Saltar al contingut principal

Persones ocupades i hores treballades. Per agrupacions

Total indústria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 469.163 487.912 492.622
Persones assalariades 450.399 468.850 473.813
Persones no assalariades 18.765 19.062 18.809
Personal assalariat equivalent a jornada completa 433.575 452.503 457.358
Hores treballades pel personal assalariat 758.799 789.896 794.422
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions B a E de la CCAE-2009.
Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 3.432 3.484 3.478
Persones assalariades 3.399 3.434 3.456
Persones no assalariades 33 50 22
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.277 3.319 3.343
Hores treballades pel personal assalariat 5.543 5.649 5.724
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Indústries de productes alimentaris Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 78.438 83.351 80.272
Persones assalariades 76.920 81.519 79.007
Persones no assalariades 1.518 1.832 1.265
Personal assalariat equivalent a jornada completa 73.964 78.629 75.987
Hores treballades pel personal assalariat 131.574 139.448 134.481
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 10 de la CCAE-2009.
Fabricació de begudes i indústria del tabac Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 9.594 9.940 10.309
Persones assalariades 9.073 9.623 9.891
Persones no assalariades 521 317 418
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.655 9.175 9.434
Hores treballades pel personal assalariat 15.505 16.337 16.919
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 11 i 12 de la CCAE-2009.
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 31.550 32.128 32.254
Persones assalariades 29.083 29.387 29.549
Persones no assalariades 2.467 2.742 2.705
Personal assalariat equivalent a jornada completa 27.665 27.962 28.274
Hores treballades pel personal assalariat 49.859 50.326 50.732
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 13 a 15 de la CCAE-2009.
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 8.103 7.851 7.740
Persones assalariades 6.790 6.630 6.828
Persones no assalariades 1.314 1.221 912
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.414 6.339 6.541
Hores treballades pel personal assalariat 11.400 11.136 11.499
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 16 de la CCAE-2009.
Indústria del paper i de les arts gràfiques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 28.478 30.191 29.539
Persones assalariades 26.652 28.424 27.719
Persones no assalariades 1.826 1.766 1.820
Personal assalariat equivalent a jornada completa 25.545 27.465 26.591
Hores treballades pel personal assalariat 45.323 48.740 46.790
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 17 i 18 de la CCAE-2009.
Indústries químiques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 35.027 36.459 37.824
Persones assalariades 34.868 36.236 37.598
Persones no assalariades 160 223 226
Personal assalariat equivalent a jornada completa 33.843 35.171 36.747
Hores treballades pel personal assalariat 59.455 61.179 63.471
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 20 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes farmacèutics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 21.731 22.461 23.587
Persones assalariades 21.681 22.442 23.573
Persones no assalariades 50 20 14
Personal assalariat equivalent a jornada completa 21.315 22.032 23.120
Hores treballades pel personal assalariat 36.635 38.211 40.059
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 21 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 22.283 23.747 23.783
Persones assalariades 21.869 23.205 23.435
Persones no assalariades 414 542 348
Personal assalariat equivalent a jornada completa 21.234 22.760 22.956
Hores treballades pel personal assalariat 36.675 39.512 39.048
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 22 de la CCAE-2009.
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 10.645 11.254 11.534
Persones assalariades 10.213 10.835 11.180
Persones no assalariades 431 419 354
Personal assalariat equivalent a jornada completa 9.854 10.435 10.767
Hores treballades pel personal assalariat 17.284 18.154 18.681
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 23 de la CCAE-2009.
Metal·lúrgia Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 6.458 6.620 6.774
Persones assalariades 6.392 6.553 6.697
Persones no assalariades 65 66 77
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.191 6.347 6.477
Hores treballades pel personal assalariat 10.483 10.736 10.920
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 24 de la CCAE-2009.
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 52.966 54.478 52.986
Persones assalariades 49.269 51.297 49.653
Persones no assalariades 3.697 3.180 3.333
Personal assalariat equivalent a jornada completa 47.219 49.260 47.778
Hores treballades pel personal assalariat 82.963 86.313 83.115
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 25 de la CCAE-2009.
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 22.356 23.633 24.677
Persones assalariades 21.855 23.122 24.099
Persones no assalariades 501 511 578
Personal assalariat equivalent a jornada completa 21.201 22.461 23.444
Hores treballades pel personal assalariat 36.974 38.960 40.607
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 26 i 27 de la CCAE-2009.
Fabricació de maquinària i equips ncaa Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 25.812 27.127 28.798
Persones assalariades 25.153 26.597 28.438
Persones no assalariades 658 530 359
Personal assalariat equivalent a jornada completa 24.378 25.835 27.677
Hores treballades pel personal assalariat 42.835 45.423 48.672
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 28 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 39.046 39.074 38.845
Persones assalariades 38.909 38.937 38.722
Persones no assalariades 137 137 122
Personal assalariat equivalent a jornada completa 38.229 38.470 38.148
Hores treballades pel personal assalariat 64.962 64.768 63.530
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 29 de la CCAE-2009.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 2.889 2.961 2.840
Persones assalariades 2.791 2.892 2.798
Persones no assalariades 98 69 42
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.720 2.819 2.732
Hores treballades pel personal assalariat 4.463 4.633 4.490
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 17.778 18.129 18.112
Persones assalariades 15.394 15.677 15.281
Persones no assalariades 2.384 2.452 2.831
Personal assalariat equivalent a jornada completa 14.655 14.865 14.518
Hores treballades pel personal assalariat 25.974 26.258 25.636
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 31 i 32 de la CCAE-2009.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 14.937 17.272 18.998
Persones assalariades 13.190 15.165 16.685
Persones no assalariades 1.747 2.107 2.313
Personal assalariat equivalent a jornada completa 12.684 14.548 16.080
Hores treballades pel personal assalariat 22.871 26.128 28.708
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 33 de la CCAE-2009.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 5.309 5.636 6.518
Persones assalariades 4.932 5.114 5.794
Persones no assalariades 377 523 724
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.796 4.933 5.593
Hores treballades pel personal assalariat 7.988 8.261 9.433
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 35 de la CCAE-2009.
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Persones ocupades 32.332 32.116 33.756
Persones assalariades 31.966 31.760 33.410
Persones no assalariades 366 357 346
Personal assalariat equivalent a jornada completa 29.737 29.677 31.153
Hores treballades pel personal assalariat 50.031 49.725 51.907
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 36 a 39 de la CCAE-2009.

Selecció de taula