Saltar al contingut principal

Destinació geogràfica de les vendes. Per agrupacions

Total indústria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 138.825.841 147.007.147 148.795.441
Vendes a Espanya 90.340.111 97.535.939 96.086.310
Vendes a la resta de la Unió Europea 34.043.416 34.521.240 35.714.260
Vendes a la resta del món 14.442.314 14.949.968 16.994.870
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions B a E de la CCAE-2009.
Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 5.508.548 6.496.589 5.826.737
Vendes a Espanya 5.150.358 6.173.828 5.526.496
Vendes a la resta de la Unió Europea 209.752 207.676 206.148
Vendes a la resta del món 148.438 115.085 94.093
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Indústries de productes alimentaris Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 24.939.922 26.156.285 26.975.369
Vendes a Espanya 18.574.495 19.966.161 19.690.281
Vendes a la resta de la Unió Europea 4.354.958 4.126.675 4.847.985
Vendes a la resta del món 2.010.469 2.063.448 2.437.103
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 10 de la CCAE-2009.
Fabricació de begudes i indústria del tabac Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.999.563 3.151.553 3.114.806
Vendes a Espanya 2.402.262 2.489.595 2.410.302
Vendes a la resta de la Unió Europea 351.078 373.173 412.465
Vendes a la resta del món 246.223 288.785 292.039
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 11 i 12 de la CCAE-2009.
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 4.709.763 4.726.958 4.557.939
Vendes a Espanya 2.745.108 2.808.861 2.601.538
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.479.499 1.479.698 1.449.204
Vendes a la resta del món 485.156 438.400 507.197
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 13 a 15 de la CCAE-2009.
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 902.627 948.148 1.017.033
Vendes a Espanya 720.252 757.323 807.271
Vendes a la resta de la Unió Europea 142.393 139.635 150.635
Vendes a la resta del món 39.981 51.190 59.127
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 16 de la CCAE-2009.
Indústria del paper i de les arts gràfiques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 5.563.995 5.914.586 5.853.599
Vendes a Espanya 4.079.204 4.354.784 4.266.948
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.038.169 1.110.520 1.114.098
Vendes a la resta del món 446.621 449.282 472.553
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 17 i 18 de la CCAE-2009.
Indústries químiques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 17.557.608 18.501.681 18.543.217
Vendes a Espanya 9.694.353 10.655.077 10.501.752
Vendes a la resta de la Unió Europea 4.570.349 4.632.397 4.796.490
Vendes a la resta del món 3.292.906 3.214.207 3.244.976
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 20 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes farmacèutics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 6.254.891 6.643.320 7.166.145
Vendes a Espanya 3.089.559 3.179.407 3.493.006
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.127.842 2.263.001 2.409.388
Vendes a la resta del món 1.037.490 1.200.911 1.263.751
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 21 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 4.926.103 5.507.848 5.400.874
Vendes a Espanya 3.000.850 3.481.127 3.305.724
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.492.085 1.593.780 1.633.812
Vendes a la resta del món 433.168 432.941 461.339
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 22 de la CCAE-2009.
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.432.169 2.715.003 2.884.568
Vendes a Espanya 1.786.689 2.030.507 2.203.691
Vendes a la resta de la Unió Europea 424.046 456.716 420.924
Vendes a la resta del món 221.434 227.780 259.953
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 23 de la CCAE-2009.
Metal·lúrgia Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 4.131.939 3.940.664 3.758.088
Vendes a Espanya 2.269.423 2.155.879 2.027.299
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.486.282 1.408.724 1.335.475
Vendes a la resta del món 376.234 376.062 395.314
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 24 de la CCAE-2009.
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 8.321.979 9.192.878 8.504.053
Vendes a Espanya 6.054.083 6.539.528 5.964.332
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.662.252 1.971.039 1.830.407
Vendes a la resta del món 605.644 682.310 709.314
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 25 de la CCAE-2009.
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 5.128.034 5.609.212 6.116.602
Vendes a Espanya 2.692.151 3.098.589 3.302.275
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.357.722 1.436.678 1.713.087
Vendes a la resta del món 1.078.161 1.073.945 1.101.240
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 26 i 27 de la CCAE-2009.
Fabricació de maquinària i equips ncaa Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 5.173.221 5.636.406 5.362.112
Vendes a Espanya 2.489.065 2.833.189 2.650.145
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.215.539 1.334.441 1.432.226
Vendes a la resta del món 1.468.617 1.468.776 1.279.741
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 28 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 17.707.834 17.999.415 19.403.867
Vendes a Espanya 5.343.535 5.592.350 5.744.017
Vendes a la resta de la Unió Europea 10.620.248 10.320.195 10.115.695
Vendes a la resta del món 1.744.050 2.086.870 3.544.155
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 29 de la CCAE-2009.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 603.262 612.303 611.495
Vendes a Espanya 280.147 220.607 275.669
Vendes a la resta de la Unió Europea 239.046 255.237 211.156
Vendes a la resta del món 84.069 136.459 124.670
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.011.133 2.141.959 2.366.668
Vendes a Espanya 1.317.501 1.467.780 1.477.028
Vendes a la resta de la Unió Europea 394.886 375.696 579.909
Vendes a la resta del món 298.746 298.484 309.731
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 31 i 32 de la CCAE-2009.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.786.258 1.939.997 2.217.620
Vendes a Espanya 1.451.765 1.651.719 1.935.934
Vendes a la resta de la Unió Europea 141.905 127.533 124.076
Vendes a la resta del món 192.587 160.745 157.611
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 33 de la CCAE-2009.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 14.121.146 15.196.464 14.456.564
Vendes a Espanya 13.438.243 14.363.751 13.617.290
Vendes a la resta de la Unió Europea 610.556 783.511 796.123
Vendes a la resta del món 72.346 49.202 43.151
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 35 de la CCAE-2009.
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 4.045.846 3.975.878 4.658.085
Vendes a Espanya 3.761.067 3.715.879 4.285.314
Vendes a la resta de la Unió Europea 124.806 124.913 134.958
Vendes a la resta del món 159.973 135.085 237.814
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 36 a 39 de la CCAE-2009.

Selecció de taula