Saltar al contingut principal

Codi: 013/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer els turistes, pernoctacions i grau d'ocupació dels hotels a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Establiments hotelers a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 2.806

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació

Cessions: 0