Saltar al contingut principal

Fitxer: Enquesta sobre l'activitat del sector de restauració de la ciutat de Barcelona

Codi: 001/2017

Finalitat del fitxer: Conèixer les característiques dels establiments de restauració de la ciutat, el seu personal, els horaris i els serveis oferts.

Univers objecte d'estudi: Establiments de restauració de Barcelona

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1002

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Organisme informador: Ajuntament de Barcelona