Saltar al contingut principal

Codi: 012/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer els turistes, pernoctacions i grau d'ocupació dels càmpings de Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Càmpings a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 355

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació