Saltar al contingut principal

Codi: 010/2014

Finalitat del fitxer: Actualitzar les variables relatives a la població, llars i habitatges.

Univers objecte d'estudi: Llars de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 16.030

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea de Població i Territori

Cessions: 0