Saltar al contingut principal

Codi: 006/2014

Finalitat del fitxer: Conèixer la conjuntura del consum de gas natural a partir de la demanda global de gas natural (DGNN) a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació provinent de les principals empreses transportistes i distribuïdores de gas natural.

Univers objecte d'estudi: Punts frontera de la xarxa troncal de gas natural a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 30

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Organisme informador: Departament d'Empresa i Coneixement