Saltar al contingut principal

Índex de taules: Principals resultats. Per branques

Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 198 209 203
Persones ocupades 3.432 3.484 3.478
Ingressos d'explotació 5.705.441 6.706.609 6.040.511
Volum de negoci 5.508.548 6.496.589 5.826.737
Vendes netes de productes 4.614.567 5.377.715 4.691.847
Vendes netes de mercaderies 795.451 1.008.093 1.020.484
Prestacions de serveis 98.530 110.780 114.406
Treballs realitzats per a l'actiu 24.184 19.164 10.386
Subvencions a l'explotació 11.844 14.971 41.178
Resta d'ingressos d'explotació 160.865 175.886 162.209
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 34.987 53.455 6.217
Variació existències productes acabats i en curs 17.182 15.982 11.789
Despeses d'explotació 5.457.865 6.470.637 5.862.639
Consum de mercaderies 774.368 991.806 1.007.303
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.680.804 4.415.301 3.819.919
Treballs realitzats per altres empreses 14.660 27.210 17.150
Despeses de personal 190.651 196.589 200.082
Sous i salaris 142.672 147.516 146.754
Càrregues socials i altres despeses de personal 47.979 49.073 53.327
Despeses en serveis exteriors 550.498 611.842 565.338
Dotacions per a amortitzacions 162.961 169.383 170.841
Resta de despeses d'explotació 83.923 58.506 82.007
Inversió bruta en actius materials 167.428 157.785 177.824
Inversió bruta en actius intangibles 1.979 6.232 6.370
Resultat de l'exercici 240.418 208.988 172.941
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Indústries càrnies Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 663 682 686
Persones ocupades 35.400 36.658 32.542
Ingressos d'explotació 9.277.618 9.581.446 9.394.086
Volum de negoci 9.243.333 9.526.702 9.345.236
Vendes netes de productes 7.857.502 8.004.910 8.285.270
Vendes netes de mercaderies 747.357 854.263 621.051
Prestacions de serveis 638.475 667.528 438.915
Treballs realitzats per a l'actiu 3.055 9.894 6.910
Subvencions a l'explotació 6.206 7.020 5.887
Resta d'ingressos d'explotació 25.023 37.830 36.053
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -31.589 19.744 19.831
Variació existències productes acabats i en curs 32.169 43.785 77.697
Despeses d'explotació 9.043.324 9.393.673 9.131.635
Consum de mercaderies 725.538 825.836 567.313
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.715.565 5.716.162 5.914.898
Treballs realitzats per altres empreses 416.278 482.426 426.292
Despeses de personal 937.553 1.106.164 1.036.860
Sous i salaris 756.379 887.670 808.238
Càrregues socials i altres despeses de personal 181.174 218.494 228.622
Despeses en serveis exteriors 1.018.982 966.713 961.270
Dotacions per a amortitzacions 175.416 184.664 174.663
Resta de despeses d'explotació 53.993 111.708 50.340
Inversió bruta en actius materials 277.382 301.794 273.438
Inversió bruta en actius intangibles 9.290 4.901 7.096
Resultat de l'exercici 234.130 165.530 303.816
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 101 de la CCAE-2009.
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 368 374 359
Persones ocupades 6.480 6.489 6.787
Ingressos d'explotació 3.590.330 3.624.580 3.591.889
Volum de negoci 3.550.532 3.576.146 3.541.206
Vendes netes de productes 2.658.629 2.385.461 2.289.303
Vendes netes de mercaderies 831.387 1.131.894 1.144.173
Prestacions de serveis 60.516 58.791 107.730
Treballs realitzats per a l'actiu 2.339 1.448 2.072
Subvencions a l'explotació 8.834 7.888 9.695
Resta d'ingressos d'explotació 28.625 39.098 38.917
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 43.223 -37.643 -23.458
Variació existències productes acabats i en curs 14.642 2.664 11.054
Despeses d'explotació 3.524.339 3.511.280 3.476.667
Consum de mercaderies 724.415 847.737 761.012
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.125.934 1.976.609 1.971.270
Treballs realitzats per altres empreses 41.116 34.964 39.583
Despeses de personal 210.310 209.183 221.756
Sous i salaris 164.501 164.230 173.844
Càrregues socials i altres despeses de personal 45.809 44.954 47.912
Despeses en serveis exteriors 332.088 359.249 385.680
Dotacions per a amortitzacions 76.102 74.149 82.252
Resta de despeses d'explotació 14.374 9.388 15.114
Inversió bruta en actius materials 71.701 65.965 86.812
Inversió bruta en actius intangibles 2.069 3.448 2.953
Resultat de l'exercici 31.864 54.059 34.542
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 102 a 104 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes lactis Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 162 186 178
Persones ocupades 3.391 3.624 3.612
Ingressos d'explotació 930.974 1.070.139 955.898
Volum de negoci 908.304 1.039.959 932.620
Vendes netes de productes 833.133 995.621 874.432
Vendes netes de mercaderies 68.084 39.366 39.646
Prestacions de serveis 7.087 4.971 18.542
Treballs realitzats per a l'actiu 504 538 731
Subvencions a l'explotació 3.296 3.772 3.172
Resta d'ingressos d'explotació 18.870 25.870 19.374
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -2.446 1.124 5.349
Variació existències productes acabats i en curs 667 1.607 265
Despeses d'explotació 939.093 1.032.297 971.943
Consum de mercaderies 54.895 48.875 42.294
Consum de primeres matèries i altres proveïments 474.778 548.629 495.801
Treballs realitzats per altres empreses 2.204 1.054 11.911
Despeses de personal 155.742 153.256 163.796
Sous i salaris 121.439 118.510 127.206
Càrregues socials i altres despeses de personal 34.303 34.746 36.590
Despeses en serveis exteriors 187.913 223.835 200.067
Dotacions per a amortitzacions 38.320 42.771 40.956
Resta de despeses d'explotació 25.241 13.878 17.119
Inversió bruta en actius materials 24.710 35.151 26.054
Inversió bruta en actius intangibles 1.008 2.172 6.943
Resultat de l'exercici 18.505 48.586 8.550
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 105 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 968 1.302 1.234
Persones ocupades 13.611 16.156 16.127
Ingressos d'explotació 1.803.258 2.084.998 2.056.761
Volum de negoci 1.775.921 2.059.249 2.021.922
Vendes netes de productes 1.677.216 1.961.065 1.920.487
Vendes netes de mercaderies 77.034 78.205 81.412
Prestacions de serveis 21.671 19.979 20.022
Treballs realitzats per a l'actiu 5.356 6.416 10.207
Subvencions a l'explotació 1.509 1.493 972
Resta d'ingressos d'explotació 20.471 17.840 23.660
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 6.422 6.371 6.029
Variació existències productes acabats i en curs -1.590 -450 1.217
Despeses d'explotació 1.742.508 2.009.051 1.965.965
Consum de mercaderies 62.115 63.034 56.068
Consum de primeres matèries i altres proveïments 739.850 907.876 889.238
Treballs realitzats per altres empreses 4.498 635 560
Despeses de personal 370.909 423.155 431.327
Sous i salaris 288.597 330.547 333.165
Càrregues socials i altres despeses de personal 82.311 92.607 98.162
Despeses en serveis exteriors 446.706 505.582 483.234
Dotacions per a amortitzacions 88.330 94.874 90.102
Resta de despeses d'explotació 30.102 13.895 15.437
Inversió bruta en actius materials 63.325 102.982 108.413
Inversió bruta en actius intangibles 3.220 6.297 3.544
Resultat de l'exercici 65.195 41.521 79.470
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 107 de la CCAE-2009.
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 156 173 188
Persones ocupades 7.387 7.473 7.503
Ingressos d'explotació 2.287.068 2.979.210 2.640.385
Volum de negoci 2.262.652 2.952.197 2.616.063
Vendes netes de productes 2.018.113 2.577.268 2.283.077
Vendes netes de mercaderies 224.592 349.888 313.240
Prestacions de serveis 19.946 25.041 19.747
Treballs realitzats per a l'actiu 3.094 1.823 1.038
Subvencions a l'explotació 454 751 827
Resta d'ingressos d'explotació 20.869 24.438 22.457
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4.671 -12.604 15.693
Variació existències productes acabats i en curs -351 7.704 2.372
Despeses d'explotació 2.202.427 2.766.661 2.515.121
Consum de mercaderies 176.685 291.077 242.749
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.125.369 1.340.631 1.205.421
Treballs realitzats per altres empreses 12.146 18.186 17.821
Despeses de personal 351.609 364.474 364.364
Sous i salaris 265.636 277.969 278.632
Càrregues socials i altres despeses de personal 85.972 86.506 85.732
Despeses en serveis exteriors 470.131 645.757 589.227
Dotacions per a amortitzacions 61.830 88.393 78.934
Resta de despeses d'explotació 4.656 18.142 16.605
Inversió bruta en actius materials 124.124 95.177 92.129
Inversió bruta en actius intangibles 4.337 1.754 3.888
Resultat de l'exercici 111.718 148.436 133.717
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1081 a 1083 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altres productes alimentaris Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 506 579 566
Persones ocupades 8.752 9.209 9.693
Ingressos d'explotació 2.767.764 2.826.357 3.021.594
Volum de negoci 2.738.288 2.787.919 2.981.654
Vendes netes de productes 2.457.230 2.470.677 2.646.185
Vendes netes de mercaderies 192.024 231.378 261.769
Prestacions de serveis 89.034 85.864 73.700
Treballs realitzats per a l'actiu 4.494 4.052 3.882
Subvencions a l'explotació 3.353 2.797 2.445
Resta d'ingressos d'explotació 21.628 31.589 33.613
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 20.610 28.881 -3.459
Variació existències productes acabats i en curs 9.315 2.555 13.529
Despeses d'explotació 2.694.063 2.751.635 3.002.169
Consum de mercaderies 170.964 189.213 199.123
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.502.305 1.508.043 1.664.318
Treballs realitzats per altres empreses 199.235 196.101 185.360
Despeses de personal 299.253 327.650 358.654
Sous i salaris 234.968 257.538 282.314
Càrregues socials i altres despeses de personal 64.285 70.113 76.340
Despeses en serveis exteriors 428.756 431.105 459.067
Dotacions per a amortitzacions 78.460 84.371 94.122
Resta de despeses d'explotació 15.090 15.151 41.525
Inversió bruta en actius materials 139.953 92.988 110.356
Inversió bruta en actius intangibles 6.782 37.526 8.096
Resultat de l'exercici 80.536 69.945 26.545
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 106 i les classes 1084 a 1086 i 1089 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes per a l'alimentació animal Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 162 203 172
Persones ocupades 3.416 3.742 4.008
Ingressos d'explotació 4.486.275 4.314.012 5.653.228
Volum de negoci 4.460.891 4.214.113 5.536.668
Vendes netes de productes 4.202.037 3.949.374 4.977.443
Vendes netes de mercaderies 203.949 203.430 495.894
Prestacions de serveis 54.905 61.310 63.331
Treballs realitzats per a l'actiu 10.179 12.101 14.409
Subvencions a l'explotació 2.003 3.499 3.515
Resta d'ingressos d'explotació 13.202 84.299 98.636
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 23.361 27.464 -21.133
Variació existències productes acabats i en curs -9.391 10.173 29.990
Despeses d'explotació 4.312.290 4.203.011 5.392.752
Consum de mercaderies 169.107 156.501 473.310
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.463.920 3.301.155 4.059.903
Treballs realitzats per altres empreses 127.115 140.227 214.341
Despeses de personal 147.402 163.703 174.993
Sous i salaris 112.717 125.280 132.651
Càrregues socials i altres despeses de personal 34.685 38.423 42.342
Despeses en serveis exteriors 355.933 380.511 377.544
Dotacions per a amortitzacions 47.770 51.968 68.192
Resta de despeses d'explotació 1.042 8.946 24.470
Inversió bruta en actius materials 79.466 68.049 94.828
Inversió bruta en actius intangibles 1.570 2.396 1.208
Resultat de l'exercici 177.977 137.454 227.075
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 109 de la CCAE-2009.
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 717 783 812
Persones ocupades 6.975 7.104 7.427
Ingressos d'explotació 2.052.864 2.155.213 2.113.591
Volum de negoci 1.971.524 2.082.635 2.027.771
Vendes netes de productes 1.791.563 1.908.271 1.855.991
Vendes netes de mercaderies 132.551 132.324 128.329
Prestacions de serveis 47.411 42.040 43.452
Treballs realitzats per a l'actiu 684 1.378 2.274
Subvencions a l'explotació 15.426 12.964 13.050
Resta d'ingressos d'explotació 65.230 58.235 70.496
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 12.128 6.678 -19.338
Variació existències productes acabats i en curs 22.443 -15.475 17.137
Despeses d'explotació 1.973.760 2.092.135 2.074.601
Consum de mercaderies 99.829 102.608 100.907
Consum de primeres matèries i altres proveïments 993.863 1.122.238 1.109.328
Treballs realitzats per altres empreses 14.858 16.112 17.303
Despeses de personal 284.401 284.846 304.650
Sous i salaris 218.065 222.023 237.031
Càrregues socials i altres despeses de personal 66.336 62.823 67.619
Despeses en serveis exteriors 478.723 457.373 437.612
Dotacions per a amortitzacions 86.638 87.273 83.717
Resta de despeses d'explotació 15.449 21.685 21.084
Inversió bruta en actius materials 60.164 86.617 96.093
Inversió bruta en actius intangibles 4.616 7.604 5.960
Resultat de l'exercici 48.267 33.967 23.497
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1101 a 1106 de la CCAE-2009.
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 53 58 59
Persones ocupades 2.619 2.835 2.881
Ingressos d'explotació 1.053.895 1.089.058 1.099.308
Volum de negoci 1.028.039 1.068.918 1.087.034
Vendes netes de productes 789.331 827.673 814.281
Vendes netes de mercaderies 128.558 115.848 134.544
Prestacions de serveis 110.151 125.397 138.210
Treballs realitzats per a l'actiu 3.230 2.004 1.211
Subvencions a l'explotació 3.424 4.799 3.280
Resta d'ingressos d'explotació 19.202 13.337 7.782
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 872 -5.454 -131
Variació existències productes acabats i en curs -3.515 8.083 1.449
Despeses d'explotació 992.682 1.056.360 1.072.727
Consum de mercaderies 80.360 85.379 106.461
Consum de primeres matèries i altres proveïments 461.726 481.337 472.388
Treballs realitzats per altres empreses 2.849 2.803 2.717
Despeses de personal 136.151 158.550 153.885
Sous i salaris 103.932 124.001 116.467
Càrregues socials i altres despeses de personal 32.220 34.549 37.419
Despeses en serveis exteriors 269.761 276.947 283.216
Dotacions per a amortitzacions 35.638 43.831 42.801
Resta de despeses d'explotació 6.196 7.512 11.259
Inversió bruta en actius materials 105.404 43.902 63.584
Inversió bruta en actius intangibles 3.867 899 2.121
Resultat de l'exercici 54.806 41.652 30.617
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 1107 i la divisió 12 de la CCAE-2009.
Preparació i filatura de fibres tèxtils Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 154 164 153
Persones ocupades 2.549 2.800 2.729
Ingressos d'explotació 447.245 466.950 435.257
Volum de negoci 444.241 464.034 432.382
Vendes netes de productes 412.732 438.636 407.374
Vendes netes de mercaderies 12.509 7.170 8.992
Prestacions de serveis 19.000 18.228 16.015
Treballs realitzats per a l'actiu 133 303 164
Subvencions a l'explotació 1.252 1.185 1.318
Resta d'ingressos d'explotació 1.620 1.428 1.393
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 3.881 1.972 3.184
Variació existències productes acabats i en curs 4.936 3.003 2.713
Despeses d'explotació 419.096 452.812 439.310
Consum de mercaderies 10.040 8.081 9.530
Consum de primeres matèries i altres proveïments 190.856 215.915 204.184
Treballs realitzats per altres empreses 36.599 30.843 31.937
Despeses de personal 78.002 86.141 87.707
Sous i salaris 61.159 67.266 68.476
Càrregues socials i altres despeses de personal 16.842 18.875 19.230
Despeses en serveis exteriors 83.012 91.653 85.969
Dotacions per a amortitzacions 18.141 19.506 17.548
Resta de despeses d'explotació 2.446 672 2.436
Inversió bruta en actius materials 19.466 15.770 15.357
Inversió bruta en actius intangibles 1.269 298 92
Resultat de l'exercici 27.909 13.480 -318
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 131 de la CCAE-2009.
Fabricació de teixits tèxtils Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 191 173 180
Persones ocupades 2.339 2.353 2.381
Ingressos d'explotació 560.194 516.693 498.239
Volum de negoci 554.546 509.752 491.227
Vendes netes de productes 515.857 474.157 459.310
Vendes netes de mercaderies 19.712 12.220 9.592
Prestacions de serveis 18.977 23.376 22.325
Treballs realitzats per a l'actiu 329 516 717
Subvencions a l'explotació 93 385 364
Resta d'ingressos d'explotació 5.226 6.039 5.931
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -5.210 5.666 1.941
Variació existències productes acabats i en curs 3.044 5.608 8.242
Despeses d'explotació 522.056 496.976 479.489
Consum de mercaderies 15.802 10.869 9.039
Consum de primeres matèries i altres proveïments 280.028 251.087 239.636
Treballs realitzats per altres empreses 70.975 64.558 66.787
Despeses de personal 77.122 81.798 80.335
Sous i salaris 61.382 65.015 63.102
Càrregues socials i altres despeses de personal 15.740 16.783 17.233
Despeses en serveis exteriors 71.402 72.954 70.076
Dotacions per a amortitzacions 8.940 11.541 11.221
Resta de despeses d'explotació -2.212 4.169 2.396
Inversió bruta en actius materials 16.690 13.425 15.821
Inversió bruta en actius intangibles 713 1.109 1.491
Resultat de l'exercici 29.327 17.735 22.491
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 132 de la CCAE-2009.
Acabament de tèxtils Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 300 322 322
Persones ocupades 3.519 3.641 3.816
Ingressos d'explotació 382.621 366.594 375.438
Volum de negoci 380.210 362.655 371.690
Vendes netes de productes 244.767 259.491 234.622
Vendes netes de mercaderies 3.967 3.204 1.524
Prestacions de serveis 131.475 99.959 135.544
Treballs realitzats per a l'actiu 528 683 938
Subvencions a l'explotació 348 462 383
Resta d'ingressos d'explotació 1.535 2.793 2.427
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 673 1.149 -36
Variació existències productes acabats i en curs 367 -431 304
Despeses d'explotació 366.710 354.692 369.097
Consum de mercaderies 4.150 2.467 2.546
Consum de primeres matèries i altres proveïments 124.138 111.201 111.445
Treballs realitzats per altres empreses 25.423 16.934 24.069
Despeses de personal 109.208 116.590 122.605
Sous i salaris 85.764 87.335 92.847
Càrregues socials i altres despeses de personal 23.444 29.255 29.758
Despeses en serveis exteriors 90.438 92.134 94.552
Dotacions per a amortitzacions 10.504 11.904 11.572
Resta de despeses d'explotació 2.850 3.462 2.307
Inversió bruta en actius materials 17.810 15.407 15.360
Inversió bruta en actius intangibles 788 570 1.627
Resultat de l'exercici 10.028 10.009 3.534
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 133 de la CCAE-2009.
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 816 801 774
Persones ocupades 4.641 4.514 4.490
Ingressos d'explotació 706.769 683.007 666.890
Volum de negoci 696.894 667.685 662.238
Vendes netes de productes 627.413 598.085 573.947
Vendes netes de mercaderies 49.129 53.535 75.594
Prestacions de serveis 20.352 16.065 12.697
Treballs realitzats per a l'actiu 3.036 1.004 537
Subvencions a l'explotació 537 162 160
Resta d'ingressos d'explotació 6.302 14.156 3.955
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 5.481 2.617 -435
Variació existències productes acabats i en curs 5.882 7.992 2.387
Despeses d'explotació 674.849 657.795 637.580
Consum de mercaderies 28.789 33.700 56.356
Consum de primeres matèries i altres proveïments 320.681 312.699 280.188
Treballs realitzats per altres empreses 66.310 60.492 54.567
Despeses de personal 124.596 119.707 126.043
Sous i salaris 98.186 95.443 99.339
Càrregues socials i altres despeses de personal 26.410 24.264 26.704
Despeses en serveis exteriors 117.468 113.980 106.983
Dotacions per a amortitzacions 12.831 14.231 13.028
Resta de despeses d'explotació 4.174 2.986 415
Inversió bruta en actius materials 14.063 13.687 12.299
Inversió bruta en actius intangibles 2.409 1.900 1.062
Resultat de l'exercici 30.728 29.565 27.152
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1391 i 1392 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 289 300 302
Persones ocupades 4.090 4.383 4.574
Ingressos d'explotació 804.038 872.082 895.616
Volum de negoci 790.746 856.921 879.152
Vendes netes de productes 732.565 798.743 817.227
Vendes netes de mercaderies 44.515 42.955 48.717
Prestacions de serveis 13.667 15.222 13.207
Treballs realitzats per a l'actiu 2.209 2.713 2.694
Subvencions a l'explotació 941 802 954
Resta d'ingressos d'explotació 10.142 11.647 12.817
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 6.632 2.393 3.383
Variació existències productes acabats i en curs -1.209 9.781 3.564
Despeses d'explotació 749.987 833.088 852.909
Consum de mercaderies 34.708 34.975 36.625
Consum de primeres matèries i altres proveïments 370.387 420.325 426.076
Treballs realitzats per altres empreses 32.566 38.753 31.866
Despeses de personal 143.366 162.590 170.859
Sous i salaris 112.541 128.343 134.421
Càrregues socials i altres despeses de personal 30.825 34.247 36.438
Despeses en serveis exteriors 144.946 149.731 159.551
Dotacions per a amortitzacions 23.126 25.677 27.264
Resta de despeses d'explotació 888 1.037 668
Inversió bruta en actius materials 20.630 19.121 27.217
Inversió bruta en actius intangibles 3.847 4.910 5.000
Resultat de l'exercici 37.228 39.973 35.943
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1393 a 1396 i 1399 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Confecció de peces de vestir Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 2.387 2.368 2.333
Persones ocupades 11.237 11.062 10.821
Ingressos d'explotació 1.336.426 1.261.154 1.182.257
Volum de negoci 1.316.164 1.238.767 1.153.673
Vendes netes de productes 1.195.765 1.125.581 1.051.082
Vendes netes de mercaderies 56.274 58.443 60.512
Prestacions de serveis 64.125 54.743 42.079
Treballs realitzats per a l'actiu 4.266 6.317 9.298
Subvencions a l'explotació 456 730 1.751
Resta d'ingressos d'explotació 15.540 15.340 17.536
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -12.044 8.048 2.647
Variació existències productes acabats i en curs 4.652 641 -1.005
Despeses d'explotació 1.260.915 1.265.084 1.228.177
Consum de mercaderies 48.525 54.419 58.307
Consum de primeres matèries i altres proveïments 534.004 479.206 434.171
Treballs realitzats per altres empreses 180.725 193.787 157.949
Despeses de personal 259.648 253.625 272.659
Sous i salaris 205.087 200.767 216.608
Càrregues socials i altres despeses de personal 54.561 52.858 56.051
Despeses en serveis exteriors 208.777 215.610 216.935
Dotacions per a amortitzacions 18.885 63.308 68.940
Resta de despeses d'explotació 10.351 5.128 19.216
Inversió bruta en actius materials 23.034 23.922 23.970
Inversió bruta en actius intangibles 2.223 3.255 4.740
Resultat de l'exercici 46.496 -13.057 -57.583
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 141 a 143 de la CCAE-2009.
Indústria del cuir i del calçat Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 228 210 223
Persones ocupades 3.174 3.375 3.444
Ingressos d'explotació 530.013 632.631 576.883
Volum de negoci 526.963 627.145 567.577
Vendes netes de productes 490.094 590.439 533.562
Vendes netes de mercaderies 16.856 10.932 12.106
Prestacions de serveis 20.014 25.773 21.908
Treballs realitzats per a l'actiu 80 259 178
Subvencions a l'explotació 199 151 221
Resta d'ingressos d'explotació 2.771 5.076 8.907
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 8.133 6.417 -2.421
Variació existències productes acabats i en curs 7.322 8.983 -1.212
Despeses d'explotació 523.076 615.598 564.525
Consum de mercaderies 13.879 8.834 8.825
Consum de primeres matèries i altres proveïments 283.774 345.419 293.372
Treballs realitzats per altres empreses 44.513 54.946 59.625
Despeses de personal 105.262 120.563 120.569
Sous i salaris 76.696 88.673 88.234
Càrregues socials i altres despeses de personal 28.566 31.890 32.336
Despeses en serveis exteriors 60.499 69.392 66.871
Dotacions per a amortitzacions 9.055 10.567 10.825
Resta de despeses d'explotació 6.094 5.878 4.438
Inversió bruta en actius materials 12.385 18.856 23.105
Inversió bruta en actius intangibles 148 366 285
Resultat de l'exercici 14.019 20.715 1.539
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 15 de la CCAE-2009.
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 1.055 1.086 1.063
Persones ocupades 3.886 3.791 3.634
Ingressos d'explotació 384.540 387.527 413.677
Volum de negoci 382.852 386.118 411.863
Vendes netes de productes 341.012 327.836 345.186
Vendes netes de mercaderies 22.422 11.131 22.242
Prestacions de serveis 19.417 47.152 44.434
Treballs realitzats per a l'actiu 131 128 109
Subvencions a l'explotació 244 300 190
Resta d'ingressos d'explotació 1.313 982 1.516
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -693 1.766 2.952
Variació existències productes acabats i en curs 574 194 739
Despeses d'explotació 358.691 354.454 387.993
Consum de mercaderies 17.618 9.675 20.755
Consum de primeres matèries i altres proveïments 158.220 153.809 155.624
Treballs realitzats per altres empreses 26.749 39.889 36.966
Despeses de personal 92.911 93.371 102.053
Sous i salaris 71.454 72.283 79.389
Càrregues socials i altres despeses de personal 21.457 21.088 22.663
Despeses en serveis exteriors 50.008 51.865 59.753
Dotacions per a amortitzacions 8.696 9.508 9.976
Resta de despeses d'explotació 4.488 -3.663 2.867
Inversió bruta en actius materials 14.018 13.087 8.704
Inversió bruta en actius intangibles 2.421 228 135
Resultat de l'exercici 24.149 20.870 26.906
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1621 a 1623 de la CCAE-2009.
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 642 692 659
Persones ocupades 4.218 4.060 4.105
Ingressos d'explotació 523.671 566.920 609.980
Volum de negoci 519.775 562.030 605.170
Vendes netes de productes 471.413 517.918 557.379
Vendes netes de mercaderies 20.467 20.164 21.756
Prestacions de serveis 27.895 23.948 26.035
Treballs realitzats per a l'actiu 663 366 788
Subvencions a l'explotació 1.330 1.450 2.114
Resta d'ingressos d'explotació 1.903 3.074 1.908
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 3.290 -3.294 -270
Variació existències productes acabats i en curs 852 3.571 4.567
Despeses d'explotació 495.462 548.784 589.108
Consum de mercaderies 16.929 14.812 15.825
Consum de primeres matèries i altres proveïments 235.606 277.889 300.399
Treballs realitzats per altres empreses 29.436 26.541 27.977
Despeses de personal 113.323 111.795 122.456
Sous i salaris 88.887 87.406 95.730
Càrregues socials i altres despeses de personal 24.437 24.389 26.726
Despeses en serveis exteriors 82.727 95.933 99.088
Dotacions per a amortitzacions 15.071 16.445 18.869
Resta de despeses d'explotació 2.370 5.368 4.494
Inversió bruta en actius materials 33.332 27.370 24.070
Inversió bruta en actius intangibles 811 953 739
Resultat de l'exercici 21.446 19.184 17.158
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grup 161 i les classes 1624 i 1629 de la CCAE-2009.
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 60 62 60
Persones ocupades 3.010 2.969 2.992
Ingressos d'explotació 1.166.587 1.235.262 1.192.477
Volum de negoci 1.142.502 1.211.164 1.160.152
Vendes netes de productes 1.091.174 1.173.409 1.124.732
Vendes netes de mercaderies 31.363 19.058 30.760
Prestacions de serveis 19.965 18.697 4.660
Treballs realitzats per a l'actiu 2.676 2.477 2.294
Subvencions a l'explotació 2.879 3.441 10.219
Resta d'ingressos d'explotació 18.530 18.181 19.812
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 9.940 2.951 -4.034
Variació existències productes acabats i en curs -3.207 7.702 7.922
Despeses d'explotació 1.097.872 1.162.312 1.115.291
Consum de mercaderies 31.776 20.125 32.102
Consum de primeres matèries i altres proveïments 609.744 638.983 597.259
Treballs realitzats per altres empreses 18.225 23.350 2.549
Despeses de personal 144.928 146.588 147.523
Sous i salaris 110.279 112.787 112.342
Càrregues socials i altres despeses de personal 34.650 33.802 35.181
Despeses en serveis exteriors 244.320 258.860 257.772
Dotacions per a amortitzacions 46.263 41.978 46.797
Resta de despeses d'explotació 2.616 32.427 31.289
Inversió bruta en actius materials 56.569 33.977 89.388
Inversió bruta en actius intangibles 1.959 2.513 2.926
Resultat de l'exercici 42.416 60.403 55.497
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 171 de la CCAE-2009.
Fabricació d'articles de paper i de cartó Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 452 448 426
Persones ocupades 10.351 10.653 10.696
Ingressos d'explotació 2.783.618 2.826.484 2.929.583
Volum de negoci 2.765.489 2.805.969 2.909.249
Vendes netes de productes 2.338.749 2.380.621 2.506.124
Vendes netes de mercaderies 374.393 388.936 378.928
Prestacions de serveis 52.348 36.413 24.198
Treballs realitzats per a l'actiu 1.132 1.283 2.779
Subvencions a l'explotació 1.569 3.865 4.106
Resta d'ingressos d'explotació 15.426 15.366 13.449
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 11.879 13.835 -12.677
Variació existències productes acabats i en curs 15.300 1.185 1.183
Despeses d'explotació 2.641.710 2.734.117 2.798.884
Consum de mercaderies 278.256 300.010 290.277
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.324.457 1.363.803 1.389.801
Treballs realitzats per altres empreses 59.520 77.481 78.236
Despeses de personal 399.927 412.694 418.691
Sous i salaris 312.609 323.449 325.248
Càrregues socials i altres despeses de personal 87.318 89.245 93.443
Despeses en serveis exteriors 455.517 474.094 490.685
Dotacions per a amortitzacions 110.030 102.048 111.362
Resta de despeses d'explotació 14.004 3.988 19.832
Inversió bruta en actius materials 118.762 92.766 134.306
Inversió bruta en actius intangibles 2.596 2.480 4.774
Resultat de l'exercici 116.003 72.813 90.458
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 172 de la CCAE-2009.
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 2.805 2.957 2.919
Persones ocupades 15.117 16.569 15.850
Ingressos d'explotació 1.670.561 1.919.059 1.801.508
Volum de negoci 1.656.003 1.897.453 1.784.198
Vendes netes de productes 1.488.547 1.691.670 1.638.321
Vendes netes de mercaderies 29.628 35.399 30.108
Prestacions de serveis 137.828 170.385 115.769
Treballs realitzats per a l'actiu 503 1.168 1.230
Subvencions a l'explotació 1.435 1.840 1.750
Resta d'ingressos d'explotació 12.620 18.598 14.329
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.690 -2.641 -3.298
Variació existències productes acabats i en curs 3.558 10.066 6.713
Despeses d'explotació 1.630.415 1.867.554 1.744.372
Consum de mercaderies 24.950 28.550 28.820
Consum de primeres matèries i altres proveïments 595.194 663.422 645.521
Treballs realitzats per altres empreses 157.479 178.840 144.849
Despeses de personal 459.575 538.898 499.741
Sous i salaris 361.762 424.743 394.163
Càrregues socials i altres despeses de personal 97.813 114.155 105.577
Despeses en serveis exteriors 295.404 348.329 329.045
Dotacions per a amortitzacions 71.816 88.580 80.068
Resta de despeses d'explotació 25.998 20.936 16.329
Inversió bruta en actius materials 76.105 74.694 66.344
Inversió bruta en actius intangibles 3.645 10.583 2.845
Resultat de l'exercici 34.048 50.210 45.445
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 18 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 321 343 360
Persones ocupades 13.013 13.335 14.180
Ingressos d'explotació 11.116.914 11.385.222 11.224.636
Volum de negoci 10.774.177 11.071.520 10.835.713
Vendes netes de productes 8.893.295 8.879.051 8.641.220
Vendes netes de mercaderies 1.175.736 1.407.366 1.459.351
Prestacions de serveis 705.145 785.103 735.142
Treballs realitzats per a l'actiu 38.913 50.580 68.755
Subvencions a l'explotació 15.144 22.182 51.846
Resta d'ingressos d'explotació 288.679 240.940 268.322
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 48.964 57.659 26.808
Variació existències productes acabats i en curs 49.258 35.939 -42.283
Despeses d'explotació 10.067.052 10.645.045 10.547.694
Consum de mercaderies 758.008 895.100 1.085.757
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.105.572 6.391.136 5.929.175
Treballs realitzats per altres empreses 49.372 56.038 48.150
Despeses de personal 769.247 816.044 886.931
Sous i salaris 610.953 629.358 681.984
Càrregues socials i altres despeses de personal 158.294 186.686 204.947
Despeses en serveis exteriors 2.034.298 2.131.810 2.166.580
Dotacions per a amortitzacions 261.575 264.357 296.504
Resta de despeses d'explotació 88.981 90.562 134.596
Inversió bruta en actius materials 309.894 320.177 372.120
Inversió bruta en actius intangibles 14.031 30.343 31.135
Resultat de l'exercici 951.943 601.692 509.990
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 97 103 114
Persones ocupades 4.335 4.525 4.461
Ingressos d'explotació 1.203.278 1.346.793 1.323.465
Volum de negoci 1.164.220 1.305.528 1.285.026
Vendes netes de productes 1.006.111 1.142.502 1.138.544
Vendes netes de mercaderies 118.135 125.988 103.597
Prestacions de serveis 39.974 37.038 42.885
Treballs realitzats per a l'actiu 3.103 2.219 2.638
Subvencions a l'explotació 838 416 352
Resta d'ingressos d'explotació 35.117 38.631 35.449
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 3.472 2.413 -1.915
Variació existències productes acabats i en curs 12.861 16.171 8.787
Despeses d'explotació 1.202.389 1.333.238 1.284.695
Consum de mercaderies 77.477 99.418 75.705
Consum de primeres matèries i altres proveïments 632.888 726.780 710.650
Treballs realitzats per altres empreses 4.476 3.795 3.211
Despeses de personal 233.470 238.901 239.878
Sous i salaris 184.073 187.484 186.668
Càrregues socials i altres despeses de personal 49.396 51.417 53.210
Despeses en serveis exteriors 207.671 215.033 223.023
Dotacions per a amortitzacions 31.947 36.033 35.143
Resta de despeses d'explotació 14.460 13.277 -2.915
Inversió bruta en actius materials 32.994 35.847 40.161
Inversió bruta en actius intangibles 5.986 8.475 12.194
Resultat de l'exercici 15.365 60.445 26.385
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 203 de la CCAE-2009.
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 328 360 339
Persones ocupades 12.140 12.467 13.014
Ingressos d'explotació 3.651.714 3.737.786 4.344.671
Volum de negoci 3.591.115 3.681.479 4.265.721
Vendes netes de productes 3.200.754 3.335.872 3.866.781
Vendes netes de mercaderies 183.334 188.706 198.891
Prestacions de serveis 207.027 156.901 200.049
Treballs realitzats per a l'actiu 2.313 3.845 3.777
Subvencions a l'explotació 4.201 4.341 5.039
Resta d'ingressos d'explotació 54.084 48.121 70.133
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 40.488 15.196 24.352
Variació existències productes acabats i en curs 13.841 22.291 16.984
Despeses d'explotació 3.338.827 3.526.214 3.971.454
Consum de mercaderies 142.262 142.585 153.288
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.422.793 1.511.052 1.901.421
Treballs realitzats per altres empreses 111.448 141.912 150.266
Despeses de personal 573.083 602.526 669.131
Sous i salaris 446.707 465.136 520.766
Càrregues socials i altres despeses de personal 126.376 137.390 148.365
Despeses en serveis exteriors 954.550 968.256 981.003
Dotacions per a amortitzacions 112.088 121.472 118.829
Resta de despeses d'explotació 22.602 38.411 -2.483
Inversió bruta en actius materials 119.752 117.198 175.740
Inversió bruta en actius intangibles 10.472 6.120 10.286
Resultat de l'exercici 266.534 213.479 342.010
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 204 de la CCAE-2009.
Fabricació altres productes químics i fibres artificials Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 228 247 240
Persones ocupades 5.540 6.132 6.169
Ingressos d'explotació 2.057.144 2.480.599 2.196.213
Volum de negoci 2.028.096 2.443.155 2.156.756
Vendes netes de productes 1.820.944 1.992.781 1.997.080
Vendes netes de mercaderies 172.903 398.352 110.159
Prestacions de serveis 34.250 52.022 49.517
Treballs realitzats per a l'actiu 5.654 6.456 8.210
Subvencions a l'explotació 1.740 1.627 2.253
Resta d'ingressos d'explotació 21.653 29.362 28.994
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 19.457 18.234 473
Variació existències productes acabats i en curs 9.369 3.778 1.938
Despeses d'explotació 1.872.321 2.265.494 1.970.754
Consum de mercaderies 142.764 377.215 91.491
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.056.441 1.115.659 1.081.118
Treballs realitzats per altres empreses 15.990 20.287 23.750
Despeses de personal 284.288 324.865 331.303
Sous i salaris 223.393 255.707 260.124
Càrregues socials i altres despeses de personal 60.894 69.158 71.179
Despeses en serveis exteriors 329.809 365.553 372.147
Dotacions per a amortitzacions 47.612 52.654 55.962
Resta de despeses d'explotació -4.584 9.261 14.983
Inversió bruta en actius materials 49.157 49.276 46.334
Inversió bruta en actius intangibles 9.026 9.134 11.647
Resultat de l'exercici 158.946 182.523 209.308
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 205 i 206 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes farmacèutics de base Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 56 54 54
Persones ocupades 5.113 5.350 5.596
Ingressos d'explotació 1.541.560 1.709.525 1.752.109
Volum de negoci 1.527.328 1.675.940 1.728.950
Vendes netes de productes 1.391.374 1.549.575 1.592.374
Vendes netes de mercaderies 71.465 59.467 66.881
Prestacions de serveis 64.489 66.898 69.695
Treballs realitzats per a l'actiu 5.500 6.799 5.613
Subvencions a l'explotació 2.638 2.405 2.659
Resta d'ingressos d'explotació 6.094 24.381 14.887
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.347 15.013 13.086
Variació existències productes acabats i en curs -5.366 2.131 16.337
Despeses d'explotació 1.374.924 1.525.930 1.511.069
Consum de mercaderies 28.871 35.295 41.492
Consum de primeres matèries i altres proveïments 639.458 701.535 730.988
Treballs realitzats per altres empreses 31.733 41.877 44.541
Despeses de personal 295.324 317.407 327.849
Sous i salaris 230.502 248.449 252.968
Càrregues socials i altres despeses de personal 64.823 68.958 74.881
Despeses en serveis exteriors 316.797 347.558 339.265
Dotacions per a amortitzacions 56.109 62.084 63.747
Resta de despeses d'explotació 6.633 20.174 -36.813
Inversió bruta en actius materials 87.773 80.414 78.082
Inversió bruta en actius intangibles 5.613 11.709 7.128
Resultat de l'exercici 126.371 126.015 217.705
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 211 de la CCAE-2009.
Fabricació de preparats farmacèutics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 94 98 100
Persones ocupades 16.618 17.111 17.991
Ingressos d'explotació 5.028.670 5.190.827 5.702.370
Volum de negoci 4.727.563 4.967.380 5.437.195
Vendes netes de productes 3.048.995 3.363.741 3.768.320
Vendes netes de mercaderies 1.061.857 978.044 966.198
Prestacions de serveis 616.710 625.595 702.678
Treballs realitzats per a l'actiu 22.843 21.687 22.559
Subvencions a l'explotació 2.627 3.304 2.147
Resta d'ingressos d'explotació 275.638 198.456 240.469
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 18.601 33.980 75.956
Variació existències productes acabats i en curs 16.131 29.247 21.631
Despeses d'explotació 4.479.557 4.575.988 4.997.127
Consum de mercaderies 672.076 615.780 649.439
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.205.175 1.398.669 1.575.785
Treballs realitzats per altres empreses 103.879 76.607 137.157
Despeses de personal 1.007.425 1.046.477 1.076.726
Sous i salaris 784.461 812.982 839.992
Càrregues socials i altres despeses de personal 222.964 233.495 236.733
Despeses en serveis exteriors 1.193.652 1.213.983 1.288.210
Dotacions per a amortitzacions 210.369 197.592 223.949
Resta de despeses d'explotació 86.981 26.879 45.861
Inversió bruta en actius materials 291.677 399.354 385.623
Inversió bruta en actius intangibles 127.037 35.245 77.971
Resultat de l'exercici 358.430 597.595 887.156
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 212 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de cautxú Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 130 134 122
Persones ocupades 2.142 2.215 2.240
Ingressos d'explotació 362.732 382.081 375.755
Volum de negoci 360.022 379.973 373.013
Vendes netes de productes 304.503 321.516 320.257
Vendes netes de mercaderies 48.874 53.708 48.698
Prestacions de serveis 6.644 4.749 4.059
Treballs realitzats per a l'actiu 733 956 875
Subvencions a l'explotació 146 97 105
Resta d'ingressos d'explotació 1.831 1.054 1.762
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.124 1.483 1.607
Variació existències productes acabats i en curs -1.990 4.271 -1.260
Despeses d'explotació 331.581 354.919 351.820
Consum de mercaderies 34.786 38.537 38.013
Consum de primeres matèries i altres proveïments 120.847 130.463 133.902
Treballs realitzats per altres empreses 11.328 9.526 7.608
Despeses de personal 85.602 91.113 92.533
Sous i salaris 66.342 70.920 71.706
Càrregues socials i altres despeses de personal 19.260 20.193 20.827
Despeses en serveis exteriors 65.160 69.286 63.734
Dotacions per a amortitzacions 12.114 12.628 13.923
Resta de despeses d'explotació 1.744 3.367 2.108
Inversió bruta en actius materials 14.283 12.610 21.342
Inversió bruta en actius intangibles 526 296 5.175
Resultat de l'exercici 24.396 23.844 17.443
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 221 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de matèries plàstiques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 1.113 1.119 1.073
Persones ocupades 20.141 21.532 21.543
Ingressos d'explotació 4.627.519 5.187.400 5.091.542
Volum de negoci 4.566.081 5.127.875 5.027.861
Vendes netes de productes 4.193.068 4.695.551 4.630.665
Vendes netes de mercaderies 271.729 343.361 287.337
Prestacions de serveis 101.284 88.963 109.859
Treballs realitzats per a l'actiu 5.978 8.372 6.133
Subvencions a l'explotació 3.692 5.347 6.012
Resta d'ingressos d'explotació 51.768 45.806 51.536
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 24.731 350 -3.966
Variació existències productes acabats i en curs 40.165 26.793 16.994
Despeses d'explotació 4.332.108 4.876.752 4.771.195
Consum de mercaderies 207.276 247.036 201.203
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.181.820 2.470.342 2.378.484
Treballs realitzats per altres empreses 209.087 245.330 219.787
Despeses de personal 787.189 874.741 900.998
Sous i salaris 617.103 682.772 704.727
Càrregues socials i altres despeses de personal 170.086 191.968 196.271
Despeses en serveis exteriors 768.476 854.016 883.359
Dotacions per a amortitzacions 143.951 162.601 173.090
Resta de despeses d'explotació 34.309 22.685 14.274
Inversió bruta en actius materials 215.319 227.435 213.751
Inversió bruta en actius intangibles 8.884 9.289 28.210
Resultat de l'exercici 247.821 229.923 259.901
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 222 de la CCAE-2009.
Fabricació de vidre i productes de vidre Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 196 197 205
Persones ocupades 3.216 3.305 3.396
Ingressos d'explotació 680.655 714.184 779.915
Volum de negoci 660.040 693.899 753.495
Vendes netes de productes 599.785 639.292 729.640
Vendes netes de mercaderies 22.552 17.964 15.902
Prestacions de serveis 37.703 36.642 7.953
Treballs realitzats per a l'actiu 2.295 2.601 3.046
Subvencions a l'explotació 3.320 1.911 6.447
Resta d'ingressos d'explotació 15.001 15.773 16.926
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 233 144 3.312
Variació existències productes acabats i en curs 2.879 2.950 -510
Despeses d'explotació 634.499 663.020 710.361
Consum de mercaderies 22.231 14.390 12.962
Consum de primeres matèries i altres proveïments 274.746 298.559 318.012
Treballs realitzats per altres empreses 28.254 30.438 30.120
Despeses de personal 125.454 134.374 144.984
Sous i salaris 96.839 103.299 111.190
Càrregues socials i altres despeses de personal 28.615 31.075 33.794
Despeses en serveis exteriors 141.064 149.547 169.181
Dotacions per a amortitzacions 32.495 31.273 31.634
Resta de despeses d'explotació 10.255 4.440 3.467
Inversió bruta en actius materials 21.584 27.121 36.528
Inversió bruta en actius intangibles 716 1.988 1.268
Resultat de l'exercici 91.246 135.716 92.694
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 231 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes ceràmics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 177 170 176
Persones ocupades 1.979 2.058 2.051
Ingressos d'explotació 596.777 686.044 687.875
Volum de negoci 567.372 646.923 647.118
Vendes netes de productes 247.560 218.454 204.382
Vendes netes de mercaderies 293.595 404.096 418.416
Prestacions de serveis 26.217 24.373 24.320
Treballs realitzats per a l'actiu 10.351 13.294 14.048
Subvencions a l'explotació 896 1.976 1.360
Resta d'ingressos d'explotació 18.158 23.852 25.349
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 11.388 1.703 -1.467
Variació existències productes acabats i en curs 172 4.220 1.566
Despeses d'explotació 576.388 637.736 647.910
Consum de mercaderies 217.655 254.256 252.946
Consum de primeres matèries i altres proveïments 104.000 121.202 120.478
Treballs realitzats per altres empreses 9.507 7.272 6.284
Despeses de personal 83.949 85.980 89.594
Sous i salaris 64.928 66.343 68.549
Càrregues socials i altres despeses de personal 19.020 19.636 21.045
Despeses en serveis exteriors 127.411 137.701 138.416
Dotacions per a amortitzacions 29.867 30.162 28.589
Resta de despeses d'explotació 3.998 1.164 11.602
Inversió bruta en actius materials 12.120 19.271 13.015
Inversió bruta en actius intangibles 5.945 2.952 11.704
Resultat de l'exercici 50.055 49.486 75.877
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 232 a 234 de la CCAE-2009.
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 268 269 260
Persones ocupades 3.564 3.957 4.084
Ingressos d'explotació 927.446 1.115.205 1.168.280
Volum de negoci 885.178 1.053.540 1.093.300
Vendes netes de productes 814.202 978.573 978.949
Vendes netes de mercaderies 39.996 46.057 67.355
Prestacions de serveis 30.980 28.909 46.996
Treballs realitzats per a l'actiu 866 1.480 878
Subvencions a l'explotació 24.938 40.753 57.703
Resta d'ingressos d'explotació 16.463 19.433 16.399
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 8.124 8.541 16.267
Variació existències productes acabats i en curs 4.888 8.203 9.496
Despeses d'explotació 990.742 1.112.132 1.126.773
Consum de mercaderies 30.007 37.843 39.567
Consum de primeres matèries i altres proveïments 333.839 398.836 413.428
Treballs realitzats per altres empreses 49.034 54.667 56.076
Despeses de personal 166.544 187.732 187.771
Sous i salaris 128.287 142.496 142.366
Càrregues socials i altres despeses de personal 38.256 45.236 45.405
Despeses en serveis exteriors 264.097 312.788 298.383
Dotacions per a amortitzacions 72.628 79.360 67.770
Resta de despeses d'explotació 74.593 40.907 63.777
Inversió bruta en actius materials 25.041 40.563 36.744
Inversió bruta en actius intangibles 1.124 1.567 840
Resultat de l'exercici -45.843 196.262 41.887
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 235 i 236 de la CCAE-2009.
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 377 398 381
Persones ocupades 1.885 1.934 2.004
Ingressos d'explotació 322.939 325.023 396.450
Volum de negoci 319.579 320.642 390.656
Vendes netes de productes 284.653 284.636 364.247
Vendes netes de mercaderies 16.033 17.463 16.135
Prestacions de serveis 18.893 18.544 10.274
Treballs realitzats per a l'actiu 46 310 183
Subvencions a l'explotació 80 89 98
Resta d'ingressos d'explotació 3.233 3.981 5.512
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -802 865 -235
Variació existències productes acabats i en curs -1.625 3.778 1.661
Despeses d'explotació 305.667 312.080 371.831
Consum de mercaderies 9.929 11.409 10.257
Consum de primeres matèries i altres proveïments 146.294 150.167 169.383
Treballs realitzats per altres empreses 6.020 6.141 21.043
Despeses de personal 66.821 70.447 78.352
Sous i salaris 51.737 54.944 60.057
Càrregues socials i altres despeses de personal 15.083 15.503 18.295
Despeses en serveis exteriors 68.360 65.584 78.475
Dotacions per a amortitzacions 8.499 9.438 11.768
Resta de despeses d'explotació -255 -1.106 2.555
Inversió bruta en actius materials 16.067 18.956 11.796
Inversió bruta en actius intangibles 85 90 96
Resultat de l'exercici 17.089 17.419 24.357
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 237 i 239 de la CCAE-2009.
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 130 135 153
Persones ocupades 2.869 2.867 3.108
Ingressos d'explotació 1.655.002 1.864.950 1.829.064
Volum de negoci 1.647.301 1.859.911 1.821.863
Vendes netes de productes 1.616.599 1.813.461 1.793.272
Vendes netes de mercaderies 10.349 13.104 10.876
Prestacions de serveis 20.354 33.347 17.716
Treballs realitzats per a l'actiu 57 ~ 1.540
Subvencions a l'explotació 834 345 831
Resta d'ingressos d'explotació 6.810 4.694 4.829
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -12.954 -8.819 -7.913
Variació existències productes acabats i en curs 15.414 31.963 -34.419
Despeses d'explotació 1.576.235 1.783.109 1.700.435
Consum de mercaderies 8.961 13.629 10.137
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.083.689 1.234.343 1.129.749
Treballs realitzats per altres empreses 54.385 59.996 63.918
Despeses de personal 133.025 141.363 148.438
Sous i salaris 101.554 108.401 113.425
Càrregues socials i altres despeses de personal 31.470 32.963 35.013
Despeses en serveis exteriors 257.333 271.798 282.453
Dotacions per a amortitzacions 36.191 57.796 62.646
Resta de despeses d'explotació 2.652 4.184 3.094
Inversió bruta en actius materials 26.299 43.095 68.432
Inversió bruta en actius intangibles 3.089 4.532 6.326
Resultat de l'exercici 36.550 66.921 45.913
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 241 a 243 de la CCAE-2009.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 146 167 145
Persones ocupades 3.589 3.752 3.666
Ingressos d'explotació 2.493.447 2.089.869 1.945.764
Volum de negoci 2.484.637 2.080.753 1.936.224
Vendes netes de productes 2.444.237 2.038.539 1.907.827
Vendes netes de mercaderies 29.941 35.341 20.939
Prestacions de serveis 10.459 6.873 7.458
Treballs realitzats per a l'actiu 4.183 5.691 5.017
Subvencions a l'explotació 1.105 717 1.047
Resta d'ingressos d'explotació 3.522 2.709 3.475
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 8.867 20.667 -12.124
Variació existències productes acabats i en curs 2.234 35.785 9.574
Despeses d'explotació 2.450.100 2.084.163 1.916.490
Consum de mercaderies 24.073 28.210 21.650
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.968.406 1.586.103 1.452.653
Treballs realitzats per altres empreses 81.570 83.936 76.914
Despeses de personal 148.431 158.949 158.213
Sous i salaris 114.396 122.455 120.541
Càrregues socials i altres despeses de personal 34.035 36.495 37.673
Despeses en serveis exteriors 178.260 175.053 172.039
Dotacions per a amortitzacions 44.299 42.385 35.890
Resta de despeses d'explotació 5.061 9.527 -870
Inversió bruta en actius materials 88.251 39.089 37.443
Inversió bruta en actius intangibles 3.342 7.643 5.436
Resultat de l'exercici 33.369 26.500 19.555
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 244 i 245 de la CCAE-2009.
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 453 505 518
Persones ocupades 6.081 6.589 5.545
Ingressos d'explotació 873.706 940.885 1.046.758
Volum de negoci 850.166 910.521 997.672
Vendes netes de productes 730.110 713.880 850.182
Vendes netes de mercaderies 9.250 20.990 25.797
Prestacions de serveis 110.807 175.651 121.693
Treballs realitzats per a l'actiu 9.047 16.703 22.083
Subvencions a l'explotació 2.072 497 7.822
Resta d'ingressos d'explotació 12.421 13.164 19.181
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -7.316 -358 2.806
Variació existències productes acabats i en curs -13.678 7.580 -3.043
Despeses d'explotació 838.156 925.292 971.507
Consum de mercaderies 9.294 16.491 23.497
Consum de primeres matèries i altres proveïments 390.679 412.162 447.941
Treballs realitzats per altres empreses 63.366 83.186 102.669
Despeses de personal 219.186 241.715 214.087
Sous i salaris 170.821 188.161 166.007
Càrregues socials i altres despeses de personal 48.365 53.554 48.080
Despeses en serveis exteriors 124.732 137.697 156.701
Dotacions per a amortitzacions 24.513 24.133 24.563
Resta de despeses d'explotació 6.386 9.907 2.049
Inversió bruta en actius materials 18.528 23.009 16.898
Inversió bruta en actius intangibles 4.912 12.171 9.324
Resultat de l'exercici 5.182 31.628 65.504
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2511 de la CCAE-2009.
Fabricació de tancaments metàl·lics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 2.184 2.195 2.233
Persones ocupades 9.661 10.066 9.933
Ingressos d'explotació 991.865 1.115.384 1.125.825
Volum de negoci 988.736 1.112.767 1.121.435
Vendes netes de productes 884.338 963.316 1.021.644
Vendes netes de mercaderies 24.007 40.193 51.505
Prestacions de serveis 80.392 109.258 48.285
Treballs realitzats per a l'actiu 347 858 942
Subvencions a l'explotació 252 313 287
Resta d'ingressos d'explotació 2.529 1.445 3.162
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -529 4.805 -3.617
Variació existències productes acabats i en curs 7.348 11.842 2.546
Despeses d'explotació 925.018 1.055.496 1.033.966
Consum de mercaderies 19.927 33.394 39.535
Consum de primeres matèries i altres proveïments 410.768 480.085 442.089
Treballs realitzats per altres empreses 64.006 75.921 77.532
Despeses de personal 263.933 293.852 306.463
Sous i salaris 205.052 228.371 237.535
Càrregues socials i altres despeses de personal 58.882 65.482 68.928
Despeses en serveis exteriors 135.594 140.664 157.884
Dotacions per a amortitzacions 15.350 21.496 18.723
Resta de despeses d'explotació 15.441 10.083 -8.261
Inversió bruta en actius materials 39.164 13.581 41.248
Inversió bruta en actius intangibles 904 634 976
Resultat de l'exercici 76.224 55.998 98.053
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2512 de la CCAE-2009.
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 198 184 195
Persones ocupades 2.094 2.295 2.422
Ingressos d'explotació 304.012 336.968 363.139
Volum de negoci 301.145 334.229 362.067
Vendes netes de productes 262.342 310.459 331.453
Vendes netes de mercaderies 11.214 10.041 7.949
Prestacions de serveis 27.589 13.729 22.664
Treballs realitzats per a l'actiu 1.296 1.420 447
Subvencions a l'explotació 1.095 869 99
Resta d'ingressos d'explotació 476 450 526
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 3.616 2.207 -303
Variació existències productes acabats i en curs 6.977 6.508 11.884
Despeses d'explotació 300.288 333.937 359.948
Consum de mercaderies 9.456 8.423 8.056
Consum de primeres matèries i altres proveïments 126.365 131.545 157.497
Treballs realitzats per altres empreses 44.953 56.302 49.202
Despeses de personal 78.290 92.227 100.841
Sous i salaris 60.913 71.992 78.579
Càrregues socials i altres despeses de personal 17.377 20.235 22.263
Despeses en serveis exteriors 36.383 37.255 39.676
Dotacions per a amortitzacions 4.202 4.658 5.185
Resta de despeses d'explotació 641 3.527 -510
Inversió bruta en actius materials 5.428 4.961 8.399
Inversió bruta en actius intangibles 685 1.458 1.779
Resultat de l'exercici 8.380 6.679 10.623
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 252 i 253 de la CCAE-2009.
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 394 403 413
Persones ocupades 7.829 8.394 8.126
Ingressos d'explotació 2.249.030 2.379.457 2.239.550
Volum de negoci 2.235.206 2.360.214 2.214.151
Vendes netes de productes 2.077.131 2.211.982 2.086.063
Vendes netes de mercaderies 96.723 80.910 91.453
Prestacions de serveis 61.352 67.321 36.636
Treballs realitzats per a l'actiu 676 1.069 1.899
Subvencions a l'explotació 772 1.275 1.320
Resta d'ingressos d'explotació 12.376 16.899 22.180
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 6.160 16.075 -17.817
Variació existències productes acabats i en curs 20.395 15.399 1.802
Despeses d'explotació 2.173.395 2.280.139 2.168.672
Consum de mercaderies 56.823 44.397 56.223
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.297.165 1.389.458 1.268.791
Treballs realitzats per altres empreses 196.096 199.477 180.618
Despeses de personal 321.868 341.588 350.629
Sous i salaris 247.485 261.995 269.242
Càrregues socials i altres despeses de personal 74.383 79.593 81.387
Despeses en serveis exteriors 240.377 255.582 244.930
Dotacions per a amortitzacions 52.506 58.489 63.055
Resta de despeses d'explotació 8.560 -8.852 4.425
Inversió bruta en actius materials 79.643 98.079 110.561
Inversió bruta en actius intangibles 2.307 1.736 4.663
Resultat de l'exercici 87.934 109.161 262.425
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 255 de la CCAE-2009.
Tractament i revestiment de metalls Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 515 501 472
Persones ocupades 5.627 5.504 5.472
Ingressos d'explotació 712.683 1.155.644 683.132
Volum de negoci 694.578 1.112.788 664.404
Vendes netes de productes 499.758 883.259 482.045
Vendes netes de mercaderies 60.469 104.145 66.080
Prestacions de serveis 134.351 125.384 116.279
Treballs realitzats per a l'actiu 3.645 13.867 6.581
Subvencions a l'explotació 227 3.182 1.429
Resta d'ingressos d'explotació 14.233 25.807 10.718
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 411 3.085 4.373
Variació existències productes acabats i en curs -999 2.189 2.039
Despeses d'explotació 725.351 947.820 714.228
Consum de mercaderies 53.798 94.222 58.109
Consum de primeres matèries i altres proveïments 220.995 336.762 212.348
Treballs realitzats per altres empreses 35.575 24.579 41.452
Despeses de personal 233.229 231.217 245.076
Sous i salaris 184.231 180.787 191.102
Càrregues socials i altres despeses de personal 48.998 50.431 53.973
Despeses en serveis exteriors 144.483 212.319 137.883
Dotacions per a amortitzacions 27.226 37.443 23.312
Resta de despeses d'explotació 10.045 11.278 -3.953
Inversió bruta en actius materials 95.920 27.131 104.885
Inversió bruta en actius intangibles 43.628 6.811 80.795
Resultat de l'exercici 40.821 215.849 25.998
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2561 de la CCAE-2009.
Enginyeria mecànica general per compte d'altri Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 1.336 1.248 1.260
Persones ocupades 9.330 9.666 9.114
Ingressos d'explotació 1.031.081 1.157.381 988.377
Volum de negoci 1.023.125 1.151.667 982.350
Vendes netes de productes 876.392 988.821 882.157
Vendes netes de mercaderies 20.934 20.903 19.532
Prestacions de serveis 125.799 141.942 80.660
Treballs realitzats per a l'actiu 1.414 1.525 3.363
Subvencions a l'explotació 397 850 633
Resta d'ingressos d'explotació 6.145 3.340 2.032
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 511 7.178 2.272
Variació existències productes acabats i en curs 8.653 6.260 11.095
Despeses d'explotació 954.327 1.084.741 931.147
Consum de mercaderies 17.709 17.699 18.425
Consum de primeres matèries i altres proveïments 299.152 397.483 290.979
Treballs realitzats per altres empreses 100.361 108.695 86.578
Despeses de personal 339.580 350.919 353.626
Sous i salaris 264.882 274.896 276.691
Càrregues socials i altres despeses de personal 74.698 76.023 76.935
Despeses en serveis exteriors 144.780 159.851 144.229
Dotacions per a amortitzacions 45.191 46.461 49.340
Resta de despeses d'explotació 7.554 3.633 -12.030
Inversió bruta en actius materials 67.006 74.844 60.536
Inversió bruta en actius intangibles 1.353 1.977 828
Resultat de l'exercici 61.604 55.660 52.798
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2562 de la CCAE-2009.
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 670 692 656
Persones ocupades 4.113 3.725 3.538
Ingressos d'explotació 489.024 414.586 383.386
Volum de negoci 481.730 409.893 379.797
Vendes netes de productes 364.294 373.632 349.637
Vendes netes de mercaderies 94.677 10.363 11.849
Prestacions de serveis 22.758 25.899 18.311
Treballs realitzats per a l'actiu 258 852 1.102
Subvencions a l'explotació 167 706 174
Resta d'ingressos d'explotació 6.869 3.134 2.313
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.445 475 3.244
Variació existències productes acabats i en curs 668 31.984 -5.891
Despeses d'explotació 455.485 415.891 352.353
Consum de mercaderies 78.324 9.282 12.054
Consum de primeres matèries i altres proveïments 122.960 133.156 110.794
Treballs realitzats per altres empreses 20.476 59.426 29.743
Despeses de personal 144.276 132.915 131.216
Sous i salaris 112.994 104.268 102.630
Càrregues socials i altres despeses de personal 31.282 28.647 28.586
Despeses en serveis exteriors 71.813 69.539 61.637
Dotacions per a amortitzacions 13.818 11.685 12.429
Resta de despeses d'explotació 3.818 -113 -5.521
Inversió bruta en actius materials 17.573 18.579 12.835
Inversió bruta en actius intangibles 1.116 3.394 2.527
Resultat de l'exercici 29.229 23.583 22.603
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altres productes metàl·lics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 922 891 914
Persones ocupades 8.232 8.238 8.835
Ingressos d'explotació 1.755.014 1.809.642 1.794.394
Volum de negoci 1.747.293 1.800.798 1.782.178
Vendes netes de productes 1.538.617 1.584.307 1.602.866
Vendes netes de mercaderies 118.522 124.990 91.297
Prestacions de serveis 90.154 91.501 88.014
Treballs realitzats per a l'actiu 1.127 1.620 3.455
Subvencions a l'explotació 711 853 1.064
Resta d'ingressos d'explotació 5.883 6.370 7.698
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 13.069 5.968 -10.666
Variació existències productes acabats i en curs 6.420 9.712 50.005
Despeses d'explotació 1.680.980 1.726.467 1.745.038
Consum de mercaderies 90.138 91.208 68.137
Consum de primeres matèries i altres proveïments 886.369 910.756 897.064
Treballs realitzats per altres empreses 111.142 93.897 111.337
Despeses de personal 306.265 326.013 365.091
Sous i salaris 239.892 252.023 286.623
Càrregues socials i altres despeses de personal 66.373 73.990 78.467
Despeses en serveis exteriors 225.748 241.452 251.687
Dotacions per a amortitzacions 55.624 57.407 60.348
Resta de despeses d'explotació 5.692 5.734 -8.626
Inversió bruta en actius materials 58.897 55.449 54.862
Inversió bruta en actius intangibles 2.712 3.205 10.442
Resultat de l'exercici 55.265 171.163 88.878
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 254 i 259 de la CCAE-2009.
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 429 442 403
Persones ocupades 4.152 4.597 5.835
Ingressos d'explotació 667.050 771.984 1.138.508
Volum de negoci 656.419 761.285 1.119.369
Vendes netes de productes 598.835 687.598 1.031.905
Vendes netes de mercaderies 18.250 28.780 43.298
Prestacions de serveis 39.335 44.908 44.166
Treballs realitzats per a l'actiu 1.425 2.728 3.858
Subvencions a l'explotació 673 825 723
Resta d'ingressos d'explotació 8.533 7.146 14.558
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 14.802 10.246 -6.755
Variació existències productes acabats i en curs 2.215 10.687 -4.237
Despeses d'explotació 628.978 744.917 1.106.525
Consum de mercaderies 12.629 20.574 28.995
Consum de primeres matèries i altres proveïments 327.091 397.317 626.707
Treballs realitzats per altres empreses 24.757 20.829 19.382
Despeses de personal 158.490 178.498 235.502
Sous i salaris 123.716 140.507 183.222
Càrregues socials i altres despeses de personal 34.774 37.991 52.280
Despeses en serveis exteriors 82.990 99.661 131.911
Dotacions per a amortitzacions 20.316 24.447 46.400
Resta de despeses d'explotació 2.705 3.590 17.629
Inversió bruta en actius materials 26.574 33.235 35.016
Inversió bruta en actius intangibles 13.391 8.701 24.335
Resultat de l'exercici 33.596 33.817 22.222
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 261 a 264 de la CCAE-2009.
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 315 300 314
Persones ocupades 4.514 4.646 4.612
Ingressos d'explotació 832.949 899.559 898.024
Volum de negoci 813.375 878.150 875.227
Vendes netes de productes 660.220 725.476 665.467
Vendes netes de mercaderies 108.419 111.708 126.319
Prestacions de serveis 44.736 40.965 83.441
Treballs realitzats per a l'actiu 10.968 9.909 7.092
Subvencions a l'explotació 1.359 3.509 2.997
Resta d'ingressos d'explotació 7.247 7.992 12.708
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 8.710 5.739 25.392
Variació existències productes acabats i en curs 8.193 5.899 -2.537
Despeses d'explotació 778.550 844.560 846.692
Consum de mercaderies 80.948 88.631 98.615
Consum de primeres matèries i altres proveïments 305.742 333.449 316.714
Treballs realitzats per altres empreses 23.099 28.419 29.849
Despeses de personal 189.274 204.764 214.478
Sous i salaris 148.053 160.442 167.320
Càrregues socials i altres despeses de personal 41.221 44.323 47.158
Despeses en serveis exteriors 145.980 154.634 152.256
Dotacions per a amortitzacions 29.816 32.844 31.858
Resta de despeses d'explotació 3.690 1.819 2.921
Inversió bruta en actius materials 18.986 29.096 26.565
Inversió bruta en actius intangibles 8.562 11.003 9.855
Resultat de l'exercici 39.985 52.662 35.299
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 265 a 268 de la CCAE-2009.
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 233 229 211
Persones ocupades 5.746 5.986 5.699
Ingressos d'explotació 1.409.252 1.526.983 1.471.358
Volum de negoci 1.315.091 1.438.529 1.394.549
Vendes netes de productes 909.405 999.676 933.581
Vendes netes de mercaderies 313.936 351.280 366.403
Prestacions de serveis 91.749 87.573 94.566
Treballs realitzats per a l'actiu 1.490 5.325 6.850
Subvencions a l'explotació 1.199 900 867
Resta d'ingressos d'explotació 91.473 82.229 69.091
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4.398 7.877 4.805
Variació existències productes acabats i en curs 2.348 -14.563 6.797
Despeses d'explotació 1.363.125 1.507.353 1.454.806
Consum de mercaderies 298.032 339.736 349.851
Consum de primeres matèries i altres proveïments 493.991 505.309 425.794
Treballs realitzats per altres empreses 76.033 70.430 115.628
Despeses de personal 283.361 301.480 296.221
Sous i salaris 218.578 233.213 226.401
Càrregues socials i altres despeses de personal 64.783 68.267 69.820
Despeses en serveis exteriors 169.828 196.024 180.751
Dotacions per a amortitzacions 32.020 65.470 66.043
Resta de despeses d'explotació 9.859 28.903 20.519
Inversió bruta en actius materials 18.812 24.498 47.631
Inversió bruta en actius intangibles 145.106 8.750 56.717
Resultat de l'exercici 14.757 -11.481 2.597
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 271 de la CCAE-2009.
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 186 198 187
Persones ocupades 2.489 2.625 2.577
Ingressos d'explotació 615.718 673.776 574.818
Volum de negoci 607.589 665.871 569.397
Vendes netes de productes 535.624 589.406 515.397
Vendes netes de mercaderies 64.357 65.997 49.487
Prestacions de serveis 7.607 10.468 4.513
Treballs realitzats per a l'actiu 2.630 2.398 935
Subvencions a l'explotació 1.427 318 172
Resta d'ingressos d'explotació 4.073 5.189 4.314
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -405 2.721 -6.196
Variació existències productes acabats i en curs -2.294 6.230 1.733
Despeses d'explotació 574.937 644.566 543.629
Consum de mercaderies 49.320 54.249 43.091
Consum de primeres matèries i altres proveïments 309.948 321.126 255.012
Treballs realitzats per altres empreses 20.392 22.024 22.310
Despeses de personal 95.243 107.091 105.052
Sous i salaris 74.385 83.348 81.602
Càrregues socials i altres despeses de personal 20.858 23.743 23.450
Despeses en serveis exteriors 82.905 101.290 101.834
Dotacions per a amortitzacions 12.734 14.723 10.970
Resta de despeses d'explotació 4.396 24.063 5.358
Inversió bruta en actius materials 6.420 9.044 8.643
Inversió bruta en actius intangibles 2.020 2.945 2.173
Resultat de l'exercici 31.693 31.355 25.019
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 162 165 181
Persones ocupades 5.456 5.779 5.953
Ingressos d'explotació 1.754.293 1.886.030 2.184.329
Volum de negoci 1.735.561 1.865.377 2.158.058
Vendes netes de productes 1.532.267 1.682.815 2.002.213
Vendes netes de mercaderies 167.967 138.078 132.306
Prestacions de serveis 35.327 44.484 23.539
Treballs realitzats per a l'actiu 8.588 8.925 11.755
Subvencions a l'explotació 205 682 434
Resta d'ingressos d'explotació 9.939 11.046 14.082
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 9.217 4.881 -8.909
Variació existències productes acabats i en curs 16.936 -13.289 44.102
Despeses d'explotació 1.703.606 1.805.139 2.150.554
Consum de mercaderies 110.128 121.249 115.210
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.056.148 1.109.104 1.394.479
Treballs realitzats per altres empreses 33.819 34.640 36.915
Despeses de personal 251.464 277.573 342.497
Sous i salaris 192.944 215.803 278.060
Càrregues socials i altres despeses de personal 58.520 61.770 64.436
Despeses en serveis exteriors 195.047 201.497 215.688
Dotacions per a amortitzacions 40.275 44.962 44.104
Resta de despeses d'explotació 16.725 16.114 1.662
Inversió bruta en actius materials 34.755 46.647 51.768
Inversió bruta en actius intangibles 8.657 5.401 1.839
Resultat de l'exercici 19.090 -25.893 58.968
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 272,273 i 279 de la CCAE-2009.
Fabricació de maquinària d'ús general Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 166 175 171
Persones ocupades 3.508 3.666 3.723
Ingressos d'explotació 744.169 807.971 805.957
Volum de negoci 741.284 804.897 802.954
Vendes netes de productes 683.871 763.192 752.120
Vendes netes de mercaderies 36.035 20.429 27.811
Prestacions de serveis 21.377 21.276 23.023
Treballs realitzats per a l'actiu 1.083 450 922
Subvencions a l'explotació 170 285 255
Resta d'ingressos d'explotació 1.632 2.339 1.827
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 8.981 4.088 -4.610
Variació existències productes acabats i en curs 2.107 3.953 -1.796
Despeses d'explotació 712.260 765.819 763.154
Consum de mercaderies 28.801 22.206 22.831
Consum de primeres matèries i altres proveïments 381.829 424.966 407.428
Treballs realitzats per altres empreses 38.086 40.147 43.363
Despeses de personal 138.460 151.291 152.616
Sous i salaris 107.938 117.467 119.047
Càrregues socials i altres despeses de personal 30.522 33.824 33.569
Despeses en serveis exteriors 101.272 104.101 108.831
Dotacions per a amortitzacions 19.388 20.175 20.706
Resta de despeses d'explotació 4.423 2.932 7.379
Inversió bruta en actius materials 23.401 7.421 11.157
Inversió bruta en actius intangibles 2.229 2.478 2.862
Resultat de l'exercici 23.991 39.589 31.434
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 281 de la CCAE-2009.
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 557 581 589
Persones ocupades 8.724 9.441 10.374
Ingressos d'explotació 1.851.439 2.012.133 2.064.721
Volum de negoci 1.829.217 1.982.166 2.029.065
Vendes netes de productes 1.620.081 1.752.941 1.821.635
Vendes netes de mercaderies 102.555 98.627 81.784
Prestacions de serveis 106.581 130.598 125.646
Treballs realitzats per a l'actiu 6.947 9.001 10.290
Subvencions a l'explotació 437 894 867
Resta d'ingressos d'explotació 14.839 20.072 24.499
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 893 13.695 9.558
Variació existències productes acabats i en curs 17.635 20.333 9.526
Despeses d'explotació 1.739.346 1.917.740 1.974.722
Consum de mercaderies 72.558 66.021 57.582
Consum de primeres matèries i altres proveïments 909.925 984.707 990.277
Treballs realitzats per altres empreses 83.262 107.867 97.959
Despeses de personal 357.858 405.514 455.255
Sous i salaris 276.654 313.594 351.392
Càrregues socials i altres despeses de personal 81.204 91.920 103.864
Despeses en serveis exteriors 276.630 303.752 321.048
Dotacions per a amortitzacions 31.775 35.941 40.444
Resta de despeses d'explotació 7.339 13.939 12.158
Inversió bruta en actius materials 47.027 45.680 35.555
Inversió bruta en actius intangibles 9.007 10.666 10.733
Resultat de l'exercici 99.584 90.281 77.410
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 282 de la CCAE-2009.
Fabricació maquinària agrària i màquines eina Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 234 234 234
Persones ocupades 3.314 3.411 3.526
Ingressos d'explotació 574.926 641.163 636.557
Volum de negoci 566.063 634.311 629.093
Vendes netes de productes 525.848 604.841 608.106
Vendes netes de mercaderies 20.978 19.105 15.490
Prestacions de serveis 19.238 10.366 5.497
Treballs realitzats per a l'actiu 4.357 3.087 2.378
Subvencions a l'explotació 392 577 653
Resta d'ingressos d'explotació 4.114 3.187 4.433
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -7.501 5.101 -1.270
Variació existències productes acabats i en curs 7.465 9.472 5.141
Despeses d'explotació 527.089 587.930 592.043
Consum de mercaderies 13.294 13.352 11.744
Consum de primeres matèries i altres proveïments 248.758 274.408 265.771
Treballs realitzats per altres empreses 46.659 60.390 61.351
Despeses de personal 125.378 140.003 148.181
Sous i salaris 97.199 108.911 115.571
Càrregues socials i altres despeses de personal 28.178 31.092 32.611
Despeses en serveis exteriors 74.900 83.184 82.119
Dotacions per a amortitzacions 11.987 14.584 15.732
Resta de despeses d'explotació 6.112 2.010 7.144
Inversió bruta en actius materials 11.658 16.402 16.579
Inversió bruta en actius intangibles 2.290 1.839 3.608
Resultat de l'exercici 41.295 50.707 37.306
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 283 i 284 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 628 714 719
Persones ocupades 10.265 10.608 11.174
Ingressos d'explotació 2.067.219 2.248.399 1.939.844
Volum de negoci 2.036.657 2.215.032 1.901.001
Vendes netes de productes 1.716.555 1.825.789 1.718.137
Vendes netes de mercaderies 224.262 280.642 73.912
Prestacions de serveis 95.841 108.601 108.952
Treballs realitzats per a l'actiu 12.927 14.389 19.370
Subvencions a l'explotació 2.860 2.081 2.486
Resta d'ingressos d'explotació 14.775 16.897 16.988
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 12.351 652 9.048
Variació existències productes acabats i en curs 66.970 39.938 11.486
Despeses d'explotació 2.028.551 2.184.498 1.873.906
Consum de mercaderies 169.424 263.855 62.215
Consum de primeres matèries i altres proveïments 863.355 871.137 777.989
Treballs realitzats per altres empreses 203.318 199.151 161.893
Despeses de personal 464.664 500.804 528.735
Sous i salaris 365.787 393.159 413.457
Càrregues socials i altres despeses de personal 98.878 107.645 115.278
Despeses en serveis exteriors 274.601 297.428 281.368
Dotacions per a amortitzacions 41.988 42.926 47.400
Resta de despeses d'explotació 11.201 9.196 14.306
Inversió bruta en actius materials 55.213 88.932 48.452
Inversió bruta en actius intangibles 16.042 18.164 16.011
Resultat de l'exercici 78.470 76.389 51.495
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 289 de la CCAE-2009.
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 147 147 144
Persones ocupades 17.488 17.992 18.145
Ingressos d'explotació 12.132.789 12.266.132 13.457.426
Volum de negoci 11.357.084 11.440.656 12.831.715
Vendes netes de productes 8.698.232 8.912.114 9.199.682
Vendes netes de mercaderies 2.410.960 2.240.678 3.337.881
Prestacions de serveis 247.892 287.864 294.152
Treballs realitzats per a l'actiu 208.234 293.275 325.895
Subvencions a l'explotació 9.076 5.089 4.660
Resta d'ingressos d'explotació 558.396 527.113 295.157
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -2.506 75.416 46.680
Variació existències productes acabats i en curs 30.634 -52.155 28.300
Despeses d'explotació 11.917.380 11.887.335 13.165.882
Consum de mercaderies 2.178.348 2.050.379 2.923.001
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.196.535 6.131.410 6.453.724
Treballs realitzats per altres empreses 54.330 63.993 74.693
Despeses de personal 971.733 1.010.447 1.189.856
Sous i salaris 751.114 789.493 947.618
Càrregues socials i altres despeses de personal 220.619 220.954 242.237
Despeses en serveis exteriors 1.614.449 1.947.194 2.139.967
Dotacions per a amortitzacions 526.280 492.186 471.803
Resta de despeses d'explotació 375.706 191.726 -87.162
Inversió bruta en actius materials 444.053 581.608 421.627
Inversió bruta en actius intangibles 214.899 404.641 314.862
Resultat de l'exercici 396.361 303.079 172.847
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 291 i 292 de la CCAE-2009.
Fabricació de components per a vehicles de motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 274 291 261
Persones ocupades 21.558 21.082 20.700
Ingressos d'explotació 6.537.269 6.741.881 6.756.810
Volum de negoci 6.350.750 6.558.760 6.572.153
Vendes netes de productes 6.060.207 6.143.404 6.201.159
Vendes netes de mercaderies 207.655 250.392 243.224
Prestacions de serveis 82.888 164.964 127.770
Treballs realitzats per a l'actiu 21.348 28.836 25.161
Subvencions a l'explotació 4.476 3.071 3.223
Resta d'ingressos d'explotació 160.695 151.215 156.273
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 16.701 25.268 24.451
Variació existències productes acabats i en curs 35.405 -3.824 23.977
Despeses d'explotació 6.354.079 6.490.455 6.613.239
Consum de mercaderies 181.174 225.319 214.337
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.034.045 4.050.572 4.059.070
Treballs realitzats per altres empreses 114.542 146.884 135.826
Despeses de personal 920.492 907.074 943.979
Sous i salaris 708.399 696.626 730.173
Càrregues socials i altres despeses de personal 212.093 210.448 213.805
Despeses en serveis exteriors 805.551 846.411 888.601
Dotacions per a amortitzacions 187.946 187.995 195.755
Resta de despeses d'explotació 110.330 126.200 175.672
Inversió bruta en actius materials 174.533 142.022 176.776
Inversió bruta en actius intangibles 82.478 42.131 43.621
Resultat de l'exercici 323.256 307.792 224.726
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 293 de la CCAE-2009.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 174 168 180
Persones ocupades 2.889 2.961 2.840
Ingressos d'explotació 623.963 638.253 640.148
Volum de negoci 603.262 612.303 611.495
Vendes netes de productes 506.924 514.998 519.750
Vendes netes de mercaderies 8.959 10.759 7.046
Prestacions de serveis 87.379 86.546 84.699
Treballs realitzats per a l'actiu 2.591 2.744 2.816
Subvencions a l'explotació 395 766 988
Resta d'ingressos d'explotació 17.714 22.440 24.849
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 29.602 -2.409 -4.218
Variació existències productes acabats i en curs -14.885 -14.973 -381
Despeses d'explotació 573.795 600.073 591.549
Consum de mercaderies 6.638 8.180 6.297
Consum de primeres matèries i altres proveïments 258.166 300.882 246.153
Treballs realitzats per altres empreses 51.410 71.124 91.661
Despeses de personal 127.151 139.325 131.988
Sous i salaris 95.518 102.986 96.404
Càrregues socials i altres despeses de personal 31.633 36.338 35.585
Despeses en serveis exteriors 106.543 114.599 97.643
Dotacions per a amortitzacions 10.283 13.175 15.300
Resta de despeses d'explotació 13.604 -47.212 2.508
Inversió bruta en actius materials 12.176 8.669 13.489
Inversió bruta en actius intangibles 3.601 2.793 3.433
Resultat de l'exercici 15.285 3.139 22.632
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Fabricació de mobles Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 1.655 1.680 1.598
Persones ocupades 7.213 7.879 7.391
Ingressos d'explotació 752.237 857.080 840.369
Volum de negoci 745.815 852.455 836.797
Vendes netes de productes 696.318 803.588 791.259
Vendes netes de mercaderies 25.196 22.929 27.707
Prestacions de serveis 24.301 25.938 17.830
Treballs realitzats per a l'actiu 3.220 2.401 1.617
Subvencions a l'explotació 284 271 431
Resta d'ingressos d'explotació 2.917 1.953 1.524
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -431 1.831 6.070
Variació existències productes acabats i en curs 5.433 2.954 758
Despeses d'explotació 713.088 796.084 775.733
Consum de mercaderies 18.905 20.842 25.868
Consum de primeres matèries i altres proveïments 307.696 343.325 321.836
Treballs realitzats per altres empreses 35.035 41.312 50.610
Despeses de personal 191.895 219.440 206.178
Sous i salaris 148.672 170.743 159.873
Càrregues socials i altres despeses de personal 43.222 48.697 46.305
Despeses en serveis exteriors 136.655 153.542 143.384
Dotacions per a amortitzacions 18.386 18.853 21.203
Resta de despeses d'explotació 4.516 -1.231 6.653
Inversió bruta en actius materials 20.551 24.015 28.868
Inversió bruta en actius intangibles 5.726 2.314 2.357
Resultat de l'exercici 28.437 68.573 51.752
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 31 de la CCAE-2009.
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 662 708 734
Persones ocupades 2.545 2.445 2.483
Ingressos d'explotació 363.955 390.790 546.956
Volum de negoci 359.359 384.967 540.432
Vendes netes de productes 337.317 365.823 513.400
Vendes netes de mercaderies 13.840 11.402 21.996
Prestacions de serveis 8.202 7.742 5.036
Treballs realitzats per a l'actiu 2.964 3.608 4.527
Subvencions a l'explotació 48 155 245
Resta d'ingressos d'explotació 1.585 2.060 1.753
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4.644 11.000 -3.565
Variació existències productes acabats i en curs 3.408 3.600 -2.289
Despeses d'explotació 334.432 355.031 502.494
Consum de mercaderies 9.782 9.389 13.497
Consum de primeres matèries i altres proveïments 166.604 171.369 320.312
Treballs realitzats per altres empreses 21.332 20.831 19.426
Despeses de personal 71.508 76.478 72.670
Sous i salaris 56.678 60.930 57.879
Càrregues socials i altres despeses de personal 14.829 15.548 14.790
Despeses en serveis exteriors 52.363 60.672 59.603
Dotacions per a amortitzacions 9.285 11.309 12.045
Resta de despeses d'explotació 3.560 4.984 4.941
Inversió bruta en actius materials 6.740 7.138 5.687
Inversió bruta en actius intangibles 2.882 3.395 4.107
Resultat de l'exercici 26.092 30.808 32.034
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 321 a 324 de la CCAE-2009.
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 880 859 870
Persones ocupades 4.936 5.217 5.202
Ingressos d'explotació 556.688 613.779 643.718
Volum de negoci 535.617 600.610 618.454
Vendes netes de productes 448.698 496.410 509.310
Vendes netes de mercaderies 65.483 79.959 95.434
Prestacions de serveis 21.436 24.241 13.710
Treballs realitzats per a l'actiu 9.523 3.705 15.771
Subvencions a l'explotació 3.426 561 1.059
Resta d'ingressos d'explotació 8.122 8.903 8.435
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -2.392 5.110 3.181
Variació existències productes acabats i en curs 4.499 13.461 8.642
Despeses d'explotació 508.882 571.486 607.218
Consum de mercaderies 35.522 47.018 83.916
Consum de primeres matèries i altres proveïments 164.020 191.248 152.648
Treballs realitzats per altres empreses 10.057 13.920 17.443
Despeses de personal 159.009 171.612 182.295
Sous i salaris 124.973 134.197 141.831
Càrregues socials i altres despeses de personal 34.036 37.414 40.464
Despeses en serveis exteriors 107.868 122.073 138.456
Dotacions per a amortitzacions 27.144 20.343 30.092
Resta de despeses d'explotació 5.263 5.273 2.367
Inversió bruta en actius materials 34.881 46.969 42.382
Inversió bruta en actius intangibles 4.758 6.404 9.079
Resultat de l'exercici 52.354 55.887 40.060
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 325 de la CCAE-2009.
Altres indústries manufactureres diverses Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 392 403 414
Persones ocupades 3.083 2.588 3.036
Ingressos d'explotació 381.174 309.740 378.973
Volum de negoci 370.342 303.926 370.985
Vendes netes de productes 334.250 275.909 337.269
Vendes netes de mercaderies 26.680 22.304 21.303
Prestacions de serveis 9.412 5.713 12.413
Treballs realitzats per a l'actiu 891 1.026 1.229
Subvencions a l'explotació 1.126 1.136 1.593
Resta d'ingressos d'explotació 8.814 3.652 5.166
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -441 136 -510
Variació existències productes acabats i en curs 2.716 7.177 1.539
Despeses d'explotació 378.869 300.742 356.032
Consum de mercaderies 18.439 18.973 21.362
Consum de primeres matèries i altres proveïments 157.385 122.960 138.190
Treballs realitzats per altres empreses 9.609 8.847 11.155
Despeses de personal 101.932 75.306 96.451
Sous i salaris 82.505 59.127 76.334
Càrregues socials i altres despeses de personal 19.427 16.179 20.116
Despeses en serveis exteriors 76.015 61.782 71.974
Dotacions per a amortitzacions 12.109 11.234 13.401
Resta de despeses d'explotació 3.380 1.640 3.499
Inversió bruta en actius materials 12.275 6.360 12.566
Inversió bruta en actius intangibles 555 957 733
Resultat de l'exercici -4.415 12.241 19.143
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 329 de la CCAE-2009.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 2.892 3.276 3.491
Persones ocupades 14.937 17.272 18.998
Ingressos d'explotació 1.812.489 1.967.739 2.256.598
Volum de negoci 1.786.258 1.939.997 2.217.620
Vendes netes de productes 914.633 935.958 1.133.620
Vendes netes de mercaderies 68.540 53.985 75.808
Prestacions de serveis 803.085 950.054 1.008.192
Treballs realitzats per a l'actiu 1.711 3.248 4.152
Subvencions a l'explotació 667 1.078 2.287
Resta d'ingressos d'explotació 23.853 23.417 32.539
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 6.697 682 8.396
Variació existències productes acabats i en curs -1.256 8.364 4.773
Despeses d'explotació 1.710.136 1.849.603 2.152.569
Consum de mercaderies 51.091 55.798 68.671
Consum de primeres matèries i altres proveïments 520.022 589.332 693.770
Treballs realitzats per altres empreses 268.522 238.777 287.030
Despeses de personal 545.874 617.923 711.228
Sous i salaris 422.948 477.610 549.356
Càrregues socials i altres despeses de personal 122.926 140.313 161.871
Despeses en serveis exteriors 257.101 289.350 332.330
Dotacions per a amortitzacions 31.475 40.029 45.888
Resta de despeses d'explotació 36.050 18.394 13.653
Inversió bruta en actius materials 52.874 54.194 49.124
Inversió bruta en actius intangibles 3.418 2.162 3.101
Resultat de l'exercici 75.507 95.535 80.527
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 331 i 332 de la CCAE-2009.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 1.614 1.653 1.766
Persones ocupades 5.309 5.636 6.518
Ingressos d'explotació 14.396.073 15.585.483 14.889.423
Volum de negoci 14.121.146 15.196.464 14.456.564
Vendes netes de productes 2.874.580 3.088.210 2.966.784
Vendes netes de mercaderies 9.324.163 10.110.739 9.467.032
Prestacions de serveis 1.922.403 1.997.515 2.022.748
Treballs realitzats per a l'actiu 53.734 55.198 53.777
Subvencions a l'explotació 76.968 77.873 78.743
Resta d'ingressos d'explotació 144.225 255.947 300.338
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 8.006 6.379 -83.726
Variació existències productes acabats i en curs 15.747 11.337 -1.538
Despeses d'explotació 13.568.401 15.003.433 14.110.231
Consum de mercaderies 5.999.228 6.709.677 5.954.153
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.539.390 1.588.052 1.798.109
Treballs realitzats per altres empreses 3.226.263 3.191.859 2.894.012
Despeses de personal 410.211 466.651 494.173
Sous i salaris 304.404 339.068 373.165
Càrregues socials i altres despeses de personal 105.807 127.583 121.008
Despeses en serveis exteriors 986.297 1.129.418 1.076.996
Dotacions per a amortitzacions 815.524 830.495 781.268
Resta de despeses d'explotació 591.489 1.087.281 1.111.519
Inversió bruta en actius materials 441.289 517.757 514.669
Inversió bruta en actius intangibles 56.448 64.589 123.405
Resultat de l'exercici 754.623 1.066.689 1.101.043
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 351 a 353 de la CCAE-2009.
Captació, potabilització i distribució d'aigua Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 297 338 302
Persones ocupades 5.865 5.740 6.164
Ingressos d'explotació 1.487.409 1.452.150 1.972.466
Volum de negoci 1.347.412 1.341.248 1.817.242
Vendes netes de productes 1.046.140 994.043 969.416
Vendes netes de mercaderies 106.546 125.171 112.044
Prestacions de serveis 194.725 222.034 735.782
Treballs realitzats per a l'actiu 41.678 55.314 60.770
Subvencions a l'explotació 52.954 19.321 59.364
Resta d'ingressos d'explotació 45.366 36.266 35.091
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 8.867 -636 -758
Variació existències productes acabats i en curs 696 -1.597 813
Despeses d'explotació 1.290.280 1.294.631 1.704.807
Consum de mercaderies 30.350 27.022 38.651
Consum de primeres matèries i altres proveïments 327.752 354.552 534.566
Treballs realitzats per altres empreses 154.466 157.297 218.264
Despeses de personal 249.210 259.935 293.841
Sous i salaris 185.194 194.013 217.442
Càrregues socials i altres despeses de personal 64.015 65.922 76.399
Despeses en serveis exteriors 331.951 295.426 316.668
Dotacions per a amortitzacions 131.708 146.159 224.455
Resta de despeses d'explotació 64.843 54.241 78.361
Inversió bruta en actius materials 22.491 29.140 41.888
Inversió bruta en actius intangibles 74.610 61.566 60.369
Resultat de l'exercici 101.676 78.347 259.310
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
Sanejament, gestió de residus i descontaminació Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 776 814 849
Persones ocupades 26.467 26.376 27.591
Ingressos d'explotació 2.830.108 2.780.195 3.031.414
Volum de negoci 2.698.435 2.634.630 2.840.844
Vendes netes de productes 833.906 801.774 904.413
Vendes netes de mercaderies 113.641 90.457 73.348
Prestacions de serveis 1.750.888 1.742.399 1.863.084
Treballs realitzats per a l'actiu 3.632 3.104 2.595
Subvencions a l'explotació 39.049 45.107 50.943
Resta d'ingressos d'explotació 88.992 97.354 137.033
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 166 2.287 -999
Variació existències productes acabats i en curs 3.230 -2.658 297
Despeses d'explotació 2.671.704 2.651.562 2.895.727
Consum de mercaderies 73.362 47.103 44.787
Consum de primeres matèries i altres proveïments 578.166 553.797 558.247
Treballs realitzats per altres empreses 326.304 345.676 430.846
Despeses de personal 924.612 954.845 997.595
Sous i salaris 694.139 714.674 744.445
Càrregues socials i altres despeses de personal 230.472 240.171 253.151
Despeses en serveis exteriors 534.777 537.141 625.990
Dotacions per a amortitzacions 152.978 156.906 166.799
Resta de despeses d'explotació 81.506 56.094 71.463
Inversió bruta en actius materials 140.307 143.045 175.860
Inversió bruta en actius intangibles 8.423 8.091 8.655
Resultat de l'exercici 162.741 390.239 128.504
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 37 a 39 de la CCAE-2009.

Selecció de taula