Saltar al contingut principal

Codi: 006/2012

Finalitat del fitxer: Coneixement de les magnituds més rellevants dels sectors de serveis.

Univers objecte d'estudi: Empreses dels sectors de serveis

Nombre de registres o unitats del fitxer: 18.263

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació

Cessions: 0