Saltar al contingut principal

Codi: 005/2012

Finalitat del fitxer: Coneixement de les magnituds més rellevants del sector comercial.

Univers objecte d'estudi: Empreses del sector comercial

Nombre de registres o unitats del fitxer: 8.137

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació