Skip to main content
Total indústria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 130.002.368 138.825.841 147.007.147
Variació existències productes acabats i en curs 243.993 524.859 494.262
Treballs realitzats per a l'actiu 541.031 593.390 746.911
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.276.631 2.366.344 2.589.932
Consum de mercaderies 14.357.803 15.713.514 17.463.975
Valor de la producció 118.706.220 126.596.920 133.374.277
Consum de primeres matèries i altres proveïments 59.166.379 65.488.192 68.597.009
Treballs realitzats per altres empreses 7.759.887 7.806.830 8.149.855
Despeses en serveis exteriors 19.963.271 20.888.581 22.524.952
Valor afegit brut a preus de mercat 31.816.683 32.413.316 34.102.461
Impostos sobre la producció i els productes 761.482 816.114 962.319
Subvencions a l'explotació 306.922 332.717 333.281
Valor afegit brut a cost de factors 31.362.123 31.929.918 33.473.422
Despeses de personal 18.251.250 18.596.142 19.899.353
Excedent brut d'explotació 13.110.873 13.333.776 13.574.070
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions B a E de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.318.988 5.508.548 6.496.589
Variació existències productes acabats i en curs 42.641 17.182 15.982
Treballs realitzats per a l'actiu 12.840 24.184 19.164
Ingressos accessoris i altres de gestió 150.409 160.362 175.836
Consum de mercaderies 577.998 774.368 991.806
Valor de la producció 3.946.880 4.935.908 5.715.764
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.751.042 3.680.804 4.415.301
Treballs realitzats per altres empreses 11.957 14.660 27.210
Despeses en serveis exteriors 511.670 550.498 611.842
Valor afegit brut a preus de mercat 672.210 689.946 661.411
Impostos sobre la producció i els productes 28.475 28.799 27.052
Subvencions a l'explotació 14.991 11.844 14.971
Valor afegit brut a cost de factors 658.727 672.992 649.330
Despeses de personal 216.954 190.651 196.589
Excedent brut d'explotació 441.773 482.341 452.740
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries de productes alimentaris Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 23.411.022 24.939.922 26.156.285
Variació existències productes acabats i en curs 63.908 45.460 68.039
Treballs realitzats per a l'actiu 25.218 29.021 36.272
Ingressos accessoris i altres de gestió 131.541 147.015 258.035
Consum de mercaderies 2.067.439 2.083.720 2.422.273
Valor de la producció 21.564.249 23.077.697 24.096.358
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.792.640 15.147.720 15.299.104
Treballs realitzats per altres empreses 792.741 802.592 873.592
Despeses en serveis exteriors 3.171.124 3.240.511 3.512.752
Valor afegit brut a preus de mercat 3.807.744 3.886.875 4.410.910
Impostos sobre la producció i els productes 59.727 54.194 61.652
Subvencions a l'explotació 36.247 25.656 27.222
Valor afegit brut a cost de factors 3.784.264 3.858.337 4.376.480
Despeses de personal 2.359.247 2.472.776 2.747.587
Excedent brut d'explotació 1.425.017 1.385.561 1.628.893
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 10 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes i indústria del tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.877.247 2.999.563 3.151.553
Variació existències productes acabats i en curs -22.168 18.928 -7.391
Treballs realitzats per a l'actiu 2.328 3.914 3.382
Ingressos accessoris i altres de gestió 84.369 83.271 71.194
Consum de mercaderies 172.365 180.189 187.987
Valor de la producció 2.769.410 2.925.487 3.030.751
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.411.230 1.455.589 1.603.575
Treballs realitzats per altres empreses 21.315 17.707 18.916
Despeses en serveis exteriors 673.890 748.484 734.320
Valor afegit brut a preus de mercat 662.976 703.707 673.941
Impostos sobre la producció i els productes 19.146 18.494 17.453
Subvencions a l'explotació 14.378 18.850 17.764
Valor afegit brut a cost de factors 658.208 704.063 674.251
Despeses de personal 414.223 420.553 443.396
Excedent brut d'explotació 243.985 283.510 230.855
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 11 i 12 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.740.137 4.709.763 4.726.958
Variació existències productes acabats i en curs 21.449 24.994 35.577
Treballs realitzats per a l'actiu 8.740 10.580 11.796
Ingressos accessoris i altres de gestió 36.900 42.602 55.972
Consum de mercaderies 187.960 155.893 153.345
Valor de la producció 4.619.266 4.632.046 4.676.958
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.008.753 2.103.868 2.135.853
Treballs realitzats per altres empreses 542.172 457.110 460.312
Despeses en serveis exteriors 750.994 776.542 805.455
Valor afegit brut a preus de mercat 1.317.347 1.294.526 1.275.339
Impostos sobre la producció i els productes 14.558 16.750 15.067
Subvencions a l'explotació 3.422 3.826 3.878
Valor afegit brut a cost de factors 1.306.211 1.281.602 1.264.150
Despeses de personal 853.672 897.204 941.013
Excedent brut d'explotació 452.539 384.398 323.137
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 13 a 15 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 786.954 902.627 948.148
Variació existències productes acabats i en curs 100 1.425 3.764
Treballs realitzats per a l'actiu -874 794 494
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.269 3.172 3.942
Consum de mercaderies 19.679 34.547 24.487
Valor de la producció 769.769 873.471 931.860
Consum de primeres matèries i altres proveïments 362.739 393.827 431.697
Treballs realitzats per altres empreses 46.834 56.185 66.430
Despeses en serveis exteriors 122.837 132.735 147.798
Valor afegit brut a preus de mercat 237.360 290.725 285.935
Impostos sobre la producció i els productes 2.591 2.474 2.317
Subvencions a l'explotació 1.496 1.574 1.749
Valor afegit brut a cost de factors 236.265 289.825 285.367
Despeses de personal 177.553 206.234 205.166
Excedent brut d'explotació 58.711 83.591 80.201
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 16 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria del paper i de les arts gràfiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 5.397.913 5.563.995 5.914.586
Variació existències productes acabats i en curs 5.645 15.651 18.953
Treballs realitzats per a l'actiu 11.352 4.312 4.928
Ingressos accessoris i altres de gestió 42.786 45.803 51.836
Consum de mercaderies 329.075 334.982 348.685
Valor de la producció 5.128.620 5.294.778 5.641.619
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.358.611 2.529.395 2.666.208
Treballs realitzats per altres empreses 260.216 235.223 279.671
Despeses en serveis exteriors 965.139 995.240 1.081.283
Valor afegit brut a preus de mercat 1.544.653 1.534.920 1.614.458
Impostos sobre la producció i els productes 21.441 21.653 23.700
Subvencions a l'explotació 6.059 5.883 9.145
Valor afegit brut a cost de factors 1.529.272 1.519.151 1.599.903
Despeses de personal 1.012.691 1.004.430 1.098.181
Excedent brut d'explotació 516.581 514.721 501.723
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 17 i 18 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries químiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 16.830.475 17.557.608 18.501.681
Variació existències productes acabats i en curs 17.943 85.329 78.178
Treballs realitzats per a l'actiu 38.152 49.984 63.101
Ingressos accessoris i altres de gestió 325.769 355.362 352.941
Consum de mercaderies 1.297.545 1.120.511 1.514.318
Valor de la producció 15.914.795 16.927.772 17.481.584
Consum de primeres matèries i altres proveïments 8.359.988 9.217.694 9.744.627
Treballs realitzats per altres empreses 150.335 181.286 222.033
Despeses en serveis exteriors 3.447.853 3.526.328 3.680.651
Valor afegit brut a preus de mercat 3.956.619 4.002.463 3.834.273
Impostos sobre la producció i els productes 65.988 67.321 63.315
Subvencions a l'explotació 25.976 21.924 28.565
Valor afegit brut a cost de factors 3.916.607 3.957.066 3.799.523
Despeses de personal 1.861.769 1.860.087 1.982.336
Excedent brut d'explotació 2.054.838 2.096.979 1.817.187
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 20 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes farmacèutics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 6.625.503 6.254.891 6.643.320
Variació existències productes acabats i en curs 1.924 10.765 31.378
Treballs realitzats per a l'actiu 34.220 28.343 28.486
Ingressos accessoris i altres de gestió 298.912 279.925 221.128
Consum de mercaderies 845.420 700.947 651.076
Valor de la producció 6.115.139 5.872.977 6.273.237
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.928.401 1.844.633 2.100.204
Treballs realitzats per altres empreses 146.348 135.612 118.484
Despeses en serveis exteriors 1.552.487 1.510.449 1.561.541
Valor afegit brut a preus de mercat 2.487.902 2.382.283 2.493.007
Impostos sobre la producció i els productes 25.331 27.763 26.705
Subvencions a l'explotació 5.901 5.265 5.709
Valor afegit brut a cost de factors 2.468.472 2.359.785 2.472.011
Despeses de personal 1.339.661 1.302.749 1.363.884
Excedent brut d'explotació 1.128.811 1.057.036 1.108.127
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 21 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.693.851 4.926.103 5.507.848
Variació existències productes acabats i en curs -5.100 38.176 31.063
Treballs realitzats per a l'actiu 7.086 6.711 9.328
Ingressos accessoris i altres de gestió 43.489 52.522 46.273
Consum de mercaderies 248.923 242.062 285.573
Valor de la producció 4.490.402 4.781.450 5.308.940
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.101.932 2.302.667 2.600.805
Treballs realitzats per altres empreses 203.188 220.416 254.856
Despeses en serveis exteriors 788.341 833.636 923.302
Valor afegit brut a preus de mercat 1.396.941 1.424.731 1.529.977
Impostos sobre la producció i els productes 16.000 17.342 16.818
Subvencions a l'explotació 5.549 3.838 5.444
Valor afegit brut a cost de factors 1.386.489 1.411.227 1.518.603
Despeses de personal 839.669 872.791 965.853
Excedent brut d'explotació 546.820 538.436 552.750
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 22 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.328.186 2.432.169 2.715.003
Variació existències productes acabats i en curs -2.524 6.314 19.151
Treballs realitzats per a l'actiu 14.976 13.558 17.685
Ingressos accessoris i altres de gestió 53.105 51.687 61.672
Consum de mercaderies 269.610 279.822 317.898
Valor de la producció 2.124.133 2.223.905 2.495.614
Consum de primeres matèries i altres proveïments 805.714 858.879 968.763
Treballs realitzats per altres empreses 84.550 92.814 98.518
Despeses en serveis exteriors 566.185 600.932 665.620
Valor afegit brut a preus de mercat 667.684 671.280 762.713
Impostos sobre la producció i els productes 17.000 19.224 19.479
Subvencions a l'explotació 22.933 29.234 44.729
Valor afegit brut a cost de factors 673.617 681.290 787.963
Despeses de personal 436.346 442.767 478.533
Excedent brut d'explotació 237.271 238.523 309.430
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 23 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Metal·lúrgia Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 3.337.644 4.131.939 3.940.664
Variació existències productes acabats i en curs 35.582 17.649 67.748
Treballs realitzats per a l'actiu 4.858 4.240 5.691
Ingressos accessoris i altres de gestió 14.598 10.174 7.343
Consum de mercaderies 21.587 33.034 41.839
Valor de la producció 3.371.095 4.130.968 3.979.607
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.325.154 3.052.095 2.820.445
Treballs realitzats per altres empreses 134.905 135.955 143.931
Despeses en serveis exteriors 405.965 435.593 446.851
Valor afegit brut a preus de mercat 505.071 507.325 568.379
Impostos sobre la producció i els productes 4.714 4.319 4.426
Subvencions a l'explotació 1.355 1.939 1.061
Valor afegit brut a cost de factors 501.712 504.945 565.014
Despeses de personal 261.043 281.455 300.313
Excedent brut d'explotació 240.668 223.490 264.702
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 24 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 7.222.659 8.321.979 9.192.878
Variació existències productes acabats i en curs 48.342 35.785 91.474
Treballs realitzats per a l'actiu 19.146 17.811 37.912
Ingressos accessoris i altres de gestió 63.244 57.291 68.425
Consum de mercaderies 304.753 335.469 315.116
Valor de la producció 7.048.638 8.097.397 9.075.573
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.140.108 3.754.452 4.191.407
Treballs realitzats per altres empreses 568.234 635.976 701.485
Despeses en serveis exteriors 990.797 1.123.909 1.254.360
Valor afegit brut a preus de mercat 2.349.499 2.583.059 2.928.322
Impostos sobre la producció i els productes 17.242 19.541 17.626
Subvencions a l'explotació 2.724 5.693 8.546
Valor afegit brut a cost de factors 2.334.981 2.569.212 2.919.242
Despeses de personal 1.717.433 1.906.627 2.010.446
Excedent brut d'explotació 617.547 662.585 908.796
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 25 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.967.491 5.128.034 5.609.212
Variació existències productes acabats i en curs -62.462 27.398 -5.035
Treballs realitzats per a l'actiu 26.292 25.100 29.285
Ingressos accessoris i altres de gestió 130.451 119.883 110.107
Consum de mercaderies 566.071 551.057 624.439
Valor de la producció 4.495.702 4.749.358 5.119.128
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.353.332 2.492.920 2.666.304
Treballs realitzats per altres empreses 164.246 178.101 176.342
Despeses en serveis exteriors 689.820 676.751 753.106
Valor afegit brut a preus de mercat 1.288.304 1.401.587 1.523.376
Impostos sobre la producció i els productes 10.351 9.340 10.665
Subvencions a l'explotació 6.174 4.862 6.233
Valor afegit brut a cost de factors 1.284.127 1.397.109 1.518.944
Despeses de personal 975.509 977.831 1.069.407
Excedent brut d'explotació 308.618 419.278 449.537
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 26 i 27 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de maquinària i equips ncaa Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.834.013 5.173.221 5.636.406
Variació existències productes acabats i en curs 65.622 94.177 73.697
Treballs realitzats per a l'actiu 22.933 25.314 26.928
Ingressos accessoris i altres de gestió 33.982 32.709 41.937
Consum de mercaderies 302.526 284.077 365.434
Valor de la producció 4.654.024 5.041.343 5.413.534
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.177.410 2.403.867 2.555.218
Treballs realitzats per altres empreses 357.433 371.325 407.555
Despeses en serveis exteriors 688.927 727.403 788.464
Valor afegit brut a preus de mercat 1.430.253 1.538.747 1.662.297
Impostos sobre la producció i els productes 9.855 9.663 9.689
Subvencions a l'explotació 3.022 3.859 3.837
Valor afegit brut a cost de factors 1.423.420 1.532.943 1.656.445
Despeses de personal 1.034.914 1.086.361 1.197.613
Excedent brut d'explotació 388.505 446.582 458.832
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 28 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 16.219.316 17.707.834 17.999.415
Variació existències productes acabats i en curs 9.066 66.038 -55.979
Treballs realitzats per a l'actiu 188.883 229.582 322.111
Ingressos accessoris i altres de gestió 526.356 603.114 631.753
Consum de mercaderies 1.843.758 2.359.521 2.275.698
Valor de la producció 15.099.862 16.247.047 16.621.602
Consum de primeres matèries i altres proveïments 9.669.418 10.230.580 10.181.982
Treballs realitzats per altres empreses 155.113 168.871 210.878
Despeses en serveis exteriors 2.127.390 2.420.000 2.793.605
Valor afegit brut a preus de mercat 3.147.942 3.427.596 3.435.138
Impostos sobre la producció i els productes 27.033 24.401 24.037
Subvencions a l'explotació 12.129 13.552 8.159
Valor afegit brut a cost de factors 3.133.038 3.416.748 3.419.260
Despeses de personal 1.931.378 1.892.225 1.917.521
Excedent brut d'explotació 1.201.660 1.524.523 1.501.739
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 29 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 516.881 603.262 612.303
Variació existències productes acabats i en curs 14.010 -14.885 -14.973
Treballs realitzats per a l'actiu 3.116 2.591 2.744
Ingressos accessoris i altres de gestió 21.046 17.405 22.270
Consum de mercaderies 6.734 6.638 8.180
Valor de la producció 548.320 601.735 614.164
Consum de primeres matèries i altres proveïments 252.111 258.166 300.882
Treballs realitzats per altres empreses 41.886 51.410 71.124
Despeses en serveis exteriors 93.684 106.543 114.599
Valor afegit brut a preus de mercat 160.639 185.616 127.559
Impostos sobre la producció i els productes 770 1.263 973
Subvencions a l'explotació 472 395 766
Valor afegit brut a cost de factors 160.341 184.748 127.352
Despeses de personal 123.420 127.151 139.325
Excedent brut d'explotació 36.921 57.597 -11.972
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 2.038.033 2.011.133 2.141.959
Variació existències productes acabats i en curs -914 16.056 27.192
Treballs realitzats per a l'actiu 14.772 16.598 10.740
Ingressos accessoris i altres de gestió 23.452 20.334 15.189
Consum de mercaderies 94.715 82.647 96.222
Valor de la producció 1.980.629 1.981.475 2.098.858
Consum de primeres matèries i altres proveïments 763.817 795.705 828.901
Treballs realitzats per altres empreses 76.329 76.032 84.910
Despeses en serveis exteriors 393.584 372.901 398.069
Valor afegit brut a preus de mercat 746.898 736.836 786.978
Impostos sobre la producció i els productes 7.354 6.011 5.849
Subvencions a l'explotació 10.102 4.883 2.123
Valor afegit brut a cost de factors 749.646 735.707 783.252
Despeses de personal 528.789 524.343 542.836
Excedent brut d'explotació 220.857 211.364 240.416
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 31 i 32 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 1.729.844 1.786.258 1.939.997
Variació existències productes acabats i en curs 5.197 -1.256 8.364
Treballs realitzats per a l'actiu 1.682 1.711 3.248
Ingressos accessoris i altres de gestió 19.893 23.224 22.748
Consum de mercaderies 63.429 51.091 55.798
Valor de la producció 1.693.187 1.758.846 1.918.559
Consum de primeres matèries i altres proveïments 484.018 520.022 589.332
Treballs realitzats per altres empreses 283.332 268.522 238.777
Despeses en serveis exteriors 238.161 257.101 289.350
Valor afegit brut a preus de mercat 687.676 713.200 801.099
Impostos sobre la producció i els productes 3.546 5.180 5.013
Subvencions a l'explotació 1.370 667 1.078
Valor afegit brut a cost de factors 685.500 708.688 797.164
Despeses de personal 534.724 545.874 617.923
Excedent brut d'explotació 150.777 162.813 179.241
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 33 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 13.095.883 14.121.146 15.196.464
Variació existències productes acabats i en curs 911 15.747 11.337
Treballs realitzats per a l'actiu 52.763 53.734 55.198
Ingressos accessoris i altres de gestió 155.520 129.247 241.157
Consum de mercaderies 5.052.003 5.999.228 6.709.677
Valor de la producció 8.253.074 8.320.644 8.794.479
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.192.065 1.539.390 1.588.052
Treballs realitzats per altres empreses 3.241.397 3.226.263 3.191.859
Despeses en serveis exteriors 985.124 986.297 1.129.418
Valor afegit brut a preus de mercat 2.834.488 2.568.695 2.885.150
Impostos sobre la producció i els productes 360.599 400.416 569.020
Subvencions a l'explotació 76.063 76.968 77.873
Valor afegit brut a cost de factors 2.549.952 2.245.247 2.394.003
Despeses de personal 449.338 410.211 466.651
Excedent brut d'explotació 2.100.614 1.835.037 1.927.353
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 35 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Volum de negoci 4.030.329 4.045.846 3.975.878
Variació existències productes acabats i en curs 4.821 3.927 -4.255
Treballs realitzats per a l'actiu 52.549 45.309 58.418
Ingressos accessoris i altres de gestió 117.539 131.242 130.173
Consum de mercaderies 86.212 103.712 74.125
Valor de la producció 4.119.026 4.122.612 4.086.089
Consum de primeres matèries i altres proveïments 927.896 905.918 908.349
Treballs realitzats per altres empreses 477.356 480.770 502.973
Despeses en serveis exteriors 799.297 866.728 832.567
Valor afegit brut a preus de mercat 1.914.477 1.869.196 1.842.200
Impostos sobre la producció i els productes 49.760 61.966 41.463
Subvencions a l'explotació 56.558 92.003 64.428
Valor afegit brut a cost de factors 1.921.276 1.899.234 1.865.165
Despeses de personal 1.182.917 1.173.821 1.214.780
Excedent brut d'explotació 738.359 725.412 650.385
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 36 a 39 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Selecció de taula