Saltar al contingut principal
Total indústria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 443.493 460.124 469.163
Persones assalariades 424.275 441.096 450.399
Persones no assalariades 19.218 19.028 18.765
Personal assalariat equivalent a jornada completa 411.442 424.411 433.575
Hores treballades pel personal assalariat 733.732 742.656 758.799
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions B a E de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.323 3.656 3.432
Persones assalariades 3.279 3.553 3.399
Persones no assalariades 45 102 33
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.111 3.418 3.277
Hores treballades pel personal assalariat 5.465 5.792 5.543
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries de productes alimentaris Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 70.600 75.340 78.438
Persones assalariades 69.012 74.073 76.920
Persones no assalariades 1.588 1.267 1.518
Personal assalariat equivalent a jornada completa 67.331 71.384 73.964
Hores treballades pel personal assalariat 122.359 126.458 131.574
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 10 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes i indústria del tabac Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 9.202 9.343 9.594
Persones assalariades 8.799 8.881 9.073
Persones no assalariades 403 462 521
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.519 8.391 8.655
Hores treballades pel personal assalariat 15.540 14.978 15.505
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 11 i 12 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 29.740 31.023 31.550
Persones assalariades 27.233 28.318 29.083
Persones no assalariades 2.507 2.705 2.467
Personal assalariat equivalent a jornada completa 25.932 26.821 27.665
Hores treballades pel personal assalariat 47.255 48.297 49.859
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 13 a 15 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 6.940 7.302 8.103
Persones assalariades 5.690 6.164 6.790
Persones no assalariades 1.250 1.138 1.314
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.490 5.824 6.414
Hores treballades pel personal assalariat 9.779 10.469 11.400
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 16 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria del paper i de les arts gràfiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 28.789 28.856 28.478
Persones assalariades 26.647 26.895 26.652
Persones no assalariades 2.142 1.961 1.826
Personal assalariat equivalent a jornada completa 25.988 25.904 25.545
Hores treballades pel personal assalariat 46.420 46.040 45.323
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 17 i 18 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries químiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 33.699 35.061 35.027
Persones assalariades 33.409 34.838 34.868
Persones no assalariades 289 223 160
Personal assalariat equivalent a jornada completa 32.194 33.777 33.843
Hores treballades pel personal assalariat 56.972 59.200 59.455
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 20 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes farmacèutics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 20.684 21.784 21.731
Persones assalariades 20.668 21.768 21.681
Persones no assalariades 17 16 50
Personal assalariat equivalent a jornada completa 20.323 21.410 21.315
Hores treballades pel personal assalariat 36.590 37.114 36.635
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 21 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 21.857 21.981 22.283
Persones assalariades 21.410 21.537 21.869
Persones no assalariades 447 445 414
Personal assalariat equivalent a jornada completa 20.934 20.926 21.234
Hores treballades pel personal assalariat 37.200 36.173 36.675
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 22 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 10.033 10.754 10.645
Persones assalariades 9.437 10.408 10.213
Persones no assalariades 597 346 431
Personal assalariat equivalent a jornada completa 9.068 9.969 9.854
Hores treballades pel personal assalariat 16.076 17.505 17.284
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 23 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Metal·lúrgia Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 6.043 6.227 6.458
Persones assalariades 5.952 6.115 6.392
Persones no assalariades 91 112 65
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.754 5.913 6.191
Hores treballades pel personal assalariat 10.174 9.984 10.483
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 24 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 47.198 49.096 52.966
Persones assalariades 43.629 45.603 49.269
Persones no assalariades 3.569 3.493 3.697
Personal assalariat equivalent a jornada completa 42.338 43.563 47.219
Hores treballades pel personal assalariat 75.505 76.857 82.963
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 25 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 21.110 21.942 22.356
Persones assalariades 20.555 21.477 21.855
Persones no assalariades 555 465 501
Personal assalariat equivalent a jornada completa 20.131 20.814 21.201
Hores treballades pel personal assalariat 35.371 36.273 36.974
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 26 i 27 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de maquinària i equips ncaa Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 24.329 25.240 25.812
Persones assalariades 23.817 24.711 25.153
Persones no assalariades 513 529 658
Personal assalariat equivalent a jornada completa 23.403 23.902 24.378
Hores treballades pel personal assalariat 41.325 42.273 42.835
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 28 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 37.544 37.828 39.046
Persones assalariades 37.435 37.677 38.909
Persones no assalariades 109 151 137
Personal assalariat equivalent a jornada completa 36.172 37.136 38.229
Hores treballades pel personal assalariat 63.142 62.837 64.962
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 29 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.808 3.060 2.889
Persones assalariades 2.736 2.951 2.791
Persones no assalariades 72 109 98
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.694 2.884 2.720
Hores treballades pel personal assalariat 4.718 4.758 4.463
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 18.411 18.618 17.778
Persones assalariades 15.775 15.892 15.394
Persones no assalariades 2.636 2.727 2.384
Personal assalariat equivalent a jornada completa 15.128 15.083 14.655
Hores treballades pel personal assalariat 26.900 26.599 25.974
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 31 i 32 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 14.694 15.233 14.937
Persones assalariades 12.963 13.267 13.190
Persones no assalariades 1.730 1.966 1.747
Personal assalariat equivalent a jornada completa 12.309 12.688 12.684
Hores treballades pel personal assalariat 22.201 22.616 22.871
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 33 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 5.798 5.736 5.309
Persones assalariades 5.459 5.432 4.932
Persones no assalariades 338 305 377
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.338 5.246 4.796
Hores treballades pel personal assalariat 9.180 8.837 7.988
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 35 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 30.690 32.044 32.332
Persones assalariades 30.369 31.538 31.966
Persones no assalariades 320 506 366
Personal assalariat equivalent a jornada completa 29.284 29.359 29.737
Hores treballades pel personal assalariat 51.562 49.595 50.031
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 36 a 39 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Selecció de taula