 -108.185 -45.843
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 235 i 236 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 388 431 377
Persones ocupades 1.721 2.076 1.885
Ingressos d'explotació 275.732 357.190 322.939
Volum de negoci 274.149 352.791 319.579
Vendes netes de productes 245.354 307.727 284.653
Vendes netes de mercaderies 18.710 26.019 16.033
Prestacions de serveis 10.085 19.045 18.893
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 46
Subvencions a l'explotació 52 85 80
Resta d'ingressos d'explotació 1.531 4.314 3.233
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 556 2.816 -802
Variació existències productes acabats i en curs 3.177 1.928 -1.625
Despeses d'explotació 269.531 352.065 305.667
Consum de mercaderies 14.050 21.673 9.929
Consum de primeres matèries i altres proveïments 118.106 151.451 146.294
Treballs realitzats per altres empreses 11.926 9.951 6.020
Despeses de personal 56.011 72.778 66.821
Sous i salaris 43.143 56.068 51.737
Càrregues socials i altres despeses de personal 12.868 16.710 15.083
Despeses en serveis exteriors 56.404 77.639 68.360
Dotacions per a amortitzacions 8.554 13.370 8.499
Resta de despeses d'explotació 4.480 5.203 -255
Inversió bruta en actius materials 7.611 10.148 16.067
Inversió bruta en actius intangibles 74 59 85
Resultat de l'exercici 10.530 7.517 17.089
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 237 i 239 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 125 101 130
Persones ocupades 2.673 2.703 2.869
Ingressos d'explotació 1.533.796 1.420.482 1.655.002
Volum de negoci 1.525.965 1.411.229 1.647.301
Vendes netes de productes 1.493.722 1.379.730 1.616.599
Vendes netes de mercaderies 11.927 7.224 10.349
Prestacions de serveis 20.316 24.274 20.354
Treballs realitzats per a l'actiu 65 150 57
Subvencions a l'explotació 373 152 834
Resta d'ingressos d'explotació 7.392 8.952 6.810
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -5.704 7.426 -12.954
Variació existències productes acabats i en curs -18.018 5.637 15.414
Despeses d'explotació 1.469.117 1.333.006 1.576.235
Consum de mercaderies 10.390 7.438 8.961
Consum de primeres matèries i altres proveïments 954.445 875.732 1.083.689
Treballs realitzats per altres empreses 50.016 55.578 54.385
Despeses de personal 118.557 120.408 133.025
Sous i salaris 90.710 91.583 101.554
Càrregues socials i altres despeses de personal 27.847 28.825 31.470
Despeses en serveis exteriors 261.051 233.900 257.333
Dotacions per a amortitzacions 37.898 36.423 36.191
Resta de despeses d'explotació 36.760 3.527 2.652
Inversió bruta en actius materials 27.090 21.490 26.299
Inversió bruta en actius intangibles 1.926 2.740 3.089
Resultat de l'exercici 1.778 24.313 36.550
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 241 a 243 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 151 150 146
Persones ocupades 3.369 3.523 3.589
Ingressos d'explotació 2.113.320 1.938.149 2.493.447
Volum de negoci 2.101.688 1.926.416 2.484.637
Vendes netes de productes 2.070.063 1.903.679 2.444.237
Vendes netes de mercaderies 25.127 15.473 29.941
Prestacions de serveis 6.498 7.263 10.459
Treballs realitzats per a l'actiu 4.152 4.707 4.183
Subvencions a l'explotació 1.195 1.203 1.105
Resta d'ingressos d'explotació 6.286 5.823 3.522
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -10.356 6.633 8.867
Variació existències productes acabats i en curs -4.703 29.945 2.234
Despeses d'explotació 2.060.631 1.902.362 2.450.100
Consum de mercaderies 14.587 14.149 24.073
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.623.952 1.449.422 1.968.406
Treballs realitzats per altres empreses 68.215 79.326 81.570
Despeses de personal 131.747 140.635 148.431
Sous i salaris 101.838 108.995 114.396
Càrregues socials i altres despeses de personal 29.909 31.640 34.035
Despeses en serveis exteriors 177.849 172.065 178.260
Dotacions per a amortitzacions 37.854 43.815 44.299
Resta de despeses d'explotació 6.427 2.948 5.061
Inversió bruta en actius materials 38.920 31.814 88.251
Inversió bruta en actius intangibles 5.601 3.062 3.342
Resultat de l'exercici 23.436 23.836 33.369
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 244 i 245 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 396 433 453
Persones ocupades 4.479 5.298 6.081
Ingressos d'explotació 672.028 792.958 873.706
Volum de negoci 640.928 762.663 850.166
Vendes netes de productes 565.170 620.630 730.110
Vendes netes de mercaderies 28.661 21.537 9.250
Prestacions de serveis 47.097 120.495 110.807
Treballs realitzats per a l'actiu 6.070 6.691 9.047
Subvencions a l'explotació 978 409 2.072
Resta d'ingressos d'explotació 24.052 23.195 12.421
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -6.412 8.199 -7.316
Variació existències productes acabats i en curs 14.539 6.343 -13.678
Despeses d'explotació 667.881 770.834 838.156
Consum de mercaderies 26.382 27.599 9.294
Consum de primeres matèries i altres proveïments 305.210 340.373 390.679
Treballs realitzats per altres empreses 38.720 56.243 63.366
Despeses de personal 159.164 190.693 219.186
Sous i salaris 122.945 147.647 170.821
Càrregues socials i altres despeses de personal 36.219 43.045 48.365
Despeses en serveis exteriors 113.339 128.128 124.732
Dotacions per a amortitzacions 20.540 26.287 24.513
Resta de despeses d'explotació 4.526 1.511 6.386
Inversió bruta en actius materials 22.472 21.088 18.528
Inversió bruta en actius intangibles 6.600 24.769 4.912
Resultat de l'exercici 18.784 25.764 5.182
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2511 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de tancaments metàl·lics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 2.249 2.243 2.184
Persones ocupades 8.778 8.547 9.661
Ingressos d'explotació 933.541 860.766 991.865
Volum de negoci 928.298 859.443 988.736
Vendes netes de productes 801.624 670.713 884.338
Vendes netes de mercaderies 38.408 36.704 24.007
Prestacions de serveis 88.266 152.027 80.392
Treballs realitzats per a l'actiu 1.052 428 347
Subvencions a l'explotació 423 242 252
Resta d'ingressos d'explotació 3.768 653 2.529
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4.747 -883 -529
Variació existències productes acabats i en curs -825 615 7.348
Despeses d'explotació 854.667 777.223 925.018
Consum de mercaderies 39.889 28.293 19.927
Consum de primeres matèries i altres proveïments 371.576 327.775 410.768
Treballs realitzats per altres empreses 70.731 53.323 64.006
Despeses de personal 227.554 217.669 263.933
Sous i salaris 175.114 169.032 205.052
Càrregues socials i altres despeses de personal 52.439 48.637 58.882
Despeses en serveis exteriors 118.259 127.359 135.594
Dotacions per a amortitzacions 17.508 13.936 15.350
Resta de despeses d'explotació 9.149 8.867 15.441
Inversió bruta en actius materials 24.375 21.162 39.164
Inversió bruta en actius intangibles 1.476 1.859 904
Resultat de l'exercici 71.557 80.158 76.224
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2512 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 236 187 198
Persones ocupades 1.976 2.169 2.094
Ingressos d'explotació 297.379 345.944 304.012
Volum de negoci 293.872 344.171 301.145
Vendes netes de productes 263.778 326.531 262.342
Vendes netes de mercaderies 6.717 3.526 11.214
Prestacions de serveis 23.377 14.114 27.589
Treballs realitzats per a l'actiu 123 162 1.296
Subvencions a l'explotació 227 38 1.095
Resta d'ingressos d'explotació 3.157 1.573 476
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 5.263 -1.222 3.616
Variació existències productes acabats i en curs -301 5.252 6.977
Despeses d'explotació 282.986 344.485 300.288
Consum de mercaderies 5.031 4.027 9.456
Consum de primeres matèries i altres proveïments 126.204 130.033 126.365
Treballs realitzats per altres empreses 33.700 79.412 44.953
Despeses de personal 71.747 79.820 78.290
Sous i salaris 55.342 62.323 60.913
Càrregues socials i altres despeses de personal 16.405 17.497 17.377
Despeses en serveis exteriors 35.876 43.000 36.383
Dotacions per a amortitzacions 5.298 4.099 4.202
Resta de despeses d'explotació 5.130 4.093 641
Inversió bruta en actius materials 9.215 8.463 5.428
Inversió bruta en actius intangibles 2.253 279 685
Resultat de l'exercici 12.585 4.299 8.380
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 252 i 253 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 388 434 394
Persones ocupades 6.614 7.562 7.829
Ingressos d'explotació 1.654.154 1.916.545 2.249.030
Volum de negoci 1.637.406 1.900.729 2.235.206
Vendes netes de productes 1.550.644 1.808.967 2.077.131
Vendes netes de mercaderies 52.166 61.064 96.723
Prestacions de serveis 34.595 30.698 61.352
Treballs realitzats per a l'actiu 943 -305 676
Subvencions a l'explotació 1.213 650 772
Resta d'ingressos d'explotació 14.592 15.471 12.376
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 3.923 24.672 6.160
Variació existències productes acabats i en curs 7.029 -262 20.395
Despeses d'explotació 1.586.313 1.829.374 2.173.395
Consum de mercaderies 30.421 35.208 56.823
Consum de primeres matèries i altres proveïments 963.290 1.085.728 1.297.165
Treballs realitzats per altres empreses 120.898 151.264 196.096
Despeses de personal 252.233 302.366 321.868
Sous i salaris 194.416 234.873 247.485
Càrregues socials i altres despeses de personal 57.818 67.493 74.383
Despeses en serveis exteriors 170.791 201.397 240.377
Dotacions per a amortitzacions 39.622 48.589 52.506
Resta de despeses d'explotació 9.059 4.823 8.560
Inversió bruta en actius materials 73.480 98.465 79.643
Inversió bruta en actius intangibles 1.467 1.983 2.307
Resultat de l'exercici 52.824 64.335 87.934
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 255 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Tractament i revestiment de metalls Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 457 510 515
Persones ocupades 3.934 5.184 5.627
Ingressos d'explotació 439.462 460.104 712.683
Volum de negoci 435.242 452.715 694.578
Vendes netes de productes 340.449 334.696 499.758
Vendes netes de mercaderies 8.134 13.961 60.469
Prestacions de serveis 86.658 104.057 134.351
Treballs realitzats per a l'actiu 308 1.980 3.645
Subvencions a l'explotació 103 157 227
Resta d'ingressos d'explotació 3.809 5.252 14.233
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 185 2.879 411
Variació existències productes acabats i en curs 2.243 -1.522 -999
Despeses d'explotació 406.842 476.608 725.351
Consum de mercaderies 6.925 7.788 53.798
Consum de primeres matèries i altres proveïments 141.500 133.083 220.995
Treballs realitzats per altres empreses 25.180 23.852 35.575
Despeses de personal 128.413 201.646 233.229
Sous i salaris 99.550 159.032 184.231
Càrregues socials i altres despeses de personal 28.863 42.614 48.998
Despeses en serveis exteriors 79.773 89.387 144.483
Dotacions per a amortitzacions 13.777 15.635 27.226
Resta de despeses d'explotació 11.274 5.216 10.045
Inversió bruta en actius materials 12.942 104.344 95.920
Inversió bruta en actius intangibles 238 36.524 43.628
Resultat de l'exercici 28.502 41.145 40.821
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Enginyeria mecànica general per compte d'altri Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 1.332 1.280 1.336
Persones ocupades 8.839 8.355 9.330
Ingressos d'explotació 970.393 839.704 1.031.081
Volum de negoci 966.302 831.567 1.023.125
Vendes netes de productes 857.737 707.681 876.392
Vendes netes de mercaderies 8.966 7.266 20.934
Prestacions de serveis 99.599 116.620 125.799
Treballs realitzats per a l'actiu 218 4.738 1.414
Subvencions a l'explotació 1.356 372 397
Resta d'ingressos d'explotació 2.517 3.027 6.145
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4.050 -41 511
Variació existències productes acabats i en curs 11.762 21.650 8.653
Despeses d'explotació 925.298 787.405 954.327
Consum de mercaderies 8.125 8.493 17.709
Consum de primeres matèries i altres proveïments 337.236 247.760 299.152
Treballs realitzats per altres empreses 107.402 85.229 100.361
Despeses de personal 299.928 295.178 339.580
Sous i salaris 234.374 230.312 264.882
Càrregues socials i altres despeses de personal 65.554 64.866 74.698
Despeses en serveis exteriors 122.618 112.825 144.780
Dotacions per a amortitzacions 41.412 31.930 45.191
Resta de despeses d'explotació 8.577 5.988 7.554
Inversió bruta en actius materials 53.992 48.319 67.006
Inversió bruta en actius intangibles 1.120 1.022 1.353
Resultat de l'exercici 46.632 57.391 61.604
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 754 735 670
Persones ocupades 3.944 4.138 4.113
Ingressos d'explotació 502.232 519.726 489.024
Volum de negoci 496.127 512.522 481.730
Vendes netes de productes 421.398 397.137 364.294
Vendes netes de mercaderies 57.936 94.170 94.677
Prestacions de serveis 16.793 21.216 22.758
Treballs realitzats per a l'actiu 1.311 1.616 258
Subvencions a l'explotació 188 336 167
Resta d'ingressos d'explotació 4.605 5.252 6.869
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 5.610 1.130 -1.445
Variació existències productes acabats i en curs 3.238 -2.799 668
Despeses d'explotació 468.218 480.966 455.485
Consum de mercaderies 35.027 80.288 78.324
Consum de primeres matèries i altres proveïments 177.184 136.177 122.960
Treballs realitzats per altres empreses 26.610 31.749 20.476
Despeses de personal 139.710 141.727 144.276
Sous i salaris 107.415 111.869 112.994
Càrregues socials i altres despeses de personal 32.295 29.858 31.282
Despeses en serveis exteriors 65.538 72.105 71.813
Dotacions per a amortitzacions 16.727 18.088 13.818
Resta de despeses d'explotació 7.422 832 3.818
Inversió bruta en actius materials 25.443 17.367 17.573
Inversió bruta en actius intangibles 1.587 1.785 1.116
Resultat de l'exercici 34.864 25.557 29.229
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes metàl·lics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 950 861 922
Persones ocupades 8.634 7.843 8.232
Ingressos d'explotació 1.712.022 1.574.785 1.755.014
Volum de negoci 1.699.478 1.558.850 1.747.293
Vendes netes de productes 1.437.935 1.328.403 1.538.617
Vendes netes de mercaderies 187.698 155.113 118.522
Prestacions de serveis 73.845 75.334 90.154
Treballs realitzats per a l'actiu 3.263 3.835 1.127
Subvencions a l'explotació 619 519 711
Resta d'ingressos d'explotació 8.662 11.581 5.883
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4.445 1.580 13.069
Variació existències productes acabats i en curs 13.151 19.064 6.420
Despeses d'explotació 1.640.907 1.485.595 1.680.980
Consum de mercaderies 150.291 113.056 90.138
Consum de primeres matèries i altres proveïments 776.188 739.178 886.369
Treballs realitzats per altres empreses 90.994 87.163 111.142
Despeses de personal 315.997 288.334 306.265
Sous i salaris 245.090 223.965 239.892
Càrregues socials i altres despeses de personal 70.907 64.369 66.373
Despeses en serveis exteriors 227.399 216.596 225.748
Dotacions per a amortitzacions 54.083 51.082 55.624
Resta de despeses d'explotació 25.955 -9.814 5.692
Inversió bruta en actius materials 75.267 79.933 58.897
Inversió bruta en actius intangibles 4.517 5.107 2.712
Resultat de l'exercici 45.511 78.383 55.265
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 254 i 259 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 467 456 429
Persones ocupades 3.561 4.045 4.152
Ingressos d'explotació 568.787 608.954 667.050
Volum de negoci 557.767 598.213 656.419
Vendes netes de productes 499.040 522.900 598.835
Vendes netes de mercaderies 27.488 20.680 18.250
Prestacions de serveis 31.239 54.632 39.335
Treballs realitzats per a l'actiu 3.209 1.668 1.425
Subvencions a l'explotació 703 2.177 673
Resta d'ingressos d'explotació 7.109 6.897 8.533
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.881 2.618 14.802
Variació existències productes acabats i en curs 532 5.136 2.215
Despeses d'explotació 538.872 586.214 628.978
Consum de mercaderies 21.053 14.051 12.629
Consum de primeres matèries i altres proveïments 276.826 302.552 327.091
Treballs realitzats per altres empreses 23.104 15.362 24.757
Despeses de personal 130.825 155.775 158.490
Sous i salaris 101.909 122.769 123.716
Càrregues socials i altres despeses de personal 28.916 33.007 34.774
Despeses en serveis exteriors 72.049 78.351 82.990
Dotacions per a amortitzacions 15.332 16.767 20.316
Resta de despeses d'explotació -317 3.355 2.705
Inversió bruta en actius materials 28.813 24.594 26.574
Inversió bruta en actius intangibles 5.522 4.158 13.391
Resultat de l'exercici 25.551 27.384 33.596
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 261 a 264 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 331 333 315
Persones ocupades 4.394 4.486 4.514
Ingressos d'explotació 706.892 811.919 832.949
Volum de negoci 691.956 790.282 813.375
Vendes netes de productes 608.419 607.914 660.220
Vendes netes de mercaderies 39.451 125.920 108.419
Prestacions de serveis 44.087 56.448 44.736
Treballs realitzats per a l'actiu 9.733 14.022 10.968
Subvencions a l'explotació 1.652 2.177 1.359
Resta d'ingressos d'explotació 3.551 5.439 7.247
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 10.720 32.193 8.710
Variació existències productes acabats i en curs 7.802 4.137 8.193
Despeses d'explotació 665.373 762.516 778.550
Consum de mercaderies 27.076 98.645 80.948
Consum de primeres matèries i altres proveïments 276.499 270.025 305.742
Treballs realitzats per altres empreses 27.137 21.084 23.099
Despeses de personal 181.761 187.174 189.274
Sous i salaris 141.016 146.193 148.053
Càrregues socials i altres despeses de personal 40.744 40.980 41.221
Despeses en serveis exteriors 120.724 146.962 145.980
Dotacions per a amortitzacions 24.530 29.520 29.816
Resta de despeses d'explotació 7.645 9.106 3.690
Inversió bruta en actius materials 21.333 25.822 18.986
Inversió bruta en actius intangibles 8.809 17.842 8.562
Resultat de l'exercici 43.805 40.522 39.985
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 265 a 268 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 215 202 233
Persones ocupades 6.030 6.136 5.746
Ingressos d'explotació 1.578.012 1.525.228 1.409.252
Volum de negoci 1.479.489 1.419.903 1.315.091
Vendes netes de productes 1.015.433 980.472 909.405
Vendes netes de mercaderies 384.256 317.891 313.936
Prestacions de serveis 79.800 121.540 91.749
Treballs realitzats per a l'actiu 2.160 970 1.490
Subvencions a l'explotació 1.129 1.289 1.199
Resta d'ingressos d'explotació 95.233 103.066 91.473
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.107 -910 4.398
Variació existències productes acabats i en curs 99.979 -72.477 2.348
Despeses d'explotació 1.667.760 1.511.182 1.363.125
Consum de mercaderies 365.246 306.191 298.032
Consum de primeres matèries i altres proveïments 664.848 535.254 493.991
Treballs realitzats per altres empreses 61.732 88.651 76.033
Despeses de personal 289.752 317.844 283.361
Sous i salaris 221.343 248.811 218.578
Càrregues socials i altres despeses de personal 68.410 69.032 64.783
Despeses en serveis exteriors 213.181 196.386 169.828
Dotacions per a amortitzacions 31.305 33.096 32.020
Resta de despeses d'explotació 41.697 33.760 9.859
Inversió bruta en actius materials 34.539 14.567 18.812
Inversió bruta en actius intangibles 6.981 5.701 145.106
Resultat de l'exercici -397.427 -97.931 14.757
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 271 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 170 173 186
Persones ocupades 2.133 2.344 2.489
Ingressos d'explotació 486.014 601.232 615.718
Volum de negoci 478.589 594.144 607.589
Vendes netes de productes 401.688 520.724 535.624
Vendes netes de mercaderies 71.270 64.987 64.357
Prestacions de serveis 5.631 8.434 7.607
Treballs realitzats per a l'actiu 1.786 1.580 2.630
Subvencions a l'explotació 204 177 1.427
Resta d'ingressos d'explotació 5.434 5.331 4.073
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.303 -402 -405
Variació existències productes acabats i en curs 9.335 9.241 -2.294
Despeses d'explotació 469.453 567.133 574.937
Consum de mercaderies 52.433 49.146 49.320
Consum de primeres matèries i altres proveïments 228.363 304.343 309.948
Treballs realitzats per altres empreses 13.563 14.554 20.392
Despeses de personal 79.346 92.101 95.243
Sous i salaris 61.930 73.161 74.385
Càrregues socials i altres despeses de personal 17.416 18.940 20.858
Despeses en serveis exteriors 79.851 89.259 82.905
Dotacions per a amortitzacions 11.425 12.207 12.734
Resta de despeses d'explotació 4.473 5.522 4.396
Inversió bruta en actius materials 9.248 12.097 6.420
Inversió bruta en actius intangibles 1.901 3.965 2.020
Resultat de l'exercici 18.426 35.567 31.693
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 152 157 162
Persones ocupades 4.992 4.931 5.456
Ingressos d'explotació 1.534.002 1.584.768 1.754.293
Volum de negoci 1.516.018 1.564.948 1.735.561
Vendes netes de productes 1.395.134 1.398.950 1.532.267
Vendes netes de mercaderies 89.159 138.038 167.967
Prestacions de serveis 31.725 27.960 35.327
Treballs realitzats per a l'actiu 7.166 8.053 8.588
Subvencions a l'explotació 253 355 205
Resta d'ingressos d'explotació 10.565 11.412 9.939
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4.717 3.665 9.217
Variació existències productes acabats i en curs 26.341 -8.499 16.936
Despeses d'explotació 1.526.179 1.522.420 1.703.606
Consum de mercaderies 86.115 98.037 110.128
Consum de primeres matèries i altres proveïments 951.515 941.157 1.056.148
Treballs realitzats per altres empreses 26.362 24.595 33.819
Despeses de personal 244.723 222.615 251.464
Sous i salaris 187.509 171.175 192.944
Càrregues socials i altres despeses de personal 57.213 51.440 58.520
Despeses en serveis exteriors 177.636 178.861 195.047
Dotacions per a amortitzacions 34.364 34.210 40.275
Resta de despeses d'explotació 5.464 22.944 16.725
Inversió bruta en actius materials 32.409 45.170 34.755
Inversió bruta en actius intangibles 5.523 6.794 8.657
Resultat de l'exercici -36.031 63.143 19.090
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 272,273 i 279 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de maquinària d'ús general Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 184 172 166
Persones ocupades 4.007 3.733 3.508
Ingressos d'explotació 836.507 716.623 744.169
Volum de negoci 832.712 712.937 741.284
Vendes netes de productes 731.433 671.017 683.871
Vendes netes de mercaderies 80.205 30.986 36.035
Prestacions de serveis 21.075 10.933 21.377
Treballs realitzats per a l'actiu 757 1.237 1.083
Subvencions a l'explotació 411 381 170
Resta d'ingressos d'explotació 2.627 2.068 1.632
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 32.490 3.661 8.981
Variació existències productes acabats i en curs 6.188 6.993 2.107
Despeses d'explotació 797.985 698.505 712.260
Consum de mercaderies 43.230 19.058 28.801
Consum de primeres matèries i altres proveïments 422.484 375.245 381.829
Treballs realitzats per altres empreses 32.388 30.775 38.086
Despeses de personal 157.759 143.412 138.460
Sous i salaris 121.166 111.132 107.938
Càrregues socials i altres despeses de personal 36.592 32.280 30.522
Despeses en serveis exteriors 115.836 105.220 101.272
Dotacions per a amortitzacions 19.392 17.657 19.388
Resta de despeses d'explotació 6.896 7.138 4.423
Inversió bruta en actius materials 26.582 23.588 23.401
Inversió bruta en actius intangibles 7.747 8.308 2.229
Resultat de l'exercici 23.922 21.265 23.991
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 281 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 597 574 557
Persones ocupades 8.565 8.523 8.724
Ingressos d'explotació 1.635.009 1.707.649 1.851.439
Volum de negoci 1.615.825 1.684.042 1.829.217
Vendes netes de productes 1.395.918 1.508.756 1.620.081
Vendes netes de mercaderies 128.293 87.826 102.555
Prestacions de serveis 91.614 87.460 106.581
Treballs realitzats per a l'actiu 4.940 5.843 6.947
Subvencions a l'explotació 822 512 437
Resta d'ingressos d'explotació 13.423 17.252 14.839
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 9.272 9.618 893
Variació existències productes acabats i en curs 20.459 29.899 17.635
Despeses d'explotació 1.563.403 1.622.036 1.739.346
Consum de mercaderies 86.723 61.384 72.558
Consum de primeres matèries i altres proveïments 749.798 828.254 909.925
Treballs realitzats per altres empreses 104.474 85.800 83.262
Despeses de personal 344.273 346.822 357.858
Sous i salaris 267.003 270.161 276.654
Càrregues socials i altres despeses de personal 77.269 76.661 81.204
Despeses en serveis exteriors 232.737 260.815 276.630
Dotacions per a amortitzacions 26.296 29.421 31.775
Resta de despeses d'explotació 19.102 9.541 7.339
Inversió bruta en actius materials 32.510 42.951 47.027
Inversió bruta en actius intangibles 4.281 7.557 9.007
Resultat de l'exercici 68.286 79.206 99.584
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 282 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació maquinària agrària i màquines eina Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 226 249 234
Persones ocupades 2.877 3.399 3.314
Ingressos d'explotació 498.383 547.171 574.926
Volum de negoci 487.950 536.071 566.063
Vendes netes de productes 451.195 493.719 525.848
Vendes netes de mercaderies 17.417 24.920 20.978
Prestacions de serveis 19.337 17.432 19.238
Treballs realitzats per a l'actiu 1.512 3.456 4.357
Subvencions a l'explotació 843 367 392
Resta d'ingressos d'explotació 8.078 7.276 4.114
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 5.486 30.880 -7.501
Variació existències productes acabats i en curs 3.367 4.172 7.465
Despeses d'explotació 468.116 511.144 527.089
Consum de mercaderies 11.774 15.603 13.294
Consum de primeres matèries i altres proveïments 218.487 228.616 248.758
Treballs realitzats per altres empreses 38.631 48.465 46.659
Despeses de personal 111.506 125.780 125.378
Sous i salaris 86.602 96.967 97.199
Càrregues socials i altres despeses de personal 24.904 28.813 28.178
Despeses en serveis exteriors 71.605 75.716 74.900
Dotacions per a amortitzacions 11.158 12.519 11.987
Resta de despeses d'explotació 4.953 4.445 6.112
Inversió bruta en actius materials 12.966 11.291 11.658
Inversió bruta en actius intangibles 1.308 2.114 2.290
Resultat de l'exercici 22.055 27.490 41.295
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 283 i 284 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 623 600 628
Persones ocupades 8.879 9.584 10.265
Ingressos d'explotació 1.620.028 1.927.273 2.067.219
Volum de negoci 1.593.298 1.900.963 2.036.657
Vendes netes de productes 1.446.290 1.603.263 1.716.555
Vendes netes de mercaderies 64.712 221.320 224.262
Prestacions de serveis 82.295 76.381 95.841
Treballs realitzats per a l'actiu 9.769 12.396 12.927
Subvencions a l'explotació 3.641 1.762 2.860
Resta d'ingressos d'explotació 13.320 12.152 14.775
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -487 388 12.351
Variació existències productes acabats i en curs 16.278 24.558 66.970
Despeses d'explotació 1.541.193 1.864.642 2.028.551
Consum de mercaderies 48.179 206.482 169.424
Consum de primeres matèries i altres proveïments 628.538 745.294 863.355
Treballs realitzats per altres empreses 173.477 192.393 203.318
Despeses de personal 394.650 418.901 464.664
Sous i salaris 308.484 328.992 365.787
Càrregues socials i altres despeses de personal 86.166 89.909 98.878
Despeses en serveis exteriors 239.110 247.177 274.601
Dotacions per a amortitzacions 34.697 37.298 41.988
Resta de despeses d'explotació 22.543 17.097 11.201
Inversió bruta en actius materials 38.151 50.054 55.213
Inversió bruta en actius intangibles 10.288 15.580 16.042
Resultat de l'exercici 56.922 81.368 78.470
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 289 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 137 141 147
Persones ocupades 17.158 17.351 17.488
Ingressos d'explotació 10.839.921 10.951.426 12.132.789
Volum de negoci 10.102.313 10.287.103 11.357.084
Vendes netes de productes 8.507.241 8.116.190 8.698.232
Vendes netes de mercaderies 1.364.965 1.876.203 2.410.960
Prestacions de serveis 230.107 294.710 247.892
Treballs realitzats per a l'actiu 221.630 168.352 208.234
Subvencions a l'explotació 7.059 8.469 9.076
Resta d'ingressos d'explotació 508.919 487.501 558.396
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 39.992 54.202 -2.506
Variació existències productes acabats i en curs -13.572 8.004 30.634
Despeses d'explotació 10.810.197 10.679.553 11.917.380
Consum de mercaderies 1.154.770 1.641.976 2.178.348
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.453.673 6.047.923 6.196.535
Treballs realitzats per altres empreses 54.236 48.655 54.330
Despeses de personal 942.012 967.915 971.733
Sous i salaris 727.431 757.296 751.114
Càrregues socials i altres despeses de personal 214.581 210.619 220.619
Despeses en serveis exteriors 1.559.558 1.388.870 1.614.449
Dotacions per a amortitzacions 371.876 393.753 526.280
Resta de despeses d'explotació 274.072 190.462 375.706
Inversió bruta en actius materials 396.297 595.751 444.053
Inversió bruta en actius intangibles 262.408 179.495 214.899
Resultat de l'exercici -10.527 906.378 396.361
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 291 i 292 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de components per a vehicles de motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 268 243 274
Persones ocupades 20.386 20.477 21.558
Ingressos d'explotació 6.488.532 6.062.903 6.537.269
Volum de negoci 6.336.388 5.932.212 6.350.750
Vendes netes de productes 6.011.081 5.589.394 6.060.207
Vendes netes de mercaderies 246.745 205.539 207.655
Prestacions de serveis 78.562 137.279 82.888
Treballs realitzats per a l'actiu 27.915 20.531 21.348
Subvencions a l'explotació 4.888 3.659 4.476
Resta d'ingressos d'explotació 119.341 106.501 160.695
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 23.977 -20.614 16.701
Variació existències productes acabats i en curs 13.796 1.062 35.405
Despeses d'explotació 6.442.446 5.913.787 6.354.079
Consum de mercaderies 212.212 201.783 181.174
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.095.924 3.621.495 4.034.045
Treballs realitzats per altres empreses 114.819 106.458 114.542
Despeses de personal 940.927 963.463 920.492
Sous i salaris 713.438 759.117 708.399
Càrregues socials i altres despeses de personal 227.489 204.346 212.093
Despeses en serveis exteriors 832.869 738.520 805.551
Dotacions per a amortitzacions 163.075 165.592 187.946
Resta de despeses d'explotació 82.621 116.477 110.330
Inversió bruta en actius materials 140.917 176.553 174.533
Inversió bruta en actius intangibles 30.519 30.826 82.478
Resultat de l'exercici 75.172 164.073 323.256
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 293 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 171 179 174
Persones ocupades 2.808 3.060 2.889
Ingressos d'explotació 515.177 541.667 623.963
Volum de negoci 486.987 516.881 603.262
Vendes netes de productes 382.921 429.969 506.924
Vendes netes de mercaderies 8.957 7.192 8.959
Prestacions de serveis 95.110 79.719 87.379
Treballs realitzats per a l'actiu 3.157 3.116 2.591
Subvencions a l'explotació 341 472 395
Resta d'ingressos d'explotació 24.692 21.199 17.714
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.229 5.048 29.602
Variació existències productes acabats i en curs 794 14.010 -14.885
Despeses d'explotació 485.462 544.903 573.795
Consum de mercaderies 7.763 6.734 6.638
Consum de primeres matèries i altres proveïments 200.238 252.111 258.166
Treballs realitzats per altres empreses 55.337 41.886 51.410
Despeses de personal 114.589 123.420 127.151
Sous i salaris 86.171 92.220 95.518
Càrregues socials i altres despeses de personal 28.419 31.200 31.633
Despeses en serveis exteriors 91.758 93.684 106.543
Dotacions per a amortitzacions 9.663 11.938 10.283
Resta de despeses d'explotació 6.114 15.131 13.604
Inversió bruta en actius materials 58.963 15.896 12.176
Inversió bruta en actius intangibles 3.653 3.476 3.601
Resultat de l'exercici 16.575 13.207 15.285
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de mobles Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 1.783 1.700 1.655
Persones ocupades 7.783 7.555 7.213
Ingressos d'explotació 746.660 762.667 752.237
Volum de negoci 740.990 750.488 745.815
Vendes netes de productes 679.217 693.642 696.318
Vendes netes de mercaderies 20.264 27.953 25.196
Prestacions de serveis 41.509 28.894 24.301
Treballs realitzats per a l'actiu 2.922 2.350 3.220
Subvencions a l'explotació 488 6.640 284
Resta d'ingressos d'explotació 2.260 3.188 2.917
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 12.186 -140.849 -431
Variació existències productes acabats i en curs 4.494 2.378 5.433
Despeses d'explotació 703.527 712.285 713.088
Consum de mercaderies 15.545 20.203 18.905
Consum de primeres matèries i altres proveïments 295.732 295.159 307.696
Treballs realitzats per altres empreses 45.904 38.947 35.035
Despeses de personal 189.928 195.500 191.895
Sous i salaris 147.042 152.390 148.672
Càrregues socials i altres despeses de personal 42.885 43.110 43.222
Despeses en serveis exteriors 130.579 137.555 136.655
Dotacions per a amortitzacions 17.484 21.636 18.386
Resta de despeses d'explotació 8.354 3.286 4.516
Inversió bruta en actius materials 11.707 18.472 20.551
Inversió bruta en actius intangibles 1.242 1.313 5.726
Resultat de l'exercici 26.436 46.947 28.437
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 31 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 688 705 662
Persones ocupades 2.604 2.719 2.545
Ingressos d'explotació 372.760 368.883 363.955
Volum de negoci 367.991 362.580 359.359
Vendes netes de productes 332.853 321.994 337.317
Vendes netes de mercaderies 16.502 20.147 13.840
Prestacions de serveis 18.636 20.439 8.202
Treballs realitzats per a l'actiu 1.943 4.005 2.964
Subvencions a l'explotació 358 451 48
Resta d'ingressos d'explotació 2.468 1.848 1.585
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -481 20.345 4.644
Variació existències productes acabats i en curs 2.142 -3.038 3.408
Despeses d'explotació 352.842 337.221 334.432
Consum de mercaderies 10.258 12.026 9.782
Consum de primeres matèries i altres proveïments 153.424 153.318 166.604
Treballs realitzats per altres empreses 28.181 17.570 21.332
Despeses de personal 78.977 78.398 71.508
Sous i salaris 61.861 62.254 56.678
Càrregues socials i altres despeses de personal 17.116 16.144 14.829
Despeses en serveis exteriors 58.622 57.977 52.363
Dotacions per a amortitzacions 11.647 12.524 9.285
Resta de despeses d'explotació 11.733 5.408 3.560
Inversió bruta en actius materials 11.055 10.177 6.740
Inversió bruta en actius intangibles 1.910 2.184 2.882
Resultat de l'exercici 22.447 24.834 26.092
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 321 a 324 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 924 926 880
Persones ocupades 4.855 5.090 4.936
Ingressos d'explotació 569.738 609.856 556.688
Volum de negoci 552.665 592.676 535.617
Vendes netes de productes 459.937 491.364 448.698
Vendes netes de mercaderies 69.197 71.694 65.483
Prestacions de serveis 23.532 29.617 21.436
Treballs realitzats per a l'actiu 7.376 6.684 9.523
Subvencions a l'explotació 3.372 2.912 3.426
Resta d'ingressos d'explotació 6.325 7.584 8.122
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4.412 10.749 -2.392
Variació existències productes acabats i en curs 7.590 -1.808 4.499
Despeses d'explotació 515.685 567.814 508.882
Consum de mercaderies 50.364 36.929 35.522
Consum de primeres matèries i altres proveïments 149.824 192.773 164.020
Treballs realitzats per altres empreses 12.063 8.542 10.057
Despeses de personal 148.989 164.147 159.009
Sous i salaris 115.297 124.605 124.973
Càrregues socials i altres despeses de personal 33.692 39.542 34.036
Despeses en serveis exteriors 113.851 126.113 107.868
Dotacions per a amortitzacions 21.962 20.707 27.144
Resta de despeses d'explotació 18.631 18.604 5.263
Inversió bruta en actius materials 31.391 29.389 34.881
Inversió bruta en actius intangibles 7.261 30.753 4.758
Resultat de l'exercici 54.861 42.105 52.354
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 325 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres indústries manufactureres diverses Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 405 417 392
Persones ocupades 3.169 3.254 3.083
Ingressos d'explotació 384.469 345.486 381.174
Volum de negoci 371.561 332.288 370.342
Vendes netes de productes 320.924 286.466 334.250
Vendes netes de mercaderies 36.948 36.092 26.680
Prestacions de serveis 13.688 9.731 9.412
Treballs realitzats per a l'actiu 2.529 1.733 891
Subvencions a l'explotació 312 100 1.126
Resta d'ingressos d'explotació 10.068 11.365 8.814
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 5.107 -1.934 -441
Variació existències productes acabats i en curs 3.077 1.555 2.716
Despeses d'explotació 367.717 335.264 378.869
Consum de mercaderies 30.200 25.557 18.439
Consum de primeres matèries i altres proveïments 128.519 122.567 157.385
Treballs realitzats per altres empreses 11.151 11.271 9.609
Despeses de personal 99.198 90.744 101.932
Sous i salaris 77.131 71.471 82.505
Càrregues socials i altres despeses de personal 22.068 19.273 19.427
Despeses en serveis exteriors 84.379 71.939 76.015
Dotacions per a amortitzacions 9.462 10.539 12.109
Resta de despeses d'explotació 4.808 2.647 3.380
Inversió bruta en actius materials 9.780 13.176 12.275
Inversió bruta en actius intangibles 1.211 745 555
Resultat de l'exercici 12.580 4.894 -4.415
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 329 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 2.523 2.715 2.892
Persones ocupades 14.694 15.233 14.937
Ingressos d'explotació 1.620.364 1.753.178 1.812.489
Volum de negoci 1.592.670 1.729.844 1.786.258
Vendes netes de productes 749.655 733.796 914.633
Vendes netes de mercaderies 54.905 69.220 68.540
Prestacions de serveis 788.111 926.827 803.085
Treballs realitzats per a l'actiu 2.203 1.682 1.711
Subvencions a l'explotació 1.144 1.370 667
Resta d'ingressos d'explotació 24.347 20.282 23.853
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 5.862 12.770 6.697
Variació existències productes acabats i en curs 896 5.197 -1.256
Despeses d'explotació 1.580.909 1.653.180 1.710.136
Consum de mercaderies 50.778 63.429 51.091
Consum de primeres matèries i altres proveïments 449.057 484.018 520.022
Treballs realitzats per altres empreses 232.928 283.332 268.522
Despeses de personal 531.751 534.724 545.874
Sous i salaris 408.805 416.308 422.948
Càrregues socials i altres despeses de personal 122.946 118.415 122.926
Despeses en serveis exteriors 236.204 238.161 257.101
Dotacions per a amortitzacions 32.578 30.193 31.475
Resta de despeses d'explotació 47.613 19.323 36.050
Inversió bruta en actius materials 56.704 54.230 52.874
Inversió bruta en actius intangibles 3.645 2.876 3.418
Resultat de l'exercici 51.707 90.776 75.507
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 331 i 332 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 1.382 1.568 1.614
Persones ocupades 5.798 5.736 5.309
Ingressos d'explotació 14.655.172 13.395.965 14.396.073
Volum de negoci 14.325.705 13.095.883 14.121.146
Vendes netes de productes 6.369.191 2.425.389 2.874.580
Vendes netes de mercaderies 5.981.064 8.763.284 9.324.163
Prestacions de serveis 1.975.450 1.907.209 1.922.403
Treballs realitzats per a l'actiu 81.279 52.763 53.734
Subvencions a l'explotació 96.040 76.063 76.968
Resta d'ingressos d'explotació 152.147 171.256 144.225
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -12.510 50.712 8.006
Variació existències productes acabats i en curs -26.640 911 15.747
Despeses d'explotació 13.661.084 12.357.935 13.568.401
Consum de mercaderies 3.854.966 5.052.003 5.999.228
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.474.671 1.192.065 1.539.390
Treballs realitzats per altres empreses 3.242.149 3.241.397 3.226.263
Despeses de personal 575.122 449.338 410.211
Sous i salaris 347.700 322.950 304.404
Càrregues socials i altres despeses de personal 227.422 126.388 105.807
Despeses en serveis exteriors 990.527 985.124 986.297
Dotacions per a amortitzacions 853.211 917.793 815.524
Resta de despeses d'explotació 670.437 520.216 591.489
Inversió bruta en actius materials 585.994 541.758 441.289
Inversió bruta en actius intangibles 110.668 69.436 56.448
Resultat de l'exercici 504.621 662.868 754.623
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 351 a 353 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Captació, potabilització i distribució d'aigua Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 256 309 297
Persones ocupades 5.383 6.002 5.865
Ingressos d'explotació 1.326.384 1.402.044 1.487.409
Volum de negoci 1.223.480 1.300.995 1.347.412
Vendes netes de productes 778.482 827.297 1.046.140
Vendes netes de mercaderies 109.353 108.113 106.546
Prestacions de serveis 335.645 365.584 194.725
Treballs realitzats per a l'actiu 49.534 50.226 41.678
Subvencions a l'explotació 19.004 17.082 52.954
Resta d'ingressos d'explotació 34.366 33.741 45.366
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.125 434 8.867
Variació existències productes acabats i en curs -26 -141 696
Despeses d'explotació 1.192.982 1.245.836 1.290.280
Consum de mercaderies 25.435 29.378 30.350
Consum de primeres matèries i altres proveïments 322.318 350.912 327.752
Treballs realitzats per altres empreses 122.192 133.113 154.466
Despeses de personal 242.934 252.483 249.210
Sous i salaris 181.553 188.362 185.194
Càrregues socials i altres despeses de personal 61.381 64.121 64.015
Despeses en serveis exteriors 292.582 286.504 331.951
Dotacions per a amortitzacions 129.906 135.650 131.708
Resta de despeses d'explotació 57.616 57.796 64.843
Inversió bruta en actius materials 39.908 25.299 22.491
Inversió bruta en actius intangibles 56.919 73.380 74.610
Resultat de l'exercici 71.749 88.895 101.676
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Sanejament, gestió de residus i descontaminació Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 625 748 776
Persones ocupades 25.307 26.043 26.467
Ingressos d'explotació 2.604.700 2.863.325 2.830.108
Volum de negoci 2.482.711 2.729.335 2.698.435
Vendes netes de productes 660.213 800.561 833.906
Vendes netes de mercaderies 96.246 96.616 113.641
Prestacions de serveis 1.726.252 1.832.158 1.750.888
Treballs realitzats per a l'actiu 3.339 2.323 3.632
Subvencions a l'explotació 44.765 39.476 39.049
Resta d'ingressos d'explotació 73.886 92.191 88.992
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -3.412 8.716 166
Variació existències productes acabats i en curs 27.430 4.962 3.230
Despeses d'explotació 2.509.468 2.672.894 2.671.704
Consum de mercaderies 64.186 56.834 73.362
Consum de primeres matèries i altres proveïments 527.528 576.984 578.166
Treballs realitzats per altres empreses 310.866 344.243 326.304
Despeses de personal 895.814 930.434 924.612
Sous i salaris 669.777 701.525 694.139
Càrregues socials i altres despeses de personal 226.037 228.909 230.472
Despeses en serveis exteriors 498.141 512.793 534.777
Dotacions per a amortitzacions 147.663 164.815 152.978
Resta de despeses d'explotació 65.272 86.792 81.506
Inversió bruta en actius materials 102.064 112.162 140.307
Inversió bruta en actius intangibles 10.860 20.389 8.423
Resultat de l'exercici 91.365 10.288 162.741
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 37 a 39 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Selecció de taula