Saltar al contingut principal

Persones ocupades i hores treballades. Per branques

Índex de taules: Persones ocupades i hores treballades. Per branques

Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 3.432 3.484 3.478
Persones assalariades 3.399 3.434 3.456
Persones no assalariades 33 50 22
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.277 3.319 3.343
Hores treballades pel personal assalariat 5.543 5.649 5.724
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Indústries càrnies Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 35.400 36.658 32.542
Persones assalariades 35.016 36.349 32.388
Persones no assalariades 384 309 155
Personal assalariat equivalent a jornada completa 34.042 35.483 31.491
Hores treballades pel personal assalariat 60.588 62.927 55.730
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 101 de la CCAE-2009.
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 6.480 6.489 6.787
Persones assalariades 6.321 6.318 6.667
Persones no assalariades 159 171 120
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.142 6.160 6.498
Hores treballades pel personal assalariat 10.921 10.924 11.500
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 102 a 104 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes lactis Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 3.391 3.624 3.612
Persones assalariades 3.288 3.509 3.517
Persones no assalariades 103 114 95
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.180 3.409 3.394
Hores treballades pel personal assalariat 5.655 6.046 6.010
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 105 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 13.611 16.156 16.127
Persones assalariades 13.089 15.417 15.663
Persones no assalariades 523 740 464
Personal assalariat equivalent a jornada completa 12.153 14.378 14.553
Hores treballades pel personal assalariat 21.610 25.501 25.755
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 107 de la CCAE-2009.
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 7.387 7.473 7.503
Persones assalariades 7.330 7.405 7.435
Persones no assalariades 57 68 68
Personal assalariat equivalent a jornada completa 7.140 7.224 7.260
Hores treballades pel personal assalariat 12.697 12.811 12.848
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1081 a 1083 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altres productes alimentaris Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 8.752 9.209 9.693
Persones assalariades 8.489 8.829 9.377
Persones no assalariades 262 380 317
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.053 8.432 8.969
Hores treballades pel personal assalariat 14.317 14.955 15.872
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 106 i les classes 1084 a 1086 i 1089 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes per a l'alimentació animal Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 3.416 3.742 4.008
Persones assalariades 3.386 3.691 3.960
Persones no assalariades 30 51 48
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.254 3.544 3.823
Hores treballades pel personal assalariat 5.786 6.285 6.765
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 109 de la CCAE-2009.
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 6.975 7.104 7.427
Persones assalariades 6.493 6.808 7.037
Persones no assalariades 482 296 390
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.118 6.411 6.621
Hores treballades pel personal assalariat 10.964 11.417 11.878
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1101 a 1106 de la CCAE-2009.
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 2.619 2.835 2.881
Persones assalariades 2.580 2.815 2.854
Persones no assalariades 39 21 28
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.537 2.764 2.813
Hores treballades pel personal assalariat 4.541 4.920 5.042
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 1107 i la divisió 12 de la CCAE-2009.
Preparació i filatura de fibres tèxtils Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 2.549 2.800 2.729
Persones assalariades 2.506 2.734 2.673
Persones no assalariades 43 66 56
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.461 2.670 2.614
Hores treballades pel personal assalariat 4.415 4.801 4.678
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 131 de la CCAE-2009.
Fabricació de teixits tèxtils Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 2.339 2.353 2.381
Persones assalariades 2.281 2.305 2.329
Persones no assalariades 59 48 52
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.197 2.232 2.262
Hores treballades pel personal assalariat 3.942 4.014 4.047
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 132 de la CCAE-2009.
Acabament de tèxtils Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 3.519 3.641 3.816
Persones assalariades 3.416 3.509 3.650
Persones no assalariades 103 133 166
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.294 3.387 3.555
Hores treballades pel personal assalariat 5.909 6.092 6.361
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 133 de la CCAE-2009.
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 4.641 4.514 4.490
Persones assalariades 4.140 4.044 3.937
Persones no assalariades 501 470 553
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.931 3.803 3.799
Hores treballades pel personal assalariat 7.053 6.840 6.800
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1391 i 1392 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 4.090 4.383 4.574
Persones assalariades 3.999 4.250 4.454
Persones no assalariades 91 133 120
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.885 4.134 4.343
Hores treballades pel personal assalariat 6.970 7.433 7.770
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1393 a 1396 i 1399 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Confecció de peces de vestir Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 11.237 11.062 10.821
Persones assalariades 9.712 9.305 9.199
Persones no assalariades 1.525 1.757 1.622
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.899 8.525 8.415
Hores treballades pel personal assalariat 16.071 15.265 15.053
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 141 a 143 de la CCAE-2009.
Indústria del cuir i del calçat Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 3.174 3.375 3.444
Persones assalariades 3.028 3.239 3.308
Persones no assalariades 146 136 136
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.998 3.212 3.287
Hores treballades pel personal assalariat 5.499 5.880 6.023
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 15 de la CCAE-2009.
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 3.886 3.791 3.634
Persones assalariades 3.004 3.037 3.076
Persones no assalariades 882 754 559
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.841 2.886 2.954
Hores treballades pel personal assalariat 5.048 5.071 5.194
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1621 a 1623 de la CCAE-2009.
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 4.218 4.060 4.105
Persones assalariades 3.786 3.594 3.752
Persones no assalariades 432 466 353
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.573 3.453 3.586
Hores treballades pel personal assalariat 6.352 6.065 6.305
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grup 161 i les classes 1624 i 1629 de la CCAE-2009.
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 3.010 2.969 2.992
Persones assalariades 2.995 2.953 2.984
Persones no assalariades 15 16 9
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.893 2.852 2.879
Hores treballades pel personal assalariat 5.096 5.010 5.065
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 171 de la CCAE-2009.
Fabricació d'articles de paper i de cartó Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 10.351 10.653 10.696
Persones assalariades 10.149 10.485 10.583
Persones no assalariades 201 167 113
Personal assalariat equivalent a jornada completa 9.868 10.201 10.321
Hores treballades pel personal assalariat 17.382 17.921 18.156
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 172 de la CCAE-2009.
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 15.117 16.569 15.850
Persones assalariades 13.507 14.986 14.152
Persones no assalariades 1.609 1.583 1.698
Personal assalariat equivalent a jornada completa 12.784 14.412 13.392
Hores treballades pel personal assalariat 22.844 25.810 23.569
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 18 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 13.013 13.335 14.180
Persones assalariades 12.957 13.278 14.128
Persones no assalariades 56 57 52
Personal assalariat equivalent a jornada completa 12.625 12.909 13.776
Hores treballades pel personal assalariat 22.178 22.456 23.794
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 4.335 4.525 4.461
Persones assalariades 4.328 4.507 4.438
Persones no assalariades 7 17 23
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.257 4.426 4.384
Hores treballades pel personal assalariat 7.477 7.698 7.573
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 203 de la CCAE-2009.
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 12.140 12.467 13.014
Persones assalariades 12.079 12.364 12.914
Persones no assalariades 61 104 101
Personal assalariat equivalent a jornada completa 11.638 11.938 12.643
Hores treballades pel personal assalariat 20.445 20.766 21.838
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 204 de la CCAE-2009.
Fabricació altres productes químics i fibres artificials Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 5.540 6.132 6.169
Persones assalariades 5.504 6.087 6.118
Persones no assalariades 36 45 51
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.323 5.898 5.943
Hores treballades pel personal assalariat 9.355 10.259 10.266
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 205 i 206 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes farmacèutics de base Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 5.113 5.350 5.596
Persones assalariades 5.089 5.343 5.592
Persones no assalariades 24 7 4
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.009 5.242 5.485
Hores treballades pel personal assalariat 8.608 9.091 9.503
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 211 de la CCAE-2009.
Fabricació de preparats farmacèutics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 16.618 17.111 17.991
Persones assalariades 16.592 17.099 17.981
Persones no assalariades 26 13 10
Personal assalariat equivalent a jornada completa 16.306 16.791 17.635
Hores treballades pel personal assalariat 28.027 29.120 30.556
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 212 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de cautxú Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 2.142 2.215 2.240
Persones assalariades 2.104 2.174 2.191
Persones no assalariades 38 41 49
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.048 2.123 2.148
Hores treballades pel personal assalariat 3.539 3.685 3.653
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 221 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de matèries plàstiques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 20.141 21.532 21.543
Persones assalariades 19.764 21.031 21.244
Persones no assalariades 377 501 300
Personal assalariat equivalent a jornada completa 19.186 20.637 20.808
Hores treballades pel personal assalariat 33.136 35.827 35.395
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 222 de la CCAE-2009.
Fabricació de vidre i productes de vidre Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 3.216 3.305 3.396
Persones assalariades 3.133 3.234 3.322
Persones no assalariades 83 71 74
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.038 3.143 3.225
Hores treballades pel personal assalariat 5.330 5.468 5.596
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 231 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes ceràmics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 1.979 2.058 2.051
Persones assalariades 1.883 1.980 1.965
Persones no assalariades 96 78 86
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.813 1.900 1.894
Hores treballades pel personal assalariat 3.181 3.305 3.286
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 232 a 234 de la CCAE-2009.
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 3.564 3.957 4.084
Persones assalariades 3.496 3.867 4.004
Persones no assalariades 68 90 81
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.405 3.753 3.873
Hores treballades pel personal assalariat 5.973 6.530 6.719
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 235 i 236 de la CCAE-2009.
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 1.885 1.934 2.004
Persones assalariades 1.702 1.754 1.890
Persones no assalariades 184 180 114
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.597 1.639 1.775
Hores treballades pel personal assalariat 2.800 2.851 3.080
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 237 i 239 de la CCAE-2009.
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 2.869 2.867 3.108
Persones assalariades 2.833 2.841 3.073
Persones no assalariades 36 27 34
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.731 2.740 2.958
Hores treballades pel personal assalariat 4.624 4.634 4.988
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 241 a 243 de la CCAE-2009.
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 3.589 3.752 3.666
Persones assalariades 3.559 3.713 3.624
Persones no assalariades 30 40 42
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.460 3.607 3.519
Hores treballades pel personal assalariat 5.859 6.102 5.933
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 244 i 245 de la CCAE-2009.
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 6.081 6.589 5.545
Persones assalariades 5.880 6.296 5.359
Persones no assalariades 201 293 186
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.663 6.054 5.126
Hores treballades pel personal assalariat 9.970 10.621 8.931
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2511 de la CCAE-2009.
Fabricació de tancaments metàl·lics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 9.661 10.066 9.933
Persones assalariades 8.184 8.932 8.442
Persones no assalariades 1.477 1.135 1.491
Personal assalariat equivalent a jornada completa 7.626 8.412 8.052
Hores treballades pel personal assalariat 13.406 14.758 14.028
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2512 de la CCAE-2009.
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 2.094 2.295 2.422
Persones assalariades 1.982 2.203 2.353
Persones no assalariades 112 92 69
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.927 2.149 2.300
Hores treballades pel personal assalariat 3.393 3.770 4.007
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 252 i 253 de la CCAE-2009.
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 7.829 8.394 8.126
Persones assalariades 7.708 8.254 7.982
Persones no assalariades 121 140 144
Personal assalariat equivalent a jornada completa 7.495 8.012 7.768
Hores treballades pel personal assalariat 13.179 14.038 13.519
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 255 de la CCAE-2009.
Tractament i revestiment de metalls Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 5.627 5.504 5.472
Persones assalariades 5.425 5.282 5.304
Persones no assalariades 202 222 168
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.295 5.183 5.177
Hores treballades pel personal assalariat 9.234 8.998 8.913
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2561 de la CCAE-2009.
Enginyeria mecànica general per compte d'altri Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 9.330 9.666 9.114
Persones assalariades 8.621 9.138 8.518
Persones no assalariades 709 528 597
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.250 8.772 8.189
Hores treballades pel personal assalariat 14.526 15.393 14.267
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2562 de la CCAE-2009.
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 4.113 3.725 3.538
Persones assalariades 3.694 3.362 3.265
Persones no assalariades 419 363 273
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.545 3.204 3.075
Hores treballades pel personal assalariat 6.241 5.620 5.357
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altres productes metàl·lics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 8.232 8.238 8.835
Persones assalariades 7.775 7.831 8.430
Persones no assalariades 457 407 405
Personal assalariat equivalent a jornada completa 7.419 7.475 8.091
Hores treballades pel personal assalariat 13.014 13.114 14.094
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 254 i 259 de la CCAE-2009.
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 4.152 4.597 5.835
Persones assalariades 3.969 4.376 5.648
Persones no assalariades 183 221 187
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.790 4.195 5.459
Hores treballades pel personal assalariat 6.632 7.385 9.574
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 261 a 264 de la CCAE-2009.
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 4.514 4.646 4.612
Persones assalariades 4.409 4.535 4.482
Persones no assalariades 104 111 131
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.237 4.369 4.329
Hores treballades pel personal assalariat 7.413 7.691 7.591
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 265 a 268 de la CCAE-2009.
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 5.746 5.986 5.699
Persones assalariades 5.664 5.918 5.603
Persones no assalariades 82 68 96
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.523 5.792 5.479
Hores treballades pel personal assalariat 9.618 9.965 9.406
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 271 de la CCAE-2009.
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 2.489 2.625 2.577
Persones assalariades 2.387 2.562 2.483
Persones no assalariades 102 63 94
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.297 2.480 2.404
Hores treballades pel personal assalariat 3.988 4.260 4.126
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 5.456 5.779 5.953
Persones assalariades 5.427 5.731 5.884
Persones no assalariades 29 48 70
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.354 5.624 5.773
Hores treballades pel personal assalariat 9.323 9.659 9.911
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 272,273 i 279 de la CCAE-2009.
Fabricació de maquinària d'ús general Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 3.508 3.666 3.723
Persones assalariades 3.455 3.612 3.687
Persones no assalariades 52 54 36
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.346 3.501 3.591
Hores treballades pel personal assalariat 5.880 6.156 6.321
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 281 de la CCAE-2009.
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 8.724 9.441 10.374
Persones assalariades 8.475 9.217 10.244
Persones no assalariades 249 224 131
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.244 8.951 9.984
Hores treballades pel personal assalariat 14.484 15.737 17.554
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 282 de la CCAE-2009.
Fabricació maquinària agrària i màquines eina Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 3.314 3.411 3.526
Persones assalariades 3.215 3.337 3.455
Persones no assalariades 99 74 71
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.110 3.243 3.369
Hores treballades pel personal assalariat 5.465 5.703 5.924
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 283 i 284 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 10.265 10.608 11.174
Persones assalariades 10.008 10.431 11.053
Persones no assalariades 258 177 122
Personal assalariat equivalent a jornada completa 9.678 10.139 10.732
Hores treballades pel personal assalariat 17.006 17.827 18.873
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 289 de la CCAE-2009.
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 17.488 17.992 18.145
Persones assalariades 17.438 17.939 18.081
Persones no assalariades 50 53 64
Personal assalariat equivalent a jornada completa 17.250 17.786 17.907
Hores treballades pel personal assalariat 29.237 29.925 29.804
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 291 i 292 de la CCAE-2009.
Fabricació de components per a vehicles de motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 21.558 21.082 20.700
Persones assalariades 21.471 20.998 20.641
Persones no assalariades 87 84 58
Personal assalariat equivalent a jornada completa 20.979 20.685 20.240
Hores treballades pel personal assalariat 35.724 34.842 33.726
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 293 de la CCAE-2009.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 2.889 2.961 2.840
Persones assalariades 2.791 2.892 2.798
Persones no assalariades 98 69 42
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.720 2.819 2.732
Hores treballades pel personal assalariat 4.463 4.633 4.490
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Fabricació de mobles Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 7.213 7.879 7.391
Persones assalariades 6.256 6.773 6.202
Persones no assalariades 957 1.106 1.190
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.977 6.440 5.894
Hores treballades pel personal assalariat 10.518 11.335 10.414
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 31 de la CCAE-2009.
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 2.545 2.445 2.483
Persones assalariades 1.990 1.953 1.831
Persones no assalariades 555 492 652
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.842 1.831 1.723
Hores treballades pel personal assalariat 3.280 3.243 3.039
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 321 a 324 de la CCAE-2009.
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 4.936 5.217 5.202
Persones assalariades 4.293 4.614 4.543
Persones no assalariades 643 603 660
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.077 4.349 4.296
Hores treballades pel personal assalariat 7.260 7.702 7.588
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 325 de la CCAE-2009.
Altres indústries manufactureres diverses Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 3.083 2.588 3.036
Persones assalariades 2.855 2.338 2.706
Persones no assalariades 228 250 330
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.760 2.245 2.605
Hores treballades pel personal assalariat 4.916 3.977 4.595
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 329 de la CCAE-2009.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 14.937 17.272 18.998
Persones assalariades 13.190 15.165 16.685
Persones no assalariades 1.747 2.107 2.313
Personal assalariat equivalent a jornada completa 12.684 14.548 16.080
Hores treballades pel personal assalariat 22.871 26.128 28.708
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 331 i 332 de la CCAE-2009.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 5.309 5.636 6.518
Persones assalariades 4.932 5.114 5.794
Persones no assalariades 377 523 724
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.796 4.933 5.593
Hores treballades pel personal assalariat 7.988 8.261 9.433
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 351 a 353 de la CCAE-2009.
Captació, potabilització i distribució d'aigua Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 5.865 5.740 6.164
Persones assalariades 5.756 5.626 6.066
Persones no assalariades 109 114 99
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.405 5.314 5.804
Hores treballades pel personal assalariat 9.228 8.979 9.756
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
Sanejament, gestió de residus i descontaminació Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 26.467 26.376 27.591
Persones assalariades 26.210 26.134 27.344
Persones no assalariades 256 242 247
Personal assalariat equivalent a jornada completa 24.331 24.363 25.349
Hores treballades pel personal assalariat 40.803 40.746 42.151
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 37 a 39 de la CCAE-2009.

Selecció de taula