Skip to main content
Total indústria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 68.160 68.057 68.605
Despeses de personal per assalariat 41.377 41.288 42.443
Taxa de valor afegit 26,4 25,2 25,1
Taxa de despeses de personal 58,2 58,2 59,4
Taxa bruta d'explotació 10,1 9,6 9,2
Taxa de salarització 95,9 96,0 96,1
Taxa d'inversió 17,7 18,2 17,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 29,6 30,0 29,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions B a E de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 180.200 196.114 186.386
Despeses de personal per assalariat 61.055 56.096 57.253
Taxa de valor afegit 16,7 13,6 11,4
Taxa de despeses de personal 32,9 28,3 30,3
Taxa bruta d'explotació 10,2 8,8 7,0
Taxa de salarització 97,2 99,0 98,6
Taxa d'inversió 34,9 25,2 25,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 12,2 11,7 11,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries de productes alimentaris Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 50.229 49.190 52.507
Despeses de personal per assalariat 31.850 32.147 33.705
Taxa de valor afegit 17,5 16,7 18,2
Taxa de despeses de personal 62,3 64,1 62,8
Taxa bruta d'explotació 6,1 5,6 6,2
Taxa de salarització 98,3 98,1 97,8
Taxa d'inversió 19,5 21,0 18,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 37,1 37,4 38,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 10 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes i indústria del tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 70.450 73.387 67.835
Despeses de personal per assalariat 46.643 46.352 46.078
Taxa de valor afegit 23,8 24,1 22,2
Taxa de despeses de personal 62,9 59,7 65,8
Taxa bruta d'explotació 8,5 9,5 7,3
Taxa de salarització 95,1 94,6 96,8
Taxa d'inversió 24,7 24,7 20,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 28,9 27,1 27,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 11 i 12 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 42.105 40.621 39.347
Despeses de personal per assalariat 30.146 30.850 32.022
Taxa de valor afegit 28,3 27,7 27,0
Taxa de despeses de personal 65,4 70,0 74,4
Taxa bruta d'explotació 9,5 8,2 6,8
Taxa de salarització 91,3 92,2 91,5
Taxa d'inversió 10,4 10,6 10,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 53,7 55,7 53,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 13 a 15 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 32.355 35.766 36.347
Despeses de personal per assalariat 28.803 30.375 30.944
Taxa de valor afegit 30,7 33,2 30,6
Taxa de despeses de personal 75,2 71,2 71,9
Taxa bruta d'explotació 7,5 9,3 8,5
Taxa de salarització 84,4 83,8 84,5
Taxa d'inversió 20,6 17,5 14,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 18,9 17,1 17,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 16 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria del paper i de les arts gràfiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 52.997 53.346 52.993
Despeses de personal per assalariat 37.653 37.687 38.635
Taxa de valor afegit 29,8 28,7 28,4
Taxa de despeses de personal 66,2 66,1 68,6
Taxa bruta d'explotació 9,6 9,3 8,5
Taxa de salarització 93,2 93,6 94,1
Taxa d'inversió 16,3 17,1 13,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 28,2 28,7 29,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 17 i 18 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries químiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 111.709 112.971 104.215
Despeses de personal per assalariat 53.441 53.347 54.707
Taxa de valor afegit 24,6 23,4 21,7
Taxa de despeses de personal 47,5 47,0 52,2
Taxa bruta d'explotació 12,2 11,9 9,8
Taxa de salarització 99,4 99,5 99,4
Taxa d'inversió 13,0 13,9 15,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 34,5 35,4 35,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 20 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes farmacèutics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 113.316 108.591 110.056
Despeses de personal per assalariat 61.544 60.087 60.774
Taxa de valor afegit 40,4 40,2 39,4
Taxa de despeses de personal 54,3 55,2 55,2
Taxa bruta d'explotació 17,0 16,9 16,7
Taxa de salarització 99,9 99,8 99,9
Taxa d'inversió 14,2 21,7 21,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 47,4 47,9 48,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 21 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 63.076 63.332 63.949
Despeses de personal per assalariat 38.988 39.911 41.622
Taxa de valor afegit 30,9 29,5 28,6
Taxa de despeses de personal 60,6 61,8 63,6
Taxa bruta d'explotació 11,6 10,9 10,0
Taxa de salarització 98,0 98,1 97,7
Taxa d'inversió 13,8 16,9 16,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 31,9 32,3 31,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 22 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 62.637 64.004 70.015
Despeses de personal per assalariat 41.924 43.351 44.164
Taxa de valor afegit 31,7 30,6 31,6
Taxa de despeses de personal 64,8 65,0 60,7
Taxa bruta d'explotació 10,2 9,8 11,4
Taxa de salarització 96,8 96,0 96,3
Taxa d'inversió 12,6 12,1 14,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 18,0 17,3 18,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 23 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Metal·lúrgia Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 80.575 78.194 85.353
Despeses de personal per assalariat 42.688 44.031 45.825
Taxa de valor afegit 14,9 12,2 14,2
Taxa de despeses de personal 52,0 55,7 53,2
Taxa bruta d'explotació 7,2 5,4 6,7
Taxa de salarització 98,2 99,0 99,0
Taxa d'inversió 11,8 24,0 16,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 14,5 14,4 14,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 24 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 47.560 48.507 53.586
Despeses de personal per assalariat 37.661 38.698 39.192
Taxa de valor afegit 33,1 31,7 32,2
Taxa de despeses de personal 73,6 74,2 68,9
Taxa bruta d'explotació 8,6 8,0 9,9
Taxa de salarització 92,9 93,0 94,2
Taxa d'inversió 20,2 17,1 11,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 17,2 18,1 17,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 25 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 58.523 62.493 64.273
Despeses de personal per assalariat 45.421 44.742 46.251
Taxa de valor afegit 28,6 29,4 29,7
Taxa de despeses de personal 76,0 70,0 70,4
Taxa bruta d'explotació 6,2 8,2 8,0
Taxa de salarització 97,9 97,8 97,8
Taxa d'inversió 12,5 20,3 11,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 30,0 30,5 30,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 26 i 27 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de maquinària i equips ncaa Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 56.396 59.390 61.063
Despeses de personal per assalariat 41.881 43.190 45.028
Taxa de valor afegit 30,6 30,4 30,6
Taxa de despeses de personal 72,7 70,9 72,3
Taxa bruta d'explotació 8,0 8,6 8,1
Taxa de salarització 97,9 97,4 98,0
Taxa d'inversió 11,3 10,9 11,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 17,5 17,9 17,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 28 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 82.823 87.505 87.507
Despeses de personal per assalariat 51.262 48.632 49.246
Taxa de valor afegit 20,7 21,0 20,6
Taxa de despeses de personal 61,6 55,4 56,1
Taxa bruta d'explotació 7,4 8,6 8,3
Taxa de salarització 99,6 99,6 99,6
Taxa d'inversió 31,4 26,8 34,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 24,7 25,2 25,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 29 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 52.401 63.942 43.006
Despeses de personal per assalariat 41.828 45.554 48.172
Taxa de valor afegit 29,2 30,7 20,7
Taxa de despeses de personal 77,0 68,8 109,4
Taxa bruta d'explotació 7,1 9,5 -2,0
Taxa de salarització 96,4 96,6 97,7
Taxa d'inversió 12,1 8,5 9,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 23,1 20,9 19,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 40.264 41.384 43.204
Despeses de personal per assalariat 33.275 34.063 34.626
Taxa de valor afegit 37,8 37,1 37,3
Taxa de despeses de personal 70,5 71,3 69,3
Taxa bruta d'explotació 10,8 10,5 11,2
Taxa de salarització 85,4 86,6 86,5
Taxa d'inversió 14,2 12,0 12,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 37,5 37,5 36,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 31 i 32 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 45.002 47.445 46.153
Despeses de personal per assalariat 40.306 41.385 40.746
Taxa de valor afegit 40,5 40,3 41,6
Taxa de despeses de personal 78,0 77,0 77,5
Taxa bruta d'explotació 8,7 9,1 9,2
Taxa de salarització 87,1 88,3 87,8
Taxa d'inversió 8,3 7,9 7,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 12,1 12,8 12,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 33 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 444.525 422.935 424.740
Despeses de personal per assalariat 82.724 83.172 91.256
Taxa de valor afegit 30,9 27,0 27,2
Taxa de despeses de personal 17,6 18,3 19,5
Taxa bruta d'explotació 16,0 13,0 12,7
Taxa de salarització 94,7 92,9 90,7
Taxa d'inversió 24,0 22,2 24,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 22,0 22,0 24,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 35 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Productivitat 59.957 58.741 58.075
Despeses de personal per assalariat 37.507 36.720 38.249
Taxa de valor afegit 46,6 46,1 45,6
Taxa de despeses de personal 61,6 61,8 65,1
Taxa bruta d'explotació 18,3 17,9 16,4
Taxa de salarització 98,4 98,9 98,9
Taxa d'inversió 12,0 12,9 13,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 21,0 22,1 21,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 36 a 39 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Selecció de taula