Saltar al contingut principal
Total indústria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 138.825.841 147.007.147 148.795.441
Variació existències productes acabats i en curs 524.859 494.262 434.657
Treballs realitzats per a l'actiu 593.390 746.911 819.752
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.366.344 2.589.932 2.558.980
Consum de mercaderies 15.713.514 17.463.975 17.278.158
Valor de la producció 126.596.920 133.374.277 135.330.671
Consum de primeres matèries i altres proveïments 65.488.192 68.597.009 69.289.687
Treballs realitzats per altres empreses 7.806.830 8.149.855 8.037.987
Despeses en serveis exteriors 20.888.581 22.524.952 22.897.848
Valor afegit brut a preus de mercat 32.413.316 34.102.461 35.105.149
Impostos sobre la producció i els productes 816.114 962.319 769.967
Subvencions a l'explotació 332.717 333.281 471.269
Valor afegit brut a cost de factors 31.929.918 33.473.422 34.806.451
Despeses de personal 18.596.142 19.899.353 20.880.128
Excedent brut d'explotació 13.333.776 13.574.070 13.926.323
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions B a E de la CCAE-2009.
Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 5.508.548 6.496.589 5.826.737
Variació existències productes acabats i en curs 17.182 15.982 11.789
Treballs realitzats per a l'actiu 24.184 19.164 10.386
Ingressos accessoris i altres de gestió 160.362 175.836 160.810
Consum de mercaderies 774.368 991.806 1.007.303
Valor de la producció 4.935.908 5.715.764 5.002.419
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.680.804 4.415.301 3.819.919
Treballs realitzats per altres empreses 14.660 27.210 17.150
Despeses en serveis exteriors 550.498 611.842 565.338
Valor afegit brut a preus de mercat 689.946 661.411 600.012
Impostos sobre la producció i els productes 28.799 27.052 24.260
Subvencions a l'explotació 11.844 14.971 41.178
Valor afegit brut a cost de factors 672.992 649.330 616.930
Despeses de personal 190.651 196.589 200.082
Excedent brut d'explotació 482.341 452.740 416.849
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Indústries de productes alimentaris Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 24.939.922 26.156.285 26.975.369
Variació existències productes acabats i en curs 45.460 68.039 136.123
Treballs realitzats per a l'actiu 29.021 36.272 39.249
Ingressos accessoris i altres de gestió 147.015 258.035 267.903
Consum de mercaderies 2.083.720 2.422.273 2.341.868
Valor de la producció 23.077.697 24.096.358 25.076.777
Consum de primeres matèries i altres proveïments 15.147.720 15.299.104 16.200.849
Treballs realitzats per altres empreses 802.592 873.592 895.867
Despeses en serveis exteriors 3.240.511 3.512.752 3.456.087
Valor afegit brut a preus de mercat 3.886.875 4.410.910 4.523.973
Impostos sobre la producció i els productes 54.194 61.652 61.102
Subvencions a l'explotació 25.656 27.222 26.513
Valor afegit brut a cost de factors 3.858.337 4.376.480 4.489.383
Despeses de personal 2.472.776 2.747.587 2.751.750
Excedent brut d'explotació 1.385.561 1.628.893 1.737.633
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 10 de la CCAE-2009.
Fabricació de begudes i indústria del tabac Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.999.563 3.151.553 3.114.806
Variació existències productes acabats i en curs 18.928 -7.391 18.586
Treballs realitzats per a l'actiu 3.914 3.382 3.485
Ingressos accessoris i altres de gestió 83.271 71.194 77.574
Consum de mercaderies 180.189 187.987 207.368
Valor de la producció 2.925.487 3.030.751 3.007.083
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.455.589 1.603.575 1.581.717
Treballs realitzats per altres empreses 17.707 18.916 20.020
Despeses en serveis exteriors 748.484 734.320 720.828
Valor afegit brut a preus de mercat 703.707 673.941 684.519
Impostos sobre la producció i els productes 18.494 17.453 17.634
Subvencions a l'explotació 18.850 17.764 16.330
Valor afegit brut a cost de factors 704.063 674.251 683.215
Despeses de personal 420.553 443.396 458.535
Excedent brut d'explotació 283.510 230.855 224.680
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 11 i 12 de la CCAE-2009.
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 4.709.763 4.726.958 4.557.939
Variació existències productes acabats i en curs 24.994 35.577 14.994
Treballs realitzats per a l'actiu 10.580 11.796 14.526
Ingressos accessoris i altres de gestió 42.602 55.972 51.848
Consum de mercaderies 155.893 153.345 181.227
Valor de la producció 4.632.046 4.676.958 4.458.079
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.103.868 2.135.853 1.989.072
Treballs realitzats per altres empreses 457.110 460.312 426.800
Despeses en serveis exteriors 776.542 805.455 800.937
Valor afegit brut a preus de mercat 1.294.526 1.275.339 1.241.271
Impostos sobre la producció i els productes 16.750 15.067 12.851
Subvencions a l'explotació 3.826 3.878 5.150
Valor afegit brut a cost de factors 1.281.602 1.264.150 1.233.571
Despeses de personal 897.204 941.013 980.777
Excedent brut d'explotació 384.398 323.137 252.794
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 13 a 15 de la CCAE-2009.
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 902.627 948.148 1.017.033
Variació existències productes acabats i en curs 1.425 3.764 5.306
Treballs realitzats per a l'actiu 794 494 897
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.172 3.942 3.382
Consum de mercaderies 34.547 24.487 36.579
Valor de la producció 873.471 931.860 990.038
Consum de primeres matèries i altres proveïments 393.827 431.697 456.023
Treballs realitzats per altres empreses 56.185 66.430 64.943
Despeses en serveis exteriors 132.735 147.798 158.841
Valor afegit brut a preus de mercat 290.725 285.935 310.230
Impostos sobre la producció i els productes 2.474 2.317 1.935
Subvencions a l'explotació 1.574 1.749 2.304
Valor afegit brut a cost de factors 289.825 285.367 310.600
Despeses de personal 206.234 205.166 224.509
Excedent brut d'explotació 83.591 80.201 86.091
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 16 de la CCAE-2009.
Indústria del paper i de les arts gràfiques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 5.563.995 5.914.586 5.853.599
Variació existències productes acabats i en curs 15.651 18.953 15.818
Treballs realitzats per a l'actiu 4.312 4.928 6.304
Ingressos accessoris i altres de gestió 45.803 51.836 47.371
Consum de mercaderies 334.982 348.685 351.198
Valor de la producció 5.294.778 5.641.619 5.571.893
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.529.395 2.666.208 2.632.581
Treballs realitzats per altres empreses 235.223 279.671 225.633
Despeses en serveis exteriors 995.240 1.081.283 1.077.502
Valor afegit brut a preus de mercat 1.534.920 1.614.458 1.636.177
Impostos sobre la producció i els productes 21.653 23.700 19.405
Subvencions a l'explotació 5.883 9.145 16.076
Valor afegit brut a cost de factors 1.519.151 1.599.903 1.632.848
Despeses de personal 1.004.430 1.098.181 1.065.955
Excedent brut d'explotació 514.721 501.723 566.893
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 17 i 18 de la CCAE-2009.
Indústries químiques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 17.557.608 18.501.681 18.543.217
Variació existències productes acabats i en curs 85.329 78.178 -14.575
Treballs realitzats per a l'actiu 49.984 63.101 83.380
Ingressos accessoris i altres de gestió 355.362 352.941 394.610
Consum de mercaderies 1.120.511 1.514.318 1.406.241
Valor de la producció 16.927.772 17.481.584 17.600.391
Consum de primeres matèries i altres proveïments 9.217.694 9.744.627 9.622.364
Treballs realitzats per altres empreses 181.286 222.033 225.377
Despeses en serveis exteriors 3.526.328 3.680.651 3.742.753
Valor afegit brut a preus de mercat 4.002.463 3.834.273 4.009.898
Impostos sobre la producció i els productes 67.321 63.315 62.009
Subvencions a l'explotació 21.924 28.565 59.490
Valor afegit brut a cost de factors 3.957.066 3.799.523 4.007.379
Despeses de personal 1.860.087 1.982.336 2.127.243
Excedent brut d'explotació 2.096.979 1.817.187 1.880.135
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 20 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes farmacèutics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 6.254.891 6.643.320 7.166.145
Variació existències productes acabats i en curs 10.765 31.378 37.969
Treballs realitzats per a l'actiu 28.343 28.486 28.172
Ingressos accessoris i altres de gestió 279.925 221.128 245.239
Consum de mercaderies 700.947 651.076 690.931
Valor de la producció 5.872.977 6.273.237 6.786.594
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.844.633 2.100.204 2.306.774
Treballs realitzats per altres empreses 135.612 118.484 181.697
Despeses en serveis exteriors 1.510.449 1.561.541 1.627.475
Valor afegit brut a preus de mercat 2.382.283 2.493.007 2.670.648
Impostos sobre la producció i els productes 27.763 26.705 27.173
Subvencions a l'explotació 5.265 5.709 4.807
Valor afegit brut a cost de factors 2.359.785 2.472.011 2.648.282
Despeses de personal 1.302.749 1.363.884 1.404.575
Excedent brut d'explotació 1.057.036 1.108.127 1.243.707
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 21 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 4.926.103 5.507.848 5.400.874
Variació existències productes acabats i en curs 38.176 31.063 15.734
Treballs realitzats per a l'actiu 6.711 9.328 7.007
Ingressos accessoris i altres de gestió 52.522 46.273 52.098
Consum de mercaderies 242.062 285.573 239.216
Valor de la producció 4.781.450 5.308.940 5.236.498
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.302.667 2.600.805 2.512.386
Treballs realitzats per altres empreses 220.416 254.856 227.395
Despeses en serveis exteriors 833.636 923.302 947.093
Valor afegit brut a preus de mercat 1.424.731 1.529.977 1.549.624
Impostos sobre la producció i els productes 17.342 16.818 14.483
Subvencions a l'explotació 3.838 5.444 6.117
Valor afegit brut a cost de factors 1.411.227 1.518.603 1.541.259
Despeses de personal 872.791 965.853 993.531
Excedent brut d'explotació 538.436 552.750 547.727
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 22 de la CCAE-2009.
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.432.169 2.715.003 2.884.568
Variació existències productes acabats i en curs 6.314 19.151 12.213
Treballs realitzats per a l'actiu 13.558 17.685 18.156
Ingressos accessoris i altres de gestió 51.687 61.672 61.696
Consum de mercaderies 279.822 317.898 315.732
Valor de la producció 2.223.905 2.495.614 2.660.902
Consum de primeres matèries i altres proveïments 858.879 968.763 1.021.301
Treballs realitzats per altres empreses 92.814 98.518 113.524
Despeses en serveis exteriors 600.932 665.620 684.455
Valor afegit brut a preus de mercat 671.280 762.713 841.622
Impostos sobre la producció i els productes 19.224 19.479 16.923
Subvencions a l'explotació 29.234 44.729 65.609
Valor afegit brut a cost de factors 681.290 787.963 890.308
Despeses de personal 442.767 478.533 500.701
Excedent brut d'explotació 238.523 309.430 389.606
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 23 de la CCAE-2009.
Metal·lúrgia Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 4.131.939 3.940.664 3.758.088
Variació existències productes acabats i en curs 17.649 67.748 -24.844
Treballs realitzats per a l'actiu 4.240 5.691 6.558
Ingressos accessoris i altres de gestió 10.174 7.343 8.304
Consum de mercaderies 33.034 41.839 31.787
Valor de la producció 4.130.968 3.979.607 3.716.318
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.052.095 2.820.445 2.582.402
Treballs realitzats per altres empreses 135.955 143.931 140.832
Despeses en serveis exteriors 435.593 446.851 454.492
Valor afegit brut a preus de mercat 507.325 568.379 538.592
Impostos sobre la producció i els productes 4.319 4.426 4.466
Subvencions a l'explotació 1.939 1.061 1.878
Valor afegit brut a cost de factors 504.945 565.014 536.004
Despeses de personal 281.455 300.313 306.651
Excedent brut d'explotació 223.490 264.702 229.353
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 24 de la CCAE-2009.
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 8.321.979 9.192.878 8.504.053
Variació existències productes acabats i en curs 35.785 91.474 70.438
Treballs realitzats per a l'actiu 17.811 37.912 39.872
Ingressos accessoris i altres de gestió 57.291 68.425 67.183
Consum de mercaderies 335.469 315.116 284.037
Valor de la producció 8.097.397 9.075.573 8.397.509
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.754.452 4.191.407 3.827.504
Treballs realitzats per altres empreses 635.976 701.485 679.131
Despeses en serveis exteriors 1.123.909 1.254.360 1.194.627
Valor afegit brut a preus de mercat 2.583.059 2.928.322 2.696.246
Impostos sobre la producció i els productes 19.541 17.626 14.779
Subvencions a l'explotació 5.693 8.546 12.827
Valor afegit brut a cost de factors 2.569.212 2.919.242 2.694.295
Despeses de personal 1.906.627 2.010.446 2.067.028
Excedent brut d'explotació 662.585 908.796 627.267
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 25 de la CCAE-2009.
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 5.128.034 5.609.212 6.116.602
Variació existències productes acabats i en curs 27.398 -5.035 45.858
Treballs realitzats per a l'actiu 25.100 29.285 30.489
Ingressos accessoris i altres de gestió 119.883 110.107 112.119
Consum de mercaderies 551.057 624.439 635.761
Valor de la producció 4.749.358 5.119.128 5.669.307
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.492.920 2.666.304 3.018.706
Treballs realitzats per altres empreses 178.101 176.342 224.085
Despeses en serveis exteriors 676.751 753.106 782.440
Valor afegit brut a preus de mercat 1.401.587 1.523.376 1.644.076
Impostos sobre la producció i els productes 9.340 10.665 19.181
Subvencions a l'explotació 4.862 6.233 5.193
Valor afegit brut a cost de factors 1.397.109 1.518.944 1.630.088
Despeses de personal 977.831 1.069.407 1.193.750
Excedent brut d'explotació 419.278 449.537 436.338
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 26 i 27 de la CCAE-2009.
Fabricació de maquinària i equips ncaa Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 5.173.221 5.636.406 5.362.112
Variació existències productes acabats i en curs 94.177 73.697 24.357
Treballs realitzats per a l'actiu 25.314 26.928 32.960
Ingressos accessoris i altres de gestió 32.709 41.937 45.882
Consum de mercaderies 284.077 365.434 154.371
Valor de la producció 5.041.343 5.413.534 5.310.940
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.403.867 2.555.218 2.441.465
Treballs realitzats per altres empreses 371.325 407.555 364.566
Despeses en serveis exteriors 727.403 788.464 793.366
Valor afegit brut a preus de mercat 1.538.747 1.662.297 1.711.542
Impostos sobre la producció i els productes 9.663 9.689 8.569
Subvencions a l'explotació 3.859 3.837 4.261
Valor afegit brut a cost de factors 1.532.943 1.656.445 1.707.234
Despeses de personal 1.086.361 1.197.613 1.284.788
Excedent brut d'explotació 446.582 458.832 422.446
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 28 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 17.707.834 17.999.415 19.403.867
Variació existències productes acabats i en curs 66.038 -55.979 52.277
Treballs realitzats per a l'actiu 229.582 322.111 351.056
Ingressos accessoris i altres de gestió 603.114 631.753 432.441
Consum de mercaderies 2.359.521 2.275.698 3.137.337
Valor de la producció 16.247.047 16.621.602 17.102.304
Consum de primeres matèries i altres proveïments 10.230.580 10.181.982 10.512.794
Treballs realitzats per altres empreses 168.871 210.878 210.519
Despeses en serveis exteriors 2.420.000 2.793.605 3.028.568
Valor afegit brut a preus de mercat 3.427.596 3.435.138 3.350.423
Impostos sobre la producció i els productes 24.401 24.037 23.396
Subvencions a l'explotació 13.552 8.159 7.883
Valor afegit brut a cost de factors 3.416.748 3.419.260 3.334.909
Despeses de personal 1.892.225 1.917.521 2.133.835
Excedent brut d'explotació 1.524.523 1.501.739 1.201.074
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 29 de la CCAE-2009.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 603.262 612.303 611.495
Variació existències productes acabats i en curs -14.885 -14.973 -381
Treballs realitzats per a l'actiu 2.591 2.744 2.816
Ingressos accessoris i altres de gestió 17.405 22.270 24.698
Consum de mercaderies 6.638 8.180 6.297
Valor de la producció 601.735 614.164 632.331
Consum de primeres matèries i altres proveïments 258.166 300.882 246.153
Treballs realitzats per altres empreses 51.410 71.124 91.661
Despeses en serveis exteriors 106.543 114.599 97.643
Valor afegit brut a preus de mercat 185.616 127.559 196.874
Impostos sobre la producció i els productes 1.263 973 1.570
Subvencions a l'explotació 395 766 988
Valor afegit brut a cost de factors 184.748 127.352 196.292
Despeses de personal 127.151 139.325 131.988
Excedent brut d'explotació 57.597 -11.972 64.304
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.011.133 2.141.959 2.366.668
Variació existències productes acabats i en curs 16.056 27.192 8.650
Treballs realitzats per a l'actiu 16.598 10.740 23.144
Ingressos accessoris i altres de gestió 20.334 15.189 16.791
Consum de mercaderies 82.647 96.222 144.643
Valor de la producció 1.981.475 2.098.858 2.270.609
Consum de primeres matèries i altres proveïments 795.705 828.901 932.986
Treballs realitzats per altres empreses 76.032 84.910 98.634
Despeses en serveis exteriors 372.901 398.069 413.417
Valor afegit brut a preus de mercat 736.836 786.978 825.572
Impostos sobre la producció i els productes 6.011 5.849 5.433
Subvencions a l'explotació 4.883 2.123 3.328
Valor afegit brut a cost de factors 735.707 783.252 823.467
Despeses de personal 524.343 542.836 557.593
Excedent brut d'explotació 211.364 240.416 265.874
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 31 i 32 de la CCAE-2009.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.786.258 1.939.997 2.217.620
Variació existències productes acabats i en curs -1.256 8.364 4.773
Treballs realitzats per a l'actiu 1.711 3.248 4.152
Ingressos accessoris i altres de gestió 23.224 22.748 30.675
Consum de mercaderies 51.091 55.798 68.671
Valor de la producció 1.758.846 1.918.559 2.188.550
Consum de primeres matèries i altres proveïments 520.022 589.332 693.770
Treballs realitzats per altres empreses 268.522 238.777 287.030
Despeses en serveis exteriors 257.101 289.350 332.330
Valor afegit brut a preus de mercat 713.200 801.099 875.421
Impostos sobre la producció i els productes 5.180 5.013 3.774
Subvencions a l'explotació 667 1.078 2.287
Valor afegit brut a cost de factors 708.688 797.164 873.933
Despeses de personal 545.874 617.923 711.228
Excedent brut d'explotació 162.813 179.241 162.706
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 33 de la CCAE-2009.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 14.121.146 15.196.464 14.456.564
Variació existències productes acabats i en curs 15.747 11.337 -1.538
Treballs realitzats per a l'actiu 53.734 55.198 53.777
Ingressos accessoris i altres de gestió 129.247 241.157 281.135
Consum de mercaderies 5.999.228 6.709.677 5.954.153
Valor de la producció 8.320.644 8.794.479 8.835.785
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.539.390 1.588.052 1.798.109
Treballs realitzats per altres empreses 3.226.263 3.191.859 2.894.012
Despeses en serveis exteriors 986.297 1.129.418 1.076.996
Valor afegit brut a preus de mercat 2.568.695 2.885.150 3.066.667
Impostos sobre la producció i els productes 400.416 569.020 387.212
Subvencions a l'explotació 76.968 77.873 78.743
Valor afegit brut a cost de factors 2.245.247 2.394.003 2.758.198
Despeses de personal 410.211 466.651 494.173
Excedent brut d'explotació 1.835.037 1.927.353 2.264.025
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 35 de la CCAE-2009.
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 4.045.846 3.975.878 4.658.085
Variació existències productes acabats i en curs 3.927 -4.255 1.110
Treballs realitzats per a l'actiu 45.309 58.418 63.364
Ingressos accessoris i altres de gestió 131.242 130.173 177.221
Consum de mercaderies 103.712 74.125 83.438
Valor de la producció 4.122.612 4.086.089 4.816.343
Consum de primeres matèries i altres proveïments 905.918 908.349 1.092.813
Treballs realitzats per altres empreses 480.770 502.973 649.110
Despeses en serveis exteriors 866.728 832.567 942.658
Valor afegit brut a preus de mercat 1.869.196 1.842.200 2.131.762
Impostos sobre la producció i els productes 61.966 41.463 43.812
Subvencions a l'explotació 92.003 64.428 110.307
Valor afegit brut a cost de factors 1.899.234 1.865.165 2.198.257
Despeses de personal 1.173.821 1.214.780 1.291.436
Excedent brut d'explotació 725.412 650.385 906.820
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 36 a 39 de la CCAE-2009.

Selecció de taula