Saltar al contingut principal
Total indústria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 131.949.571 130.002.368 138.825.841
Variació existències productes acabats i en curs 244.083 243.993 524.859
Treballs realitzats per a l'actiu 592.096 541.031 593.390
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.222.318 2.276.631 2.366.344
Consum de mercaderies 12.807.127 14.357.803 15.713.514
Valor de la producció 122.200.940 118.706.220 126.596.920
Consum de primeres matèries i altres proveïments 63.656.904 59.166.379 65.488.192
Treballs realitzats per altres empreses 7.534.968 7.759.887 7.806.830
Despeses en serveis exteriors 20.303.552 19.963.271 20.888.581
Valor afegit brut a preus de mercat 30.705.516 31.816.683 32.413.316
Impostos sobre la producció i els productes 778.586 761.482 816.114
Subvencions a l'explotació 334.491 306.922 332.717
Valor afegit brut a cost de factors 30.261.420 31.362.123 31.929.918
Despeses de personal 17.798.807 18.251.250 18.596.142
Excedent brut d'explotació 12.462.613 13.110.873 13.333.776
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions B a E de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.461.826 4.318.988 5.508.548
Variació existències productes acabats i en curs -78.897 42.641 17.182
Treballs realitzats per a l'actiu 11.505 12.840 24.184
Ingressos accessoris i altres de gestió 171.065 150.409 160.362
Consum de mercaderies 803.141 577.998 774.368
Valor de la producció 4.762.359 3.946.880 4.935.908
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.420.027 2.751.042 3.680.804
Treballs realitzats per altres empreses 15.553 11.957 14.660
Despeses en serveis exteriors 559.427 511.670 550.498
Valor afegit brut a preus de mercat 767.352 672.210 689.946
Impostos sobre la producció i els productes 29.729 28.475 28.799
Subvencions a l'explotació 15.005 14.991 11.844
Valor afegit brut a cost de factors 752.627 658.727 672.992
Despeses de personal 195.677 216.954 190.651
Excedent brut d'explotació 556.950 441.773 482.341
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries de productes alimentaris Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 23.031.462 23.411.022 24.939.922
Variació existències productes acabats i en curs 66.149 63.908 45.460
Treballs realitzats per a l'actiu 28.070 25.218 29.021
Ingressos accessoris i altres de gestió 140.329 131.541 147.015
Consum de mercaderies 1.909.611 2.067.439 2.083.720
Valor de la producció 21.356.398 21.564.249 23.077.697
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.717.662 13.792.640 15.147.720
Treballs realitzats per altres empreses 764.565 792.741 802.592
Despeses en serveis exteriors 3.068.178 3.171.124 3.240.511
Valor afegit brut a preus de mercat 3.805.993 3.807.744 3.886.875
Impostos sobre la producció i els productes 54.537 59.727 54.194
Subvencions a l'explotació 33.283 36.247 25.656
Valor afegit brut a cost de factors 3.784.739 3.784.264 3.858.337
Despeses de personal 2.283.443 2.359.247 2.472.776
Excedent brut d'explotació 1.501.295 1.425.017 1.385.561
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 10 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes i indústria del tabac Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.968.246 2.877.247 2.999.563
Variació existències productes acabats i en curs 27.620 -22.168 18.928
Treballs realitzats per a l'actiu 3.341 2.328 3.914
Ingressos accessoris i altres de gestió 67.762 84.369 83.271
Consum de mercaderies 191.069 172.365 180.189
Valor de la producció 2.875.900 2.769.410 2.925.487
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.495.375 1.411.230 1.455.589
Treballs realitzats per altres empreses 22.915 21.315 17.707
Despeses en serveis exteriors 698.143 673.890 748.484
Valor afegit brut a preus de mercat 659.466 662.976 703.707
Impostos sobre la producció i els productes 23.144 19.146 18.494
Subvencions a l'explotació 20.764 14.378 18.850
Valor afegit brut a cost de factors 657.086 658.208 704.063
Despeses de personal 410.938 414.223 420.553
Excedent brut d'explotació 246.148 243.985 283.510
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 11 i 12 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.714.826 4.740.137 4.709.763
Variació existències productes acabats i en curs 31.680 21.449 24.994
Treballs realitzats per a l'actiu 4.060 8.740 10.580
Ingressos accessoris i altres de gestió 40.588 36.900 42.602
Consum de mercaderies 147.026 187.960 155.893
Valor de la producció 4.644.127 4.619.266 4.632.046
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.181.102 2.008.753 2.103.868
Treballs realitzats per altres empreses 470.967 542.172 457.110
Despeses en serveis exteriors 750.820 750.994 776.542
Valor afegit brut a preus de mercat 1.241.239 1.317.347 1.294.526
Impostos sobre la producció i els productes 13.686 14.558 16.750
Subvencions a l'explotació 4.097 3.422 3.826
Valor afegit brut a cost de factors 1.231.650 1.306.211 1.281.602
Despeses de personal 837.259 853.672 897.204
Excedent brut d'explotació 394.390 452.539 384.398
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 13 a 15 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 831.523 786.954 902.627
Variació existències productes acabats i en curs 1.153 100 1.425
Treballs realitzats per a l'actiu 666 -874 794
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.521 3.269 3.172
Consum de mercaderies 31.689 19.679 34.547
Valor de la producció 805.174 769.769 873.471
Consum de primeres matèries i altres proveïments 382.900 362.739 393.827
Treballs realitzats per altres empreses 47.020 46.834 56.185
Despeses en serveis exteriors 129.424 122.837 132.735
Valor afegit brut a preus de mercat 245.831 237.360 290.725
Impostos sobre la producció i els productes 2.241 2.591 2.474
Subvencions a l'explotació 2.753 1.496 1.574
Valor afegit brut a cost de factors 246.343 236.265 289.825
Despeses de personal 166.611 177.553 206.234
Excedent brut d'explotació 79.732 58.711 83.591
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 16 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria del paper i de les arts gràfiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.451.155 5.397.913 5.563.995
Variació existències productes acabats i en curs 13.463 5.645 15.651
Treballs realitzats per a l'actiu 7.257 11.352 4.312
Ingressos accessoris i altres de gestió 50.257 42.786 45.803
Consum de mercaderies 360.502 329.075 334.982
Valor de la producció 5.161.630 5.128.620 5.294.778
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.412.182 2.358.611 2.529.395
Treballs realitzats per altres empreses 256.536 260.216 235.223
Despeses en serveis exteriors 1.017.209 965.139 995.240
Valor afegit brut a preus de mercat 1.475.703 1.544.653 1.534.920
Impostos sobre la producció i els productes 22.301 21.441 21.653
Subvencions a l'explotació 7.486 6.059 5.883
Valor afegit brut a cost de factors 1.460.888 1.529.272 1.519.151
Despeses de personal 994.971 1.012.691 1.004.430
Excedent brut d'explotació 465.917 516.581 514.721
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 17 i 18 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries químiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 17.257.401 16.830.475 17.557.608
Variació existències productes acabats i en curs -129.693 17.943 85.329
Treballs realitzats per a l'actiu 30.744 38.152 49.984
Ingressos accessoris i altres de gestió 287.376 325.769 355.362
Consum de mercaderies 1.444.824 1.297.545 1.120.511
Valor de la producció 16.001.004 15.914.795 16.927.772
Consum de primeres matèries i altres proveïments 8.661.469 8.359.988 9.217.694
Treballs realitzats per altres empreses 154.292 150.335 181.286
Despeses en serveis exteriors 3.523.349 3.447.853 3.526.328
Valor afegit brut a preus de mercat 3.661.893 3.956.619 4.002.463
Impostos sobre la producció i els productes 67.482 65.988 67.321
Subvencions a l'explotació 27.014 25.976 21.924
Valor afegit brut a cost de factors 3.621.425 3.916.607 3.957.066
Despeses de personal 1.827.195 1.861.769 1.860.087
Excedent brut d'explotació 1.794.230 2.054.838 2.096.979
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 20 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes farmacèutics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 6.512.675 6.625.503 6.254.891
Variació existències productes acabats i en curs 52.089 1.924 10.765
Treballs realitzats per a l'actiu 23.064 34.220 28.343
Ingressos accessoris i altres de gestió 259.818 298.912 279.925
Consum de mercaderies 845.897 845.420 700.947
Valor de la producció 6.001.749 6.115.139 5.872.977
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.933.583 1.928.401 1.844.633
Treballs realitzats per altres empreses 136.950 146.348 135.612
Despeses en serveis exteriors 1.578.513 1.552.487 1.510.449
Valor afegit brut a preus de mercat 2.352.704 2.487.902 2.382.283
Impostos sobre la producció i els productes 25.267 25.331 27.763
Subvencions a l'explotació 4.096 5.901 5.265
Valor afegit brut a cost de factors 2.331.533 2.468.472 2.359.785
Despeses de personal 1.283.881 1.339.661 1.302.749
Excedent brut d'explotació 1.047.652 1.128.811 1.057.036
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 21 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.016.327 4.693.851 4.926.103
Variació existències productes acabats i en curs 6.982 -5.100 38.176
Treballs realitzats per a l'actiu 8.897 7.086 6.711
Ingressos accessoris i altres de gestió 51.053 43.489 52.522
Consum de mercaderies 313.442 248.923 242.062
Valor de la producció 4.769.817 4.490.402 4.781.450
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.240.976 2.101.932 2.302.667
Treballs realitzats per altres empreses 229.507 203.188 220.416
Despeses en serveis exteriors 860.112 788.341 833.636
Valor afegit brut a preus de mercat 1.439.221 1.396.941 1.424.731
Impostos sobre la producció i els productes 18.246 16.000 17.342
Subvencions a l'explotació 6.064 5.549 3.838
Valor afegit brut a cost de factors 1.427.039 1.386.489 1.411.227
Despeses de personal 849.262 839.669 872.791
Excedent brut d'explotació 577.777 546.820 538.436
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 22 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.141.758 2.328.186 2.432.169
Variació existències productes acabats i en curs 15.160 -2.524 6.314
Treballs realitzats per a l'actiu 12.124 14.976 13.558
Ingressos accessoris i altres de gestió 47.948 53.105 51.687
Consum de mercaderies 214.551 269.610 279.822
Valor de la producció 2.002.439 2.124.133 2.223.905
Consum de primeres matèries i altres proveïments 766.576 805.714 858.879
Treballs realitzats per altres empreses 73.502 84.550 92.814
Despeses en serveis exteriors 534.085 566.185 600.932
Valor afegit brut a preus de mercat 628.276 667.684 671.280
Impostos sobre la producció i els productes 18.064 17.000 19.224
Subvencions a l'explotació 19.828 22.933 29.234
Valor afegit brut a cost de factors 630.040 673.617 681.290
Despeses de personal 409.682 436.346 442.767
Excedent brut d'explotació 220.358 237.271 238.523
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 23 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Metal·lúrgia Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.627.653 3.337.644 4.131.939
Variació existències productes acabats i en curs -22.722 35.582 17.649
Treballs realitzats per a l'actiu 4.217 4.858 4.240
Ingressos accessoris i altres de gestió 13.575 14.598 10.174
Consum de mercaderies 24.977 21.587 33.034
Valor de la producció 3.597.747 3.371.095 4.130.968
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.578.397 2.325.154 3.052.095
Treballs realitzats per altres empreses 118.231 134.905 135.955
Despeses en serveis exteriors 438.901 405.965 435.593
Valor afegit brut a preus de mercat 462.218 505.071 507.325
Impostos sobre la producció i els productes 4.866 4.714 4.319
Subvencions a l'explotació 1.568 1.355 1.939
Valor afegit brut a cost de factors 458.920 501.712 504.945
Despeses de personal 250.304 261.043 281.455
Excedent brut d'explotació 208.616 240.668 223.490
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 24 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 7.097.652 7.222.659 8.321.979
Variació existències productes acabats i en curs 50.836 48.342 35.785
Treballs realitzats per a l'actiu 13.290 19.146 17.811
Ingressos accessoris i altres de gestió 64.026 63.244 57.291
Consum de mercaderies 302.091 304.753 335.469
Valor de la producció 6.923.714 7.048.638 8.097.397
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.198.388 3.140.108 3.754.452
Treballs realitzats per altres empreses 514.236 568.234 635.976
Despeses en serveis exteriors 933.593 990.797 1.123.909
Valor afegit brut a preus de mercat 2.277.496 2.349.499 2.583.059
Impostos sobre la producció i els productes 17.403 17.242 19.541
Subvencions a l'explotació 5.107 2.724 5.693
Valor afegit brut a cost de factors 2.265.200 2.334.981 2.569.212
Despeses de personal 1.594.747 1.717.433 1.906.627
Excedent brut d'explotació 670.453 617.547 662.585
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 25 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.723.819 4.967.491 5.128.034
Variació existències productes acabats i en curs 143.988 -62.462 27.398
Treballs realitzats per a l'actiu 24.055 26.292 25.100
Ingressos accessoris i altres de gestió 121.293 130.451 119.883
Consum de mercaderies 551.923 566.071 551.057
Valor de la producció 4.461.232 4.495.702 4.749.358
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.398.050 2.353.332 2.492.920
Treballs realitzats per altres empreses 151.899 164.246 178.101
Despeses en serveis exteriors 663.440 689.820 676.751
Valor afegit brut a preus de mercat 1.247.843 1.288.304 1.401.587
Impostos sobre la producció i els productes 13.339 10.351 9.340
Subvencions a l'explotació 3.940 6.174 4.862
Valor afegit brut a cost de factors 1.238.444 1.284.127 1.397.109
Despeses de personal 926.406 975.509 977.831
Excedent brut d'explotació 312.037 308.618 419.278
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 26 i 27 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de maquinària i equips ncaa Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.529.784 4.834.013 5.173.221
Variació existències productes acabats i en curs 46.292 65.622 94.177
Treballs realitzats per a l'actiu 16.977 22.933 25.314
Ingressos accessoris i altres de gestió 31.735 33.982 32.709
Consum de mercaderies 189.905 302.526 284.077
Valor de la producció 4.434.884 4.654.024 5.041.343
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.019.307 2.177.410 2.403.867
Treballs realitzats per altres empreses 348.970 357.433 371.325
Despeses en serveis exteriors 659.289 688.927 727.403
Valor afegit brut a preus de mercat 1.407.317 1.430.253 1.538.747
Impostos sobre la producció i els productes 10.983 9.855 9.663
Subvencions a l'explotació 5.717 3.022 3.859
Valor afegit brut a cost de factors 1.402.052 1.423.420 1.532.943
Despeses de personal 1.008.188 1.034.914 1.086.361
Excedent brut d'explotació 393.864 388.505 446.582
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 28 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 16.438.701 16.219.316 17.707.834
Variació existències productes acabats i en curs 224 9.066 66.038
Treballs realitzats per a l'actiu 249.545 188.883 229.582
Ingressos accessoris i altres de gestió 563.825 526.356 603.114
Consum de mercaderies 1.366.982 1.843.758 2.359.521
Valor de la producció 15.885.313 15.099.862 16.247.047
Consum de primeres matèries i altres proveïments 10.549.597 9.669.418 10.230.580
Treballs realitzats per altres empreses 169.055 155.113 168.871
Despeses en serveis exteriors 2.392.427 2.127.390 2.420.000
Valor afegit brut a preus de mercat 2.774.234 3.147.942 3.427.596
Impostos sobre la producció i els productes 21.698 27.033 24.401
Subvencions a l'explotació 11.947 12.129 13.552
Valor afegit brut a cost de factors 2.764.483 3.133.038 3.416.748
Despeses de personal 1.882.939 1.931.378 1.892.225
Excedent brut d'explotació 881.544 1.201.660 1.524.523
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 29 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 486.987 516.881 603.262
Variació existències productes acabats i en curs 794 14.010 -14.885
Treballs realitzats per a l'actiu 3.157 3.116 2.591
Ingressos accessoris i altres de gestió 24.634 21.046 17.405
Consum de mercaderies 7.763 6.734 6.638
Valor de la producció 507.810 548.320 601.735
Consum de primeres matèries i altres proveïments 200.238 252.111 258.166
Treballs realitzats per altres empreses 55.337 41.886 51.410
Despeses en serveis exteriors 91.758 93.684 106.543
Valor afegit brut a preus de mercat 160.478 160.639 185.616
Impostos sobre la producció i els productes 1.426 770 1.263
Subvencions a l'explotació 341 472 395
Valor afegit brut a cost de factors 159.392 160.341 184.748
Despeses de personal 114.589 123.420 127.151
Excedent brut d'explotació 44.803 36.921 57.597
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.033.207 2.038.033 2.011.133
Variació existències productes acabats i en curs 17.302 -914 16.056
Treballs realitzats per a l'actiu 14.770 14.772 16.598
Ingressos accessoris i altres de gestió 20.698 23.452 20.334
Consum de mercaderies 106.368 94.715 82.647
Valor de la producció 1.979.610 1.980.629 1.981.475
Consum de primeres matèries i altres proveïments 727.499 763.817 795.705
Treballs realitzats per altres empreses 97.298 76.329 76.032
Despeses en serveis exteriors 387.431 393.584 372.901
Valor afegit brut a preus de mercat 767.381 746.898 736.836
Impostos sobre la producció i els productes 6.115 7.354 6.011
Subvencions a l'explotació 4.529 10.102 4.883
Valor afegit brut a cost de factors 765.795 749.646 735.707
Despeses de personal 517.093 528.789 524.343
Excedent brut d'explotació 248.702 220.857 211.364
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 31 i 32 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.592.670 1.729.844 1.786.258
Variació existències productes acabats i en curs 896 5.197 -1.256
Treballs realitzats per a l'actiu 2.203 1.682 1.711
Ingressos accessoris i altres de gestió 24.213 19.893 23.224
Consum de mercaderies 50.778 63.429 51.091
Valor de la producció 1.569.205 1.693.187 1.758.846
Consum de primeres matèries i altres proveïments 449.057 484.018 520.022
Treballs realitzats per altres empreses 232.928 283.332 268.522
Despeses en serveis exteriors 236.204 238.161 257.101
Valor afegit brut a preus de mercat 651.016 687.676 713.200
Impostos sobre la producció i els productes 4.464 3.546 5.180
Subvencions a l'explotació 1.144 1.370 667
Valor afegit brut a cost de factors 647.696 685.500 708.688
Despeses de personal 531.751 534.724 545.874
Excedent brut d'explotació 115.945 150.777 162.813
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 33 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 14.325.705 13.095.883 14.121.146
Variació existències productes acabats i en curs -26.640 911 15.747
Treballs realitzats per a l'actiu 81.279 52.763 53.734
Ingressos accessoris i altres de gestió 132.706 155.520 129.247
Consum de mercaderies 3.854.966 5.052.003 5.999.228
Valor de la producció 10.658.085 8.253.074 8.320.644
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.474.671 1.192.065 1.539.390
Treballs realitzats per altres empreses 3.242.149 3.241.397 3.226.263
Despeses en serveis exteriors 990.527 985.124 986.297
Valor afegit brut a preus de mercat 2.950.737 2.834.488 2.568.695
Impostos sobre la producció i els productes 384.768 360.599 400.416
Subvencions a l'explotació 96.040 76.063 76.968
Valor afegit brut a cost de factors 2.662.010 2.549.952 2.245.247
Despeses de personal 575.122 449.338 410.211
Excedent brut d'explotació 2.086.888 2.100.614 1.835.037
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 35 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.706.191 4.030.329 4.045.846
Variació existències productes acabats i en curs 27.404 4.821 3.927
Treballs realitzats per a l'actiu 52.873 52.549 45.309
Ingressos accessoris i altres de gestió 105.896 117.539 131.242
Consum de mercaderies 89.620 86.212 103.712
Valor de la producció 3.802.744 4.119.026 4.122.612
Consum de primeres matèries i altres proveïments 849.845 927.896 905.918
Treballs realitzats per altres empreses 433.058 477.356 480.770
Despeses en serveis exteriors 790.722 799.297 866.728
Valor afegit brut a preus de mercat 1.729.119 1.914.477 1.869.196
Impostos sobre la producció i els productes 38.828 49.760 61.966
Subvencions a l'explotació 63.769 56.558 92.003
Valor afegit brut a cost de factors 1.754.060 1.921.276 1.899.234
Despeses de personal 1.138.748 1.182.917 1.173.821
Excedent brut d'explotació 615.311 738.359 725.412
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 36 a 39 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Selecció de taula