Skip to main content

Índex de taules: Destinació geogràfica de les vendes. Per branques

Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.318.988 5.508.548 6.496.589
Vendes a Espanya 3.999.336 5.150.358 6.173.828
Vendes a la resta de la Unió Europea 183.483 209.752 207.676
Vendes a la resta del món 136.170 148.438 115.085
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries càrnies Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 8.452.239 9.243.333 9.526.702
Vendes a Espanya 6.013.219 6.328.433 6.801.703
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.656.576 2.066.662 1.747.977
Vendes a la resta del món 782.444 848.239 977.022
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 101 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.507.017 3.550.532 3.576.146
Vendes a Espanya 2.330.945 2.434.772 2.431.247
Vendes a la resta de la Unió Europea 888.936 815.148 796.872
Vendes a la resta del món 287.136 300.613 348.027
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 102 a 104 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes lactis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 888.647 908.304 1.039.959
Vendes a Espanya 805.134 820.643 938.303
Vendes a la resta de la Unió Europea 66.339 70.937 77.431
Vendes a la resta del món 17.174 16.724 24.225
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 105 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.673.499 1.775.921 2.059.249
Vendes a Espanya 1.474.704 1.570.096 1.853.190
Vendes a la resta de la Unió Europea 155.590 154.814 152.889
Vendes a la resta del món 43.206 51.012 53.170
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 107 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.413.232 2.262.652 2.952.197
Vendes a Espanya 1.708.834 1.614.599 2.086.210
Vendes a la resta de la Unió Europea 461.518 424.329 575.404
Vendes a la resta del món 242.880 223.723 290.583
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1081 a 1083 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes alimentaris Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.583.769 2.738.288 2.787.919
Vendes a Espanya 2.132.669 2.289.494 2.349.006
Vendes a la resta de la Unió Europea 292.331 281.607 272.375
Vendes a la resta del món 158.769 167.187 166.539
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 106 i les classes 1084 a 1086 i 1089 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes per a l'alimentació animal Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.892.619 4.460.891 4.214.113
Vendes a Espanya 3.202.882 3.516.458 3.506.503
Vendes a la resta de la Unió Europea 323.915 541.462 503.728
Vendes a la resta del món 365.823 402.971 203.882
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 109 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.920.092 1.971.524 2.082.635
Vendes a Espanya 1.499.808 1.496.414 1.563.183
Vendes a la resta de la Unió Europea 301.281 263.232 264.539
Vendes a la resta del món 119.002 211.879 254.912
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1101 a 1106 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 957.155 1.028.039 1.068.918
Vendes a Espanya 883.412 905.849 926.412
Vendes a la resta de la Unió Europea 56.701 87.847 108.634
Vendes a la resta del món 17.042 34.344 33.872
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 1107 i la divisió 12 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Preparació i filatura de fibres tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 455.701 444.241 464.034
Vendes a Espanya 209.040 171.814 194.030
Vendes a la resta de la Unió Europea 186.733 219.288 207.519
Vendes a la resta del món 59.927 53.139 62.485
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 131 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de teixits tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 507.505 554.546 509.752
Vendes a Espanya 246.608 280.181 283.747
Vendes a la resta de la Unió Europea 166.831 178.768 153.527
Vendes a la resta del món 94.066 95.597 72.478
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 132 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Acabament de tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 344.585 380.210 362.655
Vendes a Espanya 286.086 319.004 303.625
Vendes a la resta de la Unió Europea 48.127 51.061 50.176
Vendes a la resta del món 10.372 10.145 8.853
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 133 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 616.284 696.894 667.685
Vendes a Espanya 381.454 416.784 414.449
Vendes a la resta de la Unió Europea 178.546 194.340 175.790
Vendes a la resta del món 56.284 85.770 77.446
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1391 i 1392 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 767.735 790.746 856.921
Vendes a Espanya 344.724 399.869 408.439
Vendes a la resta de la Unió Europea 324.438 285.666 339.276
Vendes a la resta del món 98.573 105.211 109.206
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1393 a 1396 i 1399 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Confecció de peces de vestir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.579.718 1.316.164 1.238.767
Vendes a Espanya 1.290.689 1.009.044 981.941
Vendes a la resta de la Unió Europea 191.077 221.501 182.567
Vendes a la resta del món 97.953 85.619 74.259
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 141 a 143 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria del cuir i del calçat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 468.610 526.963 627.145
Vendes a Espanya 135.625 148.411 222.629
Vendes a la resta de la Unió Europea 288.183 328.875 370.843
Vendes a la resta del món 44.802 49.676 33.673
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 15 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 318.743 382.852 386.118
Vendes a Espanya 243.936 309.761 305.678
Vendes a la resta de la Unió Europea 52.722 51.923 51.891
Vendes a la resta del món 22.086 21.167 28.549
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1621 a 1623 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 468.211 519.775 562.030
Vendes a Espanya 372.427 410.491 451.645
Vendes a la resta de la Unió Europea 80.657 90.470 87.743
Vendes a la resta del món 15.127 18.814 22.642
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grup 161 i les classes 1624 i 1629 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.073.575 1.142.502 1.211.164
Vendes a Espanya 464.337 473.581 509.030
Vendes a la resta de la Unió Europea 360.364 387.188 420.503
Vendes a la resta del món 248.874 281.732 281.631
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 171 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de paper i de cartó Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.576.974 2.765.489 2.805.969
Vendes a Espanya 2.083.400 2.294.591 2.331.526
Vendes a la resta de la Unió Europea 369.110 394.390 392.055
Vendes a la resta del món 124.464 76.508 82.389
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 172 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.747.364 1.656.003 1.897.453
Vendes a Espanya 1.396.568 1.311.032 1.514.228
Vendes a la resta de la Unió Europea 264.738 256.591 297.962
Vendes a la resta del món 86.057 88.381 85.263
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 18 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 9.823.678 10.774.177 11.071.520
Vendes a Espanya 5.582.321 6.271.045 6.717.666
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.735.426 2.985.282 2.958.658
Vendes a la resta del món 1.505.931 1.517.851 1.395.197
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.105.397 1.164.220 1.305.528
Vendes a Espanya 697.027 711.163 787.150
Vendes a la resta de la Unió Europea 275.876 305.851 340.578
Vendes a la resta del món 132.495 147.207 177.799
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 203 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.858.879 3.591.115 3.681.479
Vendes a Espanya 2.060.912 1.650.593 1.763.086
Vendes a la resta de la Unió Europea 792.067 816.023 790.710
Vendes a la resta del món 1.005.901 1.124.500 1.127.683
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 204 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres productes químics i fibres artificials Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.042.521 2.028.096 2.443.155
Vendes a Espanya 1.116.650 1.061.554 1.387.175
Vendes a la resta de la Unió Europea 496.059 463.194 542.452
Vendes a la resta del món 429.812 503.348 513.528
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 205 i 206 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes farmacèutics de base Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.566.153 1.527.328 1.675.940
Vendes a Espanya 334.252 308.508 387.427
Vendes a la resta de la Unió Europea 810.435 790.025 838.615
Vendes a la resta del món 421.466 428.795 449.898
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 211 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de preparats farmacèutics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 5.059.350 4.727.563 4.967.380
Vendes a Espanya 3.104.174 2.781.051 2.791.980
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.322.392 1.337.817 1.424.386
Vendes a la resta del món 632.785 608.694 751.014
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 212 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de cautxú Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 341.590 360.022 379.973
Vendes a Espanya 147.355 151.705 165.776
Vendes a la resta de la Unió Europea 157.946 157.152 166.892
Vendes a la resta del món 36.288 51.165 47.306
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 221 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de matèries plàstiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.352.261 4.566.081 5.127.875
Vendes a Espanya 2.782.359 2.849.145 3.315.351
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.207.838 1.334.933 1.426.888
Vendes a la resta del món 362.064 382.002 385.636
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 222 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vidre i productes de vidre Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 637.940 660.040 693.899
Vendes a Espanya 456.987 477.033 490.574
Vendes a la resta de la Unió Europea 145.717 147.555 168.618
Vendes a la resta del món 35.236 35.452 34.706
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 231 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes ceràmics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 540.417 567.372 646.923
Vendes a Espanya 339.136 356.710 427.417
Vendes a la resta de la Unió Europea 114.936 119.851 127.059
Vendes a la resta del món 86.345 90.811 92.447
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 232 a 234 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 797.038 885.178 1.053.540
Vendes a Espanya 638.315 735.934 880.743
Vendes a la resta de la Unió Europea 79.771 91.487 93.694
Vendes a la resta del món 78.952 57.757 79.103
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 235 i 236 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 352.791 319.579 320.642
Vendes a Espanya 238.643 217.012 231.773
Vendes a la resta de la Unió Europea 73.935 65.153 67.345
Vendes a la resta del món 40.213 37.414 21.524
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 237 i 239 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.411.229 1.647.301 1.859.911
Vendes a Espanya 726.525 911.179 1.067.931
Vendes a la resta de la Unió Europea 499.660 561.859 617.245
Vendes a la resta del món 185.043 174.263 174.736
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 241 a 243 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.926.416 2.484.637 2.080.753
Vendes a Espanya 1.122.170 1.358.244 1.087.948
Vendes a la resta de la Unió Europea 619.798 924.423 791.479
Vendes a la resta del món 184.448 201.970 201.326
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 244 i 245 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 762.663 850.166 910.521
Vendes a Espanya 529.417 595.826 646.253
Vendes a la resta de la Unió Europea 127.351 159.243 182.078
Vendes a la resta del món 105.894 95.097 82.190
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2511 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de tancaments metàl·lics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 859.443 988.736 1.112.767
Vendes a Espanya 703.312 833.991 952.043
Vendes a la resta de la Unió Europea 109.913 106.966 115.593
Vendes a la resta del món 46.217 47.779 45.131
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2512 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 344.171 301.145 334.229
Vendes a Espanya 194.250 198.659 233.849
Vendes a la resta de la Unió Europea 82.881 47.393 48.582
Vendes a la resta del món 67.041 55.094 51.799
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 252 i 253 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.900.729 2.235.206 2.360.214
Vendes a Espanya 1.311.827 1.524.594 1.499.840
Vendes a la resta de la Unió Europea 460.726 557.872 651.912
Vendes a la resta del món 128.175 152.740 208.462
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 255 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Tractament i revestiment de metalls Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 452.715 694.578 1.112.788
Vendes a Espanya 380.585 506.966 772.728
Vendes a la resta de la Unió Europea 65.823 167.725 293.915
Vendes a la resta del món 6.306 19.887 46.145
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Enginyeria mecànica general per compte d'altri Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 831.567 1.023.125 1.151.667
Vendes a Espanya 635.915 849.268 873.576
Vendes a la resta de la Unió Europea 160.637 134.073 208.002
Vendes a la resta del món 35.015 39.784 70.089
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 512.522 481.730 409.893
Vendes a Espanya 351.441 330.882 303.239
Vendes a la resta de la Unió Europea 99.288 92.375 70.790
Vendes a la resta del món 61.794 58.473 35.864
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes metàl·lics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.558.850 1.747.293 1.800.798
Vendes a Espanya 983.518 1.213.897 1.257.999
Vendes a la resta de la Unió Europea 436.034 396.604 400.169
Vendes a la resta del món 139.297 136.791 142.630
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 254 i 259 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 598.213 656.419 761.285
Vendes a Espanya 380.020 368.137 431.061
Vendes a la resta de la Unió Europea 141.157 207.755 232.396
Vendes a la resta del món 77.036 80.527 97.828
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 261 a 264 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 790.282 813.375 878.150
Vendes a Espanya 345.826 367.252 401.717
Vendes a la resta de la Unió Europea 168.378 223.602 219.236
Vendes a la resta del món 276.078 222.521 257.197
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 265 a 268 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.419.903 1.315.091 1.438.529
Vendes a Espanya 695.802 686.058 738.606
Vendes a la resta de la Unió Europea 340.951 289.406 358.511
Vendes a la resta del món 383.150 339.626 341.412
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 271 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 594.144 607.589 665.871
Vendes a Espanya 287.672 329.953 357.313
Vendes a la resta de la Unió Europea 221.419 190.926 206.536
Vendes a la resta del món 85.053 86.709 102.021
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.564.948 1.735.561 1.865.377
Vendes a Espanya 891.651 940.751 1.169.892
Vendes a la resta de la Unió Europea 389.813 446.032 419.998
Vendes a la resta del món 283.485 348.778 275.487
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 272,273 i 279 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de maquinària d'ús general Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 712.937 741.284 804.897
Vendes a Espanya 301.834 328.847 412.558
Vendes a la resta de la Unió Europea 181.421 197.237 197.134
Vendes a la resta del món 229.682 215.199 195.205
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 281 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.684.042 1.829.217 1.982.166
Vendes a Espanya 1.066.094 1.104.797 1.164.595
Vendes a la resta de la Unió Europea 354.047 446.850 529.169
Vendes a la resta del món 263.901 277.569 288.402
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 282 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació maquinària agrària i màquines eina Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 536.071 566.063 634.311
Vendes a Espanya 271.801 276.783 318.405
Vendes a la resta de la Unió Europea 136.669 149.349 153.776
Vendes a la resta del món 127.601 139.931 162.130
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 283 i 284 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.900.963 2.036.657 2.215.032
Vendes a Espanya 735.991 778.637 937.630
Vendes a la resta de la Unió Europea 377.717 422.103 454.363
Vendes a la resta del món 787.255 835.918 823.039
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 289 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 10.287.103 11.357.084 11.440.656
Vendes a Espanya 1.843.132 2.137.475 2.324.382
Vendes a la resta de la Unió Europea 7.360.492 7.872.188 7.462.215
Vendes a la resta del món 1.083.479 1.347.420 1.654.059
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 291 i 292 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de components per a vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 5.932.212 6.350.750 6.558.760
Vendes a Espanya 2.941.009 3.206.060 3.267.968
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.649.342 2.748.060 2.857.981
Vendes a la resta del món 341.861 396.630 432.811
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 293 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 516.881 603.262 612.303
Vendes a Espanya 216.307 280.147 220.607
Vendes a la resta de la Unió Europea 219.152 239.046 255.237
Vendes a la resta del món 81.422 84.069 136.459
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de mobles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 750.488 745.815 852.455
Vendes a Espanya 570.183 526.302 648.088
Vendes a la resta de la Unió Europea 102.222 111.510 116.344
Vendes a la resta del món 78.083 108.004 88.023
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 31 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 362.580 359.359 384.967
Vendes a Espanya 214.235 229.784 235.670
Vendes a la resta de la Unió Europea 84.023 69.859 79.574
Vendes a la resta del món 64.322 59.716 69.723
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 321 a 324 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 592.676 535.617 600.610
Vendes a Espanya 322.004 310.793 344.443
Vendes a la resta de la Unió Europea 157.999 115.672 135.430
Vendes a la resta del món 112.673 109.152 120.737
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 325 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres indústries manufactureres diverses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 332.288 370.342 303.926
Vendes a Espanya 245.274 250.623 239.578
Vendes a la resta de la Unió Europea 68.517 97.845 44.348
Vendes a la resta del món 18.498 21.874 20.001
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 329 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.729.844 1.786.258 1.939.997
Vendes a Espanya 1.389.524 1.451.765 1.651.719
Vendes a la resta de la Unió Europea 157.047 141.905 127.533
Vendes a la resta del món 183.273 192.587 160.745
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 331 i 332 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 13.095.883 14.121.146 15.196.464
Vendes a Espanya 12.522.007 13.438.243 14.363.751
Vendes a la resta de la Unió Europea 505.382 610.556 783.511
Vendes a la resta del món 68.493 72.346 49.202
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 351 a 353 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Captació, potabilització i distribució d'aigua Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.300.995 1.347.412 1.341.248
Vendes a Espanya 1.231.420 1.237.825 1.250.771
Vendes a la resta de la Unió Europea 10.807 27.311 25.948
Vendes a la resta del món 58.767 82.276 64.529
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Sanejament, gestió de residus i descontaminació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.729.335 2.698.435 2.634.630
Vendes a Espanya 2.579.134 2.523.242 2.465.109
Vendes a la resta de la Unió Europea 85.650 97.496 98.965
Vendes a la resta del món 64.551 77.697 70.556
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 37 a 39 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Selecció de taula