Saltar al contingut principal

Fitxer: Estadística estructural d'empreses del sector comerç

Codi: 005/2019

Finalitat del fitxer: Explotació específica per a Catalunya de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants del sector. Les estimacions es presenten amb un elevat nivell de desagregació sectorial. Estadística de caràcter anual.

Univers objecte d'estudi: Empreses amb activitat principal del sector comerç. Secció G de la CCAE-2009

Nombre de registres o unitats del fitxer: 9112

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació