Saltar al contingut principal

Índex de taules: Persones ocupades i hores treballades. Per branques

Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.323 3.656 3.432
Persones assalariades 3.279 3.553 3.399
Persones no assalariades 45 102 33
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.111 3.418 3.277
Hores treballades pel personal assalariat 5.465 5.792 5.543
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries càrnies Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 31.354 33.816 35.400
Persones assalariades 30.970 33.471 35.016
Persones no assalariades 384 346 384
Personal assalariat equivalent a jornada completa 30.502 32.613 34.042
Hores treballades pel personal assalariat 55.688 57.776 60.588
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 101 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 5.927 6.501 6.480
Persones assalariades 5.775 6.347 6.321
Persones no assalariades 152 153 159
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.572 6.166 6.142
Hores treballades pel personal assalariat 10.094 10.923 10.921
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 102 a 104 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes lactis Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.384 3.434 3.391
Persones assalariades 3.245 3.358 3.288
Persones no assalariades 139 76 103
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.170 3.233 3.180
Hores treballades pel personal assalariat 5.743 5.728 5.655
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 105 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 11.645 12.500 13.611
Persones assalariades 10.975 12.152 13.089
Persones no assalariades 670 348 523
Personal assalariat equivalent a jornada completa 10.644 11.432 12.153
Hores treballades pel personal assalariat 19.341 20.253 21.610
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 107 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 6.663 7.357 7.387
Persones assalariades 6.615 7.287 7.330
Persones no assalariades 48 70 57
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.321 7.111 7.140
Hores treballades pel personal assalariat 11.424 12.596 12.697
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1081 a 1083 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes alimentaris Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 8.624 8.361 8.752
Persones assalariades 8.460 8.110 8.489
Persones no assalariades 164 251 262
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.192 7.606 8.053
Hores treballades pel personal assalariat 14.776 13.473 14.317
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 106 i les classes 1084 a 1086 i 1089 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes per a l'alimentació animal Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.004 3.371 3.416
Persones assalariades 2.972 3.347 3.386
Persones no assalariades 32 24 30
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.930 3.223 3.254
Hores treballades pel personal assalariat 5.293 5.710 5.786
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 109 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 6.590 6.987 6.975
Persones assalariades 6.218 6.541 6.493
Persones no assalariades 372 446 482
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.976 6.095 6.118
Hores treballades pel personal assalariat 10.951 10.877 10.964
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1101 a 1106 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.612 2.356 2.619
Persones assalariades 2.581 2.340 2.580
Persones no assalariades 31 16 39
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.544 2.296 2.537
Hores treballades pel personal assalariat 4.588 4.101 4.541
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 1107 i la divisió 12 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Preparació i filatura de fibres tèxtils Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.476 2.741 2.549
Persones assalariades 2.440 2.681 2.506
Persones no assalariades 35 60 43
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.398 2.620 2.461
Hores treballades pel personal assalariat 4.340 4.709 4.415
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 131 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de teixits tèxtils Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.361 2.310 2.339
Persones assalariades 2.271 2.231 2.281
Persones no assalariades 89 79 59
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.198 2.160 2.197
Hores treballades pel personal assalariat 4.003 3.883 3.942
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 132 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Acabament de tèxtils Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.875 3.346 3.519
Persones assalariades 2.748 3.188 3.416
Persones no assalariades 127 158 103
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.693 3.061 3.294
Hores treballades pel personal assalariat 4.912 5.503 5.909
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 133 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.245 4.416 4.641
Persones assalariades 3.809 3.936 4.140
Persones no assalariades 435 481 501
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.669 3.724 3.931
Hores treballades pel personal assalariat 6.712 6.694 7.053
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1391 i 1392 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.676 3.873 4.090
Persones assalariades 3.526 3.744 3.999
Persones no assalariades 150 129 91
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.453 3.649 3.885
Hores treballades pel personal assalariat 6.255 6.560 6.970
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1393 a 1396 i 1399 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Confecció de peces de vestir Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 11.251 11.411 11.237
Persones assalariades 9.736 9.739 9.712
Persones no assalariades 1.515 1.672 1.525
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.986 8.839 8.899
Hores treballades pel personal assalariat 16.419 15.919 16.071
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 141 a 143 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria del cuir i del calçat Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.857 2.926 3.174
Persones assalariades 2.702 2.800 3.028
Persones no assalariades 156 126 146
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.536 2.767 2.998
Hores treballades pel personal assalariat 4.614 5.029 5.499
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 15 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.623 3.563 3.886
Persones assalariades 2.737 2.795 3.004
Persones no assalariades 886 769 882
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.638 2.598 2.841
Hores treballades pel personal assalariat 4.721 4.670 5.048
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1621 a 1623 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.318 3.739 4.218
Persones assalariades 2.953 3.370 3.786
Persones no assalariades 364 369 432
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.852 3.226 3.573
Hores treballades pel personal assalariat 5.058 5.799 6.352
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grup 161 i les classes 1624 i 1629 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.144 3.117 3.010
Persones assalariades 3.135 3.106 2.995
Persones no assalariades 9 11 15
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.001 3.004 2.893
Hores treballades pel personal assalariat 5.292 5.274 5.096
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 171 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de paper i de cartó Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 9.806 10.081 10.351
Persones assalariades 9.614 9.883 10.149
Persones no assalariades 192 199 201
Personal assalariat equivalent a jornada completa 9.419 9.568 9.868
Hores treballades pel personal assalariat 16.832 16.798 17.382
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 172 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 15.839 15.657 15.117
Persones assalariades 13.898 13.906 13.507
Persones no assalariades 1.942 1.751 1.609
Personal assalariat equivalent a jornada completa 13.567 13.333 12.784
Hores treballades pel personal assalariat 24.297 23.968 22.844
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 18 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 12.005 13.191 13.013
Persones assalariades 11.936 13.138 12.957
Persones no assalariades 69 53 56
Personal assalariat equivalent a jornada completa 11.535 12.792 12.625
Hores treballades pel personal assalariat 20.358 22.418 22.178
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.850 4.093 4.335
Persones assalariades 3.827 4.069 4.328
Persones no assalariades 23 24 7
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.710 3.975 4.257
Hores treballades pel personal assalariat 6.526 6.967 7.477
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 203 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 12.008 12.180 12.140
Persones assalariades 11.862 12.102 12.079
Persones no assalariades 145 78 61
Personal assalariat equivalent a jornada completa 11.299 11.669 11.638
Hores treballades pel personal assalariat 20.022 20.450 20.445
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 204 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres productes químics i fibres artificials Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 5.836 5.597 5.540
Persones assalariades 5.784 5.529 5.504
Persones no assalariades 52 68 36
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.650 5.341 5.323
Hores treballades pel personal assalariat 10.065 9.365 9.355
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 205 i 206 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes farmacèutics de base Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.535 5.000 5.113
Persones assalariades 4.532 4.997 5.089
Persones no assalariades 3 3 24
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.490 4.925 5.009
Hores treballades pel personal assalariat 7.926 8.537 8.608
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 211 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de preparats farmacèutics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 16.150 16.784 16.618
Persones assalariades 16.136 16.770 16.592
Persones no assalariades 14 14 26
Personal assalariat equivalent a jornada completa 15.833 16.486 16.306
Hores treballades pel personal assalariat 28.663 28.577 28.027
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 212 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de cautxú Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.060 2.127 2.142
Persones assalariades 2.026 2.084 2.104
Persones no assalariades 34 43 38
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.952 1.989 2.048
Hores treballades pel personal assalariat 3.471 3.441 3.539
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 221 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de matèries plàstiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 19.797 19.854 20.141
Persones assalariades 19.384 19.453 19.764
Persones no assalariades 413 402 377
Personal assalariat equivalent a jornada completa 18.982 18.937 19.186
Hores treballades pel personal assalariat 33.729 32.733 33.136
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 222 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vidre i productes de vidre Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.161 3.316 3.216
Persones assalariades 3.050 3.236 3.133
Persones no assalariades 111 80 83
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.924 3.122 3.038
Hores treballades pel personal assalariat 5.167 5.460 5.330
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 231 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes ceràmics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 1.878 2.024 1.979
Persones assalariades 1.747 1.921 1.883
Persones no assalariades 131 103 96
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.653 1.857 1.813
Hores treballades pel personal assalariat 2.928 3.317 3.181
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 232 a 234 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.272 3.338 3.564
Persones assalariades 3.222 3.280 3.496
Persones no assalariades 51 57 68
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.140 3.183 3.405
Hores treballades pel personal assalariat 5.564 5.568 5.973
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 235 i 236 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 1.721 2.076 1.885
Persones assalariades 1.418 1.970 1.702
Persones no assalariades 304 106 184
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.351 1.807 1.597
Hores treballades pel personal assalariat 2.417 3.160 2.800
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 237 i 239 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.673 2.703 2.869
Persones assalariades 2.636 2.680 2.833
Persones no assalariades 37 23 36
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.587 2.586 2.731
Hores treballades pel personal assalariat 4.558 4.366 4.624
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 241 a 243 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.369 3.523 3.589
Persones assalariades 3.316 3.435 3.559
Persones no assalariades 53 88 30
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.167 3.327 3.460
Hores treballades pel personal assalariat 5.616 5.618 5.859
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 244 i 245 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.479 5.298 6.081
Persones assalariades 4.304 4.961 5.880
Persones no assalariades 175 338 201
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.174 4.763 5.663
Hores treballades pel personal assalariat 7.390 8.411 9.970
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2511 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de tancaments metàl·lics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 8.778 8.547 9.661
Persones assalariades 7.308 7.163 8.184
Persones no assalariades 1.470 1.385 1.477
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.995 6.717 7.626
Hores treballades pel personal assalariat 12.668 11.861 13.406
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2512 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 1.976 2.169 2.094
Persones assalariades 1.871 2.074 1.982
Persones no assalariades 105 95 112
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.778 2.015 1.927
Hores treballades pel personal assalariat 3.141 3.559 3.393
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 252 i 253 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 6.614 7.562 7.829
Persones assalariades 6.462 7.475 7.708
Persones no assalariades 152 87 121
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.297 7.211 7.495
Hores treballades pel personal assalariat 11.431 12.717 13.179
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 255 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Tractament i revestiment de metalls Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.934 5.184 5.627
Persones assalariades 3.735 5.032 5.425
Persones no assalariades 199 152 202
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.665 4.840 5.295
Hores treballades pel personal assalariat 6.514 8.464 9.234
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Enginyeria mecànica general per compte d'altri Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 8.839 8.355 9.330
Persones assalariades 8.088 7.709 8.621
Persones no assalariades 751 646 709
Personal assalariat equivalent a jornada completa 7.850 7.290 8.250
Hores treballades pel personal assalariat 13.839 12.874 14.526
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.944 4.138 4.113
Persones assalariades 3.569 3.727 3.694
Persones no assalariades 375 410 419
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.442 3.537 3.545
Hores treballades pel personal assalariat 6.118 6.274 6.241
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes metàl·lics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 8.634 7.843 8.232
Persones assalariades 8.291 7.462 7.775
Persones no assalariades 342 381 457
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.138 7.190 7.419
Hores treballades pel personal assalariat 14.402 12.698 13.014
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 254 i 259 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.561 4.045 4.152
Persones assalariades 3.308 3.841 3.969
Persones no assalariades 253 203 183
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.208 3.645 3.790
Hores treballades pel personal assalariat 5.717 6.376 6.632
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 261 a 264 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.394 4.486 4.514
Persones assalariades 4.247 4.350 4.409
Persones no assalariades 147 136 104
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.146 4.201 4.237
Hores treballades pel personal assalariat 7.295 7.349 7.413
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 265 a 268 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 6.030 6.136 5.746
Persones assalariades 5.970 6.094 5.664
Persones no assalariades 60 42 82
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.889 5.953 5.523
Hores treballades pel personal assalariat 10.304 10.351 9.618
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 271 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.133 2.344 2.489
Persones assalariades 2.060 2.288 2.387
Persones no assalariades 73 56 102
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.028 2.197 2.297
Hores treballades pel personal assalariat 3.557 3.820 3.988
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.992 4.931 5.456
Persones assalariades 4.970 4.903 5.427
Persones no assalariades 22 28 29
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.860 4.818 5.354
Hores treballades pel personal assalariat 8.498 8.377 9.323
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 272,273 i 279 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de maquinària d'ús general Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.007 3.733 3.508
Persones assalariades 3.968 3.709 3.455
Persones no assalariades 40 24 52
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.811 3.599 3.346
Hores treballades pel personal assalariat 6.687 6.367 5.880
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 281 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 8.565 8.523 8.724
Persones assalariades 8.337 8.305 8.475
Persones no assalariades 228 218 249
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.241 8.045 8.244
Hores treballades pel personal assalariat 14.599 14.220 14.484
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 282 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació maquinària agrària i màquines eina Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.877 3.399 3.314
Persones assalariades 2.779 3.299 3.215
Persones no assalariades 99 99 99
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.752 3.164 3.110
Hores treballades pel personal assalariat 4.808 5.598 5.465
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 283 i 284 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 8.879 9.584 10.265
Persones assalariades 8.733 9.397 10.008
Persones no assalariades 146 187 258
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.600 9.094 9.678
Hores treballades pel personal assalariat 15.231 16.088 17.006
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 289 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 17.158 17.351 17.488
Persones assalariades 17.108 17.282 17.438
Persones no assalariades 50 69 50
Personal assalariat equivalent a jornada completa 16.439 17.118 17.250
Hores treballades pel personal assalariat 28.552 28.940 29.237
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 291 i 292 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de components per a vehicles de motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 20.386 20.477 21.558
Persones assalariades 20.327 20.395 21.471
Persones no assalariades 58 82 87
Personal assalariat equivalent a jornada completa 19.733 20.019 20.979
Hores treballades pel personal assalariat 34.590 33.897 35.724
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 293 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.808 3.060 2.889
Persones assalariades 2.736 2.951 2.791
Persones no assalariades 72 109 98
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.694 2.884 2.720
Hores treballades pel personal assalariat 4.718 4.758 4.463
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de mobles Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 7.783 7.555 7.213
Persones assalariades 6.560 6.392 6.256
Persones no assalariades 1.223 1.163 957
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.253 6.090 5.977
Hores treballades pel personal assalariat 11.090 10.755 10.518
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 31 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.604 2.719 2.545
Persones assalariades 2.156 2.182 1.990
Persones no assalariades 448 538 555
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.026 2.024 1.842
Hores treballades pel personal assalariat 3.648 3.567 3.280
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 321 a 324 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.855 5.090 4.936
Persones assalariades 4.152 4.395 4.293
Persones no assalariades 703 695 643
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.021 4.135 4.077
Hores treballades pel personal assalariat 7.152 7.285 7.260
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 325 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres indústries manufactureres diverses Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.169 3.254 3.083
Persones assalariades 2.906 2.923 2.855
Persones no assalariades 263 330 228
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.828 2.834 2.760
Hores treballades pel personal assalariat 5.010 4.992 4.916
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 329 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 14.694 15.233 14.937
Persones assalariades 12.963 13.267 13.190
Persones no assalariades 1.730 1.966 1.747
Personal assalariat equivalent a jornada completa 12.309 12.688 12.684
Hores treballades pel personal assalariat 22.201 22.616 22.871
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 331 i 332 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 5.798 5.736 5.309
Persones assalariades 5.459 5.432 4.932
Persones no assalariades 338 305 377
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.338 5.246 4.796
Hores treballades pel personal assalariat 9.180 8.837 7.988
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 351 a 353 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Captació, potabilització i distribució d'aigua Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 5.383 6.002 5.865
Persones assalariades 5.322 5.775 5.756
Persones no assalariades 61 227 109
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.231 5.358 5.405
Hores treballades pel personal assalariat 9.104 9.097 9.228
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Sanejament, gestió de residus i descontaminació Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 25.307 26.043 26.467
Persones assalariades 25.048 25.763 26.210
Persones no assalariades 259 280 256
Personal assalariat equivalent a jornada completa 24.053 24.001 24.331
Hores treballades pel personal assalariat 42.458 40.498 40.803
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 37 a 39 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Selecció de taula