Skip to main content

Índex de taules: Macromagnituds. Per branques

Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.318.988 5.508.548 6.496.589
Variació existències productes acabats i en curs 42.641 17.182 15.982
Treballs realitzats per a l'actiu 12.840 24.184 19.164
Ingressos accessoris i altres de gestió 150.409 160.362 175.836
Consum de mercaderies 577.998 774.368 991.806
Valor de la producció 3.946.880 4.935.908 5.715.764
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.751.042 3.680.804 4.415.301
Treballs realitzats per altres empreses 11.957 14.660 27.210
Despeses en serveis exteriors 511.670 550.498 611.842
Valor afegit brut a preus de mercat 672.210 689.946 661.411
Impostos sobre la producció i els productes 28.475 28.799 27.052
Subvencions a l'explotació 14.991 11.844 14.971
Valor afegit brut a cost de factors 658.727 672.992 649.330
Despeses de personal 216.954 190.651 196.589
Excedent brut d'explotació 441.773 482.341 452.740
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries càrnies Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 8.452.239 9.243.333 9.526.702
Variació existències productes acabats i en curs 37.954 32.169 43.785
Treballs realitzats per a l'actiu 3.715 3.055 9.894
Ingressos accessoris i altres de gestió 20.987 24.107 36.130
Consum de mercaderies 521.275 725.538 825.836
Valor de la producció 7.993.621 8.577.127 8.790.675
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.324.099 5.715.565 5.716.162
Treballs realitzats per altres empreses 365.725 416.278 482.426
Despeses en serveis exteriors 921.706 1.018.982 966.713
Valor afegit brut a preus de mercat 1.382.091 1.426.302 1.625.373
Impostos sobre la producció i els productes 28.369 23.070 28.972
Subvencions a l'explotació 11.181 6.206 7.020
Valor afegit brut a cost de factors 1.364.903 1.409.439 1.603.421
Despeses de personal 906.186 937.553 1.106.164
Excedent brut d'explotació 458.717 471.886 497.257
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 101 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.507.017 3.550.532 3.576.146
Variació existències productes acabats i en curs 5.568 14.642 2.664
Treballs realitzats per a l'actiu 1.345 2.339 1.448
Ingressos accessoris i altres de gestió 26.477 28.617 39.080
Consum de mercaderies 715.390 724.415 847.737
Valor de la producció 2.825.018 2.871.715 2.771.601
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.077.068 2.125.934 1.976.609
Treballs realitzats per altres empreses 41.519 41.116 34.964
Despeses en serveis exteriors 332.230 332.088 359.249
Valor afegit brut a preus de mercat 374.201 372.577 400.779
Impostos sobre la producció i els productes 6.500 6.696 6.305
Subvencions a l'explotació 9.738 8.834 7.888
Valor afegit brut a cost de factors 377.439 374.715 402.363
Despeses de personal 202.490 210.310 209.183
Excedent brut d'explotació 174.949 164.405 193.179
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 102 a 104 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes lactis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 888.647 908.304 1.039.959
Variació existències productes acabats i en curs -5.034 667 1.607
Treballs realitzats per a l'actiu 1.310 504 538
Ingressos accessoris i altres de gestió 12.357 18.815 25.870
Consum de mercaderies 37.162 54.895 48.875
Valor de la producció 860.118 873.395 1.019.099
Consum de primeres matèries i altres proveïments 467.051 474.778 548.629
Treballs realitzats per altres empreses 956 2.204 1.054
Despeses en serveis exteriors 192.847 187.913 223.835
Valor afegit brut a preus de mercat 199.264 208.500 245.582
Impostos sobre la producció i els productes 3.037 4.488 4.312
Subvencions a l'explotació 3.719 3.296 3.772
Valor afegit brut a cost de factors 199.946 207.308 245.042
Despeses de personal 147.992 155.742 153.256
Excedent brut d'explotació 51.954 51.566 91.785
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 105 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.673.499 1.775.921 2.059.249
Variació existències productes acabats i en curs -51 -1.590 -450
Treballs realitzats per a l'actiu 2.894 5.356 6.416
Ingressos accessoris i altres de gestió 22.431 20.458 17.839
Consum de mercaderies 93.540 62.115 63.034
Valor de la producció 1.605.232 1.738.030 2.020.021
Consum de primeres matèries i altres proveïments 656.401 739.850 907.876
Treballs realitzats per altres empreses 19.874 4.498 635
Despeses en serveis exteriors 436.985 446.706 505.582
Valor afegit brut a preus de mercat 491.972 546.977 605.928
Impostos sobre la producció i els productes 5.760 6.054 6.123
Subvencions a l'explotació 2.012 1.509 1.493
Valor afegit brut a cost de factors 488.225 542.432 601.298
Despeses de personal 335.450 370.909 423.155
Excedent brut d'explotació 152.775 171.523 178.143
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 107 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.413.232 2.262.652 2.952.197
Variació existències productes acabats i en curs 5.203 -351 7.704
Treballs realitzats per a l'actiu 2.289 3.094 1.823
Ingressos accessoris i altres de gestió 17.528 20.831 23.238
Consum de mercaderies 203.466 176.685 291.077
Valor de la producció 2.234.784 2.109.541 2.693.886
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.169.839 1.125.369 1.340.631
Treballs realitzats per altres empreses 17.554 12.146 18.186
Despeses en serveis exteriors 512.886 470.131 645.757
Valor afegit brut a preus de mercat 534.505 501.894 689.312
Impostos sobre la producció i els productes 5.141 4.626 6.292
Subvencions a l'explotació 1.682 454 751
Valor afegit brut a cost de factors 531.046 497.722 683.772
Despeses de personal 339.615 351.609 364.474
Excedent brut d'explotació 191.431 146.113 319.297
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1081 a 1083 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes alimentaris Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.583.769 2.738.288 2.787.919
Variació existències productes acabats i en curs 367 9.315 2.555
Treballs realitzats per a l'actiu 2.808 4.494 4.052
Ingressos accessoris i altres de gestió 19.195 20.983 31.589
Consum de mercaderies 156.430 170.964 189.213
Valor de la producció 2.449.710 2.602.116 2.636.902
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.416.426 1.502.305 1.508.043
Treballs realitzats per altres empreses 175.756 199.235 196.101
Despeses en serveis exteriors 410.262 428.756 431.105
Valor afegit brut a preus de mercat 447.265 471.820 501.653
Impostos sobre la producció i els productes 5.445 5.147 5.133
Subvencions a l'explotació 2.824 3.353 2.797
Valor afegit brut a cost de factors 444.644 470.027 499.317
Despeses de personal 282.641 299.253 327.650
Excedent brut d'explotació 162.003 170.774 171.667
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 106 i les classes 1084 a 1086 i 1089 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes per a l'alimentació animal Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.892.619 4.460.891 4.214.113
Variació existències productes acabats i en curs 19.901 -9.391 10.173
Treballs realitzats per a l'actiu 10.856 10.179 12.101
Ingressos accessoris i altres de gestió 12.566 13.202 84.289
Consum de mercaderies 340.176 169.107 156.501
Valor de la producció 3.595.766 4.305.774 4.164.175
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.681.756 3.463.920 3.301.155
Treballs realitzats per altres empreses 171.356 127.115 140.227
Despeses en serveis exteriors 364.209 355.933 380.511
Valor afegit brut a preus de mercat 378.446 358.806 342.282
Impostos sobre la producció i els productes 5.477 4.113 4.514
Subvencions a l'explotació 5.091 2.003 3.499
Valor afegit brut a cost de factors 378.060 356.696 341.268
Despeses de personal 144.873 147.402 163.703
Excedent brut d'explotació 233.187 209.294 177.564
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 109 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.920.092 1.971.524 2.082.635
Variació existències productes acabats i en curs -29.240 22.443 -15.475
Treballs realitzats per a l'actiu 1.085 684 1.378
Ingressos accessoris i altres de gestió 74.238 64.513 57.857
Consum de mercaderies 107.387 99.829 102.608
Valor de la producció 1.858.789 1.959.335 2.023.788
Consum de primeres matèries i altres proveïments 967.608 993.863 1.122.238
Treballs realitzats per altres empreses 17.516 14.858 16.112
Despeses en serveis exteriors 436.129 478.723 457.373
Valor afegit brut a preus de mercat 437.536 471.892 428.065
Impostos sobre la producció i els productes 12.276 12.487 12.854
Subvencions a l'explotació 11.977 15.426 12.964
Valor afegit brut a cost de factors 437.237 474.831 428.175
Despeses de personal 292.037 284.401 284.846
Excedent brut d'explotació 145.200 190.430 143.329
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1101 a 1106 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 957.155 1.028.039 1.068.918
Variació existències productes acabats i en curs 7.071 -3.515 8.083
Treballs realitzats per a l'actiu 1.243 3.230 2.004
Ingressos accessoris i altres de gestió 10.131 18.758 13.337
Consum de mercaderies 64.978 80.360 85.379
Valor de la producció 910.621 966.152 1.006.963
Consum de primeres matèries i altres proveïments 443.622 461.726 481.337
Treballs realitzats per altres empreses 3.799 2.849 2.803
Despeses en serveis exteriors 237.761 269.761 276.947
Valor afegit brut a preus de mercat 225.440 231.815 245.875
Impostos sobre la producció i els productes 6.870 6.007 4.599
Subvencions a l'explotació 2.401 3.424 4.799
Valor afegit brut a cost de factors 220.970 229.232 246.076
Despeses de personal 122.186 136.151 158.550
Excedent brut d'explotació 98.784 93.080 87.526
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 1107 i la divisió 12 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Preparació i filatura de fibres tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 455.701 444.241 464.034
Variació existències productes acabats i en curs -3.188 4.936 3.003
Treballs realitzats per a l'actiu 414 133 303
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.021 1.244 1.428
Consum de mercaderies 13.050 10.040 8.081
Valor de la producció 440.897 440.514 460.687
Consum de primeres matèries i altres proveïments 196.215 190.856 215.915
Treballs realitzats per altres empreses 39.727 36.599 30.843
Despeses en serveis exteriors 79.877 83.012 91.653
Valor afegit brut a preus de mercat 125.078 130.047 122.276
Impostos sobre la producció i els productes 1.484 1.466 1.731
Subvencions a l'explotació 491 1.252 1.185
Valor afegit brut a cost de factors 124.084 129.833 121.731
Despeses de personal 81.294 78.002 86.141
Excedent brut d'explotació 42.791 51.831 35.589
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 131 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de teixits tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 507.505 554.546 509.752
Variació existències productes acabats i en curs -2.157 3.044 5.608
Treballs realitzats per a l'actiu 1.486 329 516
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.309 5.226 6.039
Consum de mercaderies 10.890 15.802 10.869
Valor de la producció 502.254 547.342 511.046
Consum de primeres matèries i altres proveïments 235.390 280.028 251.087
Treballs realitzats per altres empreses 76.914 70.975 64.558
Despeses en serveis exteriors 68.573 71.402 72.954
Valor afegit brut a preus de mercat 121.377 124.937 122.448
Impostos sobre la producció i els productes 1.974 2.406 1.615
Subvencions a l'explotació 240 93 385
Valor afegit brut a cost de factors 119.643 122.625 121.219
Despeses de personal 75.430 77.122 81.798
Excedent brut d'explotació 44.213 45.503 39.421
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 132 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Acabament de tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 344.585 380.210 362.655
Variació existències productes acabats i en curs 545 367 -431
Treballs realitzats per a l'actiu 429 528 683
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.317 1.447 2.791
Consum de mercaderies 20.117 4.150 2.467
Valor de la producció 327.758 378.401 363.232
Consum de primeres matèries i altres proveïments 85.783 124.138 111.201
Treballs realitzats per altres empreses 24.340 25.423 16.934
Despeses en serveis exteriors 88.524 90.438 92.134
Valor afegit brut a preus de mercat 129.111 138.403 142.962
Impostos sobre la producció i els productes 2.164 1.805 2.776
Subvencions a l'explotació 463 348 462
Valor afegit brut a cost de factors 127.409 136.946 140.649
Despeses de personal 97.030 109.208 116.590
Excedent brut d'explotació 30.379 27.738 24.059
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 133 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 616.284 696.894 667.685
Variació existències productes acabats i en curs 2.322 5.882 7.992
Treballs realitzats per a l'actiu 2.035 3.036 1.004
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.725 6.302 14.155
Consum de mercaderies 40.036 28.789 33.700
Valor de la producció 583.330 683.324 657.137
Consum de primeres matèries i altres proveïments 252.141 320.681 312.699
Treballs realitzats per altres empreses 68.015 66.310 60.492
Despeses en serveis exteriors 105.096 117.468 113.980
Valor afegit brut a preus de mercat 158.077 178.865 169.965
Impostos sobre la producció i els productes 1.451 1.771 1.582
Subvencions a l'explotació 721 537 162
Valor afegit brut a cost de factors 157.347 177.631 168.545
Despeses de personal 109.388 124.596 119.707
Excedent brut d'explotació 47.959 53.035 48.838
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1391 i 1392 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 767.735 790.746 856.921
Variació existències productes acabats i en curs 6.807 -1.209 9.781
Treballs realitzats per a l'actiu 2.072 2.209 2.713
Ingressos accessoris i altres de gestió 9.762 10.142 11.191
Consum de mercaderies 32.424 34.708 34.975
Valor de la producció 753.952 767.180 845.630
Consum de primeres matèries i altres proveïments 371.534 370.387 420.325
Treballs realitzats per altres empreses 25.612 32.566 38.753
Despeses en serveis exteriors 142.507 144.946 149.731
Valor afegit brut a preus de mercat 214.299 219.281 236.821
Impostos sobre la producció i els productes 2.039 3.257 2.183
Subvencions a l'explotació 705 941 802
Valor afegit brut a cost de factors 212.965 216.965 235.440
Despeses de personal 136.009 143.366 162.590
Excedent brut d'explotació 76.957 73.599 72.850
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1393 a 1396 i 1399 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Confecció de peces de vestir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.579.718 1.316.164 1.238.767
Variació existències productes acabats i en curs 16.610 4.652 641
Treballs realitzats per a l'actiu 2.287 4.266 6.317
Ingressos accessoris i altres de gestió 12.715 15.470 15.303
Consum de mercaderies 70.643 48.525 54.419
Valor de la producció 1.540.687 1.292.027 1.206.610
Consum de primeres matèries i altres proveïments 632.224 534.004 479.206
Treballs realitzats per altres empreses 262.375 180.725 193.787
Despeses en serveis exteriors 209.528 208.777 215.610
Valor afegit brut a preus de mercat 436.559 368.521 318.007
Impostos sobre la producció i els productes 3.666 4.036 3.078
Subvencions a l'explotació 709 456 730
Valor afegit brut a cost de factors 433.603 364.941 315.658
Despeses de personal 258.044 259.648 253.625
Excedent brut d'explotació 175.559 105.293 62.033
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 141 a 143 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria del cuir i del calçat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 468.610 526.963 627.145
Variació existències productes acabats i en curs 510 7.322 8.983
Treballs realitzats per a l'actiu 17 80 259
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.051 2.771 5.064
Consum de mercaderies 801 13.879 8.834
Valor de la producció 470.388 523.258 632.617
Consum de primeres matèries i altres proveïments 235.466 283.774 345.419
Treballs realitzats per altres empreses 45.188 44.513 54.946
Despeses en serveis exteriors 56.888 60.499 69.392
Valor afegit brut a preus de mercat 132.845 134.472 162.860
Impostos sobre la producció i els productes 1.780 2.010 2.103
Subvencions a l'explotació 93 199 151
Valor afegit brut a cost de factors 131.158 132.660 160.908
Despeses de personal 96.476 105.262 120.563
Excedent brut d'explotació 34.682 27.398 40.346
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 15 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 318.743 382.852 386.118
Variació existències productes acabats i en curs 2.165 574 194
Treballs realitzats per a l'actiu -1.335 131 128
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.949 1.276 937
Consum de mercaderies 7.836 17.618 9.675
Valor de la producció 313.686 367.215 377.701
Consum de primeres matèries i altres proveïments 136.438 158.220 153.809
Treballs realitzats per altres empreses 26.572 26.749 39.889
Despeses en serveis exteriors 44.348 50.008 51.865
Valor afegit brut a preus de mercat 106.328 132.237 132.139
Impostos sobre la producció i els productes 1.307 1.102 993
Subvencions a l'explotació 215 244 300
Valor afegit brut a cost de factors 105.236 131.379 131.445
Despeses de personal 80.176 92.911 93.371
Excedent brut d'explotació 25.060 38.469 38.074
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1621 a 1623 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 468.211 519.775 562.030
Variació existències productes acabats i en curs -2.064 852 3.571
Treballs realitzats per a l'actiu 461 663 366
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.320 1.895 3.005
Consum de mercaderies 11.843 16.929 14.812
Valor de la producció 456.083 506.256 554.159
Consum de primeres matèries i altres proveïments 226.300 235.606 277.889
Treballs realitzats per altres empreses 20.262 29.436 26.541
Despeses en serveis exteriors 78.489 82.727 95.933
Valor afegit brut a preus de mercat 131.032 158.487 153.796
Impostos sobre la producció i els productes 1.285 1.372 1.324
Subvencions a l'explotació 1.281 1.330 1.450
Valor afegit brut a cost de factors 131.029 158.446 153.922
Despeses de personal 97.378 113.323 111.795
Excedent brut d'explotació 33.651 45.123 42.127
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grup 161 i les classes 1624 i 1629 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.073.575 1.142.502 1.211.164
Variació existències productes acabats i en curs 4.510 -3.207 7.702
Treballs realitzats per a l'actiu 2.296 2.676 2.477
Ingressos accessoris i altres de gestió 14.168 18.077 18.031
Consum de mercaderies 29.985 31.776 20.125
Valor de la producció 1.064.563 1.128.271 1.219.248
Consum de primeres matèries i altres proveïments 564.544 609.744 638.983
Treballs realitzats per altres empreses 20.097 18.225 23.350
Despeses en serveis exteriors 224.945 244.320 258.860
Valor afegit brut a preus de mercat 254.977 255.983 298.055
Impostos sobre la producció i els productes 4.739 4.928 5.985
Subvencions a l'explotació 3.043 2.879 3.441
Valor afegit brut a cost de factors 253.281 253.934 295.510
Despeses de personal 149.757 144.928 146.588
Excedent brut d'explotació 103.524 109.005 148.922
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 171 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de paper i de cartó Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.576.974 2.765.489 2.805.969
Variació existències productes acabats i en curs -1.345 15.300 1.185
Treballs realitzats per a l'actiu 2.397 1.132 1.283
Ingressos accessoris i altres de gestió 16.096 15.232 15.308
Consum de mercaderies 260.839 278.256 300.010
Valor de la producció 2.333.283 2.518.898 2.523.735
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.191.349 1.324.457 1.363.803
Treballs realitzats per altres empreses 58.959 59.520 77.481
Despeses en serveis exteriors 442.079 455.517 474.094
Valor afegit brut a preus de mercat 640.896 679.404 608.358
Impostos sobre la producció i els productes 9.036 9.747 10.110
Subvencions a l'explotació 1.764 1.569 3.865
Valor afegit brut a cost de factors 633.625 671.227 602.113
Despeses de personal 379.193 399.927 412.694
Excedent brut d'explotació 254.432 271.300 189.418
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 172 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.747.364 1.656.003 1.897.453
Variació existències productes acabats i en curs 2.480 3.558 10.066
Treballs realitzats per a l'actiu 6.659 503 1.168
Ingressos accessoris i altres de gestió 12.522 12.495 18.498
Consum de mercaderies 38.251 24.950 28.550
Valor de la producció 1.730.774 1.647.610 1.898.636
Consum de primeres matèries i altres proveïments 602.719 595.194 663.422
Treballs realitzats per altres empreses 181.160 157.479 178.840
Despeses en serveis exteriors 298.115 295.404 348.329
Valor afegit brut a preus de mercat 648.780 599.533 708.045
Impostos sobre la producció i els productes 7.666 6.978 7.604
Subvencions a l'explotació 1.252 1.435 1.840
Valor afegit brut a cost de factors 642.366 593.990 702.280
Despeses de personal 483.741 459.575 538.898
Excedent brut d'explotació 158.625 134.415 163.383
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 18 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 9.823.678 10.774.177 11.071.520
Variació existències productes acabats i en curs 20.424 49.258 35.939
Treballs realitzats per a l'actiu 26.751 38.913 50.580
Ingressos accessoris i altres de gestió 210.804 245.020 237.616
Consum de mercaderies 819.536 758.008 895.100
Valor de la producció 9.262.121 10.349.360 10.500.556
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.167.835 6.105.572 6.391.136
Treballs realitzats per altres empreses 54.767 49.372 56.038
Despeses en serveis exteriors 1.947.733 2.034.298 2.131.810
Valor afegit brut a preus de mercat 2.091.787 2.160.118 1.921.572
Impostos sobre la producció i els productes 41.642 42.979 38.588
Subvencions a l'explotació 19.542 15.144 22.182
Valor afegit brut a cost de factors 2.069.686 2.132.284 1.905.166
Despeses de personal 787.963 769.247 816.044
Excedent brut d'explotació 1.281.723 1.363.037 1.089.123
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.105.397 1.164.220 1.305.528
Variació existències productes acabats i en curs -5.832 12.861 16.171
Treballs realitzats per a l'actiu 2.443 3.103 2.219
Ingressos accessoris i altres de gestió 35.152 35.117 38.615
Consum de mercaderies 57.062 77.477 99.418
Valor de la producció 1.080.098 1.137.824 1.263.115
Consum de primeres matèries i altres proveïments 601.115 632.888 726.780
Treballs realitzats per altres empreses 3.086 4.476 3.795
Despeses en serveis exteriors 195.268 207.671 215.033
Valor afegit brut a preus de mercat 280.630 292.789 317.507
Impostos sobre la producció i els productes 6.374 6.124 7.498
Subvencions a l'explotació 354 838 416
Valor afegit brut a cost de factors 274.610 287.503 310.425
Despeses de personal 202.644 233.470 238.901
Excedent brut d'explotació 71.967 54.034 71.524
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 203 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.858.879 3.591.115 3.681.479
Variació existències productes acabats i en curs -5.968 13.841 22.291
Treballs realitzats per a l'actiu 3.749 2.313 3.845
Ingressos accessoris i altres de gestió 58.789 53.832 47.513
Consum de mercaderies 174.764 142.262 142.585
Valor de la producció 3.740.686 3.518.839 3.612.543
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.621.067 1.422.793 1.511.052
Treballs realitzats per altres empreses 77.213 111.448 141.912
Despeses en serveis exteriors 991.357 954.550 968.256
Valor afegit brut a preus de mercat 1.051.049 1.030.047 991.323
Impostos sobre la producció i els productes 13.331 13.432 12.216
Subvencions a l'explotació 4.101 4.201 4.341
Valor afegit brut a cost de factors 1.041.819 1.020.817 983.448
Despeses de personal 586.470 573.083 602.526
Excedent brut d'explotació 455.349 447.734 380.922
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 204 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres productes químics i fibres artificials Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.042.521 2.028.096 2.443.155
Variació existències productes acabats i en curs 9.320 9.369 3.778
Treballs realitzats per a l'actiu 5.208 5.654 6.456
Ingressos accessoris i altres de gestió 21.025 21.394 29.197
Consum de mercaderies 246.183 142.764 377.215
Valor de la producció 1.831.890 1.921.749 2.105.370
Consum de primeres matèries i altres proveïments 969.972 1.056.441 1.115.659
Treballs realitzats per altres empreses 15.270 15.990 20.287
Despeses en serveis exteriors 313.495 329.809 365.553
Valor afegit brut a preus de mercat 533.153 519.508 603.871
Impostos sobre la producció i els productes 4.641 4.786 5.014
Subvencions a l'explotació 1.979 1.740 1.627
Valor afegit brut a cost de factors 530.491 516.462 600.484
Despeses de personal 284.692 284.288 324.865
Excedent brut d'explotació 245.799 232.175 275.619
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 205 i 206 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes farmacèutics de base Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.566.153 1.527.328 1.675.940
Variació existències productes acabats i en curs 7.638 -5.366 2.131
Treballs realitzats per a l'actiu 6.710 5.500 6.799
Ingressos accessoris i altres de gestió 8.642 6.085 24.381
Consum de mercaderies 44.743 28.871 35.295
Valor de la producció 1.544.399 1.504.676 1.673.956
Consum de primeres matèries i altres proveïments 684.636 639.458 701.535
Treballs realitzats per altres empreses 36.480 31.733 41.877
Despeses en serveis exteriors 322.130 316.797 347.558
Valor afegit brut a preus de mercat 501.153 516.689 582.986
Impostos sobre la producció i els productes 8.348 8.956 9.917
Subvencions a l'explotació 1.447 2.638 2.405
Valor afegit brut a cost de factors 494.252 510.371 575.473
Despeses de personal 286.473 295.324 317.407
Excedent brut d'explotació 207.779 215.046 258.066
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 211 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de preparats farmacèutics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 5.059.350 4.727.563 4.967.380
Variació existències productes acabats i en curs -5.713 16.131 29.247
Treballs realitzats per a l'actiu 27.510 22.843 21.687
Ingressos accessoris i altres de gestió 290.270 273.840 196.747
Consum de mercaderies 800.677 672.076 615.780
Valor de la producció 4.570.740 4.368.301 4.599.281
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.243.766 1.205.175 1.398.669
Treballs realitzats per altres empreses 109.869 103.879 76.607
Despeses en serveis exteriors 1.230.357 1.193.652 1.213.983
Valor afegit brut a preus de mercat 1.986.749 1.865.594 1.910.021
Impostos sobre la producció i els productes 16.983 18.807 16.788
Subvencions a l'explotació 4.454 2.627 3.304
Valor afegit brut a cost de factors 1.974.220 1.849.415 1.896.537
Despeses de personal 1.053.188 1.007.425 1.046.477
Excedent brut d'explotació 921.032 841.990 850.061
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 212 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de cautxú Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 341.590 360.022 379.973
Variació existències productes acabats i en curs -580 -1.990 4.271
Treballs realitzats per a l'actiu 691 733 956
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.445 1.502 945
Consum de mercaderies 32.391 34.786 38.537
Valor de la producció 310.755 325.482 347.608
Consum de primeres matèries i altres proveïments 115.118 120.847 130.463
Treballs realitzats per altres empreses 8.812 11.328 9.526
Despeses en serveis exteriors 68.061 65.160 69.286
Valor afegit brut a preus de mercat 118.765 128.146 138.334
Impostos sobre la producció i els productes 1.148 1.036 1.191
Subvencions a l'explotació 305 146 97
Valor afegit brut a cost de factors 117.921 127.257 137.240
Despeses de personal 80.628 85.602 91.113
Excedent brut d'explotació 37.294 41.655 46.128
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 221 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de matèries plàstiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.352.261 4.566.081 5.127.875
Variació existències productes acabats i en curs -4.520 40.165 26.793
Treballs realitzats per a l'actiu 6.395 5.978 8.372
Ingressos accessoris i altres de gestió 42.043 51.020 45.329
Consum de mercaderies 216.532 207.276 247.036
Valor de la producció 4.179.647 4.455.968 4.961.332
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.986.814 2.181.820 2.470.342
Treballs realitzats per altres empreses 194.376 209.087 245.330
Despeses en serveis exteriors 720.281 768.476 854.016
Valor afegit brut a preus de mercat 1.278.176 1.296.585 1.391.643
Impostos sobre la producció i els productes 14.852 16.306 15.627
Subvencions a l'explotació 5.244 3.692 5.347
Valor afegit brut a cost de factors 1.268.568 1.283.970 1.381.362
Despeses de personal 759.042 787.189 874.741
Excedent brut d'explotació 509.526 496.780 506.622
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 222 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vidre i productes de vidre Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 637.940 660.040 693.899
Variació existències productes acabats i en curs 881 2.879 2.950
Treballs realitzats per a l'actiu 2.367 2.295 2.601
Ingressos accessoris i altres de gestió 14.982 14.996 15.761
Consum de mercaderies 16.159 22.231 14.390
Valor de la producció 640.011 657.978 700.821
Consum de primeres matèries i altres proveïments 271.802 274.746 298.559
Treballs realitzats per altres empreses 27.741 28.254 30.438
Despeses en serveis exteriors 134.185 141.064 149.547
Valor afegit brut a preus de mercat 206.283 213.914 222.278
Impostos sobre la producció i els productes 3.090 3.177 3.600
Subvencions a l'explotació 2.264 3.320 1.911
Valor afegit brut a cost de factors 205.457 214.056 220.589
Despeses de personal 126.672 125.454 134.374
Excedent brut d'explotació 78.785 88.603 86.215
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 231 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes ceràmics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 540.417 567.372 646.923
Variació existències productes acabats i en curs -3.108 172 4.220
Treballs realitzats per a l'actiu 11.644 10.351 13.294
Ingressos accessoris i altres de gestió 19.179 17.690 23.597
Consum de mercaderies 195.339 217.655 254.256
Valor de la producció 372.792 377.930 433.778
Consum de primeres matèries i altres proveïments 104.538 104.000 121.202
Treballs realitzats per altres empreses 3.881 9.507 7.272
Despeses en serveis exteriors 121.160 127.411 137.701
Valor afegit brut a preus de mercat 143.213 137.012 167.604
Impostos sobre la producció i els productes 3.209 3.404 3.475
Subvencions a l'explotació 1.061 896 1.976
Valor afegit brut a cost de factors 141.065 134.504 166.104
Despeses de personal 80.996 83.949 85.980
Excedent brut d'explotació 60.069 50.555 80.125
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 232 a 234 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 797.038 885.178 1.053.540
Variació existències productes acabats i en curs -2.224 4.888 8.203
Treballs realitzats per a l'actiu 965 866 1.480
Ingressos accessoris i altres de gestió 14.630 15.778 18.334
Consum de mercaderies 36.439 30.007 37.843
Valor de la producció 773.970 876.703 1.043.713
Consum de primeres matèries i altres proveïments 277.923 333.839 398.836
Treballs realitzats per altres empreses 42.976 49.034 54.667
Despeses en serveis exteriors 233.201 264.097 312.788
Valor afegit brut a preus de mercat 219.870 229.733 277.423
Impostos sobre la producció i els productes 9.146 10.978 11.112
Subvencions a l'explotació 19.523 24.938 40.753
Valor afegit brut a cost de factors 230.247 243.694 307.065
Despeses de personal 155.901 166.544 187.732
Excedent brut d'explotació 74.346 77.150 119.332
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 235 i 236 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 352.791 319.579 320.642
Variació existències productes acabats i en curs 1.928 -1.625 3.778
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 46 310
Ingressos accessoris i altres de gestió 4.314 3.222 3.980
Consum de mercaderies 21.673 9.929 11.409
Valor de la producció 337.360 311.294 317.301
Consum de primeres matèries i altres proveïments 151.451 146.294 150.167
Treballs realitzats per altres empreses 9.951 6.020 6.141
Despeses en serveis exteriors 77.639 68.360 65.584
Valor afegit brut a preus de mercat 98.319 90.620 95.409
Impostos sobre la producció i els productes 1.555 1.665 1.293
Subvencions a l'explotació 85 80 89
Valor afegit brut a cost de factors 96.849 89.036 94.205
Despeses de personal 72.778 66.821 70.447
Excedent brut d'explotació 24.071 22.215 23.758
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 237 i 239 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.411.229 1.647.301 1.859.911
Variació existències productes acabats i en curs 5.637 15.414 31.963
Treballs realitzats per a l'actiu 150 57 ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 8.849 6.654 4.689
Consum de mercaderies 7.438 8.961 13.629
Valor de la producció 1.418.427 1.660.466 1.882.934
Consum de primeres matèries i altres proveïments 875.732 1.083.689 1.234.343
Treballs realitzats per altres empreses 55.578 54.385 59.996
Despeses en serveis exteriors 233.900 257.333 271.798
Valor afegit brut a preus de mercat 253.217 265.059 316.798
Impostos sobre la producció i els productes 2.390 2.157 2.193
Subvencions a l'explotació 152 834 345
Valor afegit brut a cost de factors 250.979 263.736 314.949
Despeses de personal 120.408 133.025 141.363
Excedent brut d'explotació 130.571 130.712 173.586
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 241 a 243 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.926.416 2.484.637 2.080.753
Variació existències productes acabats i en curs 29.945 2.234 35.785
Treballs realitzats per a l'actiu 4.707 4.183 5.691
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.749 3.520 2.654
Consum de mercaderies 14.149 24.073 28.210
Valor de la producció 1.952.668 2.470.501 2.096.673
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.449.422 1.968.406 1.586.103
Treballs realitzats per altres empreses 79.326 81.570 83.936
Despeses en serveis exteriors 172.065 178.260 175.053
Valor afegit brut a preus de mercat 251.854 242.265 251.581
Impostos sobre la producció i els productes 2.324 2.162 2.232
Subvencions a l'explotació 1.203 1.105 717
Valor afegit brut a cost de factors 250.733 241.209 250.066
Despeses de personal 140.635 148.431 158.949
Excedent brut d'explotació 110.098 92.778 91.116
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 244 i 245 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 762.663 850.166 910.521
Variació existències productes acabats i en curs 6.343 -13.678 7.580
Treballs realitzats per a l'actiu 6.691 9.047 16.703
Ingressos accessoris i altres de gestió 21.360 11.331 13.076
Consum de mercaderies 27.599 9.294 16.491
Valor de la producció 769.457 847.572 931.388
Consum de primeres matèries i altres proveïments 340.373 390.679 412.162
Treballs realitzats per altres empreses 56.243 63.366 83.186
Despeses en serveis exteriors 128.128 124.732 137.697
Valor afegit brut a preus de mercat 244.713 268.795 298.343
Impostos sobre la producció i els productes 2.096 2.242 1.656
Subvencions a l'explotació 409 2.072 497
Valor afegit brut a cost de factors 243.026 268.626 297.184
Despeses de personal 190.693 219.186 241.715
Excedent brut d'explotació 52.333 49.439 55.469
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2511 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de tancaments metàl·lics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 859.443 988.736 1.112.767
Variació existències productes acabats i en curs 615 7.348 11.842
Treballs realitzats per a l'actiu 428 347 858
Ingressos accessoris i altres de gestió 551 2.526 1.445
Consum de mercaderies 28.293 19.927 33.394
Valor de la producció 832.744 979.031 1.093.518
Consum de primeres matèries i altres proveïments 327.775 410.768 480.085
Treballs realitzats per altres empreses 53.323 64.006 75.921
Despeses en serveis exteriors 127.359 135.594 140.664
Valor afegit brut a preus de mercat 324.287 368.664 396.848
Impostos sobre la producció i els productes 2.608 3.494 2.825
Subvencions a l'explotació 242 252 313
Valor afegit brut a cost de factors 321.921 365.422 394.336
Despeses de personal 217.669 263.933 293.852
Excedent brut d'explotació 104.252 101.488 100.484
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2512 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 344.171 301.145 334.229
Variació existències productes acabats i en curs 5.252 6.977 6.508
Treballs realitzats per a l'actiu 162 1.296 1.420
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.573 447 448
Consum de mercaderies 4.027 9.456 8.423
Valor de la producció 347.131 300.409 334.183
Consum de primeres matèries i altres proveïments 130.033 126.365 131.545
Treballs realitzats per altres empreses 79.412 44.953 56.302
Despeses en serveis exteriors 43.000 36.383 37.255
Valor afegit brut a preus de mercat 94.686 92.709 109.080
Impostos sobre la producció i els productes 884 742 819
Subvencions a l'explotació 38 1.095 869
Valor afegit brut a cost de factors 93.839 93.062 109.130
Despeses de personal 79.820 78.290 92.227
Excedent brut d'explotació 14.019 14.772 16.903
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 252 i 253 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.900.729 2.235.206 2.360.214
Variació existències productes acabats i en curs -262 20.395 15.399
Treballs realitzats per a l'actiu -305 676 1.069
Ingressos accessoris i altres de gestió 14.816 12.304 16.552
Consum de mercaderies 35.208 56.823 44.397
Valor de la producció 1.879.770 2.211.758 2.348.837
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.085.728 1.297.165 1.389.458
Treballs realitzats per altres empreses 151.264 196.096 199.477
Despeses en serveis exteriors 201.397 240.377 255.582
Valor afegit brut a preus de mercat 441.382 478.120 504.320
Impostos sobre la producció i els productes 2.866 3.398 3.246
Subvencions a l'explotació 650 772 1.275
Valor afegit brut a cost de factors 439.166 475.494 502.349
Despeses de personal 302.366 321.868 341.588
Excedent brut d'explotació 136.800 153.626 160.761
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 255 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Tractament i revestiment de metalls Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 452.715 694.578 1.112.788
Variació existències productes acabats i en curs -1.522 -999 2.189
Treballs realitzats per a l'actiu 1.980 3.645 13.867
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.164 12.345 24.198
Consum de mercaderies 7.788 53.798 94.222
Valor de la producció 450.549 655.771 1.058.820
Consum de primeres matèries i altres proveïments 133.083 220.995 336.762
Treballs realitzats per altres empreses 23.852 35.575 24.579
Despeses en serveis exteriors 89.387 144.483 212.319
Valor afegit brut a preus de mercat 204.227 254.718 485.160
Impostos sobre la producció i els productes 1.985 1.763 1.855
Subvencions a l'explotació 157 227 3.182
Valor afegit brut a cost de factors 202.399 253.181 486.487
Despeses de personal 201.646 233.229 231.217
Excedent brut d'explotació 753 19.953 255.269
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Enginyeria mecànica general per compte d'altri Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 831.567 1.023.125 1.151.667
Variació existències productes acabats i en curs 21.650 8.653 6.260
Treballs realitzats per a l'actiu 4.738 1.414 1.525
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.027 6.009 3.253
Consum de mercaderies 8.493 17.709 17.699
Valor de la producció 852.489 1.021.493 1.145.006
Consum de primeres matèries i altres proveïments 247.760 299.152 397.483
Treballs realitzats per altres empreses 85.229 100.361 108.695
Despeses en serveis exteriors 112.825 144.780 159.851
Valor afegit brut a preus de mercat 406.674 477.200 478.976
Impostos sobre la producció i els productes 2.233 2.513 2.250
Subvencions a l'explotació 372 397 850
Valor afegit brut a cost de factors 404.814 475.084 477.576
Despeses de personal 295.178 339.580 350.919
Excedent brut d'explotació 109.636 135.504 126.657
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 512.522 481.730 409.893
Variació existències productes acabats i en curs -2.799 668 31.984
Treballs realitzats per a l'actiu 1.616 258 852
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.242 6.853 3.126
Consum de mercaderies 80.288 78.324 9.282
Valor de la producció 436.293 411.186 436.574
Consum de primeres matèries i altres proveïments 136.177 122.960 133.156
Treballs realitzats per altres empreses 31.749 20.476 59.426
Despeses en serveis exteriors 72.105 71.813 69.539
Valor afegit brut a preus de mercat 196.262 195.937 174.452
Impostos sobre la producció i els productes 1.208 1.801 1.400
Subvencions a l'explotació 336 167 706
Valor afegit brut a cost de factors 195.390 194.304 173.758
Despeses de personal 141.727 144.276 132.915
Excedent brut d'explotació 53.663 50.028 40.843
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes metàl·lics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.558.850 1.747.293 1.800.798
Variació existències productes acabats i en curs 19.064 6.420 9.712
Treballs realitzats per a l'actiu 3.835 1.127 1.620
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.511 5.475 6.326
Consum de mercaderies 113.056 90.138 91.208
Valor de la producció 1.480.205 1.670.177 1.727.247
Consum de primeres matèries i altres proveïments 739.178 886.369 910.756
Treballs realitzats per altres empreses 87.163 111.142 93.897
Despeses en serveis exteriors 216.596 225.748 241.452
Valor afegit brut a preus de mercat 437.268 446.917 481.142
Impostos sobre la producció i els productes 3.362 3.589 3.574
Subvencions a l'explotació 519 711 853
Valor afegit brut a cost de factors 434.425 444.040 478.421
Despeses de personal 288.334 306.265 326.013
Excedent brut d'explotació 146.092 137.774 152.408
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 254 i 259 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 598.213 656.419 761.285
Variació existències productes acabats i en curs 5.136 2.215 10.687
Treballs realitzats per a l'actiu 1.668 1.425 2.728
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.382 8.218 7.125
Consum de mercaderies 14.051 12.629 20.574
Valor de la producció 597.348 655.649 761.250
Consum de primeres matèries i altres proveïments 302.552 327.091 397.317
Treballs realitzats per altres empreses 15.362 24.757 20.829
Despeses en serveis exteriors 78.351 82.990 99.661
Valor afegit brut a preus de mercat 201.083 220.811 243.443
Impostos sobre la producció i els productes 1.722 1.549 1.646
Subvencions a l'explotació 2.177 673 825
Valor afegit brut a cost de factors 201.537 219.935 242.622
Despeses de personal 155.775 158.490 178.498
Excedent brut d'explotació 45.761 61.444 64.123
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 261 a 264 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 790.282 813.375 878.150
Variació existències productes acabats i en curs 4.137 8.193 5.899
Treballs realitzats per a l'actiu 14.022 10.968 9.909
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.350 7.128 7.854
Consum de mercaderies 98.645 80.948 88.631
Valor de la producció 715.146 758.717 813.181
Consum de primeres matèries i altres proveïments 270.025 305.742 333.449
Treballs realitzats per altres empreses 21.084 23.099 28.419
Despeses en serveis exteriors 146.962 145.980 154.634
Valor afegit brut a preus de mercat 277.075 283.895 296.678
Impostos sobre la producció i els productes 1.105 1.044 1.094
Subvencions a l'explotació 2.177 1.359 3.509
Valor afegit brut a cost de factors 278.147 284.210 299.093
Despeses de personal 187.174 189.274 204.764
Excedent brut d'explotació 90.974 94.936 94.329
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 265 a 268 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.419.903 1.315.091 1.438.529
Variació existències productes acabats i en curs -72.477 2.348 -14.563
Treballs realitzats per a l'actiu 970 1.490 5.325
Ingressos accessoris i altres de gestió 102.140 90.609 79.080
Consum de mercaderies 306.191 298.032 339.736
Valor de la producció 1.144.345 1.111.504 1.168.635
Consum de primeres matèries i altres proveïments 535.254 493.991 505.309
Treballs realitzats per altres empreses 88.651 76.033 70.430
Despeses en serveis exteriors 196.386 169.828 196.024
Valor afegit brut a preus de mercat 324.053 371.651 396.872
Impostos sobre la producció i els productes 2.496 2.436 2.496
Subvencions a l'explotació 1.289 1.199 900
Valor afegit brut a cost de factors 322.846 370.414 395.277
Despeses de personal 317.844 283.361 301.480
Excedent brut d'explotació 5.002 87.053 93.796
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 271 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 594.144 607.589 665.871
Variació existències productes acabats i en curs 9.241 -2.294 6.230
Treballs realitzats per a l'actiu 1.580 2.630 2.398
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.167 4.073 5.008
Consum de mercaderies 49.146 49.320 54.249
Valor de la producció 560.986 562.677 625.259
Consum de primeres matèries i altres proveïments 304.343 309.948 321.126
Treballs realitzats per altres empreses 14.554 20.392 22.024
Despeses en serveis exteriors 89.259 82.905 101.290
Valor afegit brut a preus de mercat 152.829 149.432 180.819
Impostos sobre la producció i els productes 1.108 765 908
Subvencions a l'explotació 177 1.427 318
Valor afegit brut a cost de factors 151.899 150.095 180.229
Despeses de personal 92.101 95.243 107.091
Excedent brut d'explotació 59.798 54.852 73.138
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.564.948 1.735.561 1.865.377
Variació existències productes acabats i en curs -8.499 16.936 -13.289
Treballs realitzats per a l'actiu 8.053 8.588 8.925
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.412 9.854 11.039
Consum de mercaderies 98.037 110.128 121.249
Valor de la producció 1.477.876 1.660.811 1.750.804
Consum de primeres matèries i altres proveïments 941.157 1.056.148 1.109.104
Treballs realitzats per altres empreses 24.595 33.819 34.640
Despeses en serveis exteriors 178.861 195.047 201.497
Valor afegit brut a preus de mercat 333.263 375.797 405.564
Impostos sobre la producció i els productes 3.920 3.546 4.522
Subvencions a l'explotació 355 205 682
Valor afegit brut a cost de factors 329.698 372.456 401.724
Despeses de personal 222.615 251.464 277.573
Excedent brut d'explotació 107.083 120.992 124.150
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 272,273 i 279 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de maquinària d'ús general Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 712.937 741.284 804.897
Variació existències productes acabats i en curs 6.993 2.107 3.953
Treballs realitzats per a l'actiu 1.237 1.083 450
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.043 1.532 2.172
Consum de mercaderies 19.058 28.801 22.206
Valor de la producció 704.152 717.205 789.266
Consum de primeres matèries i altres proveïments 375.245 381.829 424.966
Treballs realitzats per altres empreses 30.775 38.086 40.147
Despeses en serveis exteriors 105.220 101.272 104.101
Valor afegit brut a preus de mercat 192.912 196.017 220.052
Impostos sobre la producció i els productes 1.601 1.631 1.621
Subvencions a l'explotació 381 170 285
Valor afegit brut a cost de factors 191.692 194.557 218.717
Despeses de personal 143.412 138.460 151.291
Excedent brut d'explotació 48.281 56.096 67.425
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 281 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.684.042 1.829.217 1.982.166
Variació existències productes acabats i en curs 29.899 17.635 20.333
Treballs realitzats per a l'actiu 5.843 6.947 9.001
Ingressos accessoris i altres de gestió 16.026 13.745 19.881
Consum de mercaderies 61.384 72.558 66.021
Valor de la producció 1.674.426 1.794.985 1.965.360
Consum de primeres matèries i altres proveïments 828.254 909.925 984.707
Treballs realitzats per altres empreses 85.800 83.262 107.867
Despeses en serveis exteriors 260.815 276.630 303.752
Valor afegit brut a preus de mercat 499.557 525.168 569.035
Impostos sobre la producció i els productes 2.890 3.137 2.991
Subvencions a l'explotació 512 437 894
Valor afegit brut a cost de factors 497.178 522.468 566.938
Despeses de personal 346.822 357.858 405.514
Excedent brut d'explotació 150.356 164.610 161.424
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 282 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació maquinària agrària i màquines eina Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 536.071 566.063 634.311
Variació existències productes acabats i en curs 4.172 7.465 9.472
Treballs realitzats per a l'actiu 3.456 4.357 3.087
Ingressos accessoris i altres de gestió 4.201 3.860 3.106
Consum de mercaderies 15.603 13.294 13.352
Valor de la producció 532.298 568.451 636.625
Consum de primeres matèries i altres proveïments 228.616 248.758 274.408
Treballs realitzats per altres empreses 48.465 46.659 60.390
Despeses en serveis exteriors 75.716 74.900 83.184
Valor afegit brut a preus de mercat 179.500 198.133 218.644
Impostos sobre la producció i els productes 1.397 1.152 1.304
Subvencions a l'explotació 367 392 577
Valor afegit brut a cost de factors 178.470 197.373 217.917
Despeses de personal 125.780 125.378 140.003
Excedent brut d'explotació 52.691 71.995 77.914
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 283 i 284 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.900.963 2.036.657 2.215.032
Variació existències productes acabats i en curs 24.558 66.970 39.938
Treballs realitzats per a l'actiu 12.396 12.927 14.389
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.713 13.572 16.778
Consum de mercaderies 206.482 169.424 263.855
Valor de la producció 1.743.148 1.960.702 2.022.282
Consum de primeres matèries i altres proveïments 745.294 863.355 871.137
Treballs realitzats per altres empreses 192.393 203.318 199.151
Despeses en serveis exteriors 247.177 274.601 297.428
Valor afegit brut a preus de mercat 558.284 619.429 654.565
Impostos sobre la producció i els productes 3.966 3.743 3.773
Subvencions a l'explotació 1.762 2.860 2.081
Valor afegit brut a cost de factors 556.079 618.545 652.874
Despeses de personal 418.901 464.664 500.804
Excedent brut d'explotació 137.178 153.881 152.070
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 289 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 10.287.103 11.357.084 11.440.656
Variació existències productes acabats i en curs 8.004 30.634 -52.155
Treballs realitzats per a l'actiu 168.352 208.234 293.275
Ingressos accessoris i altres de gestió 422.798 446.217 488.061
Consum de mercaderies 1.641.976 2.178.348 2.050.379
Valor de la producció 9.244.282 9.863.821 10.119.458
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.047.923 6.196.535 6.131.410
Treballs realitzats per altres empreses 48.655 54.330 63.993
Despeses en serveis exteriors 1.388.870 1.614.449 1.947.194
Valor afegit brut a preus de mercat 1.758.834 1.998.509 1.976.862
Impostos sobre la producció i els productes 19.860 16.428 16.068
Subvencions a l'explotació 8.469 9.076 5.089
Valor afegit brut a cost de factors 1.747.443 1.991.157 1.965.882
Despeses de personal 967.915 971.733 1.010.447
Excedent brut d'explotació 779.529 1.019.424 955.435
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 291 i 292 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de components per a vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 5.932.212 6.350.750 6.558.760
Variació existències productes acabats i en curs 1.062 35.405 -3.824
Treballs realitzats per a l'actiu 20.531 21.348 28.836
Ingressos accessoris i altres de gestió 103.558 156.897 143.692
Consum de mercaderies 201.783 181.174 225.319
Valor de la producció 5.855.580 6.383.226 6.502.144
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.621.495 4.034.045 4.050.572
Treballs realitzats per altres empreses 106.458 114.542 146.884
Despeses en serveis exteriors 738.520 805.551 846.411
Valor afegit brut a preus de mercat 1.389.107 1.429.088 1.458.276
Impostos sobre la producció i els productes 7.172 7.973 7.970
Subvencions a l'explotació 3.659 4.476 3.071
Valor afegit brut a cost de factors 1.385.594 1.425.591 1.453.378
Despeses de personal 963.463 920.492 907.074
Excedent brut d'explotació 422.131 505.099 546.304
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 293 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 516.881 603.262 612.303
Variació existències productes acabats i en curs 14.010 -14.885 -14.973
Treballs realitzats per a l'actiu 3.116 2.591 2.744
Ingressos accessoris i altres de gestió 21.046 17.405 22.270
Consum de mercaderies 6.734 6.638 8.180
Valor de la producció 548.320 601.735 614.164
Consum de primeres matèries i altres proveïments 252.111 258.166 300.882
Treballs realitzats per altres empreses 41.886 51.410 71.124
Despeses en serveis exteriors 93.684 106.543 114.599
Valor afegit brut a preus de mercat 160.639 185.616 127.559
Impostos sobre la producció i els productes 770 1.263 973
Subvencions a l'explotació 472 395 766
Valor afegit brut a cost de factors 160.341 184.748 127.352
Despeses de personal 123.420 127.151 139.325
Excedent brut d'explotació 36.921 57.597 -11.972
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de mobles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 750.488 745.815 852.455
Variació existències productes acabats i en curs 2.378 5.433 2.954
Treballs realitzats per a l'actiu 2.350 3.220 2.401
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.099 2.917 1.803
Consum de mercaderies 20.203 18.905 20.842
Valor de la producció 738.113 738.480 838.771
Consum de primeres matèries i altres proveïments 295.159 307.696 343.325
Treballs realitzats per altres empreses 38.947 35.035 41.312
Despeses en serveis exteriors 137.555 136.655 153.542
Valor afegit brut a preus de mercat 266.452 259.094 300.591
Impostos sobre la producció i els productes 2.349 1.923 2.482
Subvencions a l'explotació 6.640 284 271
Valor afegit brut a cost de factors 270.743 257.454 298.380
Despeses de personal 195.500 191.895 219.440
Excedent brut d'explotació 75.243 65.560 78.939
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 31 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 362.580 359.359 384.967
Variació existències productes acabats i en curs -3.038 3.408 3.600
Treballs realitzats per a l'actiu 4.005 2.964 3.608
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.846 1.585 1.968
Consum de mercaderies 12.026 9.782 9.389
Valor de la producció 353.367 357.534 384.754
Consum de primeres matèries i altres proveïments 153.318 166.604 171.369
Treballs realitzats per altres empreses 17.570 21.332 20.831
Despeses en serveis exteriors 57.977 52.363 60.672
Valor afegit brut a preus de mercat 124.501 117.236 131.883
Impostos sobre la producció i els productes 1.222 925 1.196
Subvencions a l'explotació 451 48 155
Valor afegit brut a cost de factors 123.730 116.359 130.842
Despeses de personal 78.398 71.508 76.478
Excedent brut d'explotació 45.332 44.851 54.364
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 321 a 324 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 592.676 535.617 600.610
Variació existències productes acabats i en curs -1.808 4.499 13.461
Treballs realitzats per a l'actiu 6.684 9.523 3.705
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.584 8.122 7.767
Consum de mercaderies 36.929 35.522 47.018
Valor de la producció 568.207 522.240 578.526
Consum de primeres matèries i altres proveïments 192.773 164.020 191.248
Treballs realitzats per altres empreses 8.542 10.057 13.920
Despeses en serveis exteriors 126.113 107.868 122.073
Valor afegit brut a preus de mercat 240.779 240.295 251.285
Impostos sobre la producció i els productes 2.638 1.516 1.124
Subvencions a l'explotació 2.912 3.426 561
Valor afegit brut a cost de factors 241.053 242.204 250.722
Despeses de personal 164.147 159.009 171.612
Excedent brut d'explotació 76.906 83.195 79.111
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 325 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres indústries manufactureres diverses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 332.288 370.342 303.926
Variació existències productes acabats i en curs 1.555 2.716 7.177
Treballs realitzats per a l'actiu 1.733 891 1.026
Ingressos accessoris i altres de gestió 10.923 7.710 3.652
Consum de mercaderies 25.557 18.439 18.973
Valor de la producció 320.942 363.221 296.807
Consum de primeres matèries i altres proveïments 122.567 157.385 122.960
Treballs realitzats per altres empreses 11.271 9.609 8.847
Despeses en serveis exteriors 71.939 76.015 61.782
Valor afegit brut a preus de mercat 115.165 120.212 103.218
Impostos sobre la producció i els productes 1.144 1.648 1.047
Subvencions a l'explotació 100 1.126 1.136
Valor afegit brut a cost de factors 114.120 119.690 103.308
Despeses de personal 90.744 101.932 75.306
Excedent brut d'explotació 23.376 17.758 28.002
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 329 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.729.844 1.786.258 1.939.997
Variació existències productes acabats i en curs 5.197 -1.256 8.364
Treballs realitzats per a l'actiu 1.682 1.711 3.248
Ingressos accessoris i altres de gestió 19.893 23.224 22.748
Consum de mercaderies 63.429 51.091 55.798
Valor de la producció 1.693.187 1.758.846 1.918.559
Consum de primeres matèries i altres proveïments 484.018 520.022 589.332
Treballs realitzats per altres empreses 283.332 268.522 238.777
Despeses en serveis exteriors 238.161 257.101 289.350
Valor afegit brut a preus de mercat 687.676 713.200 801.099
Impostos sobre la producció i els productes 3.546 5.180 5.013
Subvencions a l'explotació 1.370 667 1.078
Valor afegit brut a cost de factors 685.500 708.688 797.164
Despeses de personal 534.724 545.874 617.923
Excedent brut d'explotació 150.777 162.813 179.241
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 331 i 332 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 13.095.883 14.121.146 15.196.464
Variació existències productes acabats i en curs 911 15.747 11.337
Treballs realitzats per a l'actiu 52.763 53.734 55.198
Ingressos accessoris i altres de gestió 155.520 129.247 241.157
Consum de mercaderies 5.052.003 5.999.228 6.709.677
Valor de la producció 8.253.074 8.320.644 8.794.479
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.192.065 1.539.390 1.588.052
Treballs realitzats per altres empreses 3.241.397 3.226.263 3.191.859
Despeses en serveis exteriors 985.124 986.297 1.129.418
Valor afegit brut a preus de mercat 2.834.488 2.568.695 2.885.150
Impostos sobre la producció i els productes 360.599 400.416 569.020
Subvencions a l'explotació 76.063 76.968 77.873
Valor afegit brut a cost de factors 2.549.952 2.245.247 2.394.003
Despeses de personal 449.338 410.211 466.651
Excedent brut d'explotació 2.100.614 1.835.037 1.927.353
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 351 a 353 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Captació, potabilització i distribució d'aigua Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.300.995 1.347.412 1.341.248
Variació existències productes acabats i en curs -141 696 -1.597
Treballs realitzats per a l'actiu 50.226 41.678 55.314
Ingressos accessoris i altres de gestió 31.893 45.087 37.422
Consum de mercaderies 29.378 30.350 27.022
Valor de la producció 1.353.594 1.404.522 1.405.365
Consum de primeres matèries i altres proveïments 350.912 327.752 354.552
Treballs realitzats per altres empreses 133.113 154.466 157.297
Despeses en serveis exteriors 286.504 331.951 295.426
Valor afegit brut a preus de mercat 583.065 590.353 598.090
Impostos sobre la producció i els productes 21.564 36.903 22.675
Subvencions a l'explotació 17.082 52.954 19.321
Valor afegit brut a cost de factors 578.583 606.404 594.736
Despeses de personal 252.483 249.210 259.935
Excedent brut d'explotació 326.100 357.195 334.801
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Sanejament, gestió de residus i descontaminació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.729.335 2.698.435 2.634.630
Variació existències productes acabats i en curs 4.962 3.230 -2.658
Treballs realitzats per a l'actiu 2.323 3.632 3.104
Ingressos accessoris i altres de gestió 85.646 86.155 92.751
Consum de mercaderies 56.834 73.362 47.103
Valor de la producció 2.765.431 2.718.090 2.680.724
Consum de primeres matèries i altres proveïments 576.984 578.166 553.797
Treballs realitzats per altres empreses 344.243 326.304 345.676
Despeses en serveis exteriors 512.793 534.777 537.141
Valor afegit brut a preus de mercat 1.331.412 1.278.844 1.244.110
Impostos sobre la producció i els productes 28.196 25.064 18.788
Subvencions a l'explotació 39.476 39.049 45.107
Valor afegit brut a cost de factors 1.342.692 1.292.829 1.270.429
Despeses de personal 930.434 924.612 954.845
Excedent brut d'explotació 412.258 368.218 315.584
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 37 a 39 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Selecció de taula